Izdvojene novosti


U 2024. novi tretman napojnice – kartično i neoporezivo do određenog iznosa

U 2024. novi tretman napojnice – kartično i neoporezivo do određenog iznosa

Od 1. siječnja 2024. primjenjuje se novi model fiskalizacije napojnica kao mogućnost za sve one koji u okviru svojih djelatnosti primaju napojnice (npr. ugostitelji, frizeri, kozmetičari, taksisti itd.). Uvođenje mogućnosti naplate napojnica kartičnim putem ovisi o odluci svakog obrtnika i nije obavezno.

Iznos napojnice neće biti iskazan na računu, već će obveznik fiskalizacije imati obvezu uz fiskalizirani račun odmah prijaviti i ostvarenu napojnicu putem električnog naplatnog uređaja, tj. iznos napojnice i način njezina davanja (gotovina ili kartica).

Neoporezivo je moguće isplatiti napojnicu do iznosa od 3.360,00 eura po osobi na godišnjoj razini, a prilikom isplate zaposleniku potrebno je podnijeti i JOPPD obrazac. Napojnica iznad zadanog iznosa oporezuje se po stopi od 20% bez plaćanja doprinosa.

Poslodavac internim aktom definira način podjele napojnica između zaposlenika.

Napominjemo da se svota primljene nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica) ne uključuje u svotu blagajničkog maksimuma.

Sve što trebate znati o novom modelu fiskalizacije te odgovore na najčešća pitanja možete pronaći u dokumentu u dnu ove stranice.

Foto: Freepik


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Odgovori na pitanja _Napojnice.pdf 130.07 KB

Pročitajte više » | Napisano 08.01.2024.

Prihvaćen prijedlog Hrvatske obrtničke komore – veći pragovi blagajničkih maksimuma

Prihvaćen prijedlog Hrvatske obrtničke komore – veći pragovi blagajničkih maksimuma

U Narodnim novinama br. 1/24 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom kojim su od 3. siječnja 2024. godine povećani pragovi blagajničkog maksimuma i to za mikro subjekte i fizičke osobe s dosadašnjeg iznosa 1.327,23 eura na 2.000,00 eura; za male subjekte s 6.636,14 eura na 7.000,00 eura, za srednje subjekte s 10.617,82 eura na 12.000,00 eura te za subjekte koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo s 13.272,28 eura na 15.000,00 eura.

„Višekratno smo tražili povećanje ovih pragova, kako bi se obrtnicima i ostalim poduzetnicima olakšalo poslovanje, te zahvaljujemo Ministarstvu financija na prihvaćenom prijedlogu i značajnom povećanju pragova upravo za mikro subjekte i obrtnike“, komentirao je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Veći prag posebno je značajan kod svih obrtnika ili poduzetnika koji posluju putem više poslovnih prostora te se blagajnički maksimum odnosi na sve njih zajedno, osim kod velikih subjekata kod kojih se iznos blagajničkog maksimuma odnosi na svaki poslovni prostor.

„Svakako je važno napomenuti da iznos napojnice, prema pravilima koji su na snazi od 1. siječnja ove godine, ne ulazi u iznos blagajničkog maksimuma, ali se također treba položiti na poslovni račun, osim kada se napojnica isplaćuje u gotovini za što je potrebno osigurati potrebnu dokumentaciju“, naglašava Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore, ispred koje je inicirana zakonska izmjena pragova blagajničkog maksimuma.

Pročitajte više » | Napisano 08.01.2024.

Euro 7: nova pravila EU-a za smanjenje emisija iz cestovnog prometa

Euro 7: nova pravila EU-a za smanjenje emisija iz cestovnog prometa

Parlament i Vijeće postigli su krajem prosinca privremeni dogovor o novim pravilima za smanjenje emisija iz cestovnog prometa za osobne automobile, kombije, autobuse, kamione i prikolice.

Uredbom o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila Euro 7, nastoji se poduprijeti prijelaz na čistu mobilnost, održati cjenovna pristupačnost privatnih i gospodarskih vozila za građane i poduzeća te potaknuti konkurentnost europskog gospodarstva. Isto tako, dosad odvojena pravila o emisijama za automobile i kombije (Euro 6) te kamione i autobuse (Euro VI), bit će objedinjena, jednostavnija te neutralna u pogledu goriva i tehnologije – iste granične vrijednosti vrijedit će neovisno o tome upotrebljavaju li se u vozilu benzin, dizel, električni pogon ili alternativna goriva.

Kako navodi Europska komisija, cestovni je promet najveći izvor onečišćenja zraka u gradovima. Paralelnom primjenom normi Euro 7 i normi za emisije CO2 iz vozila, zajedno sa sve većom upotrebom električnih vozila, osigurat će se bolja kvaliteta zraka i tako doprinijeti zaštiti okoliša i zdravlju građana. Ova dva skupa pravila daju jasne smjernice automobilskoj industriji za pripremu očekivane transformacije sektora te pridonose postizanju novih strožih standarda kvalitete zraka koje je Komisija predložila 2022., s ciljem ostvarenja europskog Zelenog plana.

Pravilima se ažuriraju granične vrijednosti emisija: za kamione i autobuse ona će biti stroža, a za osobne automobile i kombije ostaju na snazi Euro 6 uvjeti ispitivanja i ograničenja emisija, no mjerenje ispušnih plinova sada će uključivati i manje čestice. Osim toga, Euro 7 će biti prve emisijske norme u svijetu koje uključuju emisije iz kočnica te emisije mikroplastike iz guma. Uvode se i zahtjevi za povećanjem trajnosti baterija u električnim i hibridnim automobilima i kombijima, čime se želi povećati povjerenje potrošača u električna vozila te smanjiti potreba za zamjenom baterija u ranoj fazi životnog vijeka vozila. Isto tako, sva će vozila morati biti dulje usklađena s pravilima.

Kako bi se osigurala bolja informiranost potrošača, bit će uvedena ekološka putovnica za svako vozilo koja će sadržavati informacije o njegovom utjecaju na okoliš u trenutku registracije. Korisnici vozila također će imati pristup ažuriranim informacijama o potrošnji goriva, stanju baterije, emisijama onečišćujućih tvari i drugim relevantnim informacijama putem ugrađenih sustava i monitora. Ti će sustavi također omogućiti nadležnim tijelima jednostavnu kontrolu emisija tijekom životnog vijeka vozila, a proizvođači automobila morat će dizajnirati vozila koja imaju zaštitu od neovlaštenog mijenjanja sustava za kontrolu emisija.

Parlament i Vijeće moraju službeno usvojiti dogovor o novim pravilima. Uredba će se 30 mjeseci nakon stupanja na snagu primjenjivati na automobile i kombije, a nakon 48 mjeseci na autobuse, kamione i prikolice. Vezano uz vozila koja su izradili mali proizvođači, nova će se pravila primjenjivati od 1. srpnja 2030. na automobile i kombije, a od 1. srpnja 2031. na autobuse i kamione.

Više informacija o normama Euro 7 možete pronaći ovdje.

Najčešćim pitanjima o normama Euro 7 i odgovorima na njih možete pristupiti ovdje.

Informacije o čistoj i održivoj mobilnosti možete pronaći ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 08.01.2024.

Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku

Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku

Vijeće EU-a za promet održalo je u prosincu sastanak na kojem su donesena stajališta o cestovnoj i pomorskoj sigurnosti, o razdobljima odmora u sektoru povremenog prijevoza putnika te o obračunavanju emisija stakleničkih plinova iz usluga prijevoza. Postignuti su i dogovori vezani uz telekomunikacije koji uključuju postavljanje mreža velikih brzina, povećanje otpornosti na prijetnje kibernetičkoj sigurnosti te uz ulaganja potrebna za digitalnu transformaciju Europske unije.

Vijeće je sastanak ocijenilo uspješnim jer je postignut dogovor o ključnim zakonodavnim predmetima, čime se omogućilo pokretanje pregovora s Europskim parlamentom za zaključenje tih predmeta tijekom aktualnog zakonodavnog razdoblja.

S ciljem moderniziranja pravila EU-a o pomorskoj sigurnosti i smanjenja onečišćenja mora, Vijeće je donijelo stajalište o prijedlozima Komisije koji se odnose na nadzor države luke, onečišćenje s brodova, ispunjavanje zahtjeva države zastave i istraživanje nesreća u pomorskom prometu. U stajalištu Vijeća utvrđuju se standardi za sigurniji i čišći pomorski promet u Europi.

Vezano uz cestovni promet, Vijeće je donijelo stajalište o reformi zakonodavstva koja među ostalim obuhvaća i uvođenje mogućnosti digitalnih vozačkih dozvola te okvir za suradnju i prekograničnu razmjenu informacija među nadležnim tijelima država članica, uz pojednostavnjenje administrativnih postupaka i zahtjeva.

Doneseno je i stajalište o razdobljima odmora za vozače autobusa, kojim se uzima u obzir činjenica da profesionalni vozači rade pod velikim pritiskom i da je potrebno zaštititi njihove stanke i razdoblja odmora. Napomenuto je i da vozači u tom sektoru imaju različit ritam rada u usporedbi s vozačima u teretnom ili linijskom putničkom prijevozu, zbog sezonske naravi i varijacija u udaljenostima.

Vijeće je također primilo na znanje izvješće o napretku u vezi s prijedlogom Europske komisije o izmjeni direktive o masama i dimenzijama teških vozila, kojim se žele potaknuti ulaganja u tehnologije s nultom stopom emisija i energetski učinkovita rješenja u sektoru cestovnog prometa.

Stajalište o Prijedlogu Uredbe o obračunavanju emisija stakleničkih plinova iz usluga prijevoza dio je paketa za „ozelenjivanje teretnog prometa” EU-a koji je Komisija predložila kako bi poboljšala učinkovitost prijevoza tereta i podržala ostvarenje ciljeva klimatske neutralnosti EU-a do 2050. Novim pravilima želi se pružiti potpora poduzećima koja izračunavaju i prijavljuju emisije stakleničkih plinova svojeg prijevoza na dobrovoljnoj ili ugovornoj osnovi. U stajalištu Vijeća uvažavaju se specifičnosti MSP-ova te se uvodi obveza za Komisiju da razvije alat za pomoć MSP-ovima u provedbi. Nacrtom Uredbe utvrđuje se zajednički regulatorni okvir koji se temelji na svjetskoj ISO normi za obračunavanje emisija stakleničkih plinova u cijelom prijevoznom lancu, čime se osiguravaju jednaki uvjeti za razne vrste prijevoza, prometne segmente i nacionalne mreže u EU-u te globalno usklađivanje.

Na sastanku Vijeća razgovaralo se i o smjernicama za razvoj Transeuropske prometne mreže (TEN-T), ključnom instrumentu za jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije EU-a, a uz pomoć financijskog „Instrumenta za povezivanje Europe” (CEF).

Vezano uz telekomunikacije, Vijeće je postiglo dogovor o novim pravilima za smanjenje troškova postavljanja mreža velikih brzina (Akt o gigabitnoj infrastrukturi) koji proizlaze iz dugotrajnosti, složenosti i neusklađenosti administrativnih postupaka. Uredbom se želi ubrzati postavljanje mreža, pružiti pravna sigurnost, osigurati transparentnost za poduzeća i građane te učinkovitost planiranja i postavljanja fizičke infrastrukture operaterima javnih telekomunikacijskih elektroničkih mreža.

Dogovoreno je i povećanje kapaciteta u EU-u za otkrivanje kibernetičkih sigurnosnih prijetnji (Akt o kibernetičkoj solidarnosti) kojim se želi povećati otpornost građana, poduzeća i subjekata u kritičnim sektorima na prijetnje kibernetičkoj sigurnosti s ozbiljnim društvenim i gospodarskim posljedicama. Naglašena je potreba za ulaganjima u digitalne mreže i infrastrukturu te za uklanjanjem fragmentacije jedinstvenog tržišta, kako bi se do kraja desetljeća mogla dovršiti digitalna transformacija EU-a. Najavljeno je i međunarodno zakonodavstvo kojim će se osigurati inovativna i sigurna umjetna inteligencija usmjerena na čovjeka.

Više informacija o sastanku Vijeća vezanih za promet možete pronaći ovdje, a informacije vezane uz telekomunikacije možete pronaći ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 03.01.2024.

U 2024. novi tretman napojnice – kartično i neoporezivo do određenog iznosa

U 2024. novi tretman napojnice – kartično i neoporezivo do određenog iznosa

Od 1. siječnja 2024. primjenjuje se novi model fiskalizacije napojnica kao mogućnost za sve one koji u okviru svojih djelatnosti primaju napojnice (npr. ugostitelji, frizeri, kozmetičari, taksisti itd.). Uvođenje mogućnosti naplate napojnica kartičnim putem ovisi o odluci svakog obrtnika i nije obavezno.

Iznos napojnice neće biti iskazan na računu, već će obveznik fiskalizacije imati obvezu uz fiskalizirani račun odmah prijaviti i ostvarenu napojnicu putem električnog naplatnog uređaja, tj. iznos napojnice i način njezina davanja (gotovina ili kartica).

Neoporezivo je moguće isplatiti napojnicu do iznosa od 3.360,00 eura po osobi na godišnjoj razini, a prilikom isplate zaposleniku potrebno je podnijeti i JOPPD obrazac. Napojnica iznad zadanog iznosa oporezuje se po stopi od 20% bez plaćanja doprinosa.

Poslodavac internim aktom definira način podjele napojnica između zaposlenika.

Napominjemo da se svota primljene nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica) ne uključuje u svotu blagajničkog maksimuma.

Pročitajte više » | Napisano 03.01.2024.