Izdvojene novosti


Edukacija o korištenju aplikacije eGrađevinski dnevnik

Edukacija o korištenju aplikacije eGrađevinski dnevnik

Od 1. siječnja 2023. na snagu je stupila obveza vođenja e-građevinskog dnevnika, čime je građevinski sektor prešao na nova pravila rada (digitalizacija), a za sve sudionike ključna je postala nova platforma za digitalno vođenje procesa gradnje.

Zbog toga, Hrvatska obrtnička komora je tijekom studenoga i prosinca 2022. godine u suradnji s Agencijom za komercijalnu djelatnost (AKD) organizirala mogućnost predaje zahtjeva za izdavanje vjerodajnica temeljem kojih će majstori pristupati e-dnevniku u Područnim obrtničkim komorama, diljem Republike Hrvatske.

Uzimajući u obzir ovu promjenu u poslovanju obrtnika i poduzetnika, Hrvatska obrtnička komora sada je s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dogovorila održavanje edukacije na kojoj će biti pojašnjene funkcionalnosti aplikacije eGrađevinski dnevnik te će se prisutni upoznati s načinima i mogućnostima korištenja eGrađevinskog dnevnika.

Edukacija će biti održana u prostorijama Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu (mala dvorana), Ilica 49, u utorak, 17. siječnja 2023. godine s početkom u 10 sati. Prijenos predavanja svi zainteresirani moći će pratiti i na Youtube kanalu Hrvatske obrtničke komore, kao i na Facebook stranici HOK-a. Isto tako, snimka predavanja bit će dostupna naknadno na našim kanalima.

Za dodatne informacije možete nam se javiti na e-mail: cehovi@hok.hr ili broj: 01/48 06 619.

Pročitajte više » | Napisano 13.01.2023.

PODSJETNIK - Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

PODSJETNIK - Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

Podsjećamo da su obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a sada najkasnije do 16. siječnja 2023. godine, dužni predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku za 2022. godinu na Obrascu PO-SD.

Ako je obrtnik tijekom godine obavljao zajedničku djelatnost obrta, obvezan je kao nositelj zajedničke djelatnosti također do 16. siječanja 2023. dostaviti Obrazac PO-SD-Z, ali i obrazac PO-SD kao i svaki supoduzetnik u tom zajedničkom obrtu. U tom slučaju, u Obrascu PO-SD, nositelj i supoduzetnik iskazat će samo svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku, te time podmiriti i samo udio u paušalnom porezu na dohodak, sukladno zahtjevu Hrvatske obrtničke komore.

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ u svrhu oporezivanja porezom na dohodak vodi samo evidenciju o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Eventualno utvrđeno dugovanje kao razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća, a eventualno utvrđenu preplatu porezni obveznik može zatražiti kao povrat na svoj poslovni račun ili koristiti za buduće akontacije.

Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Razlika manje uplaćenog paušalnog poreza uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

PO-SD i PO-SD-Z obrasci ispunjavaju se i predaju u valuti kuna.

U prilogu - Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/podsjetnik-obrtnici-pausalisti-prijava-dohotka-na-obrascu-po-sd-i-po-sd-z


Pročitajte više » | Napisano 11.01.2023.

Obveza prijenosa podataka iz tahografa u središnji informacijski sustav za obradu tahografskih podataka (SOTAH)

Obveza prijenosa podataka iz tahografa u središnji informacijski sustav za obradu tahografskih podataka (SOTAH)

Krajem 2022. godine na snagu je stupila izmjena i dopuna Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13, 36/15, 46/17 i 152/22).

Člankom 9. stavkom 2. Zakona propisano je da su poslodavci dužni evidentirati radno vrijeme mobilnih radnika te da se radno vrijeme mobilnih radnika evidentira na temelju podataka iz tahografa (5). Osim toga, stavak 6. govori da su poslodavci dužni prenositi podatke iz tahografa u središnji informacijski sustav za obradu tahografskih podataka (SOTAH).

Nova verzija Zakona u članku 38.a stavku 3. propisuje i novčane kazne u iznosu od 3310,00 do 6630,00 eura za prekršaj fizičke osobe - obrtnika koji ne prenosi podatke iz tahografa u središnji informacijski sustav za obradu tahografskih podataka ili ih ne prenosi na način propisan Pravilnikom o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika (NN 109/18).

Sustav za središnju obradu tahografskih podataka (SOTAH) omogućava jednostavnu pohranu i pregled tahografskih podataka obrtima i poduzećima. Upute za pristup SOTAH-u, kao i objašnjenje uloga, rola i prava možete pronaći ovdje: https://sotah.hr/hr/obveznici-korisnici-sustava-sotah/poduzeca

Za pristup sustavu SOTAH, osim važeće tahografske kartice, potrebna je i jedna od vjerodajnica razine 2, 3 ili 4 odobrenih u sustavu NIAS (https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667). Po isteku roka valjanosti tahografske kartice korisnik neće moći pristupiti sustavu.

Osim navedenih, SOTAH-u mogu pristupiti i registrirani korisnici, ali tek nakon što njihovu registraciju zatraži i potvrdi zakonski zastupnik prijevoznika (poduzeća).

Za sva pitanja vezana uz ovu aplikaciju možete se obratiti Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) na broj telefona: 0800 0440 ili email: info@sotah.hr

Pročitajte više » | Napisano 10.01.2023.

Hrvatska obrtnička komora: Povećanje cijena nije posljedica konverzije kune u euro

Hrvatska obrtnička komora: Povećanje cijena nije posljedica konverzije kune u euro

Obrtnici su se dobro pripremili za proces konverzije kune u euro kao službene valute Republike Hrvatske. Cijeli sustav Hrvatske obrtničke komore je kroz informiranje i edukaciju, kao i pojedinačno savjetovanje, kontinuirano upoznavao obrtnike s koracima koje trebaju poduzeti.

Najsloženije je razdoblje od dva tjedna dvojnog optjecaja tijekom kojeg su svi obrti koji posluju s gotovinom dodatno preuzeli i ulogu mjenjačnica, a potrošačima je komplicirano koristiti i preračunavati iznose u dvjema valutama te se naviknuti na korištenje novih kovanica.

Svi zajedno moramo biti strpljivi i imati razumijevanja, a eventualna nesnalaženja pomoći razjasniti, poručuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil. „U pogledu preračunavanja i dvojnog iskazivanja cijena pravila su jasna i moraju se poštovati i sigurni smo da je većina obrtnika tako i postupila. Ako je kod pojedinih obrtnika došlo do povećanja cijena to je iz opravdanih razloga, zbog povećanih troškova, a nije posljedica konverzije kune u euro“, napominje Kratohvil.

Također, Hrvatska obrtnička komora podržava apel Vlade RH i pozivamo poduzetnike koji su eventualno iz neznanja zaokružili cijene na cent, dva više da isto isprave i tako izbjegnu moguće sankcije.

Hrvatska obrtnička komora cijeni dosad poduzete mjere Vlade RH za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata, ali pravila tržišnog poslovanja su neumoljiva pa se povećanje cijena uslijed stalnog povećanja ulaznih troškova ne može ni izbjeći ni zanemariti, a ovisi o okolnostima poslovanja svakog obrtnika pojedinačno. Eventualna poskupljenja produkt su povećanja troškova poslovanja, primjerice povećane osnovice minimalne plaće što je utjecalo na obvezu svih poslodavaca, a pogotovo na ugostiteljstvo i graditeljstvo. Osim povećanja minimalne plaće za radnike, s 01.01.2023. na snagu je stupila i Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2023. godinu što znači nove, veće troškove za sve obrtnike.

Hrvatska obrtnička komora i dalje će svojim članovima pružati sve relevantne informacije kako bismo im olakšali proces prilagodbe poslovanja u procesu uvođenja eura. Sva pitanja oko uvođenje nove valute mogu postaviti na mail adresu euro@hok.hr.

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

Postignuća HOK-a u 2022. godini

Postignuća HOK-a u 2022. godini

Radimo s Vama za Vas - postignuća HOK-a u 2022. godini


1. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH

prihvaćeni prijedlozi HOK-a - pojednostavljene odredbe i omogućeni izuzetci radi olakšavanja poslovanja obrtnika
prevencija iskazivanja cijena na različite načine do 31.12.2022. i od 1.1.2023.
ishođenje iznimki od dvojnog iskazivanja cijena za taksimetre, automate i samoposlužne uređaje
ishođenje dvojnog iskazivanja samo ukupnog iznosa na računu a ne svake stavke posebno
prihvaćen prijedlog HOK-a da se ne treba izračunavati i preračunavati iznose doprinosa, poreza i prireza, već samo iznos neto plaće i ostalih materijalnih prava
pojednostavljena predopskrba za mikro poslovne subjekte
mogućnost da primatelj plaćanja u razdoblju dvojnog optjecaja može uzvratiti kune ako nije u objektivnoj prilici uzvratiti eure
mogućnost podnošenja izvješća u kunama za prethodnu godinu i ranije
prihvaćen prijedlog HOK-a da tečaj na dan 31.12.2022. bude jednak tečaju 1.1.2023.
2. Zahtjevi za ublažavanje energetske krize rezultirali mjerama Vlade RH

A) Vaučeri za plin

prihvaćen jedan od prijedloga HOK-a u obliku vaučera za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh
B) Jedinstvena tarifa električne energije

mjera Vlade RH da se obrtnicima i poduzetnicima s potrošnjom do 250.000 kwh električna energija obračunava po jedinstvenoj tarifi od 0,53 kn/kwh donesena je u skladu s prijedlogom HOK-a da se obrtnicima obračunava potrošnja energije po modelu kao i kućanstvima
3. Zakon o sportu

prihvaćen zahtjev za omogućavanjem obavljanja sportskih djelatnosti u okviru obrta
4. Porez na dohodak

povećana naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe sa 2kn/km na 3,00 kn/km
povećan porezni limit za uzdržavane članove sa 15.000,00 kn na 24.000,00 kn
5. Strategija digitalne Hrvatske 2030.

prevenirano neopravdano stavljanje obrta u paušalnom sustavu oporezivanja u nepovoljan položaj u odnosu na druge gospodarske subjekte kada je riječ o kapacitetu razvoja domaće digitalne ekonomije
6. Zakon o radu

dodatni (dopunski) rad: usvojen zahtjev za ukidanjem ograničenja dodatnog rada od 180 sati godišnje i ukinuto traženje suglasnosti matičnog poslodavca
7. Kolektivni ugovor za graditeljstvo

spriječeno povećanje obveznih doprinosa za obrtnike u djelatnosti graditeljstva (i time ostvarene milijunske uštede)
8. eGrađevinski dnevnik

voditelji manje složenih radova, majstori i oni sa stečenim majstorskim statusom, u kontekstu vođenja eGrađevinskog dnevnika, izjednačeni s voditeljima radova tako da na jednak način i s jednakim pravima mogu ispunjavati i potpisivati građevinski dnevnik
9. Sektor ribarstva

Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a izborio se za nove mjere pomoći u sektoru
sektor dobio dodatnih 25 milijuna kuna pomoći od Vlade RH (75 mil. umjesto 50 mil.)
10. Sekcija Cvjećara organizirala prvi Forum cvjećara u Splitu

11. Izrađene radne probe Katalog radnih proba za provedbu naučničkih ispita – za 48 zanimanja po JMO

12. Erasmus+: Master 4.0: unaprjeđenje majstorskih ispita

izrađena nova ispitna pitanja za opće dijelove majstorskog ispita te stručno-teorijske dijelove za frizera, elektroinstalatera, autoservisera, autoelektričara i automehaničara te unesena u online platformu
osmišljena i izrađena online platforma za pripremu i polaganje majstorskog ispita
omogućena priprema kandidata za majstorske ispite putem online platforme
13. Implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada (ESF)

Hrvatska obrtnička komora u sklopu projekta izradila 50 standarda zanimanja
14. Majstorska škola

Pokrenut je projekt Majstorska škola
15. Erasmus+: Zajedničko mentorstvo

Pripremljen i prijavljen novi Erasmus+ projekt koji je odobren za financiranje sredinom 2022. godine

16. Inicijativa „Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike“

HOK se uključio u navedenu inicijativu te postao jedan od partnera iste
17. Promotivna kampanja „Želim biti majstor“ uvrštena u zbirku primjera dobre prakse SMEUnited-a

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.