Izdvojene novosti


Poziv na svečano obilježavanje Europskog dana zaštite osobnih podataka

Poziv na svečano obilježavanje Europskog dana zaštite osobnih podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka vas poziva na svečano obilježavanje Europskog dana zaštite osobnih podataka koje će se održati 26. siječnja 2024. godine na adresi Ericsson Nikola Tesla, Krapinska 45, Zagreb, s početkom u 10:30 sati. U svrhu podizanja svijesti javnosti o temeljnom ljudskom pravu - pravu na zaštitu osobnih podataka i privatnosti, Vijeće Europe je, uz potporu Europske komisije, 2006. godine proglasilo 28. siječanj europskim Danom zaštite podataka, koji se u svijetu još naziva i Dan privatnosti. Agencija taj dan svake godine svečano obilježava, a ove godine smo ga odlučili posvetiti obrtnicima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji najviše trebaju našu podršku u implementaciji Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svjesna da je usklađivanje s GDPR-om kompleksan zadatak, Agencija provodi EU projekt ARC II, kojem je glavni cilj, uz održavanje edukativnih aktivnosti, izrada web alata Olivia koji bi obrtnicima i poduzetnicima olakšao razumijevanje obveza iz GDPR-a pa samim time i proces usklađivanja. U ovoj prvoj projektnoj fazi, Olivia sadrži 7 modula koji se kontinuirano unapređuju te Vas pozivamo da posjetite stranicu i isprobate funkcionalnosti koje trenutno nudi: https://olivia-gdpr-arc.eu/hr.

Također, Olivia može poslužiti kao vrlo koristan alat i dokaz da poduzetnici ulažu napore za podizanje razine svijesti o zaštiti osobnih podataka kod svojih zaposlenika. Nakon uspješno riješenih testova znanja u teorijskom dijelu Olivie, korisnik dobiva potvrdu o uspješno položenom modulu.

U prvom dijelu događanja povodom Europskog dana zaštitu osobnih podataka, sudionici će uz vodstvo mentora, stručnjaka za zaštitu podataka imati priliku testirati nove funkcionalnosti web alata Olivia te postavljati pitanja vezano za sljedeće module/teme: načela obrade osobnih podataka, procjena učinka na zaštitu podataka, evidencije aktivnosti obrade, organizacijske mjere, videonadzor, odnos voditelj-izvršitelj obrade i prava ispitanika.

U drugom dijelu događanja održat će se panel diskusija na temu uzbudljivih novih mogućnosti koje umjetna inteligencija nudi i koje mogu unaprijediti poslovanje, smanjiti troškove te povećati općenitu efikasnost poslovanja, ali i o potencijalnim negativnom utjecajima umjetne inteligencije na pravo na zaštitu osobnih podataka i druga ljudska prava.

Događanje je namijenjeno isključivo mikro, malim, srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Pozivamo vas da se registrirate za sudjelovanje putem poveznice, najkasnije do 16. 1. 2024. godine.

Molimo da ponesete sa sobom prijenosno računalo, a ako to niste u mogućnosti, Oliviu možete testirati i na mobilnim telefonima.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 15.01.2024.

HOK najavio osnivanje Fonda solidarnosti

HOK najavio osnivanje Fonda solidarnosti

thumb
thumb
thumb
thumb
Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil je u srijedu, 10. siječnja 2023. u HOK-u s predsjednicima cehova i sekcija koji su održali strukovna događanja u protekloj godini predstavio realizirane i planirane aktivnosti za unapređenje pojedinih djelatnosti i obrtništvo u cjelini. Predstavljen je ojačan cehovski sustav, povećan je broj članova u cehovima i sekcijama koji aktivno doprinose poboljšanju svoje djelatnosti, pri čemu veliku ulogu imaju strukovna događanja gdje se definiraju rješenja problema i iste adresiraju na nadležne institucije.

Tako su i protekle godine održani tradicionalni Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika, Susret ribara i 1. Susret računovođa, a započeto je i s Obrtničkim fokusom – serijom tribina o aktualnostima u obrtništvu na kojima će se i u ovoj godini problematizirati i tražiti rješenja. U ovoj godini predviđeno je još više strukovnih događanja važnih za unapređenje struke – uz već navedene, Kongres ugostitelja i susrete ribara i računovođa, u planu je održavanje 3. Foruma cvjećara i natjecanje cvjećara, održavanje dana frizera i kozmetičara HOK-a pod nazivom Majstori ljepote 2024. te susreti prijevoznika, graditelja, trgovaca.

U protekloj godini, uz kontinuiranu savjetodavnu podršku obrtnicima – 2500 pisanih odgovora i približno 50ak dnevno jednostavnijih telefonskih odgovora – dane su primjedbe na 34 zakonska propisa kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje za obrtnike. U provođenju javnih ovlasti HOK-a, između ostalog, položen je 771 majstorski ispit, 770 ispita o stručnoj osposobljenosti i 241 ispit iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju. Također, sufinanciran je nastup više od 600 obrtnika na 18 sajmova u vrijednosti 120 tisuća eura. U ovoj godini izuzetno važan će biti rad na novim kurikulumima s Ministarstvom gospodarstva, kako bi sustav obrazovanja odgovarao potrebama tržišta te kako bismo stvorili potrebnu radnu snagu, uz kontinuiranu promociju obrtničkih zanimanja.

„Generalno ćemo nastaviti tražiti za hrvatsko obrtništvo nastavak mjera pomoći u smislu ograničenja cijena energenata, kao i porezno rasterećenje gdje god je to moguće te pojačane kontrole obavljanja neregistrirane djelatnosti, kao i intenzivan i aktivan angažman svih uključenih u prilagodbu sustava obrazovanja potrebama tržišta. Ono što će također biti veoma značajno za obrtnike u ovoj godini – osnivamo Fond solidarnosti kako bismo pomogli obrtnicima u nevolji. Nastavit ćemo jačati svoje usluge za naše obrtnike kako bi u svojoj Kući mogli dobiti svu potrebnu pomoć i podršku. Obrtništvo je snažno i otporno, sada je riječ o više od 112 tisuća obrta odnosno rastu od 9,8 % ili 10.000 obrta u godinu dana, a na nama je čast i odgovornost da zastupamo interese svakog od njih“, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Naime, trenutačno je u izradi i na usuglašavanju unutar komorskog sustava prijedlog Fonda solidarnosti, riječ je o isplati novčane pomoći članovima Hrvatske obrtničke komore za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta na imovini i/ili štetnih nastalih na području RH, a koje će biti uređeno Pravilnikom i kriterijima, uz nadležno Povjerenstvo obrtnika koji će zastupati sve krajeve Hrvatske.

Na poveznicama se nalaze još jednom predstavljeni zahtjevi cehova HOK-a s 26. Susreta ribara te s 35. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika, kao i zaključci s 1. Susreta računovođa.

Pročitajte više » | Napisano 11.01.2024.

Potpore za samozapošljavanje 2024.

Potpore za samozapošljavanje 2024.

Dana 1. 1. 2024. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je uvjete za ostvarivanje prava na potpore za samozapošljavanje i potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno.

Potpora se može dodijeliti: Nezaposlenoj osobi za pokrivanje troškova osnivanja i započinjanja poslovanja poslovnog subjekta (npr. obrt).

Ciljana skupina: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti za POTPORU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE:

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora se može dodijeliti za tri skupine korisnika:

SKUPINA do 15.000,00 EUR
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
SKUPINA do 10.000,00 EUR
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
SKUPINA do 7.000,00 EUR
(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
(H) Prijevoz i skladištenje
(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
(P) Obrazovanje
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)
Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti za POTPORU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO:

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora se može dodijeliti za tri skupine korisnika:

SKUPINA do 20.000,00 EUR
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
SKUPINA do 15.000,00 EUR
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
SKUPINA do 10.000,00 EUR
(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
(H) Prijevoz i skladištenje
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
(P) Obrazovanje
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)
Priručniku o zelenim i digitalnim radnim mjestima možete pristupiti na poveznici: https://mjere.hr/katalog-mjera/zelena-i-digitalna-radna-mjesta/

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

a) fiksnog iznosa (unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično)

b) varijabilnog iznosa (razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, 4 kategorije: kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.), kupnja ili zakup licenciranih IT programa, kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti), kupnja franšiza)

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu,
odgovarati realnim tržišnim cijenama,
biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi.
Trajanje javnog poziva:

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30. 9. 2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Termini za radionice za samozapošljavanje: https://radionice.hzz.hr/

Napomena: Pohađanje radionice donosi 5 bodova koji će dodatno ojačati vaš poslovni plan.

Više informacija: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-samozaposljavanje-2024/

Pojmovnik

Opći uvjeti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2024. godini

Foto: HZZ

Pročitajte više » | Napisano 10.01.2024.

mPorezna - brže i jednostavnije podnošenje PO-SD obrasca

mPorezna - brže i jednostavnije podnošenje PO-SD obrasca

Mobilna aplikacija mPorezna povećava dostupnost elektroničkih usluga Ministarstva financija - Porezne uprave poreznim obveznicima te smanjuje troškove ispunjavanja poreznih obveza.

Aplikacija je razvijena u sklopu projekta „Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne“ sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu sada mogu brže i jednostavnije, putem mobilne aplikacije mPorezna​ u samo par klikova, dostaviti obrazac PO-SD. ​

Aplikacija temeljem podataka o ukupno ostvarenim primicima vrši obračun te pretpopunjava obrazac s mogućnošću izmjene od strane korisnika, dok je za slanje obrasca dovoljna NIAS vjerodajnica značajne razine sigurnosti (2) poput mobilnog tokena banaka ili besplatnog mTokena kojeg izdaje FINA.

Porezni obveznici obrazac PO-SD trebaju dostaviti najkasnije do 15. siječnja 2024. godine.

PO-SD obrazac (Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak) je obrazac na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu temeljem godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
mPorezna_PO-SD_upute.pdf 427.55 KB

Pročitajte više » | Napisano 10.01.2024.

Nove mjere za energetsku učinkovitost i održivost građevinskog sektora

Nove mjere za energetsku učinkovitost i održivost građevinskog sektora

Vijeće i Europski parlament u prosincu su postigli dva važna dogovora za građevinski sektor: dogovor o Uredbi o građevnim proizvodima te dogovor o reviziji Direktive o energetskim svojstvima zgrada. Cilj je tih dogovora putem građevinskog sektora poduprijeti europski Zeleni plan, smanjiti uvoz energije u EU te troškove građana i poduzeća obnovom postojećih zgrada, posebno onih s najnižom energetskom učinkovitošću. Cilj mu je i poboljšanje informiranosti o energetskoj učinkovitosti u građevinskom sektoru, financijskim institucijama, javnim tijelima te među građanima. Ove će mjere doprinijeti i razvoju gospodarstva, s obzirom na pojavu novih radnih mjesta u području obnovljivih izvora energije, održivom građevinskom sektoru i novim tehnologijama.

Kako navodi Vijeće EU-a, građevinski sustav čini gotovo 5,5% europskog BDP-a i zapošljava oko 25 milijuna osoba u više od 5 milijuna poduzeća.

Industrija građevnih proizvoda obuhvaća 430 tisuća poduzeća u EU-u, s ukupnim prometom od 800 milijardi eura. Uglavnom su to mala i srednja poduzeća, ključna za gospodarsku i društvenu vrijednost u lokalnim zajednicama europskih regija i gradova.

Uredbom o građevnim proizvodima ažurira se postojeće zakonodavstvo iz 2011., a dio je paketa mjera Europske komisije iz 2022. za ostvarenje ciljeva Europskog zelenog plana. Ova će Uredba ubrzati zelenu i digitalnu tranziciju građevinskog sektora, a njome će se riješiti normizacija građevnih proizvoda i omogućiti im se slobodno kretanje na tržištu, smanjiti administrativno opterećenje putem digitalizacije i osigurati da ti proizvodi budu u skladu s načelima kružnog gospodarstva. Mjere koje Uredba predviđa su razvoj novih građevinskih tehnologija, stvaranje digitalne putovnice za građevne proizvode te utvrđivanje ovlasti za postupke zelene javne nabave. Isto tako, građevni proizvodi će u budućnosti iziskivati manje resursa i stvarati manje zagađenja i otpada te tako omogućiti građevinskom sektoru da bude među ključnim akterima zelene i digitalne tranzicije.

Ostvarenju ciljeva Zelenog plana doprinijet će i prijedlog revizije Direktive o energetskim svojstvima zgrada. Prema Europskoj komisiji, zgrade u EU-u odgovorne su za 40% potrošnje energije i 36% emisija stakleničkih plinova u Europi povezanih se energijom. To se posebno odnosi na sustave grijanja prostora i vode koji prema Eurostatu čine 80% potrošnje energije u kućanstvima; ta se potrošnja uvelike može smanjiti poboljšanjem sustava izolacije i grijanja. Kako bi potakla obnavljanje više od 35 milijuna zgrada i otvaranje 160 tisuća radnih mjesta u građevinskom sektoru, Komisija je 2020. pokrenula Strategiju vala obnove. Uz to, u okviru Zelenog plana oformljen je paket inicijativa i prijedloga za reviziju zakonodavstva Unije „Spremni za 55 %”, s namjerom da ono postane usklađeno s klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. koji su dio obvezujućeg prava EU-a.

Novim prijedlogom utvrđuju se zahtjevi o energetskoj učinkovitosti novih i obnovljenih zgrada u Uniji te o smanjenju emisija stakleničkih plinova. Prema glavnim ciljevima, nove zgrade trebale bi do 2030. biti zgrade s nultim emisijama, a cjelokupni fond zgrada bi do 2050. trebao postati klimatski neutralan. Uz smanjenje zagađenja, to će znatno smanjiti i potrošnju energije za građane i poduzeća. Prijedlog uključuje i postupno ukidanje fosilnih goriva u grijanju i hlađenju, s ciljem potpunog ukidanja kotlova na fosilna goriva do 2040. Kad je riječ o potrošnji energije, države članice morat će uvesti mjere za njeno smanjenje i to za najmanje 16% do 2030., te 20 do 22% do 2035. Gdje je tehnički i gospodarski primjenjivo, države članice bit će obvezne postupno uvoditi solarne instalacije u javne i nestambene zgrade, ovisno o njihovoj veličini i namjeni.

Neučinkovite zgrade često su povezane s energetskim siromaštvom i socijalnim problemima. S obzirom na to da su građevinski radovi skupi, putem dodatnih sredstava iz proračuna EU-a, a u okviru nacionalnih planova oporavka i otpornosti, osigurat će se da ranjiva kućanstva te mikro, mala i srednja poduzeća ne snose preveliki teret tih troškova.

Pravila o energetskim svojstvima zgrada ne odnose se na poljoprivredne zgrade i zgrade kulturne baštine, a države članice EU-a moći će proširiti izuzeće i na zgrade zaštićene zbog svojih arhitektonskih ili povijesnih zasluga, na privremene zgrade te na crkve i mjesta bogoslužja.

Navedene mjere primijenit će se na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u raznim sektorima uz snažan mehanizam praćenja i provedbe, a prije stupanja na snagu slijedi službeno usvajanje ovih dogovora od strane Parlamenta i Vijeća.

Više informacija o kružnim građevnim proizvodima možete pronaći ovdje, a o reviziji Direktive o energetskim svojstvima zgrada, ovdje.

O uštedi energije i mjerama za smanjenje potrošnje možete se informirati ovdje, a o novim inicijativama Unije za povećanje udjela obnovljivih izvora energije, ovdje.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 10.01.2024.