Izdvojene novosti


Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 60.000.000,00 EUR-a, od čega:

– za mikro, male i srednje korisnike (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO) 40.500.000,00 EUR-a

– za velike korisnike (>250.000 EUR-a SO) 13.500.000,00 EUR-a

– za ekološke proizvođače 6.000.000,00 EUR-a.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Intenzitet potpore je 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici i do 100% isključivo za ulaganja u uvođenje biosigurnosih mjera.

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku je 15.000 EUR-a, a najviše 2.000.000 EUR-a.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 22. veljače 2024. do 12:00 sati, a detalje možete provjeriti ovdje.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike intervencije, a raspored održavanja radionica u drugim gradovima biti će objavljen uskoro.

Prva će biti održana u ponedjeljak 27. studenoga 2023. s početkom u 10 sati u Kino dvorani Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78.

Broj mjesta je ograničen te je stoga potrebno putem poveznice prijaviti sudjelovanje.

Foto: freepik.com

Facebook
Linkedin
Twitter
Email
POSLJEDNJE NOVOSTI

U KRŠKOM ODRŽAN SUSRET SLOVENSKIH I HRVATSKIH MINISTARA GOSPODARSTAVA, KOMORA I OBRTNIKA
24. stu 2023.

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE S DELEGACIJOM VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE FRANCUSKE U ZAGREBU
21. stu 2023.

EUROPSKI PARLAMENT NAJAVLJUJE NOVA PRAVILA ZA IZNAJMLJIVAČE
21. stu 2023.

UNATRAG GODINU DANA 142 OBRTA VIŠE U SEKTORU UGOSTITELJSTVA I TURIZMA
17. stu 2023.
NAJAVE DOGAĐANJA
POZIV NA 35. KONGRES UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
26. stu 2023.
PRATITE NAS NA FACEBOOKU

Pročitajte više » | Napisano 27.11.2023.

Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije

Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije

Financijski inspektorat Republike Hrvatske, kao nadležno nadzorno tijelo sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 39/2019, 151/2022), putem Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, prikuplja podatke o pojedinim sektorima obveznika.

Tijekom rujna i listopada 2023. godine provedeno je online popunjavanje upitnika za obveznike primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - pravne i fizičke osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti: vanjski računovođa, porezni savjetnik, revizor.

S obzirom na to da dio obveznika iz navedenog sektora u navedenom razdoblju nije primio poziv za popunjavanje Upitnika ili ga nije popunio u određenom roku, Financijski inspektorat će ponovo omogućiti popunjavanje upitnika, a kako bi svi obveznici izvršili svoju zakonsku obvezu.

Stoga molimo obveznike - pravne i fizičke osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti: vanjski računovođa, porezni savjetnik, revizor, odnosno računovodstvene djelatnosti (NKD 2007., razred 69.20), kao glavnu ili sporednu djelatnost, a koji ove godine nisu ispunili obvezu popunjavanja upitnika, da pristupe popunjavanju Upitnika koje će biti omogućeno u razdoblju od 27. studenoga do 8. prosinca 2023. godine putem poveznice: https://upitnik.gov.hr/mifi/prijava

Obveznici koji su svoju obvezu popunjavanja Upitnika izvršili u rujnu ili listopadu ove godine, sada ne trebaju ponovo pristupati popunjavanju.

Anketiranje obveznika putem on-line upitnika provodi Financijska agencija kao izvršitelj za Financijski inspektorat te pruža i korisničku podršku. Ako imate pitanja vezana uz pristup, registraciju, popunjavanje ili slanje upitnika molimo da kontaktirate Kontakt centar Financijske agencije na broj 0800 0080 ili na adresu info@fina.hr.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 27.11.2023.

Obavijest pčelarima

Obavijest pčelarima


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojoj službenoj Internet stranici objavila je obavijest putem koje se obavještavaju pčelari da su prema Pravilniku o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine broj 24/2023) (dalje u tekstu: Pravilnik), u skladu s člankom 39., obavezni najkasnije do 1. prosinca 2023. godine dostaviti ispunjen obrazac iz Priloga III. Godišnja dojava proizvodnih pokazatelja pčelinjaka koji je sastavni dio Pravilnika.

Skrećemo pozornost korisnicima intervencija u sektoru pčelarstva da je člankom 9. Pravilnika propisano da Ministarstvo poljoprivrede nakon zaprimanja i ažuriranja svih zaprimljenih godišnjih dojava pčelara, dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, popis pčelara koji su ispunili obvezu dostave obrasca godišnje dojave (Prilog III. Godišnja dojava proizvodnih pokazatelja pčelinjaka). U skladu s navedenim, pčelari koji ne budu navedeni u popisu neće moći biti prihvatljivi korisnici intervencija u sektoru pčelarstva i ostvariti potpore unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervencijsku godinu 2024.

Obrazac je dostupan ovdje.

Ispunjen obrazac treba dostaviti na adresu:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Odjel za peradarstvo i pčelarstvo
Ilica 101
10000 Zagreb

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 27.11.2023.

Održan sastanak predstavnika Hrvatske obrtničke komore s delegacijom Veleposlanstva Republike Francuske u Zagrebu

Održan sastanak predstavnika Hrvatske obrtničke komore s delegacijom Veleposlanstva Republike Francuske u Zagrebu

U Hrvatskoj obrtničkoj komori 20. studenoga 2023. godine održan je radni sastanak predstavnika Hrvatske obrtničke komore na čelu s Glavnom tajnicom Violetom Jelić i Veleposlanstva Republike Francuske n čelu s Florence Bouyala-Imbert, šeficom Ureda trgovinske misije Francuske pri Veleposlanstvu u Zagrebu.

Gđa Bouyala-Imbert iskazala je zahvalnost na prijemu te istaknula važnost suradnje između malih i srednjih poduzetnika dviju država. Posebno je naglasila prioritetne zadatke Trgovinskog odjela Francuske u Zagrebu, koji uključuju poticanje poslovne suradnje i pružanje informacija o uvjetima i pravilima poslovanja u Republici Francuskoj. Također, predstavila je i mogućnosti zajedničke suradnje na različitim projektima, uključujući razmjenu poslovnih informacija, informiranje poduzetnika o poslovanju u obje države te poslovno povezivanje i umrežavanje između obrtničkih i poduzetničkih institucija.

Glavna tajnica HOK-a predstavila je glavne aktivnosti i ustroj Hrvatske obrtničke komore, ističući ulogu Komore u međunarodnim asocijacijama malih i srednjih poduzetnika te njezin doprinos obrazovanju za obrtnička zanimanja i stjecanju majstorskih zvanja obrtnika. Istaknula je i otvorenost HOK-a za suradnju s Uredom za trgovinu Francuske u Zagrebu, kao i s obrtničkim i poduzetničkim institucijama u Francuskoj.

Zaključak sastanka je nastaviti poslovne kontakte, dostaviti kontakte obrtničkih i poduzetničkih asocijacija malih i srednjih poduzetnika Francuske Hrvatskoj obrtničkoj komori, te predstaviti listu sajmova i gospodarskih događanja u Francuskoj tijekom 2024. koja bi mogla biti interesantna članovima Komore. Također su planirani zajednički angažman i priprema seminara na temu uvjeta poslovanja u Republici Francuskoj za hrvatske obrtnike i poduzetnike, zakazanog za prvu polovicu 2024. godine.

Pročitajte više » | Napisano 22.11.2023.

Europski parlament najavljuje nova pravila za iznajmljivače

Europski parlament najavljuje nova pravila za iznajmljivače

Zastupnici Europskog parlamenta i Vijeća postigli su privremeni dogovor o novim pravilima prikupljanja i razmjene podataka u sektoru kratkoročnog najma nekretnina. Cilj prijedloga je promicanje odgovornog, zakonitog i transparentnog gospodarstva platformi u EU-u, stvaranje većeg povjerenja korisnika, kontrola nezakonitih aktivnosti te, u konačnici, stvaranje bolje turističke usluge.

Prema izvješću Službe Europskog parlamenta za istraživanje (EPRS), tržište kratkoročnog najma naglo se povećalo posljednjih godina, uglavnom zbog pojave i širenja internetskih platformi kao što su Airbnb, Booking, Expedia i TripAdvisor. Godišnji rezultati Eurostata pokazuju da ova vrsta smještaja obuhvaća oko četvrtinu ukupnog turističkog smještaja u Europskoj uniji, a očekuje se da će se taj udio povećati. Iako takav najam stvara koristi za domaćine, turiste i regije, EPRS tvrdi da nedostatak odgovarajućih pravila u tom sektoru može pridonijeti problemima poput viših cijena stanova, raseljavanja i ometanja stalnih stanovnika, prekomjernog turizma i nepoštene konkurencije. Uredba bi trebala pomoći javnim tijelima da donose socijalno i okolišno održivije politike te tako osiguraju uravnotežen razvoj turističkog sektora i digitalnu tranziciju turizma.

Kim Van Sparrentak, izvjestiteljica o Prijedlogu pred Parlamentom izjavila je: „Gradovi se bore s eksplozijom ilegalnog iznajmljivanja smještaja za odmor. Zbog toga su cjenovna pristupačnost gradova diljem Europe i mogućnost življenja u njima pod pritiskom. Do sada su platforme za iznajmljivanje odbijale dijeliti podatke, što je otežavalo provedbu lokalnih propisa. Srećom, ovaj zakon tome staje na kraj i vraća veću kontrolu gradovima.“

Dogovorene mjere uključuju:

jednostavnu online registraciju iznajmljivača i dodjeljivanje jedinstvenog registracijskog broja koji će nadležnim tijelima omogućiti provjeru njihova identiteta i podataka;
sigurnije usluge iznajmljivanja – internetske platforme morat će omogućiti korisnicima da putem registracijskog broja iznajmljivača dobiju pouzdane i potpune informacije o oglašenoj nekretnini, a ukoliko se ustanovi da iznajmljivač ili platforma ne rade u skladu sa zakonom, nadležna tijela mogu suspendirati registracijske brojeve, zatražiti uklanjanje nezakonitih oglasa i izreći kazne;
prijenos podataka – države članice uspostavit će jedinstvenu digitalnu točku putem koje će veće platforme mjesečno, a mikro i male platforme tromjesečno izvještavati o aktivnostima iznajmljivača, uz jamstvo zaštite njihovih podataka; ti će se podaci razmjenjivati među javnim upravama EU-a te će biti uvršteni u statistike o turizmu, što će omogućiti javnim tijelima procjenu stvarnog stanja i poboljšanje turističke usluge na pojedinom području.
Prijedlog je pozdravila Europska komisija, a prije stupanja na snagu, morat će biti i službeno usvojen od strane Vijeća Europe i Parlamenta. Nakon toga, države članice imat će 24 mjeseca za prilagodbu svojih sustava registracije i stvaranje potrebne infrastrukture.

Objavi Europskog parlamenta možete pristupiti ovdje.

Više informacija o prijedlogu zakona možete pronaći ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 21.11.2023.