Izdvojene novosti


Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine – rok za dostavu dokumentacije 5. prosinac 2023.

Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine – rok za dostavu dokumentacije 5. prosinac 2023.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine (NN 135/23, 141/23).

Proizvođači se pozivaju da dostave propisanu dokumentaciju za 2023. godinu najkasnije do 5. prosinaca 2023. godine.

Cilj ovog Programa je zadržati interes proizvođač za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj, kako bi se uzgoj šećerne repe zadržao na poljoprivrednim površinama i osigurao rad postojećih preradbenih kapaciteta u Republici Hrvatskoj i osigurala stabilnost opskrbe u prehrambenom lancu.

Program se provodi kroz mjeru potpore male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima koji su plodoredom na svome gospodarstvu osigurali sjetvu šećerne repe u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Programa.

Prihvatljivi korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su:

upisani u Upisnik poljoprivrednika
podnijeli Zahtjev za potporu iz ovoga Programa.
Iznimno u 2023. godini smatra se da je Zahtjev za potporu podnesen, podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom.

Korisnici potpore dužni su u godini podnošenja Zahtjeva za potporu plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.

Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika i utvrđenim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u godini podnošenja Zahtjeva za potporu uz primjenu nominalnog jediničnog iznosa potpore.

Nominalni jedinični iznosi potpore za površine pod šećernom repom u pripadajućem razredu:

do 40,00 ha 530 EUR/ha
od 40,01 ha do 200,00 ha* 330 EUR/ha
više od 200,00 ha** 130 EUR/ha
*obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim u razredima 1. i 2.

**obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim u razredima 1. – 3.

U slučaju da ukupno podneseni Zahtjevi za potporu prelaze iznos maksimalno raspoloživih sredstava Programa za pojedinu programsku godinu koji iznosi 1.300.000,00 EUR, jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Podnošenje Zahtjeva za potporu:

Proizvođač šećerne repe popunjava Zahtjev za potporu putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev za potporu na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

s naznakom: »Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine«

Uz Zahtjev za potporu podnositelj je dužan priložiti:

popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima
ili

popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.
Iznimno, u 2023. godini smatra se da je Zahtjev podnesen, podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom te je podnositelj dužan do 5. prosinca 2023. godine dostaviti samo ispisanu i ovjerenu Izjavu na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: ,,Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine”.

Zahtjev u 2024., 2025., 2026. i 2027. godini podnosi se putem AGRONET-a u roku za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu, a najkasnije do 30. lipnja.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev za potporu nije dostavljen kako je navedeno i/ili da nije priložena pripadajuća Izjava podnositelj će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Ako se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na dostavljenoj Izjavi neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi za potporu povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje 2023-2027

Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine (NN 135/23, 141/23)

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte

Pročitajte više » | Napisano 01.12.2023.

Ministar Filipović uručio 50 novih ugovora gospodarskim subjektima koji provode naukovanje

Ministar Filipović uručio 50 novih ugovora gospodarskim subjektima koji provode naukovanje

U okviru Operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović uručio je 50 potpora ukupne vrijednosti pola milijuna eura prijaviteljima projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“. U okviru projekta, uključujući i spomenute ugovore, dodijeljeno je ukupno 1.046 potpora u iznosu većem od 9,8 milijuna eura.

U okviru Operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović danas je u Zagrebu svečano uručio ugovore prijaviteljima Projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“.

„Vlada je svojim politikama pokazala koliko drži do obrtništva, ne samo tijekom pandemije i ograničavajući cijene energenata, nego konkretnim projektima koji donose pozitivne rezultate. Kroz set mjera potaknuli smo i gospodarske subjekte da podučavaju kroz praktičnu nastavu, potaknuli mentore, ali isto tako povećali i stipendije učenicima. Danas dodjeljujemo 50 potpora u iznosu većem od pola milijuna eura u okviru projekta. Ovo je investicija kroz čiji povrat svi profitiramo: i obrtnici koji podučavaju mlade ljude poslu jer sami stvaraju radnike, i naši mladi koji stječu vještine koje su potrebne i koje im omogućavaju da rade i zarađuju, i mi kao građani i društvo koji će koristiti te usluge. Obrtništvo u Hrvatskoj izuzetno je važan dio gospodarstva koje zapošljava više od 215 tisuća ljudi, što znači da je više od 200 tisuća obitelji vezano uz obrtništvo“, izjavio je ministar Filipović.

Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II je provedena sa svrhom unaprjeđenja i razvoja Jedinstvenog modela obrazovanja (JMO) za zanimanja iz sustava vezanih obrta koji se provode po modelu naukovanja, temeljem odredbi Zakona o obrtu, za 61 obrtničko zanimanje. Ukupna vrijednost Operacije je 32.623.929,92 eura (245.805.000,00 kn) od kojeg je 85 % sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a 15% iznosa je udio nacionalnog sufinanciranja.

U okviru Operacije napravljena su dva velika iskoraka u odnosu na FAZU I. Prvi je dvostruko povećanje učeničkih stipendija sa dotadašnjih 9.000,00 kuna (1.194,51 eura) na 18.000,00 kuna (2.389,01 eura) na godišnjoj razini, a drugi je značajno povećanje raspoloživih sredstava za poticanje gospodarskih subjekata na izvođenje naukovanja. Maksimalni iznos potpore gospodarskim subjektima koji provode naukovanje povećan je s 150.000,00 kuna (19.908,42 eura) na 500.000,00 kuna (66.361,40 eura).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru projekta "Naukovanje za obrntička zanimanja" za 2023. godinu je 2.125.000,00 eura, a isplata bespovratnih sredstava, do iskorištenja predviđenih sredstava, nastavlja se od siječnja 2024. godine.

Kroz FAZU II dodijeljeno 8.726 stipendija učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u ukupnom iznosu od 20.846.506,08 eura. Temeljem projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“, uključujući i danas uručene ugovore, dodijeljeno je ukupno 1.046 potpora u iznosu od 9,855.419,93 eura.

„Vjerujem da je važno spomenuti i da u ovom trenutku imamo 12.754 učenika, da su trendovi upisa u obrtnička zanimanja izuzetno pozitivni i to nam svima treba biti dodatni poticaj da promoviramo obrtnička zanimanja, ali i naše obrtnike koji provode naukovanje“, zaključio je ministar Filipović.

Pročitajte više » | Napisano 01.12.2023.

Ugostitelji i turistički djelatnici uputili svoje zahtjeve Vladi

Ugostitelji i turistički djelatnici uputili svoje zahtjeve Vladi

35. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika okupio više od 300 sudionika

Tradicionalno stručno događanje u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, 35. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika, okupio je u protekla dva dana u Tuhelju više od 300 ugostitelja i turističkih djelatnika, ali i niz stručnjaka i predstavnika tijela državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave u raspravama o prilikama i prijetnjama te aktualnostima u ugostiteljstvu i turizmu. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović otvorio je Kongres, a ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac kao izaslanica predsjednika Vlade RH i pokrovitelj događanja dodijelila je zajedno s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Kratohvilom i županom krapinsko-zagorskim Željkom Kolarom nagrade 17 vrsnih ugostitelja iz svih hrvatskih županija za njihov doprinos razvoju struke i angažmanu u komorskom sustavu.

„Obrtništvo je zdravi dio hrvatskog gospodarstvo, koje je prilagodljivo, koje pokazuje trend rasta i ima perspektivu daljnjeg razvoja. Kao takvo važan je temelj gospodarskog razvoja Hrvatske, ne samo zato što zapošljava velik broj ljudi – njih 215 tisuća - nego i zato što omogućava normalno funkcioniranje društva. Hrvatska obrtnička komora jedna je od najvažnijih institucija u hrvatskom gospodarstvu, koja svojim proaktivnim pristupom i konstruktivnošću može biti primjer drugima kako funkcionirati i ostvarivati rezultate za svoje članove, državu i, najvažnije, za naše građane“, istaknuo je ministar Filipović prilikom otvorenja Kongresa i poručio da će obrtništvo nastaviti imati podršku Vlade i resornog ministarstva kao i do sada.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore zahvalio je Vladi i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na partnerstvu i razumijevanju i najavio nastavak rada na rješenjima koja imaju za cilj unapređenje hrvatskog ugostiteljstva, ali i obrtništva u cjelini: „Ovakav odaziv te prisutnost predstavnika Vlade, ali i velikog broja predstavnika državnih tijela važnih za rješavanje pitanja koja muče ugostitelje i turističkih djelatnika potvrda su onoga što nam je svima jasno – bez top ugostitelja i turističkih djelatnika nema Hrvatske kao top turističke destinacije. Danas smo razgovarali o aktualnim temama, ali je jednako važno da su upravo one teme dijaloga koje aktivno vidimo s nadležnim tijelima. Samo zajednički možemo unaprijediti ovu struku, a to mora biti i jest naš zajednički interes. Paketi mjera pomoći Vlade su uvelike olakšali nastavak poslovanja velikog dijela ugostitelja i mi se to ne libimo istaknuti u svakoj prilici. Također, nećemo se libiti biti uporni u iznošenju problema i prijedloga unapređenja. Problema ima i uvijek će ih biti, a naša dužnost i obaveza je zastupati ih u ime 111 tisuća obrtnika.“

Zahtjeve Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, koji se već tradicionalno formuliraju i upućuju povodom Kongresa, predstavio je predsjednik Ceha Franz Letica:

1. Tražimo izjednačavanje stope PDV-a u iznosu od 13% u cijelom sektoru i to za djelatnosti koje su registrirane za ugostiteljstvo NKD 55. i 56., na način kako je bilo i prije.

2. U suradnji s Ministarstvom turizma i sporta potrebno je nastaviti provedbu programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u sklopu programa bespovratnih sredstava ''Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma'' s naglaskom na male i mikro poduzetnike. Program je nužno prilagoditi na način da vrijedi za sve vrste i tipove ugostiteljskih objekata.

3. Zalažemo se da se kroz novi kvalifikacijski okvir nastavi raditi na izradi programa obrazovanja za ugostiteljska zanimanja (kuhar, konobar, slastičar, i sl. nova zanimanja) u skladu s novim tehnologijama i kompetencijama koje su potrebne za rad u realnom sektoru. Isto tako neophodno je propisati provođenje praktične nastave u odnosu na teorijsku u omjeru tjedan za tjedan.

4. Radi ulaganja u radnu snagu u ugostiteljstvu, a time veće zaposlenosti i prihoda u državni i lokalni proračun kroz promjene odgovarajućih propisa, tražimo ukidanje poreza na potrošnju koji je predviđen samo za ugostiteljstvo. Isto tako tražimo da se troškovi reprezentacije priznaju u stopostotnom iznosu.

5. Potrebno je nastaviti suradnju s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na prilagodbi radnog i poreznog zakonodavstva, kako bi se omogućilo fleksibilnije zapošljavanje radne snage u frekventnim razdobljima poslovanja (npr. rad vikendom, svadbe, karmine i sl.), po uzoru na rješenja iz drugih sektora.

6.Tražimo prilagođavanje i modernizaciju osnovnog i proširenog programa tečaja za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica te izmjenu važećeg Pravilnika, tako da se isti provodi na način da se imenuju odgovorne osobe unutar subjekta te obavezno educiraju svi zaposlenici od strane odgovorne osobe.

Na kraju, poznati chef Branko Ognjenović iznenadio je prisutne uzvanike i posjetitelje Kongresa te u suradnji s Aurelija tjesteninama u jednoj ravioli spojio autentične okuse Zagorja i pripremio izvrsne taćkrle, iz ljepših vremena bakine kuhinje.

Domaćin ovogodišnjeg Kongresa je Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, a pokrovitelji i partneri su Ministarstvo turizma i sporta RH, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska turistička zajednica, HDS ZAMP i Metro Hrvatska.

Pročitajte više » | Napisano 01.12.2023.

Održana 2. međunarodna konferencija HUAS-a

Održana 2. međunarodna konferencija HUAS-a

Dana 20. studenoga, u Kongresnom centru Hotela Antunović, Hrvatska udruga auto struke uspješno je organizirala 2. međunarodnu konferenciju HUAS-a, kojoj je prisustvovao potpredsjednik HOK-a Antun Trojnar.

Cilj udruge je konačno dovesti u red tamnu zonu poslovanja koja je prepuna nezakonitosti i nepravilnosti, čime se negativno utječe na okoliš i prirodno okruženje. Monopolistički položaj osiguravatelja, nametanje niskih satnica i česte nagodbe stvaraju kaos na tržištu. Udruga se zalaže za rješavanje tih problema u skladu s europskim zakonodavstvom, s naglaskom na dobrobiti svih dionika.

Na konferenciji su istaknuta postignuća u protekloj godini, uključujući ukidanje niskih satnica od samo 13 eura nametnutih monopolističkim osiguravateljima. Suradnja s Ministarstvom financija rezultirala je novim Zakonom o obaveznom auto osiguranju, a suradnja s osiguravateljima i servisima donijela je značajan napredak.

Udruga ima jasan cilj osigurati zamjenska vozila za oštećenike, slijedeći primjer Slovenije.

U 2024. godini, fokus će biti na izradi potpuno novog Zakona o zbrinjavanju otpadnih motornih ulja i drugih materijala iz auto industrije. Ovaj napor provodit će se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pročitajte više » | Napisano 28.11.2023.

Vijeće Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH)

Vijeće Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH)

Ministri i ministrice poljoprivrede i ribarstva EU-a održali su 20. studenoga sastanak na kojem se razgovaralo o ribolovnim mogućnostima za 2024. te o budućnosti europskih ruralnih područja.

Kao što je izjavila Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, ruralna područja tkivo su našeg društva, temelj našega gospodarstva te ključan dio našeg identiteta i gospodarskog potencijala. Ta područja pokrivaju više od 80 % teritorija EU-a, u njima živi 30 % stanovništva EU-a i imaju ključnu ulogu u doprinosu gospodarskoj snazi EU-a, zelenoj i digitalnoj tranziciji, očuvanju kulturne baštine te u osiguravanju održivosti, sigurnosti i autonomije prehrambenih sustava Unije, što je iznimno važno u aktualnom geopolitičkom kontekstu.

Kako bi pomogla ruralnim područjima da zadrže te ključne uloge, Europska je komisija u svojoj Komunikaciji 2021. godine iznijela Dugoročnu viziju ruralnih područja EU-a do 2040. i u njoj pružila smjernice za razvoj i blagostanje tih zajednica i područja. Vizija sadrži deset zajedničkih ciljeva, a podržana je Paktom za ruralna područja i Akcijskim planom. Komunikacija je bila prvi dio procesa ostvarivanja ciljeva Vizije unutar okvira Zajedničke poljoprivredne politike i fondova kohezijske politike, a postavila je cilj da 2023. razmotri uspjeh provedenih mjera i istakne područja koja treba poboljšati. U sklopu tog cilja, Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo predstavilo je Zaključke o Viziji te ih jednoglasno odobrilo.

Zaključci se temelje na savjetovanju sa različitim dionicima, a u njihovu pripremu bili su uključeni dokumenti Komisije, Parlamenta, Europskog odbora regija te Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, izvješća s konferencija o Ruralnom paktu iz Bruxellesa 2022. i Švedske 2023. te preporuke Foruma o ruralnoj politici koji su Komisija i španjolsko predsjedništvo održale u rujnu ove godine.

Zaključci Vizije naglašavaju kompleksnost i raznolikost ruralnih područja te ističu specifične izazove s kojima se ona suočavaju, kao što su starenje i smanjenje broja stanovništva, rodni jaz, ograničena povezanost, nedovoljno razvijena infrastruktura i nedostatak mogućnosti zapošljavanja. Vijeće je kao odgovor na te izazove naglasilo nužnost sveobuhvatnog pristupa utemeljenog na suradnji lokalnih i regionalnih vlasti sa stanovništvom ruralnih zajednica, uz potporu usklađenih politika i instrumenata EU-a. Istaknuta je i važnost digitalne tranzicije, inovacija, vještina, ulaganja, dostupnijih javnih usluga i poboljšanja infrastrukture te potreba za jednostavnijim i pristupačnijim administrativnim postupcima kako bi se potaklo ruralne aktere na razvoj i provedbu novih projekata.

U zaključcima se spominje i utjecaj demografskih promjena na ruralna područja te se poziva na pronalaženje rješenja za privlačenje mladih poput olakšavanja pristupa financiranju i zemljištu, pružanja mogućnosti za rad i osposobljavanje te uključivanja u donošenje odluka na lokalnoj razini. Vijeće ističe i nužnost mjera potpore za žene, kako bi se stvorili uvjeti za njihovo ravnopravno sudjelovanje u poljoprivredi.

Naposljetku, Vijeće je pozvalo Komisiju da razmotri preoblikovanje Vizije u cjelovitu strategiju EU-a za ruralna područja, a države članice da se uključe u Pakt za ruralna područja i razviju strategije i akcijske planove na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Vezano uz ribarstvo, Vijeće je razgovaralo o prijedlozima Komisije o ribolovnim mogućnostima u Atlantskom oceanu i Sjevernom moru te o Ribolovnim mogućnostima u Sredozemnom i Crnom moru za 2024. Stokovi na koje se ti prijedlozi odnose su oni kojima EU i susjedne države koje nisu članice EU-a upravljaju samostalno ili putem sporazuma u okviru regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom. Na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo u prosincu, očekuje se postizanje dogovora o ograničenjima ulova za većinu komercijalnih ribljih stokova za sljedeću godinu, zajedno s nacionalnim kvotama za svaku vrstu. Komisija po prvi put, predlaže za devet stokova utvrđivanje ograničenja ulova za dvije do tri godine, tzv. „višegodišnji ukupni dopušteni ulov (TAC)", umjesto da to radi svake godine. Prijedlog se temelji na savjetima Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES), a cilj je pridonijeti osiguravanju sigurnosti i stabilnosti sektora te poboljšati učinkovitost procesa donošenja odluka.

Tijekom rasprave, ministri i ministrice naglasili su potrebu za uravnoteženjem triju stupova Zajedničke ribarstvene politike, odnosno socijalne, gospodarske i okolišne održivosti sektora ribarstva. Ostale teme iznesene na sastanku bile su potreba za osiguravanjem jednakih uvjeta s ribarskim flotama iz trećih zemalja te postizanje zadovoljavajućih rezultata u savjetovanjima EU-a s trećim zemljama.

Razgovaralo se i o novim genomskim tehnikama te o Strategiji EU-a za šume do 2030., a Deklaracijom s konferencije COP28 o održivoj poljoprivredi, otpornim prehrambenim sustavima i djelovanju u području klime, upućen je poziv čelnicima država i vlada na poduzimanje mjera za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Vijeće je odobrilo i zajednički tekst o općem proračunu EU-a za 2024. kojim su predviđena sredstva za prioritetna područja poput gospodarskog oporavka te zelene i digitalne tranzicije sektora. Europski parlament objavit će donošenje proračuna nakon što ga službeno usvoji.Više informacija o upravljanju ribljim stokovima EU-a možete pronaći ovdje.

Više informacija o sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo možete pronaći ovdje.

Više informacija o Vijeću za poljoprivredu i ribarstvo možete pronaći ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 28.11.2023.