Izdvojene novosti


Povećanje sigurnosti i pripravnosti: Uloga obrta i malih i srednjih poduzeća

Povećanje sigurnosti i pripravnosti: Uloga obrta i malih i srednjih poduzeća


"Obrti i mala i srednja poduzeća imaju ključnu ulogu u jačanju naše sigurnosti i pripravnosti", naglasio je predsjednik Salminen na nedavnom sastanku radne skupine SMEunited za sigurnost i pripravnost. "Njihova inovativna rješenja i otporna priroda čine ih neophodnima u zaštiti naših društava od novih prijetnji."

Na sastanku je Ilmari Uljas, savjetnik za obranu iz Stalnog predstavništva Finske pri EU, održao sveobuhvatnu prezentaciju o trenutnim sigurnosnim izazovima u Europi i razvoju sigurnosnih, obrambenih i pripremnih politika EU-a. Prezentacija gospodina Uljasa naglasila je potrebu za kontinuiranom suradnjom i inovacijama među svim dionicima, uključujući obrte i mala i srednja poduzeća, kako bi se učinkovito povećala sigurnost i otpornost EU-a.

Radnu skupinu SMEunited za sigurnost i pripravnost, koju je omogućila Federacija finskih poduzeća, osnovana je s ciljem identificiranja ključnih prilika i izazova s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća te razvoja konkretnih preporuka politika koje će povećati kapacitete malih i srednjih poduzeća za pružanje sigurnosti i jačanje društvene otpornosti širom Europe.

Foto: SMEunited

Pročitajte više » | Napisano 10.07.2024.

Ove godine Hrvatska dobila 414 novih majstora

Ove godine Hrvatska dobila 414 novih majstora

U 2024. godini provedena su dva roka majstorskih ispita, na koja se ukupno prijavilo 557 kandidata i kandidatkinja u svim županijama koje su provodile ispite, od čega je uspješno položilo 414 kandidata i kandidatkinja. Najviše je položenih majstorskih ispita za zvanje elektroinstalater (71), zatim slijede frizeri (44), automehaničari (38) i kuhari (24). Ukupno od početka provedbe majstorskih ispita do sada je najviše majstorskih ispita položeno u zvanjima frizer (6033), kuhar (2046) i automehaničar (1896).

„Majstorski ispiti predstavljaju vrhunac obrazovanja u obrtništvu kojim se potvrđuje kvaliteta u određenom obrtničkom zanimanju. Također, potvrda su i simbol društvenog angažmana obrtnica i obrtnika s obzirom da osobe s majstorskim ispitom mogu uzimati naučnike na naukovanje i time obrazovati mlade naraštaje koji će nastaviti rad u obrtničkim zanimanjima i tako osigurati svjetlu budućnost hrvatskog obrtništva te napredak našeg gospodarstva i društva. Bez obzira na pozitivne trendove rasta obrtništva i odabira obrtničkih zanimanja potražnja je još uvijek značajno veća od ponude – majstori već dugo nisu bili ovako traženi, cjenjeni i plaćeni. Zato pozivam mlade i one malo starije - odaberite obrtništvo i postanite majstor, udarite na svoj rad pečat kvalitete, kod vrijednih i vještih uspjeh neće izostati“, naglašava predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Majstorski ispiti imaju prepoznatljivost ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u Europi, mogu se polagati za zanimanja s liste vezanih obrta, a majstorskom ispitu mogu pristupiti:

osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
Ako udovoljavate uvjetima za polaganje majstorskog ispita i želite polagati ispit prijaviti se možete u područnim obrtničkim komorama u vašim županijama, a sve dodatne informacije možete saznati na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore ili izravno u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama.

Pročitajte više » | Napisano 10.07.2024.

Poziv na poslovni skup i razgovore obrtnika i poduzetnika u Celju

Poziv na poslovni skup i razgovore obrtnika i poduzetnika u Celju

Hrvatska obrtnička komora poziva zainteresirane hrvatske obrtnike i poduzetnike da se prijave za sudjelovanje na Poslovnim razgovorima obrtnika i poduzetnika, koji će se održati 19. rujna 2024. godine u Celju („Modra dvorana“ Celjskog sajma).

Poslovni razgovori će se održati u okviru 56. Međunarodnog obrtničkog i poduzetničkog sajma u Celju 2024., najvažnijeg sajma malog i srednjeg poduzetništva u Sloveniji i široj regiji.

Organizator poslovnog susreta je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Uz hrvatske obrtnike, pozvani su i poduzetnici iz Slovenije, Austrije, Italije, Njemačke, Poljske, Španjolske, Mađarske, Bosne i Hercegovine te Srbije.

Poslovni razgovori namijenjeni su obrtnicima i poduzetnicima iz djelatnosti pametne tehnologije, robotike, obrade metala, prerade plastičnih masa, izrade alata i strojnih dijelova, automobilske industrije, građevinarstva, logistike i transporta, elektroindustrije te razvoja i transfera novih tehnologija.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, kao glavni organizator poslovnih razgovora, preuzima troškove organizacije poslovnog susreta (priprema materijala, najam prostora, domjenak), dok individualne troškove puta i boravka (hotelskog smještaja) snose sami sudionici.

Prijavljeni sudionici moći će na glavnoj blagajni ulaza sajma Celje preuzeti svoju besplatnu ulaznicu za sajam i poslovni centar gdje će se održavati razgovori.

Prilikom registracije dolaska ispred dvorane za poslovne razgovore, svaki prijavljeni sudionik dobit će akreditaciju, materijale, informacije i dodatnu pomoć od dežurnih djelatnika zaduženih za pripremu razgovora iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Radni jezik na poslovnim susretima je engleski, a sudjelovanje je besplatno.

Zainteresirani poduzetnici mogu se prijaviti putem internetske stranice poslovnih razgovora u Celju. Na navedenoj stranici mogu vidjeti popis prijavljenih sudionika, program razgovora i uređivati profil svojeg obrta/tvrtke.

Rok za prijavu sudjelovanja na razgovorima je do 17. rujna 2024. godine.

Prijavljeni poduzetnici će putem gore navedenog internetskog portala moći samostalno birati sugovornike među prijavljenim poduzetnicima iz drugih država koji su im poslovno interesantni, te dogovoriti točne satnice i sugovornike na poslovnim razgovorima u Celju kada prijave i uparivanje sudionika temeljem interesa budu završeni.

Za sve dodatne informacije i upite možete se obratiti Draženu Horvatu na broj telefona 01/48 06 650 ili e-mailom na: drazen.horvat@hok.hr ili hok@hok.hr.

Iskoristite prigodu, sudjelujte na poslovnim razgovorima uz logističku podršku Hrvatske obrtničke komore i nakon održanih razgovora besplatno obiđite 56. Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju – najveću sajamsku priredbu u Republici Sloveniji!

Pročitajte više » | Napisano 10.07.2024.

Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavljuje drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (u daljnjem tekstu: Poziv) u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda.

Modernizacijski fond u Hrvatskoj provode Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pravo na sredstva temeljem Poziva mogu ostvariti trgovačka društva i obrtnici za podnesene projektne prijedloge koji zadovoljavaju sve uvjete iz točke 2. Poziva, a prednost pri dodjeli ostvaruje se sukladno ostvarenom broju bodova u postupku ocjene iz točke 4.1 Poziva.

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 33.813.570,33 eura.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

fotonaponske elektrane - alokacija 18.813.570,33 EUR
elektrane na biomasu - alokacija 7.500.000,00 EUR
bioplinske elektrane - alokacija 7.500.000,00 eura
U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog.

Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 100.000,00 EUR.

Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u sklopu ovog Poziva koji može biti dodijeljen za financiranje projektnih prijedloga po Prijavitelju, uključujući i sva povezana društva sukladno Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću iznosi 5.000.000,00 EUR.

Uz sredstva Modernizacijskog fonda Prijavitelj je obvezan osigurati:

sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa traženih sredstava
sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projekta.
Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 9. srpnja 2024. godine u 9:00 sati.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 9. rujna 2024. godine u 9:00 sati.

Potencijalni Prijavitelji mogu kontinuirano za vrijeme Poziva u pisanom obliku postavljati pitanja slanjem upita elektroničkom poštom na adresu: upiti.modernizacijski-fond@mzozt.hr s jasnim navođenjem naznake Poziva „MF-2024-1-1“, najkasnije 14 dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici Ministarstva u roku do 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja, a najkasnije do 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga iz točke 3.1. Poziva.

Cjeloviti tekst Poziva za dodjelu sredstava možete pronaći ovdje.

Obrasci i prilozi.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 10.07.2024.

Na inicijativu HOK-a uskoro administrativno rasterećenje računovođa

Na inicijativu HOK-a uskoro administrativno rasterećenje računovođa

Na inicijativu Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore održan je sastanak sa predstavnicima Državnog zavoda za statistiku, Ministarstva financija, Središnjeg ureda Porezne uprave, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca. Sekcija traži ukidanje dostave istih statističkih podataka putem brojnih različitih obrazaca uz istovremeno preuzimanje podataka za potrebe Državnog zavoda za statistiku iz već dostupnih administrativnih izvora.

Prijedlog je Sekcije da se na nivou državne administracije primjenjuje „jednom dostavljeni podatak više puta“, što bi značilo rasterećenje dodatnih izvještavanja, na mjesečnom, tromjesečnom i godišnjem nivou. Sekcija računovođa smatra da se podaci koji se traže npr. u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja kao posebna stavka (npr. izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu, izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa, izdaci za stipendije, izdaci za nadoknadu troškova, darova i potpora zaposlenicima, podaci o otpremninama, uvozu, stjecanju) trebaju za potrebe statistike preuzimati iz drugih administrativnih izvora kojima su podaci već dostavljeni (u ovom slučaju npr. Ministarstvu financija).

Na sastanku je, između ostalog, zaključeno kako će se u narednom razdoblju razmotriti mogućnost administrativnog rasterećenja prema zahtjevu Sekcije za sve statističke obrasce kojih ima oko 30-ak (TRG-1, GRAĐ-12 …), sve u smjeru primjene principa „jedan podatak jednom“ te da će se ukinuti obveza dostave obrasca RAD-1G već od iduće godine što će zasigurno doprinijeti dodatnom rasterećenju poduzetnika.

Predstavnica Sekcije Đurđica Mostarčić naglasila je da veliki poduzetnici u strukturi gospodarstva Hrvatske još uvijek čine samo 0,2% te je potrebno sve izvještaje prilagoditi upravo mikro i malim poduzetnicima.

Sekcija je već ranije dostavila Ministarstvu financija te Odboru za standarde financijskog izvješćivanja prijedlog novih obrazaca DOH i GFI POD kako bi se isti pojednostavili, ali i kako bi isti objedinili raznovrsne podatke koji se trenutno dostavljaju na više obrazaca za potrebe Porezne uprave, DZS-a i ostalih korisnika podataka.

Pročitajte više » | Napisano 09.07.2024.