Izdvojene novosti


Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 4. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od širenja zaraznih bolesti („NN“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 i 10/18) te preporukama i smjernicama Stožera civilne zaštite RH i Ministarstva poljoprivrede RH, a vezano za aktualnu situaciju širenja COVID-19, Stožer civilne zaštite grada Hvara, d o n o s i

Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

Članak 1.

Odlukom o mjeri obustava rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-13, od 22. ožujka 2020. godine, Nacionalni stožer civilne zaštite obustavio je rad tržnica i ribarnica.

Članak 2.

Prodaja i distribucija ribe ovlaštenih gospodarskih subjekata obavljat će se s broda, na lokacijama Križna Luka i Riva, poštujući stroge higijenske mjere propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prodaja i distribucija ribe obavljat će se svakog dana u vremenu od 8 do 11 sati te od 15 do 17 sati.

Članak 3.

Svi gospodarski subjekti ovlašteni za prodaju i distribuciju ribe obvezni su se prijaviti Stožeru civilne zaštite Grada Hvara radi registriranja i organizacije trgovine.

Članak 4.

Svako kršenje odredbi ovog Zaključka prijavljuje se Stožeru civilne zaštite Grada Hvara.

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na web stranicama Grada Hvara.

Načelnik Stožera

Kuzman Novak
Preuzeto od Grad Hvar

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.

ZAMP-ove mjere za poslovne korisnike uslijed epidemije koronavirusa

ZAMP-ove mjere za poslovne korisnike uslijed epidemije koronavirusa

U nastavku prenosimo ZAMP-ove mjere za poslovne korisnike uslijed epidemije koronavirusa.

ZAMP-ove mjere za ugostitelje i uslužne djelatnosti:

0 kn naplate za razdoblje u ožujku u kojem nisu poslovali;
popust od 50 posto za prva 2 tjedna ožujka u kojima se radilo otežano, a plaćanje tog iznosa na 3 rate nakon prestanka Vladinih mjera;
objekti oštećeni potresom s područja Zagreba u potpunosti oslobođeni plaćanja
KORISNICI: UGOSTITELJSKI OBJEKTI, HOTELI, USLUŽNE DJELATNOSTI, TERETANE, SALONI I SLIČNI KORISNICI

Sukladno ranijim informacijama da ćemo korisnicima glazbe izaći u susret i pružiti potporu u vidu rasterećenja, u ovim teškim vremenima za sve dionike, donosimo informaciju o najnovijim poslovnim odlukama koje se odnose na ožujak i iduća razdoblja u kojem će objekti biti zatvoreni:

Korisnici: ugostiteljski objekti, hoteli, teretane, uslužne djelatnosti i slični korisnici za mjesec ožujak ostvarit će solidarne pogodnosti. Imajući u vidu posebnu situaciju u kojoj se nalaze korisnici glazbe, ali i sve gori položaj svojih članova, glazbenika koji su među prvima i najteže pogođeni nastalom krizom, objavljujemo:
za razdoblje od 14.3. nadalje, u kojem navedeni korisnici u Hrvatskoj ne posluju i ne koriste glazbena djela, nema zaduženja niti obveze plaćanja naknade za glazbenu licencu.

Za prvih 14 dana ožujka, u kojima su ugostiteljski i drugi objekti (hoteli, obrti, teretane, saloni itd.) u zemlji radili otežano, za licencu gore navedenim korisnicima odobravamo popust od 50%.
Kako bismo im dodatno olakšali povratak u normalno poslovanje po završetku izvanrednih Vladinih mjera, taj umanjeni iznos naknade za mjesec ožujak moći će platiti u 3 mjesečne rate. Napominjemo, radi se ukupno o 25% iznosa u odnosu na redovno zaduženje kakvo je bilo za npr mjesec veljaču u kojoj se poslovalo normalno.
Prestankom Vladinih izvanrednih mjera donijet ćemo odluku o visini mjesečne naknade za prvi i sljedeće mjesece u kojima će objekti korisnika ponovno početi s radom tj. korištenjem glazbenih djela.

Nadalje, korisnički objekti koji su na području Grada Zagreba potresom oštećeni u mjeri da ne mogu nastaviti s radom, izuzeti su u potpunosti od plaćanja naknade. Pozivamo sve objekte na koje se odnosi ova odluka, da nas kontaktiraju pismeno na mail posl-zg@hds.hr

Svi objekti koji su prestali s radom sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ne trebaju nas pojedinačno kontaktirati da su prestali sa radom jer je HDS ZAMP automatski proveo sve obustave poslovanja sukladno toj odluci i za sve objekte na koje se ona odnosi.
Vjerujemo da su ove posebne mjere dovoljan dokaz kako u korisnicima vidimo partnere i u najgorem razdoblju za poslovanje svih subjekata u zemlji.

Za sve informacije i pomoć ovoj skupini korisnika stojimo na raspolaganju na mailu zamp@hds.hr i brojevima telefona:

- Centrala: 01/6387-000, Poslovnica Zagreb: 01/6387-003

- Poslovnica Rijeka: 051/686-547

- Poslovnica Osijek: 031/200-722

- Poslovnica Split: 021/317-639

KORISNICI: LOKALNE RADIJSKE I TV POSTAJE (HURIN, udruga Jadranskih radija, NUT...)

Glazbene udruge autora, izvođača i diskografa kao kriznu mjeru pomoći radijskim i TV postajama produljuju dospijeće računa za ožujak i sljedeće mjesece 2020. godine, za akontacije naknada za autorska i srodna prava, na 90 dana od dospijeća računa. Ova se odluka donosi do opoziva, o čemu ćemo vas pravovremeno izvijestiti.

Mjeru odgode plaćanja donijeli smo kao prvu hitnu mjeru kako bi osigurali radijskim nakladnicima da apsolutno ništa ne moraju platiti HDS ZAMP-u iduća tri mjeseca. Smatramo to korektnom partnerskom mjerom koja u konačnici ide u cijelosti na teret glazbene industrije. Račune za travanj planiramo izdati tek početkom svibnja. Dakle, imamo dovoljno vremena pričekati razvoj situacije, i donijeti odgovarajuće odluke, te probleme u kojima smo se svi našli, ma koliko teški bili, riješiti zajednički i partnerski.

Svi zaključeni ugovori za DJ licence za 2020. bit će reprogramirani i usklađeni s poslovanjem u 2020. godini.
Naknada za DJ licence umanjit će se za razdoblje u kojem nije bilo moguće raditi, a postoji i opcija da se za isto to razdoblje DJ licenca produži.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju na mailu zamp@hds.hr i broju telefona 01/6387-000.

Više o mjerama na službenoj stranici https://www.zamp.hr/

Izvor: HDS ZAMP

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.

UPRAVNI UGOVOR daje mogućnost da i trenutni porezni dužnici iskoriste mjeru odgode plaćanja poreza i doprinosa budućeg razdoblja

UPRAVNI UGOVOR daje mogućnost da i trenutni porezni dužnici iskoriste mjeru odgode plaćanja poreza i doprinosa budućeg razdoblja

Porezna uprava objavila je na svojim stranicama podsjetnik da ukoliko porezni obveznik ima dospjelo dugovanje može sklopiti Upravni ugovor te nakon toga može iskoristiti i mjeru odgode plaćanja poreza i doprinosa koji stižu u narednim mjesecima.

Podsjećamo, podnositelj Zahtjeva za odgodu plaćanja poreza i doprinosa, na dan podnošenja zahtjeva ne smije imati više od 200,00 kuna poreznog duga.

Ono što je Porezna uprava dodatno pojasnila je da ako već imate sklopljen Upravni ugovor od prije, ipak možete podnijeti zahtjev za odgodu novih davanja, ali jednako tako morate u trenutku podnošenja Zahtjeva imati porezni dug manji od 200,00 kuna (drugim riječima, redovno podmirene sve anuitete iz već sklopljenog Upravnog ugovora). Ukoliko vam zahtjev bude prihvaćen prolongirat će vam se i rate iz Upravnog ugovora!

Napominjemo da sve navedeno vrijedi za sva davanja osim za PDV koji se može odobriti samo obrtnicima dobitašima koji NE obračunavaju PDV po naplati i koji imaju prošlogodišnji promet manji od 7,5 milijuna kuna.

Ako već sada znate da PDV za veljaču nećete moći platiti do 31. ožujka 2020. godine, pristupite sklapanju Upravnog ugovora. U tom slučaju taj ćete PDV moći plaćati u ratama, a nakon sklopljenog Upravnog ugovora moći ćete podnijeti i Zahtjev za odgodu ostalih poreza (dohodak, dobit) i doprinosa.

Ne zaboravite da za sada još uvijek nisu stavljene izvan snage mjere naplate (ovrha).

Pročitajte upute kako iskoristiti mjeru odgode plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja na rok od tri mjeseca uz mogućnost dodatna tri mjeseca, a nemojte zaboraviti niti na mogućnost predaje zahtjeva za smanjenje akontacije poreza na dohodak ili dobit.
Više informacija pročitajte klikom na poveznicu https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2881&List=Vijesti

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.

Na traženje HOK-a Odlukom stožera vozačima omogućena izolacija u vlastitom domu

Na traženje HOK-a Odlukom stožera vozačima omogućena izolacija u vlastitom domu

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID 19, 26. ožujka 2020. godine.

Hrvatska obrtnička komora upozorila je Nacionalni stožer civilne zaštite RH kako sustav organiziranih karantena za vozače ne zadovoljava osnovne higijenske uvjete, a mogućnost zaraze u takvom okruženju iznimno je velika. Iz tog razloga, sve više vozača odbijalo je nastaviti dalje voziti zbog potencijalne ugroze vlastitog zdravlja.

Daljnja primjena ovakvih mjera prema hrvatskim prijevoznicima potencijalno bi ugrozila još uvijek stabilnu opskrba sirovinama, medicinskom opremom i ostalim potrepštinama.

Stoga pozdravljamo uvažavanje zahtjeva Hrvatske obrtničke komore te donošenje Odluke koje vozačima omogućuje korištenje kućne izolacije u vlastitom domu, uz poštivanje već propisanih mjera samoizolacije.

Pozivamo sve poslodavce i vozače na maksimalnu odgovornost i poštivanje propisanih Odredbi Nacionalnog stožera te da vode brigu o sebi i svojim obiteljima.

Odluku je moguće preuzeti https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20voza%C4%8Di%20u%20me%C4%91unarodnom%20transportu.pdf

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.

Mjere Ministarstva turizma za pomoć gospodarstvu usijed epidemije koronavirusa

Mjere Ministarstva turizma za pomoć gospodarstvu usijed epidemije koronavirusa

U nastavku prenosimo mjere Ministarstva turizma za pomoć gospodarstvu usijed epidemije koronavirusa.

Odgoda ili oslobađanje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal)

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu stupio je na snagu 26.03.2020. godine, a možete ga pronaći na slijedećoj poveznici: NN 36/20
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
Mjera se odnosi samo na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Cilj mjere je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja turističke pristojbe s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom jer turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.
Provedbena tijela za ovu mjeru su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Informacija o navedenoj mjeri će biti provedena preko sustava eVisitor stoga se navedene osobe ne moraju nigdje javljati, odnosno obrada podataka će biti automatska preko sustava eVisitor.
Za sve informacije o provedbi ove mjere kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 31/2020) stupila je na snagu 19.ožujka 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: NN 31/20
S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa, Uredbom o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske, odgađa se naplata koncesijske naknade na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske do 30. studenog 2020. godine s ciljem ublažavanja prvog financijskog udara na turistički sektor, a kako bi se osiguralo vrijeme potrebno za analizu nastale štete i eventualno poduzimanje daljnjih mjera u cilju stabilizacije turističkog sektora i zadržavanja radnih mjesta.

Mjera se odnosi na trgovačka društva koja obavljaju turističku djelatnost temeljem zahtjeva za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa, sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10).
Cilj predmetne dopune je ublažavanje financijskog udara na turistička društva koja obavljaju turističku djelatnost u kampovima na zemljištu u suvlasništvu Republike Hrvatske.
Ministarstvo turizma kao provedbeno tijelo će nastaviti s aktivnostima utvrđivanja visine koncesijske naknade te će obavijestiti obveznike plaćanja o visini stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade čije plaćanje je odgođeno do 30. studenog 2020. godine.

Za sve informacije o provedbi ove mjere kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

Više o mjerama na službenim stranicama Ministarstva turizma RH.

Izvor: www.koronavirus.hr

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.