Izdvojene novosti


Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

Upravno vijeće HZZ-a donijelo je odluku o usvajanju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena. Odlučeno je i o manjim izmjenama unutar mjera Stalni sezonac, Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja te Biram Hrvatsku.

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu ima za cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena - ciljana skupina poslodavaca koji mogu koristiti ovu mjeru su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati i to do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 50% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

Zahtjev za potporu podnosi se u tekućem mjesecu za naredni mjesec, a iznimno se zahtjev za potporu za siječanj i veljaču 2022. godine podnosi do 28. veljače 2022. godine.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici, s tim da se mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinci. U navedenom slučaju minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan s određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. godine navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdobljima mora dokazati i jedno od sljedećeg:

pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova;
privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.
Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda, dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koju će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

Vezano za izmjene u drugim mjerama aktivne politike zapošljavanja, dopunjena je mjera Stalni sezonac u dijelu Visina subvencije i izvršena potrebna korekcija u dijelu Dokumentacija. Unutar mjera Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja napravljene su neznatne korekcije koje ne utječu na prethodno usvojene uvjete, a radi jasnijeg definiranja samih uvjeta. U mjeri Biram Hrvatsku ciljana skupina 1. dopunjena je na način da su prihvatljivi povratnici iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Izvor: https://www.hzz.hr/

Pročitajte više » | Napisano 01.02.2022.

Objavljen Natječaj za operativne koordinatore za predvidivo 900 u potresu oštećenih obiteljskih kuća

Objavljen Natječaj za operativne koordinatore za predvidivo 900 u potresu oštećenih obiteljskih kuća

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je Natječaj za operativne koordinatore – usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove za predvidivo 900 u potresu oštećenih obiteljskih kuća.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4. 3. 2022. godine u 10:00 sati, a sve potrebne informacije vezane uz objavljeni Natječaj možete pronaći na: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5910679

Pročitajte više » | Napisano 01.02.2022.

Ministar Horvat s Cehom graditeljstva Hrvatske obrtničke komore o obnovi potresom pogođenih područja

Ministar Horvat s Cehom graditeljstva Hrvatske obrtničke komore o obnovi potresom pogođenih područja

Prepreke s kojima se susreću obrtnici prilikom prijave i sudjelovanja na natječajima javne nabave za obnovu područja pogođenih potresom bile su tema koordinacijskog sastanka u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Uz ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata na sastanku su sudjelovali i savjetnica ministra Helena Jelić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu Gordan Hanžek te v.d. Ravnatelja Fonda za obnovu Snežana Penović.

Predstavnici Ceha graditeljstva HOK-a iznijeli su problematiku sektora, prenijeli informacije s terena te ukazali na potrebu pronalaska najboljih modaliteta za uključivanje obrta u proces obnove.

„Ovo je obnova u kojoj želimo iskoristi sav operativni potencijal koji imamo na području čitave Republike Hrvatske. Nakon što smo proveli određeno vrijeme u saniranju hitnih situacija i stvaranju zakonodavnog okvira putem kojeg će se stvari moći kvalitetno odvijati, došli smo do trenutka u kojem se otvara sve više radova na terenu, te je sada samo potrebno raditi na podizanju te dinamike. Glavni dio odgovornosti za organizaciju i provedbu tih radova sada je na Fondu za obnovu i Središnjem državnom uredu, čiji su predstavnici zato ovdje s vama, kako bi se na tehničkoj razini mogle utvrditi stvari koje bi mogle biti još bolje i brže, a sve uz pomoć i doprinos hrvatskih obrtnika“, poručio je okupljenima ministar Horvat.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dragutin Ranogajec izrazio je zadovoljstvo otvaranjem dijaloga s ciljem uključivanja što većeg broja obrtnika u proces obnove i što skoriji početak radova.

S tim u vezi zaključeno je da će se redovito održavati sastanci koordinacije.

Pročitajte više » | Napisano 26.01.2022.

Državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Obavještavamo vas da je u postupku objave u „Narodnim novinama“ Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu.

Ovim izmjenama i dopunama je uz dosadašnji izračun potpore za gospodarski ribolov na moru uveden i novi izračun potpore za plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja.

Uvjet za dobivanje navedene potpore je da korisnik zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja nije obavljao ribolov predmetnim alatima od stupanja na snagu navedenih izmjena i dopuna Pravilnika.

S obzirom da izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu dana 22. siječnja 2022. godine, s ciljem zadovoljavanja gore navedenoga uvjeta, ribolov se ne smije obavljati predmetnim alatima počevši od 22. siječnja 2022. godine u 00:00 sati (noć sa petka na subotu).

Pročitajte više » | Napisano 21.01.2022.

Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars

Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najavljuje otvaranje zajedničkog poziva za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3 te omogućuje tvrtkama da pošalju radnu verziju svoje prijave na natječaj „Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars“.

Vaučeri u iznosu od 10.000 kuna dodjeljivat će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata.

Dostava pretprijave nije obavezna, no na ovaj način tvrtke imaju mogućnost:

dobiti Vaučer u iznosu od 10.000 kuna za usluge stručnjaka za pisanje projektne prijave te
provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa.
Rok za podnošenje pretprijave je 03.02.2022. godine.

Više informacija o programu i samom procesu prijave možete pogledati na poveznici.

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Natječaj i popis zemalja koje sudjeluju pronađite na poveznici.

Ciljevi programa

Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman
Rok za podnošenje pune prijave je 24.03.2022. godine, 14:00:00 CET.

Izvor: Eurostars 3: Otvorene pretprijave za novi Vaučer program | HAMAG BICRO

Pročitajte više » | Napisano 21.01.2022.