Izdvojene novosti


Projekt eDelivery – ususret polugodišnjem izvješću

Projekt eDelivery – ususret polugodišnjem izvješću

Hrvatska obrtnička komora u ravnopravnom partnerstvu s tvrtkom DB Informatika provodi projekt „Sustav elektroničke preporučene dostave dokumenata za hrvatske obrtnike“, odnosno, „eDelivery network for Croatian Crafts“.

Projekt je sufinanciran instrumentom Europske unije za povezivanje Europe (CEF).

Cilj ovog projekta je razviti i implementirati sustav za novu elektroničku uslugu preporučene dostave dokumenata koji će služiti potrebama više od 95.000 hrvatskih obrtnika, kao i drugih poslovnih subjekata koji s njima razmjenjuju dokumente.

DB Informatika razvit će dinamičku mrežu za razmjenu dokumenata prema standardima eIDAS Uredbe. Odabirom već razvijenih rješenja, sukladnih CEF-u, osigurat će se najviša moguća razina interoperabilnosti i najbrži izlazak na tržište. Poseban naglasak bit će na razvoju i testiranju Front-end sučelja za korisnike Cloud-a te razvoju i implementaciji funkcionalnosti za one tvrtke i druge hrvatske ili europske institucije koje će se naknadno željeti uključiti.

Primarni cilj je omogućiti prijelaz na elektroničko poslovanje u situacijama u kojima je potrebna preporučena poštanska dostava papirnatih dokumenata. Zadani cilj nije ograničen i očekuje se da će se uz sustav koji se trenutno razvija otvoriti niz novih mogućnosti koje će se prilikom implementacije pokazati potrebnima.

U završnoj fazi, komorski sustav, razni poslovni subjekti, državne organizacije i ministarstva, kao i druge komore u zemlji i EU bit će upoznati s mogućnostima sustava koji razvijamo.

Kao krajnji rezultat očekuje se potpuno operativna mreža eDelivery u skladu s CEF-om.

Ususret polugodišnjem izvješću, donosimo pregled tijeka projektnih aktivnosti:

Provođenje je započelo 1. travnja 2021. godine i trajat će do 31. ožujka 2022. godine.

Sve dosadašnje aktivnosti protekle su bez problema i završene su unutar roka.

Uspostavljena je osnovna infrastruktura za razmjenu informacija prema standardima za elektroničku preporučenu dostavu te razvijena komercijalna aplikacija za korisnike.

Održani su sastanci radne skupine za razvoj aplikacije te će prva verzija za korisničko testiranje biti spremna do kraja rujna.

Održani su sastanci Upravljačkog odbora projekta. edelivery_sastanak Upravljačkog odbora

Utvrđena su pravila nabave promotivnih materijala.

Hrvatska obrtnička komora, kao nositelj promotivnih aktivnosti vezanih za ovaj projekt, organizirat će i provesti 5 događanja na kojima će prezentirati projekt, njegov potencijal i korisnost po pitanju uštede vremena i financija za sve buduće korisnike.

Počevši u listopadu, 4 prezentacije će se održati u prostorijama 4 najveća Udruženja obrtnika u Hrvatskoj te jedna na sjednici Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore.

Također, organizirat će se i trening za korištenje aplikacije za sve djelatnike HOK-a.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost partnera DB Informatike i HOK-a i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Pročitajte više » | Napisano 29.09.2021.

Hrvatska obrtnička komora nastavlja održavanje besplatnih edukacija za svoje članove obrtnike, kao i za druge male i srednje poduzetnike

Hrvatska obrtnička komora nastavlja održavanje besplatnih edukacija za svoje članove obrtnike, kao i za druge male i srednje poduzetnike

Edukacije iz prava potrošača u digitalnom dobu

Tijekom rujna 2021. godine održana su četiri treninga za obrtnike i druge male i srednje poduzetnike iz prava potrošača u digitalnom dobu. Na edukacijama su sudjelovala 74 poduzetnika čime je ostvaren glavni cilj ovog projekta - edukacija obrtnika iz pet područja zaštite potrošača i diseminacija stečenih znanja i vještina.

Edukacija je obuhvatila sljedeće teme:

- Marketing i zahtjevi za predugovorno informiranje potrošača

- Pravo potrošača na odustanak od ugovora sklopljenih na daljinu i van poslovnih prostorija

- Pravo potrošača na garanciju za nedostatke na proizvodu

- Nepoštena poslovna praksa i nepoštene ugovorne odredbe

- Alternativno rješavanje potrošačkih sporova i online rješavanje potrošačkih sporova

Treninge su proveli lokalni treneri u projektu koji su educirani na navedene teme tijekom ranije faze projekta - dvoje obrtnika i dvoje predstavnika udruga za zaštitu potrošača. Edukacije su održane su sklopu europskog projekta “Spremni za prava potrošača“ (“Consumer Law Ready“) koji se s istim modulima provodi u svim državama članicama EU, a u kojem je Hrvatska obrtnička komora nacionalni partner.

Polaznici su znanja stečena na treningu ocijenili kao vrlo korisna za svoje svakodnevno poslovanje i odnose s potrošačima jer su dobili vrlo konkretne informacije i upute za svakodnevne situacije.

Isto tako, pokazali su interes za širenje poslovanja preko interneta i to putem web shopa, društvenih mreža i internetskih platformi, koje neki od njih već koriste. Stoga, najavljeno im je održavanje sljedeće serije od četiri online okrugla stola - webinara upravo na te teme.

Online okrugli stolovi na teme proširenja poslovanja korištenjem e-trgovine i alternativnog rješavanja sporova

Hrvatska obrtnička komora nakon ranije održanih šest, nastavlja s održavanjem dodatna četiri online okrugla stola - webinara na teme:

- Proširenje poslovanja korištenjem e-trgovine

- Alternativno i online rješavanje sporova kao pomoć u poslovanju,

S obzirom da su za ranije okrugle stolove sudionici iskazali dobar interes, Hrvatska obrtnička komora organizirat će tijekom rujna i listopada dodatne okrugle stolove.

Sudionici mogu saznati koji modeli e-trgovine postoje i kako ih mogu prilagoditi da postignu optimalne rezultate za svoj posao ili ideju. Bit će riječi i o mjerenju učinka digitalnog marketinga, kao i o ključnim elementima pri kreiranju sadržaja. Pojasnit će se što je alternativno rješavanje sporova (ARS), zašto poduzetnicima treba ARS, koje vrste ARS-a se u Hrvatskoj koriste, a koje pri prekograničnom poslovanju te kako funkcionira online rješavanje sporova.

Za više informacija o okruglim stolovima posjetite web stranicu "Budi poduzetnik".

Ove edukacije održavaju se sklopu projekta “Promocija poduzetništva“ u kojem je Hrvatska obrtnička komora partner.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/hrvatska-obrtnicka-komora-nastavlja-odrzavanje-besplatnih-edukacija-za-svoje-clanove-obrtnike-kao-iPročitajte više » | Napisano 27.09.2021.

Javni poziv za Program

Javni poziv za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2021. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje javni poziv za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2021. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Informacije o statusu Prijave za dodjelu bespovratne potpore raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/.

Upiti u svezi prijave na Otvoreni javni poziv dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr.

Javni poziv, kao i svi potrebni dokumenti, nalaze se na dnu ove stranice.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2021-godinu

Pročitajte više » | Napisano 24.09.2021.

Javni poziv za prijavu sektorskih stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija

Javni poziv za prijavu sektorskih stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Javni poziv za prijavu sektorskih stručnjaka koji će sudjelovati u radu Povjerenstva za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija.

Javni poziv trajno je otvoren, a prijavljeni kandidati bit će obavješteni o rezultatima elektroničkom poštom.

Javni poziv, kao i obrazac prijave, možete pronaći na dnu ove stranice.

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2021-09/Javni%20poziv.pdf

Pročitajte više » | Napisano 23.09.2021.

Listopad – „Mjesec hrvatskog turizma“

Listopad – „Mjesec hrvatskog turizma“

Listopad će ove godine biti "Mjesec hrvatskog turizma" u sklopu čega će se hrvatskim građanima i stranim turistima koji se zateknu u Hrvatskoj omogućiti povoljniji boravak i korištenje turističke ponude i usluga u cijeloj zemlji.

Ovogodišnja turistička sezona, uz sve epidemiološke, ali i druge izazove, višestruko je nadmašila negativna predviđanja s početka godine, a rezultat je zalaganja svih dionika, prije svega obrtnika i gospodarstvenika koji su uložili značajne napore da iznesu sezonu na najbolji način.

S obzirom da turistička sezona još uvijek nije gotova potrebno je uložiti dodatnu energiju, znanje i resurse te osigurati nastavak pozitivnog trenda kakav smo vidjeli u zadnjim mjesecima.

Pozivamo vas da se uključite u projekt „Mjesec hrvatskog turizma“ s trajanjem od 1. do 31. listopada 2021. godine, koji provode Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska turistička zajednica s ciljem produljenja turističke sezone i poticanja domaćeg turizma u razdoblju posezone.

Do početka provedbe akcije sve zainteresirane turističke subjekte, koji se žele uključiti u projekt i ponuditi svoje usluge po sniženim cijenama od minimalno 35 posto, pozivamo da prouče Uvjete sudjelovanja u projektu kako bi se što prije i uspješnije prijavili putem službene stranice projekta "Mjesec hrvatskog turizma".

Prijave ponuda s popustima na web stranici bit će moguće od 20. rujna 2021. godine.

Izvor: Hrvatska turistička zajednica

Pročitajte više » | Napisano 22.09.2021.