Izdvojene novosti


Erasmus+ Joint Mentorship: održan prvi regionalni tematski sastanak na temu suradnje dionika u strukovnom obrazovanju

Erasmus+ Joint Mentorship: održan prvi regionalni tematski sastanak na temu suradnje dionika u strukovnom obrazovanju

Kvalitetno strukovno obrazovanje se temelji na kvalitetnoj partnerskoj suradnji i komunikaciji među školama, poslodavcima, roditeljima, učenicima kao i ostalim institucijama uključenih u sustav (komore, agencije, ministarstva). U skladu s navedenim, cilj Erasmus+ projekta Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET (Zajedničko mentorstvo: bolja suradnja za bolje strukovno obrazovanje) je unaprijediti kvalitetu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja unaprjeđenjem suradnje između svih dionika u sustavu.

Jedna od aktivnosti je organizacija regionalnih tematskih sastanaka na kojima bi se okupili različiti dionici na jednom mjestu te kako bi u međusobnom dijalogu raspravili izazove s kojima se susreću na svakodnevnoj bazi te kako bi pronašli zajednička rješenja koja bi unaprijedila kvalitetu strukovnog obrazovanja.

Prvi regionalni tematski sastanak održan je 20. ožujka u Rijeci u prostorijama Obrtničke komore Primorsko-goranske županije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Predsjedništva OK Primorsko-goranske županije, predstavnici HOK-a, predstavnice Obrtničke škole Opatija te predstavnici Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci koji su ujedno i partneri na projektu. Na sastanku su predstavljene aktivnosti na projektu kao i rad radnih skupina koje rade na pojedinim projektnim rezultatima. Dodatno, raspravljalo se o postojećim izazovima i problemima u svakodnevnoj provedbi nastave i mogućim rješenjima koja bi se mogla implementirati putem projektnih aktivnosti.

Cilj projekta je poboljšati suradnju dionika u strukovnom obrazovanju kroz organizaciju seminara, edukacija i radionica te izradu Smjernica za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju s primjerima dobre prakse (.pdf i video format). Isto tako, projektom se planira unaprijediti provedbu strukovnog obrazovanja osmišljavanjem i izradom e-mapa naukovanja, omogućujući lakše i brže praćenje učenika i međusobno komunikaciju škola, poslodavaca i ostalih dionika poput obrtničke komore. Konačno, cilj projekta je poboljšati pedagoške vještine mentora kako bi bili bolje pripremljeni za podučavanje učenika na naukovanju kroz e-module za lakšu pripremu ispita iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju odnosno dodatno educiranje u području radne pedagogije.

Ciljne skupine projekta su učenici (sadašnji i budući), škole (stručni učitelji, razrednici, pedagozi, psiholozi, ravnatelj), mentori koji provode naukovanje u obrtima i poduzećima, komore i druge institucije s relevantnom ulogom u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. ministarstva, agencije), stručna i opća javnost.

Projekt traje do lipnja 2025. godine, a ukupna vrijednost financijske potpore je 250.000,00 EUR.

Pročitajte više » | Napisano 22.03.2023.

Anketni upitnik vezan uz zapošljavanje i rad stranih radnika u RH

Anketni upitnik vezan uz zapošljavanje i rad stranih radnika u RH

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i i socijalne politike izradilo je upitnik vezan uz zapošljavanje i rad stranih radnika u Republici Hrvatskoj te njihovu integraciju u hrvatsko društvo.

Cilj upitnika je na jednom mjestu prikupiti osnovne informacije o radu stranih državljana te o zadovoljstvu poslodavaca njihovim radom. Upitnik se sastoji od 14 jednostavnih pitanja, a vrijeme potrebno za ispunjavanje upitnika je oko 5 minuta. Upitnik se nalazi na slijedećoj poveznici https://forms.office.com/e/09GP8SvcDm .

Rok za ispunjavanje upitnika je srijeda, 22. ožujka 2023. godine.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Yyeihtj1WUKemTQ2tR8s37hcUkAPVTFFu4vrw5C8jlFUOFFVMjk1S0swUjBDRlNZTDQ2Q1oySkI0TC4u

Pročitajte više » | Napisano 20.03.2023.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca 20. - 26. ožujka 2023.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca 20. - 26. ožujka 2023.

Od 20. do 26. ožujka 2023. u Republici Hrvatskoj obilježava se Svjetski i Europski tjedan novca na temu „Planiraj svoj novac, zasadi svoju budućnost“.

Ministarstvo financija, kao nacionalni koordinator Republike Hrvatske u području financijskog opismenjavanja najavljuje da će se u razdoblju od 20. do 26. ožujka 2023. obilježavati Svjetski i Europski tjedna novca kako bi se dodatno motivirala učinkovitost, kreativnost i inovativnost u programima obrazovanja financijskog opismenjavanja.

Globalna kampanja pod nazivom Svjetski tjedan novca (GMW) (www.globalmoneyweek.org) koju godišnje organizira Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD/INFE) tematski se usklađuje s aktualnim okolnostima svjetske ekonomije.

Ovogodišnja tema kampanje „Planiraj svoj novac, zasadi svoju budućnost“ usredotočena je na održivost i podizanje svijesti pojedinca u kontekstu financijskog ponašanja prema okolišu i društvu. Cilj je potaknuti mlade ljude da prilikom donošenja financijskih odluka uzimaju u obzir na koji način njihove financijske odluke utječu na okoliš i društvo.

Tijekom GMW-a javne, privatne i neprofitne organizacije surađuju kako bi organizirale različite vrste aktivnosti, s naglaskom na djecu i mlade, te potaknuli motiviranost oko financijskog obrazovanja kroz:

online aktivnosti, natječaje za crtanje, fotografije, eseje i videozapise, online radionice financijskog obrazovanja, online escape room financijskog obrazovanja ili kroz druge aktivnosti o financijskom obrazovanju i novčanim pitanjima,
posjete bankama, parlamentima, središnjim bankama, burzama, mjenjačnicama, muzejima novca, lokalnim tvrtkama i globalnim korporativnim kompanijama,
financijske radionice i sesije,
sajmove financijskog obrazovanja, događanja na otvorenom tržištu, skupove financijske pismenosti
financijske obrazovne igre i natjecanja u štednji, financijske nogometne utakmice.
Europski tjedan novca (EMW) (www.europeanmoneyweek.eu), kojeg organizira Europska bankarska federacija (EBF), usklađen je sa Svjetskim tjednom novca i otvara put prema zdravijoj financijskoj budućnosti.

Ovaj EMW promiče financijsko opismenjavanje i podiže svijest o novcu i osobnim financijama. Nacionalne bankarske usluge i EBF tijekom ovog tjedna organiziraju edukacije diljem Europe.

Njihov prioritet je da edukatori, regulatori i drugi dionici u zajednici financijske pismenosti osiguraju pojedincima razumijevanje upravljanja novcem.

U Republici Hrvatskoj u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca sudjeluju ključni dionici u provedbi financijskog opismenjavanja koji su ujedno i članovi Operativne radne grupe financijske pismenosti potrošača s Ministarstvom financija kao koordinatorom.

U Republici Hrvatskoj u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca sudjelovat će:

Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Financijska agencija, Hrvatska narodna banka, Hrvatski ured za osiguranje, Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje Zagreb, Hrvatski institut za financijsku edukaciju, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, CFA udruga Hrvatska, Hrvatska udruga kreditnih unija, Udruga članova obveznih i mirovinskih fondova, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, Ekonomski fakultet Zagreb, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Zagrebačka burza d.d.

Navedene institucije prate i implementiraju aktualnosti vezane uz financijsko opismenjavanje na svjetskoj i europskoj razini. Smjer regulatornog okvira Europske unije je usmjeravanje ušteđevine u poduzetništvo i inovacije, poticanje sredstava za održivost te na taj način učiniti gospodarstvo konkurentnijim, a građane Europske unije prosperitetnijima. Više informacija o aktivnostima članova Operativne radne grupe možete pronaći na njihovim mrežnim stranicama.

Za podršku, ovim putem pozivamo sve odgojno obrazovne djelatnike na suradnju te da se uključe i podrže globalnu kampanju kako bi se i na taj način unaprijedila znanja i vještine koje su potrebne za donošenje ispravnih financijskih odluka.

Na dnu ove stranice možete preuzeti letak.

Pročitajte više » | Napisano 17.03.2023.

Hrvatska obrtnička komora pozdravlja nastavak mjera Vlade RH kojima se limitiraju cijene energenata

Hrvatska obrtnička komora pozdravlja nastavak mjera Vlade RH kojima se limitiraju cijene energenata

Hrvatska obrtnička komora izražava zadovoljstvo prezentiranim četvrtim paketom mjera Vlade Republike Hrvatske za zaštitu građana, ustanova i poduzeća od udara rastućih cijena energenata.

„Izrazito smo zadovoljni nastavkom mjere koja limitira cijenu električne energije kojom se obrtnicima i poduzetnicima s potrošnjom do 250.000 kwh električna energija obračunava po jedinstvenoj tarifi od 0,062 eura/kWh. Po našim podacima u tu kategoriju ulazi velika većina obrtnika“, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

„Vlada je ponovno pokazala da je svjesna težine situacije. Obrtnici i poduzetnici moći će na dulji rok planirati svoje poslovanje i investicije, pripremati se za nadolazeću turističku sezonu te zadržati zapošljivost“, napominje predsjednik HOK-a.

Izražavamo zadovoljstvo što je Vlada RH u mjere pomoći uključila i potpore ribarima te poljoprivrednicima u iznosu od 41 milijun eura.

I dalje ostaje zahtjev Hrvatske obrtničke komore da se razmotri mogućnost povećavanja subvencije za plin koja se ostvaruje vaučerom pomoću aplikacije HAMAG-BICRO. Vodeći računa o ugroženosti pojedinih obrtnika koji su početkom godine dobili višestruko uvećane račune za plin naši prijedlozi prema resornim ministarstvima išli su u smjeru iznalaženja dodatnih modela za ublažavanje navedene situacije. Hrvatska obrtnička komora po potrebi će predlagati nove mjere ako će okolnosti to zahtijevati.

Pročitajte više » | Napisano 17.03.2023.

Anketni upitnik - istraživanje stavova žena i muškaraca u pogledu usklađenosti s GDPR-om

Anketni upitnik - istraživanje stavova žena i muškaraca u pogledu usklađenosti s GDPR-om

Agencija za zaštitu osobnih podataka, u okviru EU projekta Awareness Raising Campaign for SME II kojeg implementira u suradnji s talijanskim nadzornim tijelom za zaštitu podataka Garante Privacy, Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Sveučilištem Vrije u Bruxellesu i Sveučilištem u Firenci, provodi istraživanje stavova žena i muškaraca u pogledu usklađenosti s GDPR-om, u kontekstu poštivanja rodne ravnopravnosti i jednakosti između žena i muškaraca.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi potrebe radi donošenja plana aktivnosti usmjerenih na poboljšanje ravnopravnosti žena i muškaraca, te na suzbijanje diskriminacije ranjivih skupina društva unutar organizacija koje provode aktivnosti u okviru projekta ARC II i unutar malih i srednjih poduzeća obuhvaćenih ovim projektom. S obzirom na to da se glavne aktivnosti projekta provode u području zaštite osobnih podataka, dio ovog istraživanja bit će posvećen ispitivanju svijesti o zaštiti osobnih podataka unutar organizacija i poduzeća. Rezultati istraživanja koristit će se isključivo u svrhu analize potreba i predlaganja mjera za poboljšanje ravnopravnosti žena i muškaraca te za suzbijanje diskriminacije ranjivih skupina u društvu.

Molimo vas da ispunite anketu koja je dostupna OVDJE. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARC2-ravnopravnost-istrazivanje

Vaši odgovori ključni SU za dobivanje dubljeg uvida u svijest o zaštiti podataka i rodnoj ravnopravnosti među hrvatskim obrtnicima.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 16.03.2023.