Izdvojene novosti


Europski parlament odobrio nova pravila EU-a o kontroli ribarstva

Europski parlament odobrio nova pravila EU-a o kontroli ribarstva

Europska je komisija 2018. godine predložila reviziju sustava kontrole ribarstva kako bi se modernizirala i pojednostavnila pravila za praćenje ribolovnih aktivnosti i osigurala usklađenost sa Zajedničkom ribarstvenom politikom (ZRP). Prijedlogom iz 2018. godine se, među ostalim, ciljalo pojednostavniti zakonodavni okvir, smanjiti administrativno opterećenje, poboljšati dostupnost i pouzdanosti podataka i informacija o ribarstvu, posebno o ulovu, uskladiti politike te ukloniti prepreke pravednom postupanju prema gospodarskim subjektima unutar država članica Unije i među njima.

Nastojanja u tom smjeru dovela su do usvajanja novih mjera regulacije kontrole ribarstva od strane Europskog parlamenta, na plenarnoj sjednici 17. listopada ove godine. Tim će se mjerama pridonijeti prikupljanju točnijih podataka, poboljšati upravljanje morskim resursima te osigurati potpuna sljedivost. Izvjestiteljica i zastupnica Europskog parlamenta Clara Aguilera izjavila je da se time daje odgovor na zahtjev potrošača za informacijama o podrijetlu hrane te kako će nova pravila kontrole biti usklađena i transparentnija, a mali će sektor ribarstva imati koristi od pojednostavljenih obveza izvješćivanja.

U skladu s novim pravilima, svi će brodovi morati nositi na plovilu uređaj za praćenje koji nacionalnim tijelima omogućuje da ih redovito lociraju i identificiraju.

Pratiti će se i ulov svih ribarskih plovila EU-a koja će ga morati registrirati i prijaviti elektroničkim putem u sustavima koje su uspostavila nacionalna tijela ili Komisija, uključujući i ulov u rekreacijskom ribolovu. To se posebno odnosi na očevidnike o ribolovu, deklaracije za pretovar i iskrcajne deklaracije; zapovjednici plovila kraćih od 12 metara moći će ispuniti i podnijeti deklaraciju na kraju ribolovnog dana, prije iskrcaja u luci.

Uredbom se rješavaju i trenutačne velike razlike među zemljama EU-a u pogledu sankcija. Vrijednost proizvoda ribarstva koje je ulovilo plovilo, sada će definirati minimalnu razinu novčanih kazni koje se na njega primjenjuju u slučaju teškog kršenja pravila. Granica tolerancije - razlika između procjene ulovljene ribe i težine izmjerene u luci - bit će postavljena na 10% po vrsti, uz neke iznimke za ulov malog volumena i za neke određene vrste.

Kako bi se zajamčilo poštovanje takozvane obveze iskrcavanja kojoj je cilj potaknuti ribare na selektivniji ribolov tj. izbjegavanje neželjenog ulova, plovila EU-a od 18 metara ili više koja mogu predstavljati visok rizik od neusklađenosti, morat će nositi sustave daljinskog elektroničkog nadzora, uključujući televiziju zatvorenog kruga.

Gospodarski subjekti morat će čuvati informacije iz cijelog lanca opskrbe od mora do tanjura, počevši od prve prodaje do maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture. Potpuna digitalna sljedivost ribe i proizvoda od ribe trebala bi pomoći u jačanju sigurnosti hrane, osiguravanju pravednijeg tržišnog natjecanja i borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

Nakon što Vijeće službeno usvoji Uredbu, ona će stupiti na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu EU-a. Međutim, postupno će se provoditi nekoliko mjera, čime će se državama članicama i ribarskim flotama dati dovoljno vremena za prilagodbu; za veća plovila mjere kontrole bit će strože, pojedina manja plovila mogu biti izuzeta do 2030., a sve male ribarske flote imat će rok prilagodbe od četiri godine.

Izvornom članku možete pristupiti ovdje.

Više o tijeku donošenja Rezolucije i povezane zakonske akte možete pronaći ovdje.

Zakonodavnoj rezoluciji Europskog parlamenta o kontroli ribarstva možete pristupiti ovdje.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 27.10.2023.

Prijavite se i sudjelujte na Info danima o međunarodnim programima za financiranje tržišno orijentiranih projekata u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu

Prijavite se i sudjelujte na Info danima o međunarodnim programima za financiranje tržišno orijentiranih projekata u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizira seriju Info dana o međunarodnim programima za financiranje tržišno orijentiranih projekata (EUREKA, Eurostars i Europsko inovacijsko vijeće) te o podršci koja je poduzetnicima na raspolaganju putem projekta Enterprise Europe Network (EEN).

Info dani će biti organizirani u četiri grada (Rijeka, Split, Osijek i Zagreb), a uz informacije o programima i besplatnoj podršci, poduzetnici u Splitu i Osijeku imat će priliku poslušati izlaganje o intelektualnom vlasništvu. U Rijeci nas očekuje kratko izlaganje na temu uloge i važnosti pitcha kod prijave na EIC Akcelerator, a u Zagrebu ćemo saznati više o alternativnim načinima financiranja i VC fundingu.

Kroz Info dan poduzetnicima se želi dati uvid o mogućnostima financiranja istraživačkih projekata koje će biti dostupne u 2024. godini.

EUREKA je program kojim se potiču mala, srednja i velika poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Cilj programa je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Sufinanciranje ovisi o veličini poduzeća uz maksimalni iznos potpore od 200.000 EUR. Ostale razlike između EUREKE i Eurostarsa saznajte na info danu.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (Innovative SME). Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Sufinanciranje ovisi o veličini poduzeća uz maksimalni iznos potpore od 200.000 EUR.

Europsko inovacijsko vijeće (EIC) je instrument u okviru programa Obzor Europa koji podržava vrhunske inovatore, poduzetnike i male tvrtke. Tim instrumentom Vijeće Europe podupire poduzetnike s velikim potencijalom u razvoju visoko rizičnih, probojnih inovacija koje imaju utjecaj na oblikovanje novih tržišta i generiranje radnih mjesta, rasta i prosperiteta u Europi. Poduzetnicima je podrška omogućena kroz bespovratna sredstva u vidu grantova, ali i kroz program s kombiniranim financijama (bespovratna sredstva u kombinaciji s kapitalnim ulaganjima).

Enterprise Europe Network (EEN) je najveća svjetska mreža koja poduzetnicima pruža informacije potrebne za razvoj poslovanja i pronalaska kvalitetnih poslovnih partnera. Upravo je pronalazak međunarodnog partnera jedan od glavnih izazova u programima EUREKA, Eurostars i Europsko inovacijsko vijeće te EEN se svojom uslugom izrade profila i pronalaska poslovnih partnera savršeno uklopio u navedene info dan o navedenim programima.

Prvi info dan održat će se u Rijeci u srijedu 8.11.2023. s početkom u 10h u prostorijama STEP RI, Ul. Radmile Matejčić 10. Dnevni red pogledajte ovdje. Prijave na: https://forms.gle/5RyKpy7WkPCjFmh29

Sljedeći info dan bit će u Splitu u ponedjeljak, 27.11.2023. s početkom u 9.45 u prostoru FESB-a, Ruđera Boškovića 32, ulaz sa vanjske, zapadne strane fakulteta. Dnevni red pogledajte ovdje. Prijave na: https://forms.gle/N1PuiWesESRA85WM8

Treći info dan održava se u Osijeku u srijedu, 29.11.2023. s početkom u 9.45 u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Bios, J.J. Strossmayera 341. Dnevni red pogledajte ovdje. Prijave na: https://forms.gle/FXeM3Z4rBvs95g8j6

Posljednji info dan održat će se u Zagrebu u četvrtak, 7.12.2023. s početkom u 9.45 u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), Zagrebački Velesajam, Avenija Dubrovnik 15, Paviljon 12. Dnevni red pogledajte ovdje. Prijave na: https://forms.gle/M5LqW5gBYMnFhKRr5

Pročitajte više » | Napisano 27.10.2023.

Prijavite se za sudjelovanje na radionici Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Prijavite se za sudjelovanje na radionici Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

U sklopu Europske godine vještina Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala poziva Vas na sudjelovanje u radionici Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u organizaciji Nacionalnog vijeća, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za mobilnost i programe Europske Unije.

Radionica je namijenjena poslodavcima, predstavnicima strukovnih škola, ustanova za obrazovanje odraslih i visokih učilišta.

Cilj radionice je produbiti razumijevanje dionika Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira o povezanim alatima i inicijativama Europske unije poput Europassa. Na radionici će predavači govoriti o aktivnostima Ministarstva znanosti i obrazovanja o digitalizaciji diplome i dopunske isprave o studiju, Europass mobilnosti, predstaviti Europass portal i e-portfolio, Europas prilog svjedodžbi te prikazati kako poslodavci mogu najbolje iskoristiti dostupne alate Europassa. Predavači će biti predstavnici Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za mobilnost i programe Europske unije te Europass tima Europske komisije.

Radionica se organizira uz potporu darovnica za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir te Europass i Euroguidance čiji su korisnici Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za mobilnost i programe Europske Unije, a koje su sufinancirana sredstvima Europske unije.

Radionica će se održati u petak, 17. studenoga 2023., u prostorijama hotela Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.

Prijave na radionicu moguće su putem poveznice.

Budući je broj sudionika ograničen, prijave se zaprimaju do popunjavanja slobodnih mjesta zaključno sa 7. studenim 2023., nakon čega će sudionici zaprimiti potvrdu sudjelovanja.

Pročitajte više » | Napisano 27.10.2023.

Revizije europskih direktiva o hrani: zaštita potrošača i promicanje transparentnosti

Revizije europskih direktiva o hrani: zaštita potrošača i promicanje transparentnosti

Prehrambeni sustav EU-a suočava se s brojnim međusobno povezanim izazovima koji obuhvaćaju zdravlje, društvenu dobrobit, klimu i okoliš. Gubi se bioraznolikost i organske tvari u tlu, iscrpljuju riblji stokovi, propadaju vodni putovi, nestaju poljoprivredna gospodarstva, rastu staklenički plinovi povezani s načinom proizvodnje, obrade i konzumacije hrane, broj bolesti povezanih s prehranom sve je veći kao i učestalost klimatskih šokova, a održiva i zdrava hrana sve je nedostupnija.

Kako bi se učinkovito riješila ta pitanja, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) ove je godine pozvao na osnivanje Europskog vijeća za prehrambenu politiku (EFPC), koje bi pomoglo u donošenju propisa i smjernica za djelotvornu prehrambenu politiku na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini Europske unije. EGSO vidi EFPC kao neovisnu, znanstveno utemeljenu platformu za raspravu i postupke donošenja odluka koja će uključivati akademske stručnjake, znanstvenike, predstavnike europskih institucija te aktere iz lanca opskrbe hranom, obrazovnog sustava i organizacija civilnog društva, a za cilj će imati promicanje održive proizvodne prakse, zdravlja potrošača te uravnoteženijeg ruralnog i urbanog razvoja.

Odbor pozdravlja i najavu okvira EU-a za održive prehrambene sustave koji bi Europska komisija trebala objaviti do kraja ove godine, a predviđen je strategijom „Od polja do stola”. Tim će se okvirom postaviti temelji za sustavne promjene koje trebaju uključiti sve dionike u prehrambenom sustavu, uključujući tvorce politika, poslovne subjekte i potrošače te ubrzati prijelaz na održiv prehrambeni sustav EU-a. Isto tako, važno je promicati upotrebu i dostupnost održivih proizvoda, a da bi to bilo moguće, potrebne su pouzdane informacije te uzimanje u obzir kulturnih i geografskih razlika. Na taj bi se način jasnije usmjeravao poljoprivredno-prehrambeni sustav i pomoglo u proizvodnji, preradi, distribuciji te prodaji zdravije i održivije hrane po pravednijim cijenama.

Ususret navedenom, EGSO je na 581. plenarnoj sjednici u rujnu usvojio Reviziju tržišnih standarda EU-a za poljoprivredne proizvode u kojoj su glavne izmjene vezane uz med, džemove, sokove te kondenzirano mlijeko i mlijeko u prahu.

Revizija podržava prijedlog Komisije o obveznom označivanju zemlje podrijetla za mješavine meda kojim bi se povećala transparentnost za potrošače i zaštitilo pčelare u Europskoj uniji. Oni i ostali dionici u lancu opskrbe medom suočavaju se s velikim izazovima u pogledu transparentnosti proizvoda te prijevara i nepoštenog tržišnog natjecanja, što utječe na njihove prihode i cjelokupno europsko tržište. EGSO potiče na donošenje brzih mjera za zaštitu europskih proizvođača meda, provedbu strogih tržišnih standarda i uvođenje sustavnih provjera sljedivosti meda uvezenog u EU. Uz to, poziva na uvođenje posebnih oznaka „ultrafiltrirano” i „pasterizirano” kako bi se jasno ukazalo na promjene do kojih dolazi tijekom industrijske prerade, a kojima se smanjuju prirodna svojstva i koristi meda.

Preporuke EGSO-a proizlaze iz zabrinutosti iznesene nakon izvješća o prijevarama u vezi s medom na tržištu EU-a, pri čemu se 46 % meda uvezenog iz trećih zemalja sumnjiči za neusklađenost s Direktivom o medu.

U Reviziji se daju preporuke i za voćne sokove s ciljem promicanja transparentnosti kako bi se potrošačima omogućilo da donose dobro informirane odluke o svojem izboru prehrane. Među ostalim, traži se procjena bi li isticanje oznake „voćni sokovi ne sadrže dodane šećere” uz naziv proizvoda potaknulo veću konzumaciju sokova nauštrb cijelog svježeg voća te su dodane nove kategorije proizvoda „voćni sok sa smanjenim sadržajem šećera” i „voćni sok od koncentriranog voćnog soka sa smanjenim sadržajem šećera”. Napomenuto je i da se količina šećera koja se dodaje nektaru razlikuje, ovisno o vrsti voća.

Vezano uz džemove, EGSO smatra da povećanje udjela voća u extra džemovima iznad aktualnih 450 g/kg neće dovesti do manje šećera u konačnom proizvodu te podržava povećanje udjela voća u standardnim džemovima na 400 g/kg. U sastavu „džema” i „ekstra džema” zahtijeva se veći sadržaj voća, a naziv „marmelada” odsad se može upotrebljavati za proizvode od svih vrsta voća.

Uz navedeno, bit će dozvoljeni postupci za proizvodnju proizvoda od kondenziranog mlijeka bez laktoze.

EGSO naglašava kako je važno osigurati da poduzeća, posebno mala i srednja, pri provođenju novih mjera ne budu opterećena prekomjernim troškovima te je stoga omogućeno prijelazno razdoblje od dvije godine tijekom kojeg je potrebno uzeti u obzir radne uvjete i prava zaposlenika. Kako bi se izbjeglo rasipanje hrane, proizvode stavljene na tržište prije tog roka, ne bi trebalo povući.

S obzirom na znatne promjene na tržištima hrane, potaknute inovacijama i zakonodavnim razvojem, ključno je prilagoditi politike kako bi se uskladile s promjenjivim očekivanjima potrošača te ih se osnažilo za donošenje informiranih i održivih odluka o hrani. Za postizanje tih ciljeva potreban je višestruki pristup, uključujući povećanje dostupnosti održivih proizvoda, edukaciju pojedinaca o zdravijim prehrambenim izborima, zalaganje za reformulaciju proizvoda i proširenje obveznog označavanja podrijetla za određene stavke. Te promjene moraju biti usklađene s trenutačnim društvenim problemima i zahtjevima potrošača, uz zadržavanje konkurentnosti i povoljnih radnih uvjeta u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, naglašava EGSO.

Reviziji tržišnih standarda EU-a za poljoprivredne proizvode možete pristupiti ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 26.10.2023.

Održana 2. sjednica Ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera HOK-a

Održana 2. sjednica Ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera HOK-a

U ponedjeljak 23. listopada 2023. godine u prostorijama Obrtničke komore Karlovačke županije održana je 2. sjednica Ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera HOK-a.

Sjednicu je vodila predsjednica Ceha Sandra Toth, a prisustvovalo je 11 od 16 imenovanih članova, uz domaćine Obrtničke komore Karlovačke županije i Udruženja obrtnika Karlovac. Ceh je donio Plan i program rada u 2024. godini koji obuhvaća održavanje edukativnih radionica, koordinaciju rada cehova pri područnim obrtničkim komorama, informiranje članstva o aktualnim izmjenama zakonske regulative i plan održavanja sjednica.

Kroz konstruktivnu raspravu, usuglašene su i teme edukacija za obrtnike koje bi se održale tijekom sljedeće godine, a one se prvenstveno odnose na organizaciju računovodstvenog simpozija u cilju edukacije računovođa i razvoja financijske pismenosti. Osim toga, predlaže se da se pod nazivom Start up obrtnik obrade teme digitalnog marketinga, društvenih mreža i brendiranja proizvoda.

Pročitajte više » | Napisano 25.10.2023.