Izdvojene novosti


Vodeći stručnjaci na konferenciji u organizaciji HOK-a raspravljali o budućnosti obrazovanja za obrtnička zanimanja

Vodeći stručnjaci na konferenciji u organizaciji HOK-a raspravljali o budućnosti obrazovanja za obrtnička zanimanja

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
Učenje temeljeno na radu, na naukovanju kod poslodavca, jedna je o temeljnih pretpostavki za uspješno strukovno obrazovanje i jedinstven prilika poslodavcima da dođu do kvalitetne radne snage, poruka je s panela „ Obrazovanje za obrtnička zanimanja - izazovi i perspektive“ održanog u okviru konferencije „Novi horizonti: svijet obrtničkih zanimanja u tranziciji“ u organizaciji Hrvatske obrtničke komore.

Na Konferenciji su sudjelovali svi ključni dionici predstavnici nadležnih ministarstva, strukovnih agencija, znanstvene zajednice te samih obrtnika.

Državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Iva Ivanković, poručila je da sustav obrazovanja i reforme moraju biti brže te da se zanimanja moraju prilagođavati onome što tržište rada, ali i samo društvo traži. „Veseli nas da imamo porast upisa upravo u trogodišnja, obrtnička zanimanja, što znači da su djeca prepoznala da su ta zanimanja potrebna i da dovode do kvalitetnog života“, istaknula je državna tajnica Ivanković.

„Kako bismo imali strukovno obrazovanje po mjeri tržišta rada izuzetno je važna partnerska suradnja na svim razinama. Na nama je da promoviramo struku kao iznimnu vrijednost, ali i da se pobrinemo da nam iz obrazovnog sustava izlaze mladi ljudi oboružani potrebnim znanjima i vještinama kako bi svojim rukama mogli stvarati vrijednosti i osiguravati kvalitetnu egzistenciju, ali i budućnost hrvatskog gospodarstva“, uvodno je poručio predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje istaknuo je kakao je vrlo važno do koje mjere će se gospodarstvo uključiti u zajedničko obrazovanje učenika u strukovnim školama. Tu imamo dobar primjer obrtnika i HOK-a koju tu tradiciju drže živom i nadam se da će se taj primjer očitovati i među ostalim poslodavcima jer ako želimo imati učenika koji dolazi sa svim znanjima, pogotovo praktičnim vještinama on ih negdje mora isprobati, a za to je najbolje radno okruženje, ističe Živčić.

Slavko Petrinec, majstor automehaničar i ambasadora naukovanja smatra kako su najbolja radna snaga upravo naučnici koji dođu na naukovanje kod poslodavca, obrtnika. "Njima se treba posvetiti i tijekom školovanja im prezentirati posao koji će se baviti. Također važno je da lokalna samouprava dobro prezentira razvoj regionalnog gospodarstva, potrebe lokalnog tržišta rada te mogućnosti zapošljavanja", istaknuo je Petrinec.

Upravo će na manje sredine i mikrolokacije biti usmjere i mjere koje provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Danijela Žagar, načelnica Sektora za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta u navedenom ministarstvu ističe kako su nova sredstva iz Europskog socijalnog fonda usmjerena na podizanje kvalitete naukovanja i promociju važnosti strukovnog obrazovanja, ali i mjere koje će biti usklađene s potrebama lokalnih sredina. „Koncentrirat ćemo se na poticaje mentorima kako bi ih se što više uključilo u naukovanja. Kao i prije financirat ćemo mentorsku naknadu koja mora biti satisfakcija i mjerilo vrijednosti njegovog uloženog rada i izgubljenog vremena kad ne može obavljati svoju djelatnost, zatim predviđeno je i financiranje materijala i troškova koje mentor ima vezano za obrazovanja učenika, a tu je i mjera sufinanciranja naknade koju je mentor obavezan isplaćivati učenicima“, istaknula je Žagar.

Zanimljivo predavanje o utjecaju digitalizacije na današnje društvo pa tako i na obrazovanje za obrtnička zanimanja održao je dr.sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja.

Sva izlaganja i panel raspravu možete pogledati na YouTube kanalu HOK-a.

Pročitajte više » | Napisano 06.03.2024.

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

S ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulacijskim i zakonodavnim okvirom kao i za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga, Ministarstvo kulture i medija objavljuje otvoreni privremeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 33.180.702,10 eura, a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Prijavitelji moraju osigurati sufinanciranje projektnih aktivnosti, u intenzitetu ovisnom o vrsti potpore koju potražuju.

Poziv je podijeljen u dvije grupe:

U grupi A prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR. U ovoj grupi planirana je dodjela državnih potpora te potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta. Natječajna dokumentacija za Grupu A Poziva dostupna je na sljedećem linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/105.
U grupi B prihvatljivi prijavitelji su: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih se potvrda ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR. U grupi B planirana je dodjela potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta. Natječajna dokumentacija za Grupu B Poziva dostupna je na sljedećem linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/106.
Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 1. travnja 2024. u 8:00.

Obavijesti o izmjenama, obustavi i zatvaranju Poziva objavljivat će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://min-kulture.gov.hr/) te na javnom portalu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno na mrežnim stranicama sustava eNPOO.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. svibnja 2024. u 16:00.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

ARHITEKTURA

71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

60.10 Emitiranje radijskog programa

60.20 Emitiranje televizijskog programa

63.12 Internetski portali

FILM

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa

59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara

58.21 Izdavanje računalnih igara

62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta

15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 05.03.2024.

Dođite na Forum cvjećara HOK-a, upoznajte se s trendovima na radionicama međunarodnih stručnjaka i sudjelujete u raspravi o izazovima cvjećarske struke

Dođite na Forum cvjećara HOK-a, upoznajte se s trendovima na radionicama međunarodnih stručnjaka i sudjelujete u raspravi o izazovima cvjećarske struke

Datum događanja: 19.03.2024. - 20.03.2024.
Lokacija: Split, Dioklecijanovi podrumi
Pozivamo vas na Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore (HOK) koji će se održati 20. ožujka 2024. u Splitu, u Dioklecijanovim podrumima, u sklopu 47. Praznika cvijeća, tradicionalne manifestacije koja se ove godine održava pod sloganom „Marulićev cvit - Split“.

Dan ranije 19. ožujka održat će se i Državno prvenstvo cvjećara HOK-a. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu cvjećara, koje je planirano od 26. do 31. kolovoza 2025. godine u Haagu, Nizozemska.

Forum cvjećara HOK-a platforma je za raspravu o najvažnijim izazovima s kojima se hrvatski cvjećari susreću u svom poslovanju. Kroz dijalog s predstavnicima relevantnih institucija, struke i ostalim dionicima ovog sektora artikulirat će probleme, predstaviti rješenja za unaprjeđivanje svog poslovanje te raspravljati o svim segmentima koji su važni za razvoj struke.

Budući da je praćenje trendova i kontinuirano usavršavanje znanja i vještina važno za uspješno poslovanje, nakon panel rasprave održat će se edukativna prezentacija za cvjećare s istaknutim i međunarodno priznatim stručnjacima, poput Tomasza Maxa Kucynskog, Roberta Bartolena i Benoita Barbina, pod vodstvom Simona Ogrizeka.

PROGRAM DOGAĐANJA

19. ožujka 2024.

09:00 sati Državno prvenstvo cvjećara HOK-a

20. ožujka 2024.

09:00 - 10:00 sati Otvorenje Foruma Sekcije cvjećara HOK-a i panel rasprava

10:00 sati Edukativne radionice

19:00 sati Svečano otvorenje 47. Praznika cvijeća

VAŽNO: Svi koji žele sudjelovati na radionici i panel raspravi obavezni su izvršiti prijavu zbog specifičnosti lokacije (Dioklecijanovi podrumi) te osiguranja adekvatnog broja mjesta.

Prijavu za prezentaciju i panel je potrebno dostaviti do 13. ožujka 2024. na e-mail matija.duic@hok.hr sa sljedećim podacima:

Ime i prezime

Kontakt podaci (mobitel i e-mail)

Podaci o članu* HOK-a, obrt/cvjećarna/tvrtka ili drugo (navesti puni naziv i adresu)

Sudjelovat ću na radionici (da/ne)

Sudjelovat ću na panelu (da/ne)

*Članovi Hrvatske obrtničke komore su obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske te fizičke i pravne osobe koje se dobrovoljno učlane.

U slučaju dodatnih pitanja možete se obratiti na e-mail matija.duic@hok.hr i/ili broj: 01/4806 626.

Foto: Freep

Pročitajte više » | Napisano 05.03.2024.

Novi poziv za dostavu projektnih prijedloga

Novi poziv za dostavu projektnih prijedloga "Vaučeri za digitalizaciju" (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje novi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02), usklađen s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).

Novi poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ provodi se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
Vaučer za digitalni marketing
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
Vaučer za složena digitalna rješenja
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije
Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 3.700.000,00 EUR

Najviši iznos i intenzitet bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

Vrsta vaučera Maksimalni iznos potpore (EUR)
Intenzitet potpore u odnosu

na prihvatljive troškove

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina - VDV 9.990,00 90%
Vaučer za digitalni marketing - VDM 9.990,00 50%
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - VDT 9.990,00 60%
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti - VKO 14.500,00 70%
Vaučer za složena digitalna rješenja - VSD 19.900,00 60%

Pojedinom prijavitelju može se po ovom Pozivu dodijeliti samo jedan vaučer.

Prijavitelju kojem je dodijeljen jedan vaučer u prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, može se dodijeliti vaučer, pod uvjetom da se radi o vaučeru različite vrste u odnosu na vrstu vaučera koja je zatražena prijavom na ovaj poziv.

Prijavitelju kojem su dodijeljena 2 vaučera po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, ne može se dodijeliti vaučer po ovom pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi

Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Rok za podnošenje projektnih prijedloga traje od 1. ožujka 2024. godine do 8. travnja 2024. godine.
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 05.03.2024.

Graditelji obrtnici uputili nadležnima svoje zahtjeve za unapređenje struke

Graditelji obrtnici uputili nadležnima svoje zahtjeve za unapređenje struke

thumb
thumb
thumb
4. Susret graditelja u Sisku okupio više od 200 sudionika

U Sisku je 1. i 2. ožujka održan Susret graditelja u organizaciji Hrvatske obrtničke komore te je okupio više od 200 sudionika, uz veliku podršku stručnjaka te predstavnika državnih tijela i ostalih institucija koji su sudjelovali u panel raspravama i predavanjima o aktualnim temama u procesu gradnje i obnove, nedostatku radne snage i važnosti obrazovanja. Održana je i dodjela priznanja zaslužnim obrtnicima za doprinos i razvoj obrtništvu te poticanje razvoja interesa struke.

Susret je otvorio potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je istaknuo da je na području Sisačko-moslavačke županije u postupku obnove otvoreno 1010 gradilišta, kao i rast graditeljstva za 8.4 posto u 2023. godini koje nosi 10 posto u ukupnom BDP-u te kako je, uz turizam, najjača gospodarska grana i nositelj ubrzanog gospodarskog rasta. Obrtništvo je nazvao temeljem uspješnog gospodarstva države i ustvrdio da je Vlada RH partner hrvatskih obrtnika.

Susret su svojim dolaskom uveličali i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, saborska zastupnica i predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, saborska zastupnica i gradonačelnica Grada Petrinje Magdalena Komes, državni tajnik Domagoj Orlić i potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj te brojni drugi visoki uzvanici.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je kako je posljednjeg dana siječnja ove godine Hrvatska imala 13.583 obrta koji imaju registrirano građevinarstvo kao glavnu djelatnost, a unatrag godinu dana otvoreno je 1.420 novih građevinskih obrta. Također, pohvalio je podršku Vlade obrtnicima i istaknuo važnost nastavka dijaloga po mnogim pitanjima važnih za očuvanje i razvoj obrtništva, pa je tako i najavio upućivanje zaključaka sa Susreta nadležnim tijelima na postupanje s ciljem unapređenja uvjeta poslovanja za graditelje obrtnike.

Zaključci Ceha graditeljstva Hrvatske obrtničke komore su:

Uvjeti za apliciranje na natječajima za obnovu, ali i druge građevinske radove, koji se provode putem javne nabave stavljaju obrtnike u nepovoljniji položaj u odnosu na druge poslovne subjekte. Obrtnici, za razliku od drugih sudionika na tržištu, za poslovanje odgovaraju svom svojom imovinom, stoga tražimo da se obrtnicima pojednostavne uvjeti za javljanje na natječaje koji se provode kao javna nabava (primjerice da se umjesto bankovne garancije može dostaviti zadužnica, da se ne primjenjuje uvjet o dokazu ostvarenog prometa u vrijednosti investicije i sl.) Također, u uvjetima za javnu nabavu iskustvo majstora/vlasnika obrta treba vrednovati jednako kao i iskustvo stručne osobe.
Održivi razvoj graditeljskog sektora i zadovoljenje potreba za kvalificiranom radnom snagom nije moguće temeljiti samo na uvozu radnika iz trećih zemalja. Tražimo da se jednaka pažnja posveti politikama koje će omogućiti zadržavanje domaćih radnika kroz poreznu politiku koja će manje oporezivati rad ili procedure koje će olakšati primanje i zadržavanje naučnika. Od države tražimo da naknadu za naučnike poslodavcima isplaćuje ''mjesec za mjesec''.
Kvaliteta izgradnje i postizanje visokih standarda u graditeljskog struci uvelike ovise o projektno-tehničkoj dokumentaciji koja prati gradnju te uvjetima za izdavanje građevinskih dozvola. Tražimo da jedan od uvjeta za izdavanje građevinske dozvole postane i dokaz investitora (npr. bankovna garancija) o osiguranim sredstvima za finalizaciju projekta/investicije.
Nemogućnost obavljanja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone koju uvode jedinice lokalne samouprave bez prethodnih konzultacija s predstavnicima graditeljskog sektora stvara ozbiljnu ekonomsku štetu obrtnicima koji posluju na područjima sa izraženom turističkom aktivnošću. Uvažavajući važnost turizma kao gospodarske grane, a u cilju postizanja ravnoteže i zadovoljstva svih aktera koji privređuju na određenom području, tražimo od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da jasno propiše trajanje tj. vremenski period u kojem se dio građevinske aktivnosti može privremeno obustaviti te vrstu radova na koje se privremena zabrana odnosi.
S obzirom na različite prakse područnih ureda za graditeljstvo koji dodjeljuju oznake objektima prilikom izdavanja građevinskih dozvola, tražimo da se izmjenom Zakona o gradnji svi objekti veličine do 400 m2 s dvije stambene jedinice uvijek označavaju kao IIIb, bez obzira na postojanje posebnih uvjeta (priključenja i sl.)
Ceh graditeljstva HOK-a predlaže održavanje 5. Susreta graditelja HOK-a u 2025. godini.
Domaćin ovogodišnjeg Susreta je Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije, pokrovitelj je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Generalni sponzor susreta je Sika Croatia d.o.o., dok su sponzori Mapei Croatia, Samoborka, Wienerberger Hrvatska, Baumit Croatia, Teknoxgroup Hrvatska, Bit promet, Milwaukee i Lorenčić Croatia.

Pročitajte više » | Napisano 04.03.2024.