Izdvojene novosti


Hrvatski zavod za norme (HZN) obilježio je 18. godišnjicu samostalnog rada

Hrvatski zavod za norme (HZN) obilježio je 18. godišnjicu samostalnog rada

Hrvatski zavod za norme (HZN) obilježio je 18. godišnjicu samostalnog rada svečanošću u prepunoj dvorani Hotela International u Zagrebu, u kojoj su sudjelovali djelatnici HZN-a, domaći i inozemni stručnjaci, hrvatski dužnosnici, gosti iz europskih i međunarodnih normizacijskih organizacija iz Bruxellesa, Sophie Antipolisa, Nice, Ženeve… Događaj je moderirala Mirjana Fijolić, voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću u Hrvatskom zavodu za norme.

Kao neovisna i neprofitna javna ustanova izvan susta­va državne uprave HZN je započeo s radom 1. srpnja 2005. godine, a do tada se normizacijska djelatnost u Republici Hrvatskoj odvijala u sklopu Državnog zavoda za normizaciju i mjeri­teljstvo.

Ravnatelj HZN-a, Igor Božičević osvrnuo se na 18 godina rada HZN-a i najavio buduće aktivnosti

"Izdvojio bih neke od aktivnosti koje očekuju HZN u narednom razdoblju- rad na novoj generaciji Eurokodova, koji uključuje njihovo prihvaćanje i prevođenje, prilagodbu repozitorija malim korisnicima, jačanje suradnje s tijelima državne uprave, posebno u području harmoniziranog zakonodavstva, revizija pravnih akata HZN-a itd. Povećanje vidljivosti jedna je od aktivnosti na kojima HZN intenzivno radi u zadnje vrijeme, cilj nam je biti stručna podrška i platforma svima koji mogu doprinijeti procesima normizacije, ali i onima kojima su norme potrebne kako bi svoje proizvode i inovacije brže stavljali na regionalno, ali i globalno tržište“, rekao je ravnatelj Božičević.

Višegodišnji su pretplatnici strukovne komore - Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatska komora arhitekata i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike.

Okupljeni­ma se obratio predsjednik Upravnog vijeća HZN-a, gospodin Hrvoje Bujanović, ujedno i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Moramo uključiti sljedeću generaciju stručnjaka

Direktorica komunikacija u Međunarodnom elektrotehničkom povjerenstvu (IEC), gospođa Gabriela Ehrlich izjavila je: "Imamo mnogo zajedničkih izazova. Moramo usvojiti nove načine rada, naprimjer poboljšanje razvoja internetskih norma i razvoj norma za digitalni svijet. Moramo biti spretniji uz poštovanje konsenzusa i osiguravanje kvalitete našeg rada. Od naših članova, uključujući HZN, očekujemo da uključe sve nacionalne dionike i potaknu aktivno sudjelovanje kako bi se osiguralo da su sve nacionalne potrebe uzete u obzir i da norme budu najrelevantnije moguće. Moramo uključiti sljedeću generaciju stručnjaka i potičemo HZN da šalje mlade osobe kako bi sudjelovale u IEC-ovu programu Young Professionals Programme. Mnogi od sudionika motivirani su da ostanu aktivno uključeni u rad na normizaciji i ocjeni sukladnosti."

Glavni tajnik Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), gospodin Sergio Mujica obratio se videoporukom.

"HZN je u proteklom razdoblju određivanjem prioriteta, promicanjem normizacije i sudjelovanjem u normizaciji imao ključnu ulogu u ubrzanju rasta i razvoja na dobrobit stanovnika Hrvatske. Osim što odajemo priznanje važnomu događaju, slavimo i doprinos normi i rada HZN-a poboljšanju života stanovnika Hrvatske. Države diljem svijeta bave se gorućim problemima važnima za budućnost i UN-ovim ciljevima održivoga razvoja, u čemu HZN može biti uzor. Aktivnim sudjelovanjem u normizacijskim aktivnostima HZN nastavlja stavljati norme u središte budućeg rasta i razvoja Hrvatske. Uime čitave obitelji ISO-a čestitam 18. godišnjicu rada na normama s ciljem da život bude lakši, sigurniji i bolji."

CEN i CENELEC čestitaju HZN-u na dosadašnjem doprinosu europskoj normizaciji

Direktorica politike i partnerstva u Europskom odboru za normizaciju (CEN) i Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju (CENELEC), gospođa Andreea Gulacsi održala je izlaganje o Stra­tegiji europske normizacije i Strategiji CEN-a i CENELEC-a do 2030. godine. Nakon izlaganja dodijelila je plaketu s posebnom posvetom povodom 18 godina rada HZN-a ravnatelju Hrvatskog zavoda za norme Igoru Božičeviću.

Istaknula je da su CEN i CENELEC predani marljivoj suradnji s Europskom komisijom kako bi europski normizacijski sustav bio prikladan za budućnost i sposoban podržati europske zelene i digitalne tranzicije te dugoročnu otpornost.

Naglasila je važnost nacionalnih normizacijskih tijela te čestitala HZN-u na dosadašnjem doprinosu europskoj normizaciji s nadom u nastavak zajedničkog rada na dobrobit svih građana i tvrtki u Hrvatskoj i Europi.

Direktor za usluge u Europskom institutu za telekomunikacijske norme (ETSI), gospodin Ultan Mulligan govorio je o suradnji ETSI-ja i nacionalnih normizacijskih tijela te o izmjenama Uredbe (EU) br. 1025/2012 o europskoj normizaciji.

Hrvatski stručnjaci o normizaciji i HZN--ovih 18 godina

Izlaganja su održali i hrvatski stručnjaci za normizaciju: Igor Župančić, predsjednik Stručnoga vijeća HZN-a i Marino Kelava, tajnik međunarodnog pododbo­ra IEC/SC 31J iz tvrtke Fiditas.

Predsjednik Stručnog vijeća HZN-a, Igor Župančić predstavio je rad i strukturu članstva Stručnog vijeća. Stručno vijeće predstavlja članove Hrvatskog zavoda za norme, zaključno s 2022. godinom ukupno je 253 članova, članova promatrača je 6, a redovnih članova je 247 u172 tehnička odbora TO-a.

Marino Kelava predsjednik je Tehničkog odbora E31/PO 31J Hrvatskog zavoda za norme i član Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme. Tajnik je IEC SC 31J od 2005. godine. IECEx je vodeći ocjenitelj za sheme 02, 03, 04 i 05. Član je upravnog vijeća IECEx-a i član više radnih i projektnih skupina IEC odbora 31 IEC (International Electrotechnical Commission)

Predsjednik tehničkog odbora HZN/TO 548, Konstrukcij­ski Eurokodovi u području graditeljstva, prof. dr. Damir Varevac predstavio je novu generaciju Eurokodova i njihov povijesni razvoj.

Svaka konstrukcija mora ispuniti određene osnovne zahtjeve, propisane zakonskim aktima i normama. Jedan je od osnovnih zahtjeva mehanička otpornost i stabilnost, a također i uporabljivost. Neispunjavanje ovih zahtjeva dovodi do velikih materijalnih šteta, a potencijalno i ozljeda te gubitka ljudskih života. Stoga je cjelovit sustav norma neophodan za sigurnost i pouzdanost objekata koje gradimo. Šira javnost toga je postala svjesna nakon nedavnih potresa u Republici Hrvatskoj kada su oštećeni brojni objekti, ali treba znati da je potres, kao izvanredno djelovanje, samo jedno od brojnih opterećenja koje mogu ugroziti građevinu. Ne treba zaboraviti da Eurokodovi nisu samo pravila i postupci projektiranja, već jednako obuhvaćaju norme za materijale, proizvode, načine ispitivanja, standarde izvođenja i tehničkih dopuštenja. Zahvaljujući Eurokodovima, naše su konstrukcije ekonomičnije, sigurnije i pouzdanije, a projektanti i izvoditelji imaju pristup tržištu od 450 milijuna stanovnika", istaknuo je profesor Varevac.

O Hrvatskom zavodu za norme

U temeljne djelatnosti HZN-a kao nacionalnoga nor­mirnog tijela u Republici Hrvatskoj ubraja se ostvarivanje ciljeva normizacije, a to su:

• povišenje razine sigurnosti proizvoda i procesa
• očuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša
• promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga
• osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i ener­gije
• poboljšanje proizvodne učinkovitosti
• ograničavanje raznolikosti i osiguranje spojivosti i za­mjenjivosti
• uklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

Danas je HZN član svih važnih međuna­rodnih i europskih organizacija za normizaciju: ISO-a, IEC-a CEN-a, CENELEC-a i ETSI-ja, a obavlja i poslove informativne sre­dišnjice za Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Zavod pratite na stranicama: Hrvatski zavod za norme // HRN4You - Repozitorij hrvatskih norma repozitorij.hzn.hr // LinkedIn Hrvatski zavod za norme.

Pročitajte više » | Napisano 20.07.2023.

HOK: Rasteretite obrtnike u e-Komunikaciji sa sudovima

HOK: Rasteretite obrtnike u e-Komunikaciji sa sudovima

Hrvatska obrtnička komora ustraje u traženju jednostavnijeg pristupa sustavu e-Komunikacije obrtnika sa sudovima na način da se sustav izmijeni odnosno nadogradi kako bi tehnički i financijski bio prihvatljiv obrtnicima. Naime, propisivanjem obveze korištenja sustava isključivo kroz vjerodajnice visoke razine sigurnosti dodatno se financijski i administrativno opterećuju obrtnici. To znači da bi svaki obrtnik, ako želi pristupiti sustavu e-Komunikacija sa sudovima te nema e-osobnu iskaznicu, sada imao dodatni trošak pribave certifikata visoke razine u iznosu 51,76 EUR + PDV godišnje, a certifikat se izdaje na dvije godine.

Naime, FINA obrtnicima kao poslovnim subjektima izdaje poslovne, a ne osobne certifikate jer ih koriste u poslovne svrhe. Uz to potrebno je podmiriti i troškove jednokratne registracije u poslovni PKI sustav FINA-e, ako obrtnik nema niti jedan drugi FINA-in certifikat, dok je pribavljanje i instaliranje e-osobne iskaznice vremenski dugotrajnije i komplicirano za mikro poduzetnike.

HOK traži hitno postupanje prema zahtjevu da se omogući pristup sustavu e-Komunikacije putem vjerodajnice značajne razine sigurnosti. Određeni broj obrtnika ne koriste niti računalo u svom poslovanju pa dakle nemaju tehničke preduvjete za pristup sustavu e-Komunikacije zbog čega im prijeti gubitak procesnih prava i nastanak štete, a obzirom da elektronička komunikacija sa sudovima započinje 20. srpnja te je obavezna za sve obrtnike, ako ne žele riskirati nepravovremeno informiranje o tijeku sudskog postupka, istek rokova u sudskom postupku i gubitak procesnih prava.

Hrvatska obrtnička komora opetovano je službeno uputila ovakva traženja nadležnom Ministarstvu. Naime, iako je neupitno da digitalizacija iziskuje dodatna financijska sredstva usmjerena na ulaganja u nove tehnologije, valja imati na umu da je upravo svrha novih digitalnih rješenja jednostavnije poslovanje obrtnika bez nepotrebnog financijskog opterećenja, sve s ciljem jačanja konkurentnosti i otpornosti obrtnika te uspješnije zelene i digitalne tranzicije.


Facebook
Linkedin
Twitter
Email

Pročitajte više » | Napisano 19.07.2023.

8 koraka kroz naukovanje – za licencirane obrte i pravne osobe

8 koraka kroz naukovanje – za licencirane obrte i pravne osobe

Kao što znate, ovaj tjedan su tijeku upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pronaći mjesto za naukovanje u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi.

Ako već imate licenciju i u potrazi za mjestom za naukovanje vam se obratio učenik ili njegov skrbnik, podsjećamo vas na sve korake koji su pred vama u procesu provedbe naukovanja:

Porazgovarati s naučnikom i njegovim roditeljima/skrbnicima i upoznati ih s pravilima ponašanja i rada u vašem obrtu/poduzeću odnosno radionici,
Dobro proučiti odredbe ugovora o naukovanju te potpisati ga i ovjeriti pečatom,
Proučiti okvirni program praktičnog dijela naukovanja te s nastavnikom iz škole i osobom zaduženom za obrazovanje iz područne obrtničke komore, u skladu s mogućnostima u vašem obrtu, izraditi izvedbeni program po kojem ćete lakše pratiti obveze i izvršavanje zadaća svog naučnika te njegovo prisustvo na naukovanju,
Voditi evidenciju prisutnosti naučnika na praktičnom dijelu naukovanja. U skladu s propisanim programom praktičnog dijela naukovanja, naučnik u vašoj radionici mora provesti najmanje 540 sati u prvoj godini, 630 sati u drugoj godini i 640 sati u trećoj godini naukovanja,
Redovito ocjenjivati naučnika na praktičnom dijelu naukovanja. Pri tom treba obratiti pažnju na sljedeće elemente: marljivost, kreativnost, pouzdanost, preciznost, smisao za red i točnost, stupanj kvalitete i izvršenja norme, spremnost na suradnju i grupni rad. Ocjena se upisuje svakog mjeseca u naučnikovu mapu praktičnog dijela naukovanja.
Skrbiti da naučnik redovito vodi dnevnik rada kako je to prikazano u općem primjeru operativne pripreme za poduku naučnika jer je njemu to obvezna dokumentacija koja mu omogućuje pristupanje naučničkom ispitu.
Pripremiti naučnika za naučnički ispit kako bi na ispitu postigao što bolje rezultate. To je važno i za ugled vaše majstorske radnje jer se u Dodatak svjedodžbi o naukovanju upisuju naziv i sjedište vašeg obrta ili pravne osobe.
Ako nemate uvjete za potpunu realizaciju izvedbenog programa, omogućite naučniku da razliku programa svlada kod drugog obrtnika, vašeg kolege. U tom slučaju sklopite ugovor o suradnji s tim obrtnikom ili pravnom osobom.
U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite savjetnicima za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje

Pročitajte više » | Napisano 14.07.2023.

Licenciranje za provedbu naukovanja

Licenciranje za provedbu naukovanja

thumb
thumb
U tijeku su upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pronaći mjesto za naukovanje u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. U ovom članku pripremili smo ključne informacije koje će vam pomoći u pripremi i provedbi naukovanja.

Što to znači da je obrt licenciran? Kako se može ishoditi licencija?

Zahtjev za izdavanje dozvole (licencije) za prijam naučnika na naukovanje podnosi se područnoj obrtničkoj komori u županiji u kojoj je sjedište obrta, odnosno pravne osobe. Obrazac zahtjeva koji se podnosi te svi ostali potrebni obrasci mogu se dobiti u područnoj obrtničkoj komori ili preuzeti s internetske stranice HOK-a: http://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno_obrazovanje_za_programe_vezanih_obrta/licenciranje

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1. obrtnicu ili rješenje trgovačkog suda (preslika).

Za mentora:

2. dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu osoba koje izvode naukovanje: presliku majstorske diplome ili diplome fakulteta, više ili visoke škole, odnosno svjedodžbe o završnom ispitu s dokazom radnog iskustva u zanimanju te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju (preslika);

3. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika);

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);

5. suglasnost za traženje podataka;

6. potvrdu Suda časti HOK-a;

7. presliku osobne iskaznice.

Područna obrtnička komora zatim obavlja sljedeće propisane zadaće:

prosljeđuje obavijest Inspektoratu rada kako bi inspektor zaštite na radu pregledao radionicu i utvrdio udovoljava li svim potrebnim uvjetima koji se odnose na zaštitu na radu,
nakon dobivenog pozitivnog mišljenja, u vašu radionicu doći će komisija za licenciranje čija je zadaća utvrditi udovoljavate li svim propisanim uvjetima,
ako komisija utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, Hrvatska obrtnička komora izdat će vam dozvolu (licenciju) za prijam naučnika na naukovanje.
Licencija će vam osigurati da budete evidentirani u evidenciji licenciranih gospodarskih subjekata koje vodi HOK i koja je objavljena na internetskoj stranici HOK-a, područnih obrtničkih komora i aplikaciji e-naukovanje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako bi svaki učenik koji traži mjesto za naukovanje mogao doći do vas.

Po jednom mentoru možete na naukovanje primiti do šest učenika pod uvjetom da najviše troje učenika naukovanje obavlja istovremeno.

Nakon što ste donijeli odluku o tome kojeg ćete naučnika uzeti na naukovanje, prije nego učenik započne svoje naukovanje dužni ste s njim, odnosno njegovim roditeljem ili skrbnikom sklopiti Ugovor o naukovanju.

Ako niste u mogućnosti osigurati 70% propisanih sadržaja praktične nastave, ali možete osigurati između 50% i 70% propisanih sadržaja praktične nastave svejedno možete dobiti licenciju pod uvjetom da sklopite Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja s drugim licenciranim obrtom ili pravnom osobom. Tada će vam Komora izdati licenciju za zajedničku provedbu naukovanja. Ugovor o naukovanju naučnik u tom slučaju sklapa s oba mjesta na kojima obavlja naukovanje.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite savjetnicima za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje

Pročitajte više » | Napisano 13.07.2023.

Majstorski ispit jedino je jamstvo znanja i kvalitete: unazad godinu dana 800 majstora više

Majstorski ispit jedino je jamstvo znanja i kvalitete: unazad godinu dana 800 majstora više

Temeljem medijskih napisa o pojavi „lažnih majstora“ na tržištu, preporučamo oprez i provjeru odabranih izvođača radova ili usluga. Prije sklapanja posla potrebno je zatražiti i potvrditi samu ponudu izdanu od izvođača radova ili usluga, na kojoj je moguće vidjeti na koji način je registriran budući izvođač radova – ako je obrtnik, za obavljanje velikog broja djelatnosti morao je položiti majstorski ispit, najveći stupanj obrtničkog obrazovanja. Za manji broj djelatnosti potrebna je odgovarajuća srednja škola ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti. Svoga budućeg izvođača radova moguće je provjeriti putem Obrtnog registra, koji sadrži popis i podatke svih obrta u Hrvatskoj - Preglednik obrtnog registra - pretraga (gov.hr). Majstorska diploma jasno pokazuje poslodavcima, potencijalnim klijentima, ali i široj javnosti da je upravo ta osoba dokazala izvanredne praktične vještine i teorijska znanja u svojoj struci.

Naime, svaka fizička osoba koja obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela ili prijavila poreznim tijelima ili koja nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za njeno obavljanje, ne poštuje propise. Obavljanje neregistriranih djelatnosti uređeno je Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, a inspekcijski nadzor provodi Državni inspektorat. Također, majstorima se mogu zvati samo osobe koje su položile majstorski ispit. Nažalost, uvriježeno je da majstorima zovemo sve i one koji to stvarno jesu i one koji nisu. Majstorski ispit jest kompleksan ispit kojim se dokazuje najveća razina obrazovanja u obrtništvu, riječ je o razini 5 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, provodi se prema uvjetima i programu propisanom od strane Ministarstva nadležnog za obrt, a uspješnim polaganjem se stječe Diploma o majstorskom zvanju.

Diploma o majstorskom zvanju znak je kvalitete, garantira visoku razinu stručnosti i kvalitete proizvoda i usluga koje pružaju majstori. Upravo ova činjenica ključna je za zaštitu i sigurnost potrošača. Majstorski ispiti imaju i važnu ulogu u profesionalizaciji različitih struka. Kroz uspješno polaganje majstori dokazuju i spektar vještina i znanja potrebnih za uspješno vođenje obrta, što uključuje upravljanje resursima, financijama, ljudskim potencijalima i sl. Majstorski ispit pruža dodatnu vjerodostojnost i povjerenje, što je posebice važno u područjima gdje se izravno utječe na sigurnost građana (elektrostruka, građevina, autostruka i mnoge druge), a njegovim polaganjem dobiva se i velika odgovornost, prenošenje znanja i obrtničkih vještina na mlade generacije.

Unazad godinu dana Hrvatska je bogatija za gotovo 800 novih majstora, a među onima koji su položili majstorski ispit najzastupljeniji su elektroinstalateri, frizeri, autoserviseri, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije te zidari.

U svrhu zaštite ugleda obrtnika i zaštite potrošačkih prava pri Hrvatskoj obrtničkoj komori djeluje Sud časti kao nezavisno tijelo za alternativno rješavanje sporova koji trajno doprinosi razvoju poslovnih običaja i pravila struke među obrtnicima, društveno odgovornom poslovanju, povećanju povjerenja potrošača u kvalitetu obrtničkih proizvoda i usluga, čime se jača konkurentnost hrvatskog obrtništva.

„Majstori nikad nisu bili traženiji, plaćeniji i cjenjeniji, svakako je na njima obaveza i odgovornost da daju kvalitetan odgovor na takvu potražnju. Unatoč navedenom, nema dovoljno majstora za potrebe tržišta kao rezultat niza okolnosti posljednjih godina, a kako je HOK i kontinuirano upozoravao. Ohrabruje promjena trenda i porast interesa za strukovnim zanimanjima te i ovim putem pozivam mlade – odvažite se, uzmite svoj život u svoje vrijedne i spretne ruke, vaša vještina garantira vam kvalitetnu egzistenciju“, naglašava predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Pročitajte više » | Napisano 12.07.2023.