Izdvojene novosti


Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.

Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG - BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.

Nakon unosa potrebnih podataka kreirat će se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik (korisnik potpore), a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Cijeli je postupak lišen papirne dokumentacije.

Program ostvarenja potpore provodit će se na način da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom. Poduzetniku će se s njegovog vaučera automatski odbijati razmjerni mjesečni subvencionirani iznos zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoristi cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore.

Prijavitelji nad kojima je pokrenut stečajni postupak i/ili je za prijavitelja ili ovlaštenu osobu pokrenut postupak, ili je donesena osuđujuća presuda za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili za djela korupcije, neće imati pravo na dodjelu potpore.

Prihvatljivost za subvenciju neće se provjeravati u odnosu na to ima li prijavitelj dugova prema opskrbljivaču plinom, kao niti je li u blokadi, a subvencija će se isplaćivati kroz vaučer iskoristiv samo za plin. Drugim riječima, ne postoji mogućnost da se subvencija koristi u bilo koju drugu svrhu osim smanjenja troška za isporučeni plin.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Otvorena nova mail adresa za sva pitanja o uvođenju eura kao službene valute

Otvorena nova mail adresa za sva pitanja o uvođenju eura kao službene valute

Od 1. siječnja 2023. godine očekuje se da će službena valuta u Hrvatskoj postati euro. Od tog datuma kunu kao službenu valutu zamijenit će euro, a proces će se provoditi temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH te Smjernica za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Jedna od ključnih promjena bit će i dvojno iskazivanje cijena od 5. rujna 2022. godine.

Proces uvođenja nove valute svakako će od obrtnika tražiti prilagodbu poslovanja te ulaganje vremena i novca. Stoga, za sve vaše upite, otvorili smo novu mail adresu: euro@hok.hr.

Javite nam se, a djelatnici Hrvatske obrtničke komore, u najkraćem roku, riješit će vaše nedoumice.

Podsjećamo da na i našoj Facebook stranici i YouTube kanalu, možete pogledati snimku webinara o pripremama za uvođenje eura i saznati sve važne informacije.

Napomena:

Hrvatska obrtnička komora putem svog sustava obavještavanja članovima šalje najnovije i važne informacije, a to će biti i u slučaju uvođenja eura kao službene valute.

Pozivamo obrtnike koji nisu u sustavu evidencije kontakata (e-mail adresa i telefonski brojevi) da podatke dostave svojim matičnim udruženjima ili na: hok@hok.hr te na taj način dobivaju sve aktualne informacije iz područja obrtništva.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

U Splitu održan prvi Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore

U Splitu održan prvi Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore

Naglasak je stavljen na nelojalnu konkurenciju i rad na crno koji je širenjem društvenih mreža posebno pogodio cvjećarsku struku što dodatno otežava poslovanje registriranih cvjećara koji u svoju cijenu moraju ukalkulirati i jednu od najviših stopa PDV-a u EuropiU sklopu 45. Praznika cvijeća u Splitu jučer je, po prvi puta, održan Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore.

U prvom dijelu Foruma održana je radionica „Proljeće na Mediteranu“ na kojoj je poljski dizajner cvijeća Tomas Max Kuchzynsky predstavio najnovije trendove u struci, dok je drugi dio Foruma, panel rasprava „Aktualna situacija u cvjećarskoj struci“, bio prilika za međusobnu interakciju, razmjenu informacija i iskustava u svakodnevnom poslovanju.

Predstavnici Državnog inspektorata, veletrgovine repromaterijala, proizvođača cvijeća, Europske asocijacije cvjećara te Sekcije cvjećara HOK-a raspravljali su o najznačajnijim problemima s kojima se obrtnice i obrtnici cvjećarske struke susreću u svakodnevnom poslovanju.

Naglasak je stavljen na nelojalnu konkurenciju i rad na crno koji je širenjem društvenih mreža posebno pogodio cvjećarsku struku što dodatno otežava poslovanje registriranih cvjećara koji u svoju cijenu moraju ukalkulirati i jednu od najviših stopa PDV-a u Europi.

Također, istaknuta je nužnost reguliranja prodaje robe na veliko pojedincima koji nemaju registriranu djelatnost. Kao jedno od rješenja ovog problema, predsjednica Sekcije cvjećara HOK-a Irena Kovačić istaknula je dosljedno provođenje Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji je inicirala Hrvatska obrtnička komora.

Nikša Sirotković, predstavnik Državnog inspektorata, voditelj službe nadzora neregistriranog obavljanja trgovine u Područnom uredu Split naglasio je da su taj problem prepoznali kao ključan što potvrđuje i formiranje Samostalne službe Odjela neregistrirane djelatnosti koja se bavi isključivo sankcioniranjem rada na crno.

Zaključeno je kako je prvi Forum Sekcije cvjećara HOK-a pokazao da su potrebne ovakve sadržajne rasprave na kojima se traže konkretna rješenja za uklanjanje svih prepreka na koje cvjećari nailaze u svom poslovanju.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022!

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022!

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova, standardno uređenog izložbenog prostora, sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022., koji će biti održan od 17. do 20. svibnja 2022. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od najvažnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini s preko 350 izlagača iz 10 država svijeta, a procijenjena sajamska posjeta je oko 30.000 posjetitelja, od čega oko 80% specijaliziranih posjetitelja - tvrtki i obrta.

Profil sajma Grapos Expo 2022. obuhvatit će sljedeće djelatnosti: obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, IT sektor, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora s prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, uz održavanje velikog broja okruglih stolova, prezentacija i poslovnih susreta na samome sajmu.

U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma te informacije i uvjete nastupa u 2022. godini:

Naziv sajma: 11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2022.

Adresa sajma: Poslovna zona Fering, 75324 Gračanica, Bosna i Hercegovina

Termin održavanja: 17.-20. 5. 2022.

Broj očekivanih izlagača na sajmu 2022.: preko 350 izlagača iz 10 država

Broj očekivanih posjetioca sajma 2022.: oko 30.000 posjetioca sajma

Izložbeni prostor sajma čine: 6.500 m2 zatvorenog i oko 4.500 m2 otvorenog izložbenog prostora.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 72,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 90,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a, iznosi 144,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 180,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora (plativo u HRK).

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Gračanica – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Gračanici.

Prilikom prijave nastupa izlagači trebaju dostaviti:

prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
podatke o robi koja se šalje na sajam,
izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci o robi koja će biti izložena na sajmu”.
ROK PRIJAVE NASTUPA: 15. 4. 2022. ili do popune izložbenog prostora


Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba nije osigurana, a ako izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješteni o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.


Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na brojeve telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr .

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na tržištu Bosne i Hercegovine putem prezentacije na sajmu u Gračanici u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke Komore!

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a!

Na dnu stranice možete pronaći:

- prijavne materijale i uvjete nastupa na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022.

- Privolu za korištenje podataka prijavljenih izlagača za potrebe pripreme nastupa na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Državljani Ukrajine mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Državljani Ukrajine mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Na temelju Odluke Vlade RH o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine, državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, br. 70/15 i 127/17).

Status privremene zaštite uključuje pravo na boravak, iskaznicu, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obvezama, rad, spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.

Za vrijeme privremene zaštite državljani Ukrajine mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

U odnosu na područje tržišta rada državljani Ukrajine izjednačeni su u pravima i dužnostima s hrvatskim državljanima te im je omogućeno sljedeće:

prijava u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
informiranje o tržištu rada u Republici Hrvatskoj;
korištenje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, posebice posredovanja pri zapošljavanju s ciljem pronalaska posla;
uključivanje u radionice za traženje posla, uključujući pisanje životopisa, predstavljanja poslodavcu na razgovoru za posao;
uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja, posebice mjere pripravništva i potpore za zapošljavanje;
ostvarivanje prava na novčanu pomoć za vrijeme trajanja obrazovanja ili osposobljavanja na radnom mjestu uz naknadu putnih troškova;
ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova u slučaju zaposlenja izvan mjesta boravišta;
po prestanku zaposlenja, stjecanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.
Odluku možete pronaći na dnu ove stranice.

https://www.hok.hr/aktualno/drzavljani-ukrajine-mogu-raditi-u-hrvatskoj-bez-dozvole-za-boravak-i-rad-ili-potvrde-o-prijavi-rada

Pročitajte više » | Napisano 16.03.2022.