Izdvojene novosti


Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku

Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku

Vijeće EU-a za promet održalo je u prosincu sastanak na kojem su donesena stajališta o cestovnoj i pomorskoj sigurnosti, o razdobljima odmora u sektoru povremenog prijevoza putnika te o obračunavanju emisija stakleničkih plinova iz usluga prijevoza. Postignuti su i dogovori vezani uz telekomunikacije koji uključuju postavljanje mreža velikih brzina, povećanje otpornosti na prijetnje kibernetičkoj sigurnosti te uz ulaganja potrebna za digitalnu transformaciju Europske unije.

Vijeće je sastanak ocijenilo uspješnim jer je postignut dogovor o ključnim zakonodavnim predmetima, čime se omogućilo pokretanje pregovora s Europskim parlamentom za zaključenje tih predmeta tijekom aktualnog zakonodavnog razdoblja.

S ciljem moderniziranja pravila EU-a o pomorskoj sigurnosti i smanjenja onečišćenja mora, Vijeće je donijelo stajalište o prijedlozima Komisije koji se odnose na nadzor države luke, onečišćenje s brodova, ispunjavanje zahtjeva države zastave i istraživanje nesreća u pomorskom prometu. U stajalištu Vijeća utvrđuju se standardi za sigurniji i čišći pomorski promet u Europi.

Vezano uz cestovni promet, Vijeće je donijelo stajalište o reformi zakonodavstva koja među ostalim obuhvaća i uvođenje mogućnosti digitalnih vozačkih dozvola te okvir za suradnju i prekograničnu razmjenu informacija među nadležnim tijelima država članica, uz pojednostavnjenje administrativnih postupaka i zahtjeva.

Doneseno je i stajalište o razdobljima odmora za vozače autobusa, kojim se uzima u obzir činjenica da profesionalni vozači rade pod velikim pritiskom i da je potrebno zaštititi njihove stanke i razdoblja odmora. Napomenuto je i da vozači u tom sektoru imaju različit ritam rada u usporedbi s vozačima u teretnom ili linijskom putničkom prijevozu, zbog sezonske naravi i varijacija u udaljenostima.

Vijeće je također primilo na znanje izvješće o napretku u vezi s prijedlogom Europske komisije o izmjeni direktive o masama i dimenzijama teških vozila, kojim se žele potaknuti ulaganja u tehnologije s nultom stopom emisija i energetski učinkovita rješenja u sektoru cestovnog prometa.

Stajalište o Prijedlogu Uredbe o obračunavanju emisija stakleničkih plinova iz usluga prijevoza dio je paketa za „ozelenjivanje teretnog prometa” EU-a koji je Komisija predložila kako bi poboljšala učinkovitost prijevoza tereta i podržala ostvarenje ciljeva klimatske neutralnosti EU-a do 2050. Novim pravilima želi se pružiti potpora poduzećima koja izračunavaju i prijavljuju emisije stakleničkih plinova svojeg prijevoza na dobrovoljnoj ili ugovornoj osnovi. U stajalištu Vijeća uvažavaju se specifičnosti MSP-ova te se uvodi obveza za Komisiju da razvije alat za pomoć MSP-ovima u provedbi. Nacrtom Uredbe utvrđuje se zajednički regulatorni okvir koji se temelji na svjetskoj ISO normi za obračunavanje emisija stakleničkih plinova u cijelom prijevoznom lancu, čime se osiguravaju jednaki uvjeti za razne vrste prijevoza, prometne segmente i nacionalne mreže u EU-u te globalno usklađivanje.

Na sastanku Vijeća razgovaralo se i o smjernicama za razvoj Transeuropske prometne mreže (TEN-T), ključnom instrumentu za jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije EU-a, a uz pomoć financijskog „Instrumenta za povezivanje Europe” (CEF).

Vezano uz telekomunikacije, Vijeće je postiglo dogovor o novim pravilima za smanjenje troškova postavljanja mreža velikih brzina (Akt o gigabitnoj infrastrukturi) koji proizlaze iz dugotrajnosti, složenosti i neusklađenosti administrativnih postupaka. Uredbom se želi ubrzati postavljanje mreža, pružiti pravna sigurnost, osigurati transparentnost za poduzeća i građane te učinkovitost planiranja i postavljanja fizičke infrastrukture operaterima javnih telekomunikacijskih elektroničkih mreža.

Dogovoreno je i povećanje kapaciteta u EU-u za otkrivanje kibernetičkih sigurnosnih prijetnji (Akt o kibernetičkoj solidarnosti) kojim se želi povećati otpornost građana, poduzeća i subjekata u kritičnim sektorima na prijetnje kibernetičkoj sigurnosti s ozbiljnim društvenim i gospodarskim posljedicama. Naglašena je potreba za ulaganjima u digitalne mreže i infrastrukturu te za uklanjanjem fragmentacije jedinstvenog tržišta, kako bi se do kraja desetljeća mogla dovršiti digitalna transformacija EU-a. Najavljeno je i međunarodno zakonodavstvo kojim će se osigurati inovativna i sigurna umjetna inteligencija usmjerena na čovjeka.

Više informacija o sastanku Vijeća vezanih za promet možete pronaći ovdje, a informacije vezane uz telekomunikacije možete pronaći ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 03.01.2024.

U 2024. novi tretman napojnice – kartično i neoporezivo do određenog iznosa

U 2024. novi tretman napojnice – kartično i neoporezivo do određenog iznosa

Od 1. siječnja 2024. primjenjuje se novi model fiskalizacije napojnica kao mogućnost za sve one koji u okviru svojih djelatnosti primaju napojnice (npr. ugostitelji, frizeri, kozmetičari, taksisti itd.). Uvođenje mogućnosti naplate napojnica kartičnim putem ovisi o odluci svakog obrtnika i nije obavezno.

Iznos napojnice neće biti iskazan na računu, već će obveznik fiskalizacije imati obvezu uz fiskalizirani račun odmah prijaviti i ostvarenu napojnicu putem električnog naplatnog uređaja, tj. iznos napojnice i način njezina davanja (gotovina ili kartica).

Neoporezivo je moguće isplatiti napojnicu do iznosa od 3.360,00 eura po osobi na godišnjoj razini, a prilikom isplate zaposleniku potrebno je podnijeti i JOPPD obrazac. Napojnica iznad zadanog iznosa oporezuje se po stopi od 20% bez plaćanja doprinosa.

Poslodavac internim aktom definira način podjele napojnica između zaposlenika.

Napominjemo da se svota primljene nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica) ne uključuje u svotu blagajničkog maksimuma.

Pročitajte više » | Napisano 03.01.2024.

Mislite da ste majstor svog zanata? Dokažite sebi i svijetu!

Mislite da ste majstor svog zanata? Dokažite sebi i svijetu!

Majstorski ispit nije obavezan i možete obavljati svoj posao jednako dobro i bez njega. Ali želite li biti obrtnik koji pokazuje da ulaže u svoje znanje i propitkuje ga, dokazati kvalitetu svojih proizvoda i usluga, položite majstorski ispit koji je vrhunac obrazovanja za obrtnička zanimanja. Položen majstorski ispit jamstvo je da su ta teorijska znanja i praktične vještine zaista izvanredne te da će uslijed dobivenog pečata kvalitete postati još traženije na tržištu. Također, namijenjen je i onima koji žele pokrenuti vlastiti obrt ili možda uzeti učenika na praksu.

Polaganje majstorskog ispita i stjecanje majstorske diplome je:

potvrda vrhunskih znanja i vještina u svom obrtničkom zanimanju,
oznaka kvalitete da iza Vašeg proizvoda ili usluga stoji osoba koja je vrhunski stručnjak,
potvrda da možete otvoriti vlastiti vezani obrt ili uzeti učenika na naukovanje,
karta za ulazak u elitu hrvatskog obrtništva,
potvrda Vaše društvene odgovornosti i utjecaja u svojoj zajednici.
U proteklih pet godina 4.368 ljudi položilo je majstorski ispit i dobilo potvrdu garancije kvalitete za svoj rad. Među onima koji su stekli majstorsku diplomu najzastupljeniji su frizeri, elektroinstalateri, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije. Na tržištu bilježimo najveći nedostatak upravo onih radnika koji su kvalificirani i osposobljeni za pojedine djelatnosti. „Majstori nikad nisu bili traženiji, plaćeniji i cjenjeniji, svakako je na njima obaveza i odgovornost da daju kvalitetan odgovor na takvu potražnju. Ohrabruje promjena trenda i porast interesa za strukovnim zanimanjima te i ovim putem pozivam mlade – odvažite se, uzmite svoj život u svoje vrijedne i spretne ruke, vaša vještina garantira vam kvalitetnu egzistenciju“, naglašava predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Da trebamo svakog od njih potvrđuju i podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji pokazuju da je među nezaposlenima značajno veći broj osoba s višim i visokim stupnjem akademskog obrazovanja u odnosu na osobe s najvišim stupnjem obrazovanja za obrtnička zanimanja, odnosno s položenim majstorskim ispitom.

Majstorski ispiti_prosinac_tablica

*Izvor: Republika Hrvatska. Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pristupljeno na dan 11. prosinca 2023. Statistika

Želite li uistinu postati majstor svojeg zanimanja, provjerite uvjete za polaganje, javite se svojoj županijskoj komori i informirajte se o načinu prijave i polaganju ispita.

Više informacija potražite na linku.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 28.12.2023.

583. plenarno zasjedanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

583. plenarno zasjedanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) ovog je mjeseca u Bruxellesu održao svoje 583. plenarno zasjedanje. Ključne rasprave bile su „Proslava 65. obljetnice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora: osnaživanje civilnog društva, obrana demokracije", „Zaključci španjolskog predsjedništva EU-a“ te „Globalne klimatske obveze: promišljanje o ishodima Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) - COP28“.

EGSO je osnovan Ugovorom iz Rima prije 65 godina i od tada je, kako je izjavio predsjednik Oliver Röpke, „… izgradio istinsku platformu za slobodno izražavanje stajališta o poboljšanju zakonodavstva EU-a“. Kao savjetodavno tijelo Unije sastavljeno od predstavnika gospodarskih i socijalnih organizacija, EGSO djeluje kao most između institucija EU-a i građana. U raspravi je zaključeno kako njegov uspjeh počiva na suradnji i razmjeni mišljenja koja proizlaze iz različitih perspektiva društvenih skupina, što osigurava kvalitetu i demokratičnost te je u aktualnom geopolitičkom kontekstu posebno važno.

U osvrtu na rad španjolskog predsjedništva Vijeća EU-a, istaknuta su njegova postignuća te se razgovaralo o aktualnim i budućim izazovima. Potpredsjednica španjolske vlade Nadia Calviño je izjavila kako je uz ogromne promjene koje svijet prolazi, nužno osigurati da EU nastavi voditi važne rasprave, nalaziti načine za rješavanje izazova i štititi europske vrijednosti. Dodala je kako je suradnja Vijeća s europskim institucijama, posebno s EGSO-om, bila ključna za sve postignuto. Sudionici rasprave zaključili su da je učinjeno puno, no da Unija mora uložiti još snažnije napore kako bi održala svoj socijalni ugovor, solidarnost i pravedno gospodarstvo, u čemu će joj EGSO i dalje biti snažna potpora.

Rasprava o rezultatima konferencije o klimi COP28 iznijela je razočaranje organizacija civilnog društva, ali i zaključak da konferencija ipak može biti odskočna daska za daljnje europsko djelovanje na globalnom forumu COP. Oliver Röpke istaknuo je kako je pozitivno što su se prvi put u trideset godina države obvezale na prelazak s fosilnih goriva, no da je potrebno osigurati ispunjenje obveza i provedbu sporazuma u skladu s dostupnom znanošću te uzimanjem u obzir različitih nacionalnih okolnosti. Članovi Odbora obvezali su se na djelovanje protiv iskorištavanja rupa u zakonu i pozvali ostale institucije EU-a da učine isto. Glavna poruka EGSO-a vezana za borbu protiv klimatske krize bila je „Nećemo odustati!".

Na dnevnom redu zasjedanja bilo je i glasovanje o usvajanju mišljenja iz različitih područja: gospodarstva i poslovanja, društvenih pitanja, poljoprivrede, kohezijske politike i ruralnog razvoja, klime, energije, industrije te položaja Europske unije u svijetu.

Vezano za društvena pitanja, EGSO je tijekom zasjedanja predstavio nekoliko mišljenja kojima se radi na zaštiti i poboljšanju položaja ranjivih društvenih skupina, a među njima su Okvir EU-a za nacionalne strategije za beskućnike, Revizija direktive o pravima žrtava kaznenih djela te Učinak klimatske krize na ranjive skupine kojim im se nastoji otvoriti mogućnost stjecanja vještina važnih za zeleno gospodarstvo. Usvojeno je i mišljenje o europskoj iskaznici i europskoj parkirnoj karti za osobe s invaliditetom, što je važan korak za buduće politike.

Govorilo se i o jačanju multilateralizma te o važnosti doprinosa civilnog društva promicanju univerzalnih vrijednosti i ostvarenju zajedničkih ciljeva: očuvanju mira i sigurnosti, održivog razvoja i pravedne tranzicije, borbi protiv klimatskih promjena te poštivanju ljudskih prava. EGSO je mišljenjem dao preporuke za osnaživanje UN-a u učinkovitom reagiranju na globalne izazove te zaključio da bi Unija trebala govoriti jedinstvenim glasom i u skladu s tim djelovati. Mišljenje vezano uz inicijativu Global Gateway se nadovezuje; u njemu je EGSO pozdravio odluku EU-a da promiče otvorenu stratešku autonomiju kojom se jačaju gospodarske i političke veze s partnerskim zemljama te istodobno omogućuje EU-u da se učinkovito natječe na globalnoj razini. Vezano uz djelovanje EU-a u svijetu, EGSO je naglasio potrebu za donošenjem sveobuhvatne strategije klimatske diplomacije, kojom bi se klimatske mjere integrirale u sva područja vanjskog djelovanja te pozvao države članice da svoju vanjsku politiku usklade s klimatskim imperativima i ciljevima Zelenog plana.

Uz klimatsku krizu, nedavna kriza izazvana pandemijom skrenula je pozornost na farmaceutsku industriju i na dostupnost lijekova na tržištu EU-a. Ovisnost o kritičnim farmaceutskim sastojcima (API) predstavlja potencijalnu prijetnju javnom zdravlju u državama Unije s obzirom na to da se 80% API-ja i 40% gotovih lijekova uvozi iz Kine i Indije. EGSO je stoga u vezanom mišljenju naglasio da treba snažnije poduprijeti europsku farmaceutsku proizvodnju i proizvođače kako bi se potaknuo gospodarski razvoj, otvaranje radnih mjesta, konkurentnost i otpornost EU-a te kako bi se smanjili troškovi proizvodnje.

EGSO se bavio i izazovima s kojima se suočavaju otoci te planinska i rijetko naseljena područja EU-a. Istaknuto je da se, iako se kohezija među regijama EU-a poboljšala, ova područja i dalje suočavaju s izazovima u pogledu rasta i prihoda, zapošljavanja i ulaganja, socijalne isključenosti te rodnih razlika. Stoga je EGSO pozvao institucije, tijela i države članice EU-a da pojačaju napore u tom smjeru i uključe socijalne partnere, stanovništvo te lokalne i nacionalne dionike iz različitih sektora. Naglasak treba biti na dobrom upravljanju, osiguravanju konkurentnosti te dobrobiti zajednica tih područja.

EGSO je jednim od mišljenja skrenuo pažnju na ulogu mladih u ruralnom razvoju te pozvao na sveobuhvatne međusektorske pristupe u rješavanju izazova ruralnih područja. Navedeno bi trebalo uključivati povećanje privlačnosti tih područja za mlade osiguravanjem kvalitetnih mogućnosti zapošljavanja, potpore poduzetništvu te pristupa obrazovanju i zemljištu. Isto tako nužno je razviti infrastrukturu te uključiti mlade u donošenju odluka na svim razinama. Zaključeno je da se samo uz viziju, predanost i aktivno sudjelovanje mladih ljudi mogu izgraditi otporne, uključive i digitalno napredne ruralne zajednice.

Govoreći o ruralnim područjima, EGSO je izrazio zabrinutost zbog posljedica energetske krize na njih, posebno na poljoprivredu. U mišljenju koje se bavi ovom temom, nastoji se ispitati učinak rasta cijena energije na ovaj sektor te dati preporuke za rješavanje krize. U obzir su uzeti i ciljevi Dugoročne vizije ruralnih područja EU-a za 2040. te je naglašena važnost iskorištavanja instrumenata u okviru Zajedničke poljoprivredne politike. EGSO je istaknuo ključnu ulogu lokalnih i regionalnih energetskih zajednica u učinkovitoj tranziciji ruralnih područja te najavio zalaganje za prepoznavanje i promicanje tih zajednica, posebno onih usmjerenih na obnovljive izvore energije.

Usvojena mišljenja dostupna su na hrvatskom jeziku i možete im pristupiti ovdje.

Pročitajte više » | Napisano 22.12.2023.

Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa

Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa


Podsjećamo da je sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano kako obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023., odnosno do kraja ove godine.

Slijedom navedenog, od 1. siječnja 2024. cijene se iskazuju isključivo u valuti eura.

Sukladno navedenom, upućujemo vas kako je s dvojnim iskazivanjem cijena potrebno prestati što je prije moguće nakon 31. prosinca 2023., pri tom imajući u vidu načelo učinkovitosti i ekonomičnosti iz članka 10. Zakona prema kojemu se uvođenje eura i svi postupci i aktivnosti koji iz toga proizlaze provode na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova.

Napominjemo kako sam prestanak dvojnog iskazivanja cijena nikako ne smije biti, niti je opravdan razlog za povećanje cijena roba i usluga.

Također vas upućujemo da nakon 31. prosinca 2023. što prije uklonite fizičke naljepnice Etičkog kodeksa i da oznake više ne koristite pri provođenju promotivnih i marketinških aktivnosti. U slučaju da imate neiskorištenih naljepnica Etičkog kodeksa, molimo da iste uništite.

Pročitajte više » | Napisano 21.12.2023.