Izdvojene novosti


Najava besplatnog webinara o pripremi završnog obračuna za obrtnike u sustavu poreza na dohodak koji vode poslovne knjige

Najava besplatnog webinara o pripremi završnog obračuna za obrtnike u sustavu poreza na dohodak koji vode poslovne knjige

Pozivamo Vas na besplatni webinar o pripremi završnog obračuna za obrtnike u sustavu poreza na dohodak koji vode poslovne knjige. Webinar će održati predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore Đurđica Mostarčić.

Webinar će se održati u srijedu 26. siječnja 2022. godine s početkom u 15,00 sati, a moći ćete ga uživo pratiti na pratiti na službenoj Facebook stranici Hrvatske obrtničke komore.

Snimku webinara o pripremi završnog obračuna za obrtnike u paušalnom sustavu oporezivanja možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/HrvatskaObrtnickaKomora/videos/675358286785859/

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2022.

Poduzetničko gnijezdo uči mlade kako mogu sami stvarati i jednog dana kvalitetno živjeti od svoga rada

Poduzetničko gnijezdo uči mlade kako mogu sami stvarati i jednog dana kvalitetno živjeti od svoga rada

Pet godina prošlo je od otvaranja Poduzetničkog gnijezda u osnovnoj školi Stjepan Radić u Brestovcu Orehovičkom koja je tada postala prva poduzetna škola u Hrvatskoj, a kum projekta kojim se djeca uče cjelokupnom procesu od ideje do razvijanja proizvoda te stvaranja novih vrijednosti je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.

Povodom blagdana posjetili smo školu i njezinom ravnatelju Zdenku Kobešćaku uručili poklon - razne alate kojima učenici izrađuju nakit, privjeske za ključeve te adventske vijence koje prodaju i tako razvijaju poduzetnički duh.

Veliko hvala što nas pratite svih pet godina. Dali ste nam krila i potaknuli nas na uspjeh, rekao je ravnatelj Kobešćak podsjećajući koliko im je značila podrška Hrvatske obrtničke komore i predsjednika Ranogajca kada su prije pet godina prepoznali važnost projekta koji je danas ponos čitave Krapinsko-zagorske županije.

Škola je potpuno opremljena digitalnim tehnologijama – pločama po kojima učenici mogu pisati prstima, tabletima, 3D printerom, učionicom u oblacima u kojoj učenici mogu usvajati znanja viseći sa stropa, učionicom za igrifikaciju s didaktičkim elementima gdje najmlađi učenici razvijaju finu motoriku.

Imaju i vlastitu radio postaju. U studiju snimaju razne priloge i intervjue koje objavljuju na internetskom radiju Srce Zagorja, a prenose ih i lokalne radio postaje Radio Kaj, Radio Zabok i druge. Izradili su i malu vjetroelektranu te meteorološku postaju čiji su podaci vidljivi su na online platformi Pljusak.com.

Osim novih tehnologija koje primjenjuje u svakodnevnom radu imaju i vrt te dva plastenika. Uzgajaju voće i povrće te pripremaju zimnicu kojom nadopunjuju školsku prehranu. Na proljeće planiraju zasaditi lješnjake i vinovu lozu. Uz to sakupljaju i kišnicu koju koriste za zalijevanje biljaka te ispiranje wc-a.

Ponašamo se odgovorno i tržišno, pokušavamo biti poduzetni i kreativni, privući sredstva da bi oplemenili našu školu i uveli nove sadržaje, objašnjava ravnatelj Kobešćak. Ističe kako im je cilj djecu naučiti kako mogu sami stvarati i jednog dana kvalitetno živjeti od svoga rada. Koliko su u tome uspješni najbolje pokazuje podatak da je čitava prošlogodišnja generacija osmaša upisala strukovne srednje škole.

Veliko nam je zadovoljstvo biti dio ove priče jer vi ovdje stvarate budućnost, rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dragutin Ranogajec. Zaključno je poručio da je na svima nama da mijenjamo razmišljanje roditelja o obrtničkim zanimanjima kao manje vrijednima i tako ovim mladim ljudima dajemo novi pogled u budućnost i poticaj da ostanu u svom kraju te svojim rukama stvaraju i jednog dana zarađuju za sebe i svoju obitelj.


https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/poduzetnicko-gnijezdo-uci-mlade-kako-mogu-sami-stvarati-i-jednog-dana-kvalitetno-zivjeti-od-svoga


Pročitajte više » | Napisano 12.01.2022.

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 17. siječnja 2022. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj 2021. godini na Obrascu PO-SD.

Ta je obveza propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, članak 7. stavak 4. (Narodne novine 1/2021), čije se odredbe i pripadajući propisani obrasci primjenjuju u poreznim postupcima za 2021. godinu.

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Stupanjem na snagu novog Pravilnika, od 1. siječnja 2020. godine, fizičkim osobama koje plaćaju paušalni porez na dohodak ukinulo se izdavanje poreznih rješenja te se paušalistima uvodi obveza plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na temelju samozaduživanja, a prema podacima iz godišnjeg izvješća koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Eventualnu razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća.

Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta, kao i potpore za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 11/21.), paušalni porez uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

Na isti uplatni račun uplaćuje se i razlika manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak za proteklu godinu, a koja je utvrđena prema godišnjem izvješću koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Obrtnici su razliku godišnjega paušalnog poreza obvezni uplatiti s danom podnošenja izvješća, a najkasnije do 17. siječnja 2022. godine za 2021. godinu.

Izvješća se podnose na obrascima PO-SD i PO-SD-Z.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi.

Izrađen je i novi obrazac DOH i obrazac P-PPI koji će se popunjavati prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za 2021. a najkasnije do 28. veljače 2022. i to za obrtnike koji vode poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak.

Svi obrasci biti će objavljeni na web stranici HOK-a https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/obrasci-za-poslovanje-obrta.

Prošle je godine prvi put uvedeno podnošenje Obrasca PO-SD-Z kod paušalista koji obavljaju zajedničku djelatnost obrta. Prema čl. 8. st. 1. Pravilnika, nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obvezan je najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti na obrascu PO-SD-Z. Obrazac PO-SD-Z se dostavlja za 2021. godinu najkasnije do 15. siječnja, a popunjava ga samo imenovani nositelj zajedničke djelatnosti. Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je dostaviti Poreznoj upravi Obrazac PO-SD-Z, dok su oba porezna obveznika – nositelj zajedničke djelatnosti i supoduzetnik – obvezni podnijeti i Obrazac PO-SD. U Obrascu PO-SD nositelj i supoduzetnik iskazat će svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku 2022. godine.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/obrtnici-pausalisti-prijava-dohotka-na-obrascu-po-sd-i-po-sd-z-0

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2022.

Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu

Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici, održanoj 28. prosinca 2021. usvojilo je Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu. Putem 8 vrsta mjera planira se uključiti 27.000 nezaposlenih i zaposlenih osoba. Za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini biti će utrošeno ukupno 1.021.725.800 kuna. Izvori financiranja su državni proračun, Europski socijalni fond plus (ESF+) te Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ u 2022. u odnosu na 2021. godinu su:

Veći iznos potpora za samozapošljavanje
Veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo
Širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine
Produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca
Produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca
Administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja
Nova pod mjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku
Mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Mjere koje promoviraju zelena i digitalna radna mjesta, koja su ovom trenutku još u fazi razrade, a nakon potpunog usuglašavanja s EK biti će detaljnije objašnjeni kriteriji za zelena i digitalna radna mjesta na www.mjere.hr. Postupak bi trebao biti gotov do kraja godine i tada će i biti objavljen. Za dosadašnje mjere - potpore za Očuvanje radnih mjesta (ORM) i Skraćivanje radnog vremena (SRV) planira se nastavak financiranja na način da se očekuje kako će se mjera Skraćivanja radnog vremena provoditi cijelu godinu, a Očuvanje radnih mjesta ovisno o gospodarskoj situaciji i djelatnostima koje su još pogođene koronavirusom.

Mjere za 2022. godinu su:

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE
POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO / PRIPRAVNIŠTVO – ZELENO DIGITALNO
POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO U JAVNIM SLUŽBAMA
POTPORE ZA USAVRŠAVANJE
POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I PROŠIRENJE POSLOVANJA
Potpora za samozapošljavanje / Samozapošljavanje – zeleno digitalno
Potpora za proširenje poslovanja
Biram Hrvatsku – povratak u RH / Biram Hrvatsku – preseljenje unutar RH
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA I OSTALIH TRAŽITELJA ZAPOSLENJA
OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU
OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU I U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
OBRAZOVANJE ZA TEMELJNE VJEŠTINE OSOBNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA
JAVNI RAD
STALNI SEZONAC

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2022.

Koristite uslugu e-Kontrola za jednostavnije i jeftinije poslovanje te brže ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja

Koristite uslugu e-Kontrola za jednostavnije i jeftinije poslovanje te brže ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja

Od 5. siječnja 2022. dostupna je nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje e-Kontrola kojom se poslodavcima (pravnim i fizičkim osobama) omogućava da elektroničkim putem dostavljaju dokumentaciju potrebnu za postupak kontrole podataka o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te preuzimaju zapisnik o kontroli u elektroničkom obliku (e-Zapisnik).

E-Kontrola nadogradnja je postojeće usluge elektroničkog poslovanja HZMO Lana za uspostavljanje svih vrsta prijava za vođenje matične evidencije HZMO-a. Uključuje dostavu e-dokumentacije u postupku kontrole, i to:

• rekapitulaciju

• popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i drugu potrebnu dokumentaciju

• zapisnik o kontroli

Usluzi e-kontrola možete pristupiti putem poveznice https://lana.mirovinsko.hr/. Novu e-Uslugu mogu na jednostavan način koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu e-Prijave Lana (https://lana.mirovinsko.hr/), bez potrebe dolaska na šaltere HZMO-a. Korisnici se mogu registrirati zasebno za svaku pojedinu uslugu (e-prijave, eMPP-1, e-Kontrola) ili objedinjeno za sve usluge. Detaljne korisničke upute dostupne su na poveznici https://lana.mirovinsko.hr/upute/html. Uvođenjem nove elektroničke usluge e-Kontrola, HZMO dodatno unaprjeđuje svoje digitalno poslovanje i zajedno s već postojećim e-Uslugama pridonosi, osim jednostavnijeg i jeftinijeg poslovanja, i bržem ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

Pročitajte više » | Napisano 12.01.2022.