Izdvojene novosti


Obavijest – Civilni stožer RH donio Odluku posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID 19

Obavijest – Civilni stožer RH donio Odluku posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID 19

Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti Covid 19. Odluka stupa na snagu 8. travnja 2020. i nalazi se OVDJE.
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20tr%C5%BEnice.pdf

Pročitajte više » | Napisano 09.04.2020.

Preporuke Hrvatskog ceha zaštitara za zaštitu osoba i imovine u poslovnim subjektima za vrijeme pandemije korona virusa

Preporuke Hrvatskog ceha zaštitara za zaštitu osoba i imovine u poslovnim subjektima za vrijeme pandemije korona virusa

Hrvatski ceh zaštitara donio je preporuke za zaštitu osoba i imovine zbog izvanredne situacije u zemlji zbog koronavirusa i nedavnog potresa u Zagrebu koji je najveće središte gospodarskih i financijskih poslovnih subjekata. Stoga je povećana i opasnost od porasta stope kriminaliteta na što upućuju i nedavni događaji razbojništava i provala u novčarske institucije
Tome pogoduje posebni režim kretanja i ponašanja javnosti, što je rezultiralo smanjenim brojem ljudi na javnim površinama, brojnim praznim poslovnim objektima uz vidno istaknute obavijesti o privremenom zatvaranju objekata i prestanku obavljanja djelatnosti radi epidemije.

Radi smanjenja kaznenih i prekršajnih djela usmjerenih prema osobama i imovini te održavanja prihvatljive razine sigurnosti u društvu, preporuča se:

1. Vrijedne predmete iz zatvorenih poslovnih objekata skloniti s pogleda osoba s ulice i pohraniti u sigurne prostore s ograničenim pristupom kao i smanjiti količinu gotovog novca dostupnog počiniteljima (odnijeti iz poslovnice, smjestiti u sef, trezor i dr.).

2. Ne obznanjivati da je poslovni prostor prazan.

3. Osigurati povremeni ili redovni obilazak poslovnih prostora uz higijenske mjere zaštite, uz prisustvo ne više od dva zaposlenika.

4. Držati rasvjetu uključenom, makar minimalnu, uz mogućnost njezine automatizacije.

5. Po mogućnosti, zaštititi objekte protuprovalnim sustavom koji se može uspostaviti u kratkom roku, a omogućava brzu dojavu i brzu intervenciju uslijed trenutno praznih prometnica.

6. Provjeriti ispravnost i funkcionalnost postojećih sustava tehničke zaštite (videonadzora, protuprovalne i protupožarne zaštite, kontrole pristupa), te u slučaju kvara osigurati ispravnost. Unutarnje i vanjske kamere sustava videonadzora moraju optimalno pokrivati unutarnji prostor i vanjski perimetar štićenog objekta te biti ispravno podešene da snimaju lica stranaka i osoba u poslovnici.

7. Provjeravati i zatvaranje vrata štićenih prostora, sporednih ulaza/izlaza i blagajni/sefova, protuprovalnih sustava pri ulasku/izlasku iz objekt, veze sa centralnim dojavim sustavom i dr.

8. Komunikacija s alarmnim sustavom mora biti neprekidna, stalno nadzirana i zaštićena.

9. Vidno obznaniti da je objekt štićen sustavom tehničke zaštite, prije svega videonadzora i uporabom blagajni ili sefova s vremenskom odgodom otvaranja.

10. Prema mogućnostima, osigurati da vlasnik objekta u kojem je uspostavljen sustav videonadzora ima neposredni video link kojim prati aktivnosti u objektu u realnom vremenu od kuće.

11. U poslovnim objektima koji rade sa smanjenim brojem osoba kontrolirati pristup u poslovne prostore i radi razbojstva i zbog sprečavanja ulaska potencijalno zaraženih osoba.

12. Radi sprječavanja zloporabe korištenja medicinskih maski kod razbojništava i drugih kaznenih djela, u objektima koji imaju uspostavljen videonadzor, prije ulaska u objekt osoba mora ispred kamere skinuti masku radi identifikacije, a potom istu ponovo staviti radi higijenskih razloga. Isto se odnosi i na druge predmete na glavi osobe (šal, kapa, sunčane naočale, prometna kaciga i sl.). Navedeno će od osoba zatražiti zaposlenici ili zaštitari uz pristojno i strpljivo ophođenje sa strankama.

13. Ulaz u objekte po mogućnosti trebaju kontrolirati zaštitari koji imaju ovlast postupati u slučaju pojave incidentne situacije. Ukoliko isto nije moguće, djelatnici koji su zaposlenici objekta mogu obavljati kontrolu broja osoba koje ulaze u objekt (trgovinu, banku i dr.), ali moraju imati na umu da nisu ovlašteni primjenjivati ovlasti zaštitara već su u incidentnim situacijama dužni zvati policiju.

14. Posebno obratiti pozornost na osobe koje dostavljaju ili pružaju uslugu u poslovnici pri čemu je potrebno zatražiti identifikaciju osobe, njegov radni nalog, te istinitost podataka provjeriti s njihovom tvrtkom.

15. Čuvari i zaštitari koji se nalaze na štićenim objektima i prostorima gdje su aktivnosti smanjene ili privremeno obustavljene podići razinu budnosti na viši stupanj, te u slučaju uočenih sumnjivih ponašanja osoba postupati sukladno ovlastima danim Zakonom o privatnoj zaštiti, te biti u stalnom kontaktu s policijom i drugim službama koje obavljaju javnu djelatnost (vatrogasci, stožer CZ i dr.).

16. Čuvari i zaštitari koji se nalaze na štićenim objektima i prostorima koji rade i u okolnostima epidemije (banke i druge financijske institucije, tržnice, trgovine, ljekarne i dr.) obavljaju primarno sigurnosnu djelatnost i ne mogu biti zaduženi drugom vrstom aktivnosti koja remeti njihovu zaštitnu ulogu. Pri tome su dužni nositi zaštitnu masku i rukavice koje im mora osigurati poslodavac.

17. Zaštitar u objektima novčarskih institucija treba biti smješten na poziciji koja mu omogućava pregled najvećeg dijela unutarnjeg prostora poslovnice i vanjskog perimetra, pratiti događanja u i izvan objekta vizualno i putem prikaza s kamera u poslovnici te provjeravati stanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava sukladno sigurnosnim procedurama. Zaštitar ne smije napuštati perimetar štićenog objekta tijekom radnog vremena, osim izuzetno u okolnostima neposredne životne opasnosti.

18. Poslovni objekti koji imaju propisane sigurnosne procedure, trebaju naložiti striktno poštivanje istih te uvijek pri ruci imati ažurirani popis telefonskih brojeva za hitne slučajeve.

19. Djelatnici poslovnica novčarskih institucija moraju koristiti sustave tehničke zaštite na propisani način, za dojavu razbojništva koristiti, po mogućnosti, bežična tipkala. Zaposlenici trebaju koristiti sustave kontrole pristupa kojima ulaze isključivo uz identifikaciju karticom, šifrom ili na drugi, biometrijski način, a svi ostali moraju pozvoniti na interfon ili se najaviti na drugi način.

20. Rijetko korištena stražnja, bočna ili vrata druge vrste te prozore i druge otvore treba uvijek imati zatvorenima i zaključanima.

IZVOR: Ravnateljstvo civilne zaštite RH

Pročitajte više » | Napisano 08.04.2020.

Važna promjena o načinu isplate sredstava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za drugi mirovinski stup radnika

Važna promjena o načinu isplate sredstava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za drugi mirovinski stup radnika

Hrvatska obrtnička komora izradila je upute o postupku za obračun plaće u vrijeme epidemije koronavirusa. Upute se pravovremeno ažuriraju.

Obratite pažnju na novu informaciju da će Hrvatski zavod za zapošljavanje direktno uplaćivati sredstva za drugi mirovinski stup u državni proračun, a ne na račun obrtnika.

Upute kako treba postupiti obrtnik (vlasnik) nisu navedene jer iste još nisu poznate (u roku od 8 dana očekuje se usklađenje Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona).

Hrvatska obrtnička komora u svojim je zahtjevima jasno dala do znanja da očekuje kako će i obrtnici vlasnici biti uključeni u mjeru ne plaćanja doprinosa za ožujak-svibanj 2020.

Cijelu uputu za obračun plaće za vrijeme pandemije korona virusa pročitajte ovdje.
https://www.hok.hr/sites/default/files/inline-files/UPUTE%20ZA%20OBRA%C4%8CUN%20PLA%C4%86E%20ZA%20VRIJEME%20PANDEMIJE%20UZROKOVANE%20KORONA%20VIRUSOM%20COVID-08-04-2020-1.pdf

Pročitajte više » | Napisano 08.04.2020.

Odgođen 4. Međunarodni sajam Tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu

Odgođen 4. Međunarodni sajam Tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu

Obavještavamo Vas da je 64. Međunarodni sajam Tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu, planiran za termin od 19. do 22. svibnja 2020. godine, odgođen.
Razlog odgode je uputa centralnog stožera civilne zaštite Republike Srbije vezane uz pandemiju korona virusa i zabrana održavanja skupova koji na jednom mjestu okupljaju velik broj ljudi, kao i svih gospodarskih i sportskih manifestacija na teritoriju Republike Srbije uslijed mjera zaštite i suzbijanja širenja korona virusa.

Kao novi termin sajma dogovoren je termin od 22. do 25. rujna 2020. godine.

Pročitajte više » | Napisano 08.04.2020.

HZZ nadograđuje aplikaciju – prijava zahtjeva bit će moguća od 17. travnja

HZZ nadograđuje aplikaciju – prijava zahtjeva bit će moguća od 17. travnja

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) obavijestio je korisnike da će zbog nadogradnje aplikacije prijava zahtjeva biti moguća od 17. travnja. Nadogradnja aplikacije omogućit će:
- predaju JOPPD broja i popisa radnika koji su za ožujak dobili potporu
- pregled do sada predanih zahtjeva
- dopunu zahtjeva sa zaposlenicima koje ste vratili na posao
- dopunu zahtjeva podacima za ožujak, travanj i svibanj

HZZ će obavijestiti korisnike na korisnički e-mail kada predaja zahtjeva bude ponovno aktivna.

IZVOR: HZZ

Pročitajte više » | Napisano 08.04.2020.