Izdvojene novosti


Natječaj za provedbu za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Natječaj za provedbu za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 24. srpnja 2023. do 24. kolovoza 2023.

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 68/2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja.

Korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe,
privatni savjetnik,
nevladine organizacije,
Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje,
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.
Visina bruto satnice troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika: 15,88 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja: 3.500.000 EUR.

Intenzitet javne potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Pitanja u vezi s ovim Natječajem korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.

Pitanja se mogu postaviti od 7. srpnja 2023. godine do 7. kolovoza 2023. godine, a odgovori na postavljena pitanja objavljuju se putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste troškova.

Izvornu objavu, kao i detalje vezane za prijavu možete proučiti OVDJE.

Vezano uz Natječaj, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

U planu je održavanje tri radionice prema rasporedu:

Zagreb 12. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Kino dvorana Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78
Osijek 13. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Osijek, Europske avenije 13
Zadar 14. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Zadar, Špire Brusine 16
Broj mjesta je ograničen te je stoga potrebno putem poveznice prijaviti sudjelovanje.

Pročitajte više » | Napisano 12.07.2023.

Utjecaj digitalne tranzicije na naukovanje

Utjecaj digitalne tranzicije na naukovanje

thumb
thumb
3. simpozij koji su zajednički organizirali Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u lipnju ove godine bavio se temom istraživanja povezanosti naukovanja i digitalne tranzicije, te utjecaja digitalne tranzicije na donositelje odluka o politici strukovnog obrazovanja. Simpozij je organiziran u sklopu Europske godine vještina, a okupio je velik broj znanstvenika, socijalnih partnera i osoba iz prakse. Stručnjaci su prezentirali rezultate istraživanja i studije slučajeva dobre prakse vezane uz izazove i mogućnosti koje digitalizacija donosi naukovanju.

S jedne strane, digitalizacija nameće potrebu za razvojem digitalnih vještina u zanimanjima za koje se obrazuje putem modela naukovanja, a isto tako traži razvoj novih zanimanja vezanih uz digitalizaciju – uvođenje programa naukovanja za zanimanja u novim digitalnim sektorima. S druge strane, digitalni alati, kao što su simulatori, virtualna realnost i kombinacija online učenja i tradicionalnog učenja u učinioci i gospodarstvu, mogu sam proces učenja učiniti relevantnijim i učinkovitijim. Također, mogu učiniti samo naukovanje atraktivnijim za učenike. Ove promjene za sobom donijet će i veliku potrebu za obrazovanjem i usavršavanjem nastavnika i mentora u gospodarstvu u području digitalnih vještina. No, odgovor na pitanje hoće li digitalna tranzicija imati pozitivan utjecaj na važnost naukovanja, dobit ćemo tek u budućnosti, zaključak je simpozija.

Više informacija o održanom simpoziju pročitajte ovdje.

Nakon simpozija održan je i sastanak CEDEFOP-ove zajednice stručnjaka za naukovanje. Cilj zajednice je jačanje i širenje znanja o naukovanju u Europi.

Izvor: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/digitalisation-reshapes-apprenticeships

Pročitajte više » | Napisano 12.07.2023.

Obavijest: nova prometna pravila vezana uz kretanje teških teretnih vozila na autocestama i brzim cestama u Republici Poljskoj

Obavijest: nova prometna pravila vezana uz kretanje teških teretnih vozila na autocestama i brzim cestama u Republici Poljskoj

Obavještavamo vas kako su od 1. srpnja 2023. godine u Republici Poljskoj na snazi nova prometna pravila vezana za kretanje teških teretnih vozila na autocestama i brzim cestama.

Novom odredbom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu propisana je obveza prema kojoj vozači motornih vozila, čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone i 12 tona ili skupa vozila čija duljina premašuje 7 metara na autocesti ili brzoj cesti s tri ili više prometnih traka namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru, smiju koristiti isključivo dvije prometne trake za određeni smjer, koje se nalaze uz desni rub kolnika.

Zakonom je propisana i zabrana pretjecanja za vozila ukupne mase veće od 3,5 tone na autocesti i brzoj cesti koje imaju samo dvije trake za određeni smjer, osim ako se to vozilo kreće brzinom znatno nižom od dopuštene zakonske granice za ova vozila.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 10.07.2023.

Upisi u obrtnička zanimanja: ugovor o naukovanju i obveza isplate nagrade naučnicima

Upisi u obrtnička zanimanja: ugovor o naukovanju i obveza isplate nagrade naučnicima

Idućeg tjedna kreću upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pripremiti sklopljeni Ugovor o naukovanju. Brojni učenici i njihovi roditelji, a i neki novo-licencirani obrti i pravne osobe se po prvi puta susreću s ovim pojmovima. U ovom i nadolazećim člancima, pripremili smo ključne informacije koje će vam pomoći u provedbi naukovanja.

Što je naukovanje i zašto moramo sklopiti Ugovor o naukovanju? I kakvu to nagradu i zašto dobivaju učenici?

Zakon o obrtu je propisao da učenik i poslodavac sklapaju Ugovor o naukovanju. Ugovorom o naukovanju određuju se obveze i odgovornosti poslodavca i učenika, kao i način raskida ugovora. Savjetujemo vam da prilikom sklapanja ugovora obratite pažnju na njegov sadržaj, naročito na svoje obveze. Poznavanje odredbi ugovora pomoći će vam da izbjegnete eventualne nesuglasice koje mogu dovesti do raskida ugovora kao i do oduzimanja licencije. Prije nego što potpišete ugovor, pažljivo ga pročitajte. Napominjemo da je Ugovor o naukovanju zakonski reguliran u Pravilniku o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju, i da njegove odredbe nije dopušteno mijenjati niti precrtavati. Ugovor treba potpisati u četiri primjerka. Učenik će potpisani ugovor o naukovanju uz pomoć škole evidentirati putem interaktivne web-aplikacije E-naukovanje (https://enaukovanje.gov.hr/login.htm).

Nakon uspješnog evidentiranja, upisat će evidencijski broj ugovora na sva četiri primjerka. Jedan ispunjeni primjerak Ugovora učenik će donijeti u obrt ili pravnu osobu, a jedan primjerak škola će dostaviti područnoj Obrtničkoj komori na verifikaciju.

Važna stavka ugovora je obvezno plaćanje nagrade učeniku na praktičnom dijelu naukovanja. Učenici na naukovanju primaju nagradu za obavljeni posao, a nagradu osigurava poslodavac. Iznose nagrade po satu možete pronaći na https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/nagrada-za-naucnike. Kako bi se olakšala obveza isplate redovite nagrade učenicima, poduzetnicima i obrtnicima dostupni su poticaji koje objavljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a putem kojih je moguće zatražiti refundaciju isplaćenih iznosa nagrada nakon objave natječaja za tu školsku godinu.

Također, dostupne su i porezne olakšice na temelju Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Osnovica za izračun poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalnog rada može se sniziti ako poslodavac priloži dokaz o isplatama nagrade naučniku:

poduzetnik kod kojega su na naukovanju jedan do tri naučnika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 1. članka 6. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu umanjiti za 5%;
poduzetnik kod kojeg je na naukovanju više od tri naučnika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti povećati za jedan postotni bod po svakom naučniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti; iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti ne može biti veći od godišnjeg neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja naukovanja po svakom naučnik.
Zahtjev za dobivanje državne potpore za obrazovanje i osposobljavanje predaje se sa zahtjevom za povrat poreza za prethodnu kalendarsku godinu.

Važno je napomenuti da je nagrada značajan motivirajući faktor za učenike, jer mladi ljudi prvi put ulaze u svijet rada. Poštivanjem ugovornih obveza u ranoj dobi uči se mladog čovjeka da za sve sudionike u društvu postoje prava, ali i obveze. Isplatom ugovorene nagrade mladi čovjek uči da se novčane vrijednosti stječu radom, stoga ovu obvezu nemojte zanemarivati.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite savjetnicima za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Učenicima i njihovim mentorima želimo uspješne upise, ugodan ljetni odmor i puno uspjeha u sljedećoj školskoj godini!

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
ugovor_o_naukovanju_ogledni.jpg 259.13 KB

Pročitajte više » | Napisano 10.07.2023.

Novim propisima potiče se mirno rješavanje sporova

Novim propisima potiče se mirno rješavanje sporova

Dana 29. lipnja 2023. stupio je na snagu novi Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23) koji zamjenjuje dosadašnji Zakon o mirenju.

Svrha Zakona je stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka uz poticanje i ohrabrivanje korištenja postupaka mirnog rješavanja sporova, ubrzanje postupaka, a što bi trebalo u konačnici rasteretiti redovne sudove od predmeta u kojima je moguće spor riješiti mirnim putem te omogućiti veće korištenje ovakvog rješavanja sporova.

Novim Zakonom, pokušaj mirnog rješenja spora postaje procesna dužnost stranaka prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete, osim radnih sporova. Stranke će biti usmjeravane prema sklapanju nagodbe prije podnošenja tužbe radi naknade štete, a sudovi će ih kod pokretanja parnica upućivati da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji.

Novim Zakonom predviđeno je osnivanje Centra za mirno rješavanje spora sa sjedištem u Zagrebu. Centar će poticati razvoj kulture mirnog rješavanja sporova, dati suglasnost institucijama za mirno rješavanje sporova, provoditi samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora, voditi Registar medijatora, objavljivati informacije o mirnom rješavanju sporova i drugo. Mirenje izvan suda provodi se pred institucijama za mirenje, a jedna od kojih je i Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Isto tako, novim Zakonom o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (NN 53/23) koji je stupio na snagu 25. 2023. također je predviđena medijacija kao jednostavniji i brži način rješavanja sporova. Kako bi se osiguralo da se sporovi rješavaju pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, zakonom je propisano da se prijedlozi za rješavanje spora podnose jednom od tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, a među kojima je i Centar za mirenje pri HOK-u. Cilj zakona je postizanje djelotvornije postupovne zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača, bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta, stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvu i više razina pravne sigurnosti kako potrošača tako i trgovaca.

HOK svojim članovima koji se nađu u sporu s poslovnim partnerima ili s potrošačima pruža dvije usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja sporova koje su fleksibilnije, brže i financijski povoljnije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima.

Spor možete riješiti pred:

Centrom za mirenje pred kojim se mogu rješavati različite vrste sporova s ciljem sklapanja nagodbe
Sudom časti pred kojim se, između ostalog, odlučuje o povredi poslovnih i trgovačkih običaja u obavljanju obrta, ako stranke ne riješe spor mirnim putem
Kroz postupke na Centru i Sudu članovima je omogućeno sigurnije poslovanje jer im oni štede vrijeme i novac koje članovi umjesto na potencijalne parnične i prekršajne postupke te postupke koje bi protiv njih provodio inspektorat, mogu usmjeriti na svoje poslovne aktivnosti i nastaviti poslovnu suradnju koja je bila narušena.

I Centar i Sud odlukom nadležnog ministarstva još od 2017. godine notificirani su kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj te ih je Europska komisija uvrstila na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 07.07.2023.