Izdvojene novosti


U veljači i svibnju 2023. provedeni ispitni rokovi za majstorske ispite

U veljači i svibnju 2023. provedeni ispitni rokovi za majstorske ispite

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
U veljači i svibnju 2023. godine područne obrtničke komore provele su dva ispitna roka za majstorske ispite. U dva ispitna roka ukupno se prijavilo 517 kandidata i kandidatkinja u svim županijama koje su provodile ispite, od čega je uspješno položilo 383 kandidata i kandidatkinja.

U veljači se najviše kandidata i kandidatkinja prijavilo u Međimurskoj županiji te je od 37 prijavljenih 4 odustalo, pristupilo je 33, a ispit je uspješno položilo njih 30. Nadalje, u Obrtničkoj komori Vukovarsko-srijemske županije prijavilo se 28 kandidata i kandidatkinja od čega je ispitu pristupilo njih 27, a uspješno položilo 23 kandidata i kandidatkinje. U obrtničkim komorama Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije ispitu je pristupilo u prosjeku oko 20 kandidata i kandidatkinja te je većina njih uspješno položila ispit.

U svibnju se najviše kandidata i kandidatkinja se prijavilo u Obrtničkoj komori Zagreb te je od 67 prijavljenih kandidata i kandidatkinja 3 odustalo, pristupilo je 64, a ispit je uspješno položilo njih 58. Nadalje, u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije prijavilo se 43 kandidata i kandidatkinja od čega je odustalo 3, a uspješno je ispit položilo njih 35, dok se u Obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije prijavilo 42 kandidata i kandidatkinja, od čega je odustalo 8, a uspješno je ispit položilo njih 30. U obrtničkim komorama Primorsko-goranske, Virovitičko-podravske, Istarske i Međimurske županije ispitu je pristupilo u prosjeku oko 25 kandidata i kandidatkinja te je većina njih uspješno položila ispit i time potvrdila visoku razinu kvalitete svog obrtničkog truda i rada. U ostalim komorama koje su provodile ispite polagalo je u prosjeku oko 10 kandidata i kandidatkinja uz visoku prolaznost na ispitima.

Majstorski ispiti predstavljaju vrhunac obrtničkog zanimanja kojim se potvrđuje kvaliteta u određenom obrtničkom zanimanju. Isto tako, naglašavaju društveni angažman obrtnika i obrtnica s obzirom da osobe s majstorskim ispitom mogu uzimati naučnike na naukovanje i time obrazovati mlade naraštaje koji će nastaviti rad u obrtničkim zanimanjima i tako osigurati napredak svojih lokalnih zajednica.

Majstorski ispiti imaju prepoznatljivost ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u Europi, a mogu se polagati za zanimanja sa liste vezanih obrta. Regulirani su Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02).

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Ukoliko udovoljavate uvjetima za polaganje majstorskog ispita i želite polagati ispit prijaviti se možete u područnim obrtničkim komorama u vašim županijama, a sve dodatne informacije možete saznati na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit) ili izravno u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama.

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

U veljači i svibnju 2023. provedeni ispitni rokovi za majstorske ispite

U veljači i svibnju 2023. provedeni ispitni rokovi za majstorske ispite

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
U veljači i svibnju 2023. godine područne obrtničke komore provele su dva ispitna roka za majstorske ispite. U dva ispitna roka ukupno se prijavilo 517 kandidata i kandidatkinja u svim županijama koje su provodile ispite, od čega je uspješno položilo 383 kandidata i kandidatkinja.

U veljači se najviše kandidata i kandidatkinja prijavilo u Međimurskoj županiji te je od 37 prijavljenih 4 odustalo, pristupilo je 33, a ispit je uspješno položilo njih 30. Nadalje, u Obrtničkoj komori Vukovarsko-srijemske županije prijavilo se 28 kandidata i kandidatkinja od čega je ispitu pristupilo njih 27, a uspješno položilo 23 kandidata i kandidatkinje. U obrtničkim komorama Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije ispitu je pristupilo u prosjeku oko 20 kandidata i kandidatkinja te je većina njih uspješno položila ispit.

U svibnju se najviše kandidata i kandidatkinja se prijavilo u Obrtničkoj komori Zagreb te je od 67 prijavljenih kandidata i kandidatkinja 3 odustalo, pristupilo je 64, a ispit je uspješno položilo njih 58. Nadalje, u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije prijavilo se 43 kandidata i kandidatkinja od čega je odustalo 3, a uspješno je ispit položilo njih 35, dok se u Obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije prijavilo 42 kandidata i kandidatkinja, od čega je odustalo 8, a uspješno je ispit položilo njih 30. U obrtničkim komorama Primorsko-goranske, Virovitičko-podravske, Istarske i Međimurske županije ispitu je pristupilo u prosjeku oko 25 kandidata i kandidatkinja te je većina njih uspješno položila ispit i time potvrdila visoku razinu kvalitete svog obrtničkog truda i rada. U ostalim komorama koje su provodile ispite polagalo je u prosjeku oko 10 kandidata i kandidatkinja uz visoku prolaznost na ispitima.

Majstorski ispiti predstavljaju vrhunac obrtničkog zanimanja kojim se potvrđuje kvaliteta u određenom obrtničkom zanimanju. Isto tako, naglašavaju društveni angažman obrtnika i obrtnica s obzirom da osobe s majstorskim ispitom mogu uzimati naučnike na naukovanje i time obrazovati mlade naraštaje koji će nastaviti rad u obrtničkim zanimanjima i tako osigurati napredak svojih lokalnih zajednica.

Majstorski ispiti imaju prepoznatljivost ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u Europi, a mogu se polagati za zanimanja sa liste vezanih obrta. Regulirani su Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02).

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Ukoliko udovoljavate uvjetima za polaganje majstorskog ispita i želite polagati ispit prijaviti se možete u područnim obrtničkim komorama u vašim županijama, a sve dodatne informacije možete saznati na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit) ili izravno u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama.

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023)

Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023),

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R) S),
tijela državne uprave,
javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP (R) S,
trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora.
Ukupan raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR koji se raspoređuje na sljedeći način:

Sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 EUR planirana za projekte proračunskih korisnika u udjelu do 100 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše 110.000,00 EUR opravdanih troškova vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.
Sredstva subvencije u visini do 2.000.000,00 EUR planirana su za projekta trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu i Programu dodjele de minimis potpora. Sredstva subvencije po ovom javnom pozivu dodjeljuju se za uređaje od 2,5 do 10 W rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.
Prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za su/financiranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na jednom rashladnom sustavu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih susta.
Nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.
Stručni nadzor.
Detalje javnog poziva, kao i prijavne obrasce možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023

Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Predmet natječaja:

Sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Cilj natječaja:

Poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Iznos sredstava:

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 530.891,23 eura/4.000.000,00 kn (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450) uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava.

Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Uvjete prihvatljivosti prijavitelja, isključenja prijavitelja, prihvatljivosti police, prihvatljivosti troškova te postupak odobravanja i obavijest o rezultatima natječaja možete proučiti u detaljnom tekstu Natječaja.

Broj prijava po prijavitelju:

Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja više prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti sve dokumente navedene u točki 6. podtočki 2. Natječaja.

Način prijave:

1. Prijava se podnosi isključivo putem propisanih obrazaca koji moraju biti popunjeni i ispisani korištenjem računala i pisača, te potpisani i pečatom ovjereni od strane prijavitelja, s priloženim drugim traženim dokumentima. Prijava i sva dokumentacija koja se odnosi na prijavu dostavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Polica može biti izražen u hrvatskim kunama i/ili inozemnim valutama s konverzijom u kune za troškove nastale prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno u eurima i/ili inozemnim valutama s konverzijom u eure za troškove nastale nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanke obveze.

2. Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente redoslijedom navođenja:

• Obrazac za prijavu (izvornik)

• Obrazac proračuna (izvornik)

• Obrazac izjave o nekažnjavanju (izvornik)

• Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (izvornik)

• Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (izvornik)

• Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne starija od 15 dana od dana podnošenja prijave (izvornik ili preslika ili ispis elektroničkog dokumenta)

• Polica osiguranja s općim uvjetima (izvornik ili preslika)

• Potvrda društva za osiguranje u kojoj je jasno naveden iznos plaćene premije u kunama (izvornik). U potvrdi mora biti jasno naveden plaćeni iznos u kunama/eurima i pravna ili fizička osoba koja je izvršila plaćanje. Ako je premiju osiguranja platila pravna ili fizička osoba koja u polici osiguranja nije navedena kao osiguranik onda je potrebno dostaviti i kompenzaciju/prijeboj ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg se može utvrditi da je prijavitelj platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja prijave.

3. Prijava sa svim potrebnim dokumentima mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima popunjenih stranica. Oznaka stranice sadrži ukupan broj stranica u prijavi kroz (/) redni broj te popunjene stranice. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

„Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023. - ne otvarati“

Planinska 2a

10000 Zagreb

Natječaj je otvoren do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

Za sve informacije uz pripremu i podnošenje prijave na Natječaj, prijavitelj se može obratiti na adresu e-pošte: lovstvo@mps.hr.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini.

Program ima za cilj kroz financijsku pomoć gospodarstvima, obuhvaćenim provođenjem mjera iz Naredbe, osigurati naknadu po uvjetnom grlu stoke (u daljnjem tekstu: UG) zbog otežanog poslovanja kako bi se ublažili gubici nastali provođenjem mjera za suzbijanje bolesti.

Program će se provoditi kroz mjeru izravne financijske pomoći u obliku naknade po UG gospodarstvima pogođenim problemima u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera za suzbijanje bolesti bedrenice.

Prihvatljivi korisnici:

Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom KLASA: 022-03/22-04/440, URBROJ: 50301-05/31-22-3 od 17. studenog 2022. i Pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom („Narodne novine“, broj 144/22).

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, koja se bave stočarskom proizvodnjom.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) biti upisani u Registar farmi i imati upisana grla u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) na dan 18. srpnja 2022. godine,

c) biti navedeni na izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: Izvještaj) o cijepljenim životinjama na zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje i područje zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Naredbom.

Na korisnike potpore se primjenjuje Deggendorfsko načelo te moraju ispunjavati druge uvjete propisane ovim Programom.

Prihvatljiva grla:

Za potporu su prihvatljiva sva grla korisnika koja pripadaju vrstama goveda, kopitari, koze, ovce upisana u JRDŽ na dan 18. srpnja 2022. godine. Potpora se dodjeljuje po UG.

Izravna pomoć kroz naknadu po UG zbog problema u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera isplaćuje se jednokratno na temelju ukupnog broja grla. Ovu potporu grlo može ostvariti samo jednom u svom životu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u provedbi ove mjere obavlja zaprimanje zahtjeva, administrativnu kontrolu i isplatu potpora u skladu sa svojim ovlastima i procedurama, a u skladu sa zakonskim okvirom za pružanje državne potpore.

Iznosi potpore:

Financijska potpora po prihvatljivom UG iznosi 73,24 eura.

Pravilnikom o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini, detaljno će se propisati način, rokovi i dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva, administrativna kontrola zaprimljenih zahtjeva, način konverzije broja grla u UG, odobravanje i isplata potpore, te način izvještavanja, kontrola na terenu i povrat potpore.

Nacrt Pravilnika o provedbi programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini možete pogledati na sljedećoj poveznici na e-Savjetovanja.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.