Izdvojene novosti


Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi poziv) Ref.br. C3.2.R3-I1.05

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi poziv) Ref.br. C3.2.R3-I1.05

Na Internet stranici objavljenih poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi poziv), Referentni broj: C3.2.R3-I1.05.

U skladu s navedenom Odlukom, Tijelo državne uprave nadležno za komponentu/pod-komponentu (u daljnjem tekstu: NT) NPOO-a C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Provedbeno tijelo (u daljnjem tekstu: PT) za ovaj Poziv je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Predmet poziva:

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Svrha (cilj) poziva:

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi poziva:

Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4.799.920,37 EUR.

Ovaj Poziv drugi je u okviru programa Dokazivanje inovativnog koncepta (u daljnjem tekstu: Program), u okviru kojeg su planirana ukupno četiri poziva na dostavu projektnih prijedloga. Indikativni raspored objave budućih poziva na dostavu projektnih prijedloga za Program i predviđene financijske alokacije po pojedinom pozivu navedene su u Tablici 2.

Tablica 1. Indikativni raspored objave budućih poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Dokazivanje inovativnog koncepta

Indikativni rok za objavu Indikativna financijska alokacija

4. kvartal 2023. 3.199.946,91 EUR

2. kvartal 2024. 3.199.946,91 EUR

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

najniži iznos 26.500,00 EUR;
najviši iznos 66.000,00 EUR.
Ukupna vrijednost pojedinog projekta uključuje:

bespovratna sredstva koja će biti dodijeljena pojedinom projektu za prihvatljive troškove projekta, i
sredstva prijavitelja i partnera za sufinanciranje ostatka vrijednosti prihvatljivih troškova i ukupan iznos vrijednosti neprihvatljivih troškova projekta, ako je primjenjivo.
Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati:

sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava; i
sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga, ukoliko je primjenjivo.
Prijavitelj je:

mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
„istraživačka organizacija“ koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), što znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj odnosno s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, ili
fizička osobe koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv (nadalje: fizička osoba) – po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju potrebno je osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Prijavitelj također mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano ovim Uputama.

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

paušalnim obrtima, zadrugama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Napomena: obrti u sustavu poreza na dohodak, kao i sustavu poreza na dobit prihvatljivi su prijavitelji.

Sve ostale kriterije, kao i zahtjeve koji se odnose na sposobnost prijavitelja i partnera te učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta – možete potražiti OVDJE.

Upute za prijavitelje možete pronaći na dnu ove stranice.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 1. 10. 2023, 00:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1. 12. 2023, 23:58 sati

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 04.08.2023.

U godinu dana 10% više građevinskih obrta

U godinu dana 10% više građevinskih obrta

Svakoga dana iz Banovine, Slavonije i Zagreba pristižu informacije o nedostatku kvalificiranih radnika potrebnih za obnovu od potresa, ali i sanaciju šteta od nedavnih oluja, a isto potvrđuju i rezultati resornog istraživanja u okviru EU sufinanciranog projekta "CRO skills RELOAD", kojeg provodi Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s partnerima - Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju, Regionalnom energetskom agencijom Sjever i Zajednicom građevinskih škola Republike Hrvatske te koji manjak procjenjuje na visokih 24 500 radnika strukovnih zanimanja potrebnih za energetsku obnovu zgrada u sljedećoj godini. Ipak, broj obrta u građevini je za 10% ili za 901 obrt veći u odnosu na lipanj prošle godine. Ukupno je riječ o 9.641 obrtu koji zapošljavaju 13.563 radnika, a unazad pet godina zabilježen je rast obrta u građevinarstvu za 48 %.

Najveći broj takvih obrta, njih 1.248, se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja bilježi i najveći brojčani rast u odnosu na prošlu godinu odnosno 150 obrta više ili 13,7 % više. Slijede je Istarska županija s 1.151 građevinarskim obrtom i rastom u posljednjih godinu dana za gotovo 10 % i 102 obrta više te Primorsko-goranska s ukupno 989 obrta u građevinarstvu i rastom od 8 % i 72 obrta više. Grad Zagreb i Zagrebačka županija zajedno imaju 1.563 aktivna obrta u sektoru građevinarstva, unazad godinu dana postignut je rast od 12,8 % te 177 obrta više, a najesen će Obrtnička komora Zagreb pokrenuti projekte stručnog usavršavanja i ažuriranja baze podataka za navedeni sektor.

Ukupno je u protekle tri godine položeno 375 ispita o stručnoj osposobljenosti u zanimanjima iz sektora graditeljstva, pri čemu je svake godine najviše keramičara, u trogodišnjem periodu ukupno njih 300. U istom razdoblju položena su 144 majstorska ispita u zanimanjima iz sektora graditeljstva, pri čemu je najviše soboslikara/ličilaca (56) i zidara (44), a najmanje krovopokrivača (5).

„Unatoč rastu obrta u građevinarstvu od 10 % i svih obrta ukupno od čak 8 %, majstora nema dovoljno uslijed velike potražnje na tržištu i potrebe za obnovom i sanacijom šteta na nekoliko lokaciju u Hrvatskoj. Kao što naglašavam stalno – majstori nikad nisu bili traženiji, plaćeniji i cjenjeniji. Svijest o tome u javnosti je sve snažnija, najvažnije kod roditelja i mladih, pa tako raste i interes za strukovnim zanimanjima. Primjerice, u 2022./2023. godini je zabilježen porast upisa u zanimanja zidar i fasader, uz kontinuirano visok interes za instalatera grijanja i klimatizacije te kućnih instalacija, vodoinstalatera i elektroinstalatera. Pozivam mlade da se odluče za strukovna zanimanja – uspjeh, ali i poslovna i privatna sreća je tada gotovo potpuno u vašim vještim rukama“, ističe predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Pročitajte više » | Napisano 04.08.2023.

EU RURALNI TURIZAM: otvoreni poziv na natječaj za MSP-ove koji se bave turizmom

EU RURALNI TURIZAM: otvoreni poziv na natječaj za MSP-ove koji se bave turizmom

U časopisu Europske unije CallforEurope br. 142, Eurocluster Rural Tourism Consortium u sklopu programa COSME objavio je poziv: „EU RURALNI TURIZAM: otvoreni poziv na natječaj za MSP-ove koji se bave turizmom“.

U nastavku su navedeni detalji poziva.

Puni naziv projekta: Eurocluster Rural Tourism

Broj ugovora o dodjeli sredstava: 101074557

Tema: SMP-COSME-2021-CLUSTER-01 - Euroclusters for Europe's recovery

Cilj:

Projektom će MSP-ovi dobiti potporu u poboljšanju digitalnih, zelenih i društvenih vještina i kapaciteta putem suradnje sa stručnjacima. Svaki MSP bit će vođen kroz proces u najmanje 4 područja aktivnosti navedenih u nastavku, a koja se odnose barem na jedno od sljedećeg: digitalno, zeleno i održivo te društveno.

DIGITALNO: digitalizacija procesa u MSP-ovima, digitalni marketing i promocija, marketinška inteligencija, analiza podataka te marketinška strategija temeljena na podacima.

ZELENO i ODRŽIVO: održive prakse upravljanja MSP-ovima, upravljanje emisijama CO2 i smanjivanje istih zbog doprinosa rješavanju klimatskih problema, održiva mobilnost, gastronomija i hrana koja se temelji na lokalnim lancima opskrbe.

DRUŠTVENO: Socijalno-kulturne vještine (pri ophođenju s posjetiteljima iz različitih kulturnih sredina), stvaranje iskustva za posjetitelje (uključuje razvoj odgovarajućih proizvoda), inkluzivni turizam (za posjetitelje s posebnim potrebama), integracija lokalne zajednice te interpretacijske tehnike kulturnih, povijesnih i prirodnih bogatstava.

Prihvatljive aktivnosti:

MSP-ovi odabrani za financijsku potporu imaju pravo na primanje paketa usluga vrijednosti 5.000,00 EUR koji će im omogućiti da osmisle i razviju novi turistički proizvod za međunarodna tržišta kroz integriranje digitalnih, održivih i društveno-kulturnih poboljšanja u poslovanje.

Program financijske potpore započet će u studenome 2023. i završiti u srpnju 2024. godine. Odabrani MSP-ovi bit će pozvani da dostave početna i završna izvješća u kojima će opisati vještine i znanja koja žele usvojiti odnosno svoje rezultate. Troškovi moraju nastati tijekom trajanja programa financijske potpore.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

Mikro poduzeća koja vode pojedinci ili obitelj, koja posluju najmanje 3 godine i imaju najviše 10 zaposlenika, koja posluju na selu ili u selima / gradovima u ruralnim područjima te su pružatelji smještaja (agroturizam, seoski turizam, mali hotel, pansion, vikendica i slično).

Prednost će imati pružatelji usluga koji nude dodatne usluge poput posluživanja hrane (doručak, polupansion ili puni pansion), djelatnosti u prirodi ili na njihovom gospodarstvu, tečajeva (kulinarstvo, obrt), vođenih tura i slično.

Potrebno je priložiti i dokaz o predanosti sudjelovanju u programu u obliku motivacijskog pisma.

Ovaj je poziv otvoren za MSP-ove u skladu sa sljedećom NACE klasifikacijom:

hoteli i slični smještajni objekti (I5510); smještajni objekti za odmor i ostale vrste kratkotrajnog boravka (I5520); kampovi, parkovi za rekreacijska vozila i parkovi za prikolice (I5530); putničke agencije, turoperatori i povezane djelatnosti (N79).

Krajnji rok prijave: 10. rujan 2023.

Iznos financiranja po projektu: 5.000,00 EUR

Dodatne informacije, smjernice te obrasci za prijavu i ocjenjivanje mogu se naći na poveznicama:

Funding & tenders (europa.eu)

https://www.euroclusterruraltourism.eu/en/calls/

ECRT SME CALL SUMMARY - Google dokumenti

Pitanja o postupku prijave mogu se uputiti na e-mail adresu: info@euroclusterruraltourism.eu

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 03.08.2023.

Zakon o trgovini: Blagdani neradni, a izuzeća su prigodna prodaja i kiosci s tiskom

Zakon o trgovini: Blagdani neradni, a izuzeća su prigodna prodaja i kiosci s tiskom

Temeljem velikog broja upita obrtnika Hrvatska obrtnička komora je uputila zahtjeve nadležnom Ministarstvu za tumačenjem pojedinih odredbi Zakona o trgovini te prenosimo dobivena pojašnjenja radi detaljnijeg informiranja svih obrtnika. Kroz dobivena pojašnjenja naglašeno je kako Zakon jasno i nedvosmisleno propisuje da su prodajni objekti zatvoreni u dane blagdana te da distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonice može biti otvorena nedjeljom i blagdanom od 7:00 sati do 13:00 sati te, kao poseban oblik prodaje, može prodavati asortiman proizvoda odnosno svu ostalu robu neovisno o lokaciji gdje se kiosk nalazi, pri čemu je isti definiran kao prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman proizvoda kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska kupca u prodajni prostor.

Nadalje, prigodna prodaja na sajmovima i javnim manifestacijama temeljem članka 57. stavka 6. Zakona o trgovini smatra se izuzećem te je dozvoljena nedjeljom ili blagdanom, samo ukoliko je riječ o javnoj manifestaciji ili sajmu, a prodaju se proizvodi i robe koji su predmet i svrha organiziranja spomenutih manifestacija te ista može trajati najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine, neovisno o vremenu održavanja manifestacije.

Također, temeljem članka 57. stavka 5. Zakona o trgovini kao iznimka od ograničenja rada nedjeljom i blagdanom nisu propisani prodajni objekti koje se nalaze na groblju ili u neposrednoj blizini groblja, već oni prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila, benzinskih postaja, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

Sukladno Zakonu o trgovini, radno vrijeme prodajnih objekata određuje i samostalno raspoređuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno te može prema vlastitom izboru 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, tako da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata do 90 sati tjedno dodaje 15 sati koje se raspoređuju od ponedjeljka do nedjelje.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 01.08.2023.

Obavijest o predstojećem ažuriranju-nadogradnji aplikacije e-očevidnik na ribarskim plovilima

Obavijest o predstojećem ažuriranju-nadogradnji aplikacije e-očevidnik na ribarskim plovilima

Obavještavamo odgovorne osobe u gospodarskom ribolovu na ribarskim plovilima i njihove predstavnike koji upis i dostavu podataka o ribolovnim aktivnostima rade putem e-očevidnika instaliranog na ribarskim plovilima, kako će Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu Ministarstva poljoprivrede početkom sljedećeg tjedna izvršiti ažuriranje-nadogradnju aplikacije e-očevidnik na verziju nakon trenutne verzije 102.

Izmjene koje će se izvršiti:

U radnji POLAZAK je do daljnjeg uklonjeno polje za upis dimenzije alata OTB-pridnena povlačna mreža- koća, vezano za upis perimetra – opsega otvora mreže,
Dodana je mogućnost upisa radnje SIDRENJE putem tipke „+“ u gornjem desnom izborniku za slučajeve mirovanja između dnevnih ribolovnih aktivnosti – napora,
U radnji ODBAČAJ je za razlog odbačaja pojedine vrste automatski odabrana opcija: „ispod minimalne veličine“. Druga opcija koja se može manualno odabrati je „Ostalo“,
Dodana je mogućnost upisa radnje „Puštanje osjetljivih vrsta“ putem tipke „+“ u gornjem desnom izborniku za slučajeve ulova i obavezne zabilješke neke od osjetljivih vrsta prethodno upisanih pod „Popis ulova“ u radnji NAPOR,
Karta upisa pozicija je nakon povratnog mišljenja korisnika- zapovjednika oko sporosti učitavanja do daljnjega vraćena na prvotnu kartu sa teritorijalnim morem i Isključivim gospodarskim pojasom. Pozicije se mogu manualno upisati i izvan tih područja,
Dodano je polje za upis pozicije početka napora u svrhu točnijih izračuna ribolovnih vremena u naporu i usklađivanja formata dostave podataka,
Uklonjena je nemogućnost upisa najave povratka u polasku u ribolov s vremenom povratka manjem od 4 sata.
Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 31.07.2023.