Izdvojene novosti


Promjene stopa PDV-a od 1. travnja 2022.

Promjene stopa PDV-a od 1. travnja 2022.

Obvezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine 39/2022) koji se primjenjuje od 1. travnja 2022. došlo je do promjene stopa PDV-a s 25% na 13% za određena dobra i usluge.

Tako se stopa PDV-a od 13 % od 1. travnja 2022. godine primjenjuje na:

a) Usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma;

b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka koji izlaze periodično, osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koji se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja;

c) dječje sjedalice za automobile i dječje pelene koje se pod tim nazivom stavljaju u promet;

d) menstrualne potrepštine: higijenski ulošci, dnevni ulošci, tamponi, menstrualne čašice, menstrualne gaćice, menstrualna spužva, menstrualni disk i slično koje se koriste namjenski tijekom menstruacije neovisno o tome jesu li namijenjene za jednokratnu ili višekratnu uporabu;

e) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži;

f) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku;

g) isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 i grijanja iz toplinskih stanica , uključujući naknade vezane uz te isporuke, neovisno o tome kome se isporuka obavlja. Iznimno na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023., PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%;

h) ogrjevno drvo, peleti, briket i sječka iz KN oznake 4401;

i) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu o održivom gospodarenju otpadom;

j) urne i ljesove koji se pod tim nazivom stavljaju u promet;

k) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo;

l) pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta u skladu s posebnim propisom o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica u smislu članka 38. stavka 3. Zakona smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.

Nova maloprodajna cijena proizvoda kod promjene stope PDV-a s 25% na 13% dobije se množenjem stare maloprodajne cijene s preračunatom stopom PDV-a (0,904).

Stara MPC X 0,904 = Nova MPC

Stopa PDV-a od 5 %, prema čl. 38. st. 2. t. d) Zakona o PDV-u, primjenjivat će se proizvode navedene pod a) do z) navedenog članak zakona.

Nova maloprodajna cijena proizvoda kod promjene stope PDV-a s 13% na 5% dobije se množenjem stare maloprodajne cijene s preračunatom stopom PDV-a (0,9292). Detaljnija objašnjenja o kojim je dobrima riječ daje se na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji se može vidjeti na mrežnoj stranici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20237 

Stara MPC X 0,9292 = Nova MPC

Iznimno na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%

Stara MPC X 0,84 = Nova MPC

Prije primjene novih stopa PDV-a poduzetnici trebaju obaviti i pripremne radnje. Za većinu poreznih obveznika to znači informatički pripremiti iskazivanje nove stope PDV-a na računu već od 1. travnja 2022. godine. Propisi o PDV-u za trgovce na malo propisuju i obvezan popis zaliha dobara za koje se mijenja stopa PDV-a.

Ako se mijenjaju maloprodajne cijene i to treba informatički riješiti. Kod promjene cijene, i to za sve poduzetnike, postoji obveza izrade godišnjeg popisa, a propisana je Zakonom o računovodstvu kao i Općim poreznim zakonom.

Sukladno čl. 134. Zakona o PDV-u propisano je: Danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a porezni obveznici dužni su popisati zalihe do­bara za koja se mijenja stopa PDV-a. Nadalje, čl. 196. Pravilnika o PDV-u određeno je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju PDV-a, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida PDV, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim PDV-om po novim stopama PDV-a.

Poduzetnici koji u knjigovodstvu zalihe do­bara iskazuju po prodajnim cijenama trebaju na početku primjene odredaba o promjeni porezne stope popisati zalihe dobara za koja se mijenja porezna stopa.

Trgovci na malo koji vode trgovačke evidencije o stanju robe (to može biti i knjiga popisa), a promijenili su maloprodajne cijene temeljem smanjenja stopa PDV-a, tu promjenu trebaju evidentirati i u evidenciji o stanju robe. To znači da zaduženje prodavaonice na dan stupanja na snagu nove stope PDV-a treba smanjiti za razliku koja proizlazi iz obračuna na temelju novih kalkulacija, a prema knjigovodstvenim evidencijama.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Informacije vezane za međunarodne poslovne tendere i ponude nabavke roba i usluga primljene putem Gospodarske diplomacije RH-Njemačka

Informacije vezane za međunarodne poslovne tendere i ponude nabavke roba i usluga primljene putem Gospodarske diplomacije RH-Njemačka

Hrvatska obrtnička komora zaprimila je nekoliko informacija o međunarodnim tenderima, kao i međunarodnom traženju ponuda dobavljača roba i usluga za koje se mogu prijaviti i hrvatski poduzetnici, putem sustava Gospodarske diplomacije.

Izdvojili smo nekoliko ponuda pristiglih iz Njemačke koje objavljujemo, a zainteresirani obrtnici i poduzetnici kod svake ponude ili međunarodnog natječaja imaju i podatke kontakt osoba pri Veleposlanstvu RH u matičnoj zemlji, kojoj se mogu javiti s dodatnim pitanjima vezanim uz uvjete ili tehničke detalje pojedine ponude/tendera.

1. Državni ured za izgradnju Erlangen - Nürnberg raspisao je natječaj za izvođenje stolarskih radova ugradnje većeg broja unutarnjih drvenih vrata.

Procijenjena vrijednost natječaja bez PDV-a je: 379.880,00 eura.

Rok za dostavu ponuda je: 27. travnja 2022. godine do 09:00 sati.

Jezik na kojem ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni: njemački.

Naručitelj:

Staatl. Bauamt Erlangen-Nürnberg

Bucher Str. 30

Nürnberg

NUTS-Code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt

90408, Njemačka

Kontakt:

E-mail: v vergabe@stbaer.bayern.de

Telefon: +49 9113507199

Faks: +49 9113507294

Natječajna dokumentacija dostupna je kod:

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/222566

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se kod:

https://my.vergabe.bayern.de

Tekst natječaja na njemačkom jeziku nalazi se u privitku pod nazivom „Munchen 8 2022-OJS062-162204“.

2. Crkvena organizacija iz Straubinga raspisala je natječaj za izvođenje radova ugradnje PVC prozora za potrebe novogradnje objekta za smještaj osoba s invaliditetom.

Rok za dostavu ponuda je: 25. travnja 2022. godine do 10:15 sati.

Jezik na kojem ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni: njemački.

Naručitelj:

Barmherzige Brüder, Bay. Ordensprovinz KdöR

Äußere Passauer Straße 60

Straubing

NUTS-Code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt

94315, Njemačka

Kontakt:
E-mail: info@aumass.de

Telefon: +49 94219780

Natječajna dokumentacija dostupna je kod:

https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1827a3-eu

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se kod:

https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1827a3-eu

Tekst natječaja na njemačkom jeziku nalazi se u privitku pod nazivom „Munchen 4 2022-OJS060-153773“.

Za sva pitanja vezana za predmetne natječaje, zainteresirani obrtnici/poduzetnici mogu se obratiti na gore navedene kontakte.

Zainteresirani obrtnici/poduzetnici se za dodatne upite po potrebi mogu obratiti i Mladenu Nimcu u Generalni konzulat Republike Hrvatske u SR Njemačkoj, München, na e-mail: mladen.nimac@mvep.hr.“

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Donacija HOK-a za novi dom obrtnika na području Petrinje, Gline i Topuskog

Donacija HOK-a za novi dom obrtnika na području Petrinje, Gline i Topuskog

Hrvatska obrtnička komora uručila je donaciju od 160.000,00 kuna Udruženju obrtnika Petrinja, Glina i Topusko za kupnju i opremanje zamjenskog objekta jer je zgrada Udruženja potpuno uništena u potresu 29. prosinca 2020. godine.

Udruženje je privremeno smješteno u kontejneru koji nije prikladan za obavljanje svakodnevnih djelatnosti. Kupnja i opremanje novog prostora će puno značiti za obrtnike s ovog područja koji će ponovno imati svoj dom, rekao je predsjednik Udruženja obrtnika Petrinja, Glina i Topusko Stjepan Panežić.

Hrvatska obrtnička komora već je provela jednu humanitarnu akciju iz koje je donirano 330.000,00 kuna, što s ovom donacijom čini ukupno 490.000,00 kuna, podsjetio je predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec. To će biti ukupna vrijednost za kupovinu novog doma hrvatskih obrtnika u Petrinji, Glini i Topuskom i to me posebno veseli, rekao je predsjednik Ranogajec.

Predsjednik Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije Adolf Cvanciger, zahvalio je na donaciji te istaknuo da ona ide u prave ruke jer će obrtnici s ovog područja sada moći konzumirati sve svoje potrebe. To je još jedan poticaj i poruka Hrvatske obrtničke komore da na ovom potresom pogođenom ima nade te da obrtnici ovdje ostanu i rade, zaključio je gospodin Cvanciger.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Priprema se novi natječaj za petrinjske obrtnike i poduzetnike po kojem će svi zainteresirani imati jednaku mogućnost prijave

Priprema se novi natječaj za petrinjske obrtnike i poduzetnike po kojem će svi zainteresirani imati jednaku mogućnost prijave

Predstavnici Hrvatske obrtničke komore održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU nakon poništenja natječaja „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“ koje je izazvalo negodovanje obrtnika prijavljenih na natječaj.

Iz ministarstva su nas izvijestili da bi uskoro trebao biti raspisan novi natječaj u kojem će svi zainteresirani imati jednaku mogućnost prijave.

Pojasnili su da su u poništenom natječaju pristigle 124 prijave, a već u prvih 16 projekata u cijelosti su potrošena predviđena sredstva od 15,7 milijuna kuna jer se radilo o natječaju otvorenog poziva tzv. najbržeg prsta i cijela alokacija je potrošena u prve dvije sekunde. Ministarstvo je odlučilo poništiti poziv jer nisu bile evaluirane sve pristigle ponude već samo najbrže.

Zatražena su i dodatna sredstva u iznosu od 100 milijuna kuna, nakon što se dobije suglasnost Ministarstva financija i Vlade RH za dodatna sredstva koja će biti namijenjena petrinjskim obrtnicima i poduzetnicima, alokacija novog poziva iznosit će više od 115 milijuna kuna.

Na novi natječaj moći će se ponovno prijaviti svi zainteresirani i njihovi projekti će biti evaluirani u najbržem roku kako bi se dostupna sredstva mogla iskoristiti u razdoblju od godinu dana.

Hrvatska obrtnička komora ukazala je kako je bitno da se procjena provede u što kraćem roku te uzme u obzir da su obrtnici kod prijave na poništeni natječaj već uložili značajna sredstava na ishođenja potrebnih dozvola i izradu natječajne dokumentacije.

Iz Ministarstva napominju da će novi poziv biti ubrzan i pojednostavljen bez potrebne izrade nove dokumentacije već samo uz manje prilagodbe novom modalitetu natječaja koji će svima osigurati jednaku mogućnost prijave te u konačnici odabir na temelju kvalitete, a ne brzine prijave.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Postupak uvođenja eura kao glavna tema obilježavanja Europskog tjedna novca

Postupak uvođenja eura kao glavna tema obilježavanja Europskog tjedna novca

Postupak uvođenja eura, prednosti i nedostaci bili su tema konferencije u povodu Europskog tjedna novca održane na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, u organizaciji studentske udruga Financijski impuls.

Viceguverner Hrvatske narodne banke, gospodin Michael Faulend otvorio je konferenciju predavanjem pod nazivom „Proces uvođenja eura u Hrvatskoj: gdje smo i kuda idemo?“, dok je predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore, Đurđica Mostarčić, održala nastavno predavanje na temu „Uvođenje eura u Hrvatskoj: pogled poduzetnika.“

Mostarčić je istaknula da je Hrvatska obrtnička komora anketom među obrtnicima dobila iznimno dobar uvid koliko će im uvođenje eura povećati troškove. "Smatram da je HOK jako dobro uspio utjecati na zakonodavca da prilagodba bude što jednostavnija i povoljnija za obrtnike. Primjerice, prvotni prijedlog da svaka pozicija na računu treba biti prikazana dvojno je izmijenjen te je prihvaćen prijedlog Hrvatske obrtničke komore da dvojno bude prikazan samo ukupan iznos na računu. To je velika i administrativna i financijska ušteda za sve poduzetnike, ne samo za obrtnike".

Dinamičnu panel-raspravu u kojoj su uz viceguvernera Faulenda sudjelovali Darko Knežević (Hrvatska obrtnička komora), Domagoj Sajter (Ekonomski fakultet Osijek), Ivica Sabo (HAMAG-BICRO), Marijan Kuprešak (Luka Vukovar d.o.o.) moderirala je Mostarčić. Govoreći o tečaju po kojem će se provoditi zamjena kune u euro, viceguverner Faulend podsjeća da je Hrvatska u srpnju 2020. godine ušla u europski tečajni mehanizam ERM 2, i tada se odredio središnji paritet, koji će, smatra, gotovo sigurno biti tečaj po kojem će se provoditi konverzija (7,53450).

Što se tiče troškova uvođenja eura, hrvatske građane najviše muči strah i rizik od rasta cijena, ali viceguverner napominje da HNB-u pokušava jasno komunicirati da uvođenje eura neće značajno djelovati na rast cijena. „Iskustva drugih zemalja pokazuju da se, zbog uvođenja eura, razina cijena povećala za otprilike 0,2 posto, što nije nešto čega se treba bojati, a naše kalkulacije pokazuju da će u Hrvatskoj biti isto“, ustvrdio je viceguverner.

Predsjednik Obrtničke komore Osječko baranjske županije, gospodin Knežević ukazao je na problem gotovo 3 000 mjenjačnica, sa 10 000 zaposlenih koji će biti zatvoreni ukoliko se brzo ne preregistriraju za obavljanje neke druge djelatnosti što iziskuje dodatna novčana sredstva i radi probleme tom sektoru. Također, stopa inflacije u RH u visini 6,3% za veljaču je nerealna kada je trošak sirovine poskupio gotovo 100%, a poduzetnici nisu u mogućnosti tako velike oscilacije u proizvodnji prenijeti na krajnjeg kupca, ukazuje Knežević. Mostarčić je podsjetila na očekivane troškove uvođenja eura za obrtnike u visini 1,1 mlrd kuna, ali je istaknula i kvalitetnu suradnju svih institucija na pripremi Nacrta zakona o uvođenju eura kao dobar primjer prakse gdje se otvorena pitanja rješavanju pogledom iz više kutova prije donošenja samog zakonskog akta.

Gospodin Sabo, predstavnik HAMAG BICRO potvrdio je da postojećim kreditima neće biti smanjene kamatne stope, već je moguće očekivati povoljnije uvjete financiranja za nova kreditiranja nakon uvođenja eura. Gospodin Kuprešak objasnio je koliko bitno valutni rizik negativno ili pozitivno utječe na rezultat poslovanja, dok je gospodin Sajter dao doprinos raspravi ukazavši na stabilnost pojedinih zemalja unutar EU koje još uvijek nisu uvele euro kao nacionalnu valutu.

Svi sudionici panela složni su u zaključku da uvođenje eura kao nacionalne valute ipak ne bi trebalo u većoj mjeri utjecati na samo poslovanje, kao i da su mogućnosti hrvatskog gospodarstva velike, ali je ključna suradnja kako bi se ono potaknulo i pokrenulo.

Podsjećamo i da na Facebook stranici i YouTube kanalu Hrvatske obrtničke komore možete pogledati snimku webinara o pripremama za uvođenje eura i saznati sve važne informacije. Sve upite oko prilagodbu poslovanja na uvođenje eura možete postaviti na mail adresi: euro@hok.hr

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.