Izdvojene novosti


Ciljana znanstvena istraživanja (NPOO.C.3.2.R3-I1.04)

Ciljana znanstvena istraživanja (NPOO.C.3.2.R3-I1.04)

Obavještavamo vas da je objavljen poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (NPOO.C.3.2.R3-I1.04).

Početak zaprimanja prijava: 24. 4. 2023., 00:01

Rok za prijave: 31. 8. 2023., 23:58

Svrha ovog poziva je povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Predmet ovog poziva:

Program "Ciljana znanstvena istraživanja" podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno gledano, imaju koristi od vrhunskog istraživanja

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

Mikro poduzetnici
Mali poduzetnici
Srednji poduzetnici
Veliki poduzetnici
Znanstvenoistraživačke institucije
Upute za prijavitelje nalaze se na dnu stranice, a obrasce i priloge vezane za poziv možete pronaći OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 26.04.2023.

Poziv za sudjelovanje na Konferenciji o sajmovanju u okviru Svjetskog dana sajmova – GLOBAL EXHIBITIONS DAY 2023.

Poziv za sudjelovanje na Konferenciji o sajmovanju u okviru Svjetskog dana sajmova – GLOBAL EXHIBITIONS DAY 2023.

Pozivamo vas na devetu po redu Konferenciju o sajmovanju koju organizira časopis Suvremena trgovina u sklopu Svjetskog dana sajmova - GLOBAL EXHIBITIONS DAY.

Konferencija će se održati u srijedu 7. lipnja 2023. godine s početkom u 11 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, uz podršku Hrvatske gospodarske komore.

Suvremena trgovina želi naglasiti važnost sajmovanja i promijenjene uloge sajmova u današnjem gospodarstvu. To uključuje traženje novih tržišta i potrošača, kao i stvaranje novih odnosa između izlagača i posjetitelja sajmova. Global Exhibition Day je koristan alat za ostvarenje ovih ciljeva jer omogućuje oživljavanje veza između gospodarstva i sajmova u svrhu poticanja kvalitetnog regionalnog razvoja. Sajmovi su važni alati i instrumenti za povezivanje gospodarstva i uspostavljanje širih gospodarskih veza. Aktivnosti su stoga usmjerene na stvaranje preduvjeta za podršku ubrzanom regionalnom razvoju, s naglaskom na povezivanje proizvodnje i tržišta.

Na 9. Konferenciji o sajmovanju, kroz stručna izlaganja i raspravu, razmotrit će se niz tema koje su važne za ovaj gospodarski sektor. U nastavku promocije Osječkog sajma kao buduće hrvatske Anuge – značajnog sajma hrane u ovom dijelu Europe – predviđen je dolazak čelnih ljudi iz toga područja koji će podijeliti iskustva o značaju takvog sajma za regiju. Također će se raspravljati o važnosti sajmova za male proizvođače i njihovo poslovanje.

Organizacija skupa uključuje aktivno sudjelovanje najvažnijih institucija koje su odgovorne za ova područja, uključujući Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatsku gospodarsku komoru, Hrvatsku obrtničku komoru, Hrvatsku udrugu poslodavaca, HBOR i HAMAG BICRO te Njemačko-hrvatsku industrijsku i trgovinsku komoru.

Sudionici Konferencije bit će direktori sajmova iz regije, tvrtke i obrti, predstavnici gospodarskih udruženja (komora i poslodavaca) i nadležnih državnih institucija (sveučilišta, ministarstava i agencija) iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Pročitajte više » | Napisano 26.04.2023.

Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini

Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini.

Sredstva za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu, u iznosu od 600.000 eura, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu. Financijska potpora dodjeljuje se kao bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova organizacije nastupa ili natjecanja na međunarodnim sajmovima u inozemstvu i organizacije velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu najviše za tri međunarodna događanja godišnje, ukupno najviše do 100.000 eura po događanju. Za svako događanja je potrebno dostaviti posebnu prijavu za potporu.

Intenzitet potpore je maksimalno 50% ukupnog iznosa prihvatljivog troška za provedbu tražene aktivnosti. Ako se nakon zaprimanja pristiglih prijava koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva, utvrdi da je ukupni iznos prijava veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo će umanjiti iznose sredstava sufinanciranja, uvažavajući kriterije za prednost pri odabiru.

PRIHVATLJIVI KORISNICI su regionalne organizacije, savezi i komore koje po posebnim propisima zastupaju proizvođače u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture.

Prijavitelji moraju za događanje za koje podnose prijavu dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore (Obrazac 1) te moraju izraditi program nastupa ili natjecanja koji sadrži minimalno sljedeće elemente:

troškovnik
popis aktivnosti
planirani broj zainteresiranih izlagača ili natjecatelja
hodogram provedbe organizacije nastupa ili natjecanja
informaciju o pokriću troškova.
Prilikom podnošenja prijave potrebno je dostaviti i:

Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 2)
Izjavu o nepovezanosti s ponuditeljima (Obrazac 3)
Troškovnik (Obrazac 4)
Izjavu da je prijavitelj ispunio ugovorene obveze (Obrazac 5)
Potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da podnositelj ima podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave za potporu i ovjerenu od strane Porezne uprave ili u obliku elektroničkog zapisa (e-Potvrda)
BON2/SOL2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave.
Svi obrasci se preuzimaju s mrežne stranice Ministarstva, popunjavaju u elektroničkom obliku, ispisuju, ovjeravaju potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom podnositelja i dostavljaju kao izvornik u tiskanom obliku te u skeniranom obliku na elektroničku poštu organizacija.skupova@mps.hr.

Prednost pri odabiru će imati prijavitelji:

koji imaju prijašnje iskustvo u organiziranju zajedničkog nastupa ili natjecanja na velikim međunarodnim događajima
čiji program sufinanciranje uključuje veći broj tvrtki i/ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su zainteresirani za zajednički nastup ili natjecanje
koji imaju program vlastitog sufinanciranja ovakvih nastupa ili natjecanja, a koji uključuje veći broj promotivnih aktivnosti i veću vidljivost na pojedinom sajmu u vidu broja održanih poslovnih sastanaka, okruglih stolova, organiziranog predstavljanja izlagača i slično.
Prihvatljivi troškovi su:

troškovi najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora za potrebe organiziranog nastupa ili natjecanja na velikom međunarodnom događanju
troškovi prijevoza i smještaja stručnjaka koji sudjeluju na velikim međunarodnim događanjima izuzev proizvođača
troškovi izrade kataloga i promidžbenog materijala za potrebe velikog međunarodnog događanja
troškovi oglašavanja
troškovi kotizacije i slanja uzoraka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja
PDV je prihvatljiv trošak u slučaju kada podnositelj nije obveznik plaćanja PDV (nepovratniv PDV smatra se prihvatljivim troškom, dok se PDV za koji poduzetnik može ostvariti povrat smatra neprihvatljivim troškom).
Neprihvatljivi troškovi su:

dnevnice
poslovni pokloni
catering, hrana i piće.
Uz svaki navedeni trošak:

ako je već nastao treba dostaviti račun
ako još nije nastao treba dostaviti ponudu.
Račun odnosno ponuda mora sadržavati detaljnu specifikaciju, komercijalne i ostale uvjete, izražene u valuti plaćanja, po važećim tržišnim uvjetima, ovjerene od dobavljača (potpis i pečat), ili s naznakom elektroničke izrade uz pisanu napomenu vjerodostojnosti bez potpisa.

Definicija velikih međunarodnih događanja:

Velika međunarodna događanja moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

pripadati kategorijama međunarodni sajmovi ili međunarodna natjecanja proizvođača u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture
organizirati se tradicionalno i kontinuirano u razdoblju više od 5 godina i odnositi se na poljoprivredu, prehrambenu industriju, ribarstvo i akvakulturu
prema službenim dokumentacijama imati prosječno više od 200 izlagača ili natjecatelja u posljednje 3 godine
prema službenim dokumentacijama, imati prosječno više od 20 zemalja izlagača ili natjecatelja godišnje
imati kontinuiran interes hrvatskih gospodarstvenika za sudjelovanjem što se dokazuje popisima broja izlagača ili natjecatelja iz Hrvatske kojih prosječno u posljednjih godina nije manje od 10
Prijave se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

s naznakom:

„Prijava za potporu putem Javnog poziva za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini“

Kompletne prijave sa svom potrebnom dokumentacijom je obavezno potrebno poslati i elektroničkom poštom na adresu: organizacija.skupova@mps.hr.

Rok za podnošenje prijava je od 20. travnja 2023. do 28. travnja 2023.

Nisu dopuštene dopune i izmjene podnesene prijave, osim ako Ministarstvo to ne zatraži.

Za dodatna pitanja tijekom trajanja Javnog poziva prijavitelj se može obratiti na adresu elektroničke pošte: organizacija.skupova@mps.hr.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Foto_izvor: freepik.com


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Obrazac 1_Zahtjev za dodjelu potpore.xlsx 133.23 KB
Obrazac 2_Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx 16.53 KB
Obrazac 3_ Izjava_nepovezanost_s_ponuditeljima.docx 14.73 KB
Obrazac 4_Troškovnik.xlsx 120.7 KB
Obrazac 5_Izjava da je prijavitelj ispunio ugovorene obaveze.docx 15 KB
Obrazac 6_Izjava o potporama male vrijednosti.docx 28.81 KB

Pročitajte više » | Napisano 24.04.2023.

Hrvatska turistička kartica

Hrvatska turistička kartica

Hrvatska turistička kartica projekt je Vlade RH i Ministarstva turizma i sporta s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turističkim sadržajima na području cijele Republike Hrvatske.

Tko može izdavati Hrvatsku turističku karticu?

Banke koje su s Ministarstvom turizma i sporta potpisale Sporazum:

Hrvatska poštanska banka - HPB
Podravska banka - POBA.
Što možete plaćati Hrvatskom turističkom karticom?

Hrvatskom turističkom karticom moguće je plaćanje usluga u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge pripremanja hrane i točenja pića (restorani, kafići, fast food itd.) te u svim objektima koji pružaju uslugu smještaja (hoteli, kampovi, pansioni, privatni iznajmljivači itd.), a koji posjeduju POS aparat te prihvaćaju plaćanje platnim karticama. Također, Hrvatskom turističkom karticom možete plaćati usluga chartera (iznajmljivanje brodova) te ostale usluge turističkih agencija na području Republike Hrvatske.

Koje su glavne karakteristike Hrvatske turističke kartice?

Karticu je moguće koristiti tijekom cijele godine (neovisno o sezoni), na području cijele Republike Hrvatske i bez ograničenja roka.

Tko ima pravo na Hrvatsku turističku karticu?

Neovisno o tome hoće li sredstva na Hrvatsku turističku karticu uplatiti poslodavac ili osoba samostalno, svaka punoljetna osoba u Republici Hrvatskoj može otvoriti račun i dobiti Hrvatsku turističku karticu.

Uvjet je da otvori račun u banci koja je sklopila Sporazum s Ministarstvom turizma i sporta vezan za izdavanje Hrvatske turističke kartice. Nakon otvaranja računa, banka korisniku izdaje Hrvatsku turističku karticu.

Za sva pitanja možete se obratiti na e-mail: hrvatska.turisticka.kartica@mints.hr

Pročitajte više » | Napisano 21.04.2023.

HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO "Poduzetnici, prijavite se za besplatne savjete Mreže mentora u okviru projekta BOND 2"

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u sklopu projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (BOND 2) poziva potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za besplatnu uslugu mentorstva odnosno uključivanje u mrežu mentora. Ovo je prva mreža ovakve vrste koja povezuje stručnjake raznih profila na razini cijele Republike Hrvatske, a koji će biti na raspolaganju kao mentori poduzetnicima u pokretanju i razvoju poslovanja.

Tko se može prijaviti?

Korisnici koji će sudjelovati u procesu testiranja mentorskih usluga mogu biti pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili fizičke osobe s namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područje mentoriranja i vrste mentorskih usluga

Mentorska mreža sastoji se od mentora savjetnika i mentora za razvoj poslovanja, okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti.

Mentori će usluge mentoriranja poduzetnika pružati kroz mrežu poduzetničkih potpornih institucija (PPI), koje su članice Mreže BOND. Riječ je o razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima ili akceleratorima, poslovnim inkubatorima, tehnološkim parkovima, centrima kompetencija.

Kako se poduzetnici mogu prijaviti?

Pozivamo potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za uslugu mentorstva putem prijavnog obrasca (u privitku) poduzetničkoj potpornoj instituciji (PPI-ju) na području svoje županije koja sudjeluje u mentorskom procesu kao dio mentorskog tima. Ova je usluga za poduzetnike BESPLATNA.

Testiranje procesa mentoriranja

Mentoriranje je termin savjetovanja koje mentor pruža korisniku u trajanju od 60 minuta.

Korisnici će prije početka mentoriranja dobiti preporuku poduzetničke potporne institucije (PPI) o predloženim mentorima temeljem podnesene prijave. Na temelju evaluacije potreba za mentoriranje, PPI odabire do 3 mentora koja najbolje odgovaraju potrebama poduzetnika, povezuje korisnika i mentora elektroničkim putem te razmjenjuje kontakt podatke, šalje mentorski obrazac i navodi pravila u procesu testiranja mentoriranja. Korisnik i mentor samostalno dogovaraju termin sastanka u vrijeme i na mjestu na kojem im odgovara. Mjesto održavanja mentoriranja može biti uživo ili online.

Tijekom procesa testiranja mentorske mreže, poduzetnik može provesti najviše 30 sati mentoriranja s 1 ili više mentora.

Uspostavom mreže mentora stvorena je jedinstvena nacionalna mreža u Hrvatskoj kao jedna od usluga za poduzetnike u okviru projekta BOND 2. Time je svim postojećim te budućim poduzetnicima osiguran ravnomjeran pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Pročitajte više » | Napisano 20.04.2023.