Izdvojene novosti


Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) – (NN, 11/14)

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) – (NN, 11/14)

Poštovani,
obavještavamo Vas kako je na temelju članka 9. stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. Zakona o morskom ribarstvu (NN, 81/2013), ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone).
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 11/14, a stupio je na snagu 30. siječnja 2014. godine.

Pročitajte više » | Napisano 11.02.2014.

Koje su obaveze ribara prema veterinarskoj inspekciji

Koje su obaveze ribara prema veterinarskoj inspekciji

Poštovani,

Prema upitu naših članova, dajemo pojašnjenje Ministarstva poljoprivrede o obvezama koje prema Veterinarskoj inspekciji imaju ribari, koji prodaju ribu na tržnici, te iz kojih zakonskih propisa te obaveze proizlaze.

Pročitajte više » | Napisano 03.02.2014.

Marikultura - očevidnik za 2013. godinu

Marikultura - očevidnik za 2013. godinu

Obavještavamo sve članove koji su nositelji povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama da su u bazi podataka Ministarstva poljoprivrede pod naziom “Marikultura” otvoreni obrasci očevidnika za sve nositelje povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama za 2013. godinu

Pročitajte više » | Napisano 30.01.2014.

66. MEĐUNARODNI SAJAM  OBRTNIŠTVA I MALE PRIVREDE

66. MEĐUNARODNI SAJAM OBRTNIŠTVA I MALE PRIVREDE

DETALJAN PREGLED PROGRAMA I CIJENA POSJETA SAJMU U NASTAKU

Pročitajte više » | Napisano 24.01.2014.

Provedba modela u okviru postojeće državne potpore u ribarstvu sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Provedba modela u okviru postojeće državne potpore u ribarstvu sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Poštovani,

sukladno odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatskoj je nakon ulaska u Europsku uniju omogućeno zadržavanje postojećih potpora u ribarstvu tijekom sljedeće tri godine, nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, pod uvjetom da Republika Hrvatska obavijesti Europsku komisiju najkasnije do 1. studenog 2013. godine o modelima potpore koje namjerava zadržati nakon ulaska u EU, a koji je bio i jedan od zahtjeva i Zaključaka s 18. Susreta ribara održanog u Hvaru, od 17. do 19. listopada 2013. godine.

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2014.