Izdvojene novosti


Održana četiri okrugla stola za obrtnike i druge poduzetnike o e-trgovini i ARS-u

Održana četiri okrugla stola za obrtnike i druge poduzetnike o e-trgovini i ARS-u

Hrvatska obrtnička komora kao partner u projektu „Promocija poduzetništva“ organizirala je i održala za obrtnike i druge poduzetnike, kao i za one koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog poslovanja, četiri okrugla stola o e-trgovini i alternativnom rješavanju sporova.

Okrugli stolovi odnosno webinari održani su istovremeno online i onsite u Dubrovniku i Splitu, a svaki od njih obuhvatio je po dvije teme iz područja e-trgovine i ARS-a:

1.Okrugli stol/webinar – Dubrovnik, 21.10.2021. u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji

Digitalni biznis - od ideje do realizacije

Alternativno rješavanje sporova - umjesto sudske parnice

2. Okrugli stol/webinar – Dubrovnik, 22.10.2021. u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji

Osnovni modeli e-trgovine

Besplatno rješavanje sporova na Sudu časti HOK-a

3. Okrugli stol/webinar – Split, 25.10.2021. u Udruženju obrtnika Split

Digitalni marketing za e-trgovinu

Efikasno rješavanje sporova pred Centrom za mirenje pri HOK-u

4. Okrugli stol/webinar – Split, 26.10.2021. u Udruženju obrtnika Split

Istraživanje i analiza tržišta i konkurencije

Online rješavanje sporova u Hrvatskoj i ODR platforma EU

Edukacije su održali Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr. iur.

Cilj organizacije ovakvih događanja, koje u projektu provodi Tajništvo Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, je upoznavanje sudionika s mogućnošću samozapošljavanja ili proširenja poslovanja uključivanjem u najnovije trendove e-trgovine (ili u jedinstveno europsko digitalno tržište), kao i predstavljanje načina kako izbjeći sudske sporove pri poslovanju u Hrvatskoj ili prekogranično, korištenjem efikasnih metoda rješavanja istih koji su alternativa redovnim sudovima.

Na okruglim stolovima sudjelovalo je 107 polaznika. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju broj mjesta za sudionike onsite bio je ograničen. Polaznici su pokazali značajan interes za sudjelovanje te su doprinijeli uspjehu okruglih stolova svojim aktivnim sudjelovanjem i pitanjima na koje su dobili konkretne odgovore te su izrazili zanimanje za dodatne edukacije iz ovog područja. Sudionici su upoznati da nakon održavanja ove edukacije mogu pristupiti online testu nakon kojeg mogu dobiti certifikat kojim će steći mogućnost da eventualni spor riješe pred Centrom za mirenje pri HOK-u bez plaćanja naknade te popust pri izradi promotivnih filmova za vlastitu web stranicu. Za više informacija o okruglim stolovima posjetite web stranicu "Budi poduzetnik".

O projektu:

Hrvatska obrtnička komora partner je u projektu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Promocija poduzetništva“ (KK.03.1.2.24.0001). Komora je provodila aktivnosti u području obrazovanja za obrtnička zanimanja te promocije samozapošljavanja ili proširenja poslovanja kroz e-trgovinu i ARS-a. Svrha projekta je organizacija i provedba aktivnosti namijenjenih promoviranju uspješnosti poslovanja te širenje i promicanje priča o uspjehu malih i srednjih poduzetnika čime bi se omogućilo stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pročitajte više » | Napisano 29.10.2021.

Pozivamo vas na webinar „Biti mentor u naukovanju za obrtnička zanimanja“

Pozivamo vas na webinar „Biti mentor u naukovanju za obrtnička zanimanja“

- preko platforme Microsoft Teams -

4. studenoga 2021. godine (četvrtak), s početkom u 11,00 sati

Tema webinara:

- informiranje o svim značajnim temama koje se odnose na poučavanje naučnika u radionici obrtnika ili poduzetnika. Uputit ćemo vas u sve postupke koji se tiču izdavanja dozvole (licencija) za izvođenje praktičnog dijela naukovanje, polaganje majstorskog ispita i ispita kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

Organizatori: Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko -srijemske županije.

Okvirno trajanje webinara je 90 minuta. Sudionici će imati priliku postavljati pitanja.

Gost webinara je :

Krunoslav Kovačević, voditelj službe i viši inspektor rada pri Državnom inspektoratu; Područni ured Osijek; Služba za nadzor zaštite na radu

Prijava za sudjelovanje

Molimo Vas da nam se obratite ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u online webinaru, Vaša prijava mora sadržavati:

ime i prezime; broj mobitela i e-mail.

Vaše podatke pošaljite do 2. studenoga 2021. godine na jednu od sljedećih e-mail adresa:

Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije: obrazovanje-vt@hok.hr - Domagoj Petrić, savjetnik za obrazovanje, 033/725-493.

Obrtnička komora Požeško -slavonske županije: obrazovanje-pz@hok.hr - Zvonko Martinović, savjetnik za obrazovanje, 034/272-457

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije: obrazovanje-sb@hok.hr - Tatjana Tijan, savjetnica za obrazovanje, 035/ 442-356

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije: obrazovanje-os@hok.hr - Željko Belajdžić, savjetnik za obrazovanje, 031/310-170

Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije: obrazovanje-vk@hok.hr - Tomislav Grospić, savjetnik za obrazovanje, 032/333-304

Prije početka radionice poslat ćemo na vaš e-mail poveznicu putem koje ćete se moći uključiti u online webinar.

Postanite mentor naučnicima; budite i vi dio sustava obrazovanja za vezane obrte; webinari su IN- izdvojite vrijeme za edukaciju.

Pročitajte više » | Napisano 26.10.2021.

Obavijest - Javni poziv za prosudbena povjerenstva - WorldSkills Croatia 2022.

Obavijest - Javni poziv za prosudbena povjerenstva - WorldSkills Croatia 2022.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je Javni poziv za prijavu kandidata za članove prosudbenih povjerenstava za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2022. u okviru ESF-ova projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“.

Poveznice na Javni poziv:

https://www.asoo.hr/2021/10/18/javni-poziv-za-prijavu-kandidata-za-clanove-prosudbenih-povjerenstava-za-drzavno-natjecanje-ucenika-strukovnih-skola-worldskills-croatia-2022/

https://worldskillscroatia.hr/javni-poziv-za-prijavu-kandidata-za-clanove-prosudbenih-povjerenstava-za-drzavno-natjecanje-ucenika-strukovnih-skola-worldskills-croatia-2022/

Ovim pozivom formirat će se ukupno 41 prosudbeno povjerenstvo za 41 disciplinu.

Kandidati iz reda predstavnika gospodarskih subjekata (trgovačkih društava sukladno čl. 3. Zakona o trgovačkim društvima ili obrtnika), ili predstavnika komora ili udruženja prilažu obveznu dokumentaciju koja uključuje:

prijavni obrazac (Prilog I.) – Životopis je u okviru forme obrasca.
motivacijsko pismo (Prilog II.) – ne više od jedne (1) stranice
elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO
Rok za dostavu prijave: petak, 5. studenoga 2021. isključivo elektroničkom poštom na worldskillscroatia@asoo.hr

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

Pročitajte više » | Napisano 20.10.2021.

Hrvatska obrtnička komora osuđuje svaku zloupotrebu zakona, ali se i protivi diskriminaciji obrtnika tražeći povlačenje 'Upitnika NR'

Hrvatska obrtnička komora osuđuje svaku zloupotrebu zakona, ali se i protivi diskriminaciji obrtnika tražeći povlačenje 'Upitnika NR'

Po objavi da kreće u nadzor paušalnih obrta zbog primijećenih pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona, Poreznoj upravi upućeno je niz primjedbi sa svrhom aktivnog doprinosa kvaliteti poreznog sustava i njegove prilagodbe potrebama obrtništva, ali i gospodarstva u cjelini.

Hrvatska obrtnička komora uputila je prigovor i primjedbe Poreznoj upravi i resornom ministarstvu na objavu Porezne uprave kojom se najavljuje pokretanje nadzora paušalnih obrta zbog primijećenih pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona te zatražila povlačenje 'Upitnika NR'.

Korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona, sadržana u članku 12.a Općeg poreznog zakona, koji se odnosi i treba se podjednako primjenjivati kako na obveznike poreza na dohodak tako i na obveznike poreza na dobit, kao i odredbe u članku 27.a Zakona o porezu na dohodak, su neprecizna i neodređena, a na što je Hrvatska obrtnička komora upozoravala još u studenom 2019. godine, posebice na kriterije iz stavka 3.

Sva 'obilježja kriterija', a osobito 'kontrola ponašanja' iz prvog podstavka u smislu kontrole 'što posloprimac radi i kako obavlja posao, kroz upute, obuku ili druga sredstva' ostavljaju previše prostora slobodnoj procjeni, različitoj od jedne do druge osobe koja će provoditi kontrolu.

Ovom odredbom stvorena je prevelika pravna nesigurnost i okruženje za obavljanje djelatnosti u kojem gospodarski subjekt ne može nikada biti siguran da li postupa ispravno, jer ne može znati kako će se osoba u kontroli postaviti prema svakoj pojedinačnoj i drugačijoj situaciji. Ako se ustraje na propisivanju obilježja kriterija za procjenu nesamostalnog rada, u cilju jednakih uvjeta za sve gospodarske subjekte, ovakva ograničenja treba izričito propisati i za slučajeve korištenja usluga obavljenih od strane pravnih osoba. Korištenje poreznih pogodnosti i prikrivanje nesamostalnog rada jednako se može pojaviti i kod obveznika poreza na dobit, kao i kod prekogranične poslovne suradnje, te Hrvatsku obrtničku komoru zanima zašto u pokretanje ovakve vrste nadzora nisu uključena trgovačka društva i ostali gospodarski subjekti.

Hrvatska obrtnička komora protivi se daljnjoj diskriminaciji obrta i obrtnika upućivanjem poziva od strane Porezne uprave da se popuni upitnik (Upitnik NR) o načinu poslovanja paušalnih obrta te traži povlačenje Upitnika NR.

Hrvatsku obrtničku komoru zanima: temeljem kojeg se propisa traži popunjavanje upitnika; otkud kriterij 50%; što znači 'vrsta' djelatnosti, a što 'broj' poslovnih partnera (pogotovo za početnika); zašto se za poslovni plan traži opisati 'sustav oglašavanja' i što znači ima li netko web stranicu koja danas nema primat u načinu oglašavanja; što znači imati 'vlastiti' prostor – sugerira li to da bi svaki obrtnik trebao biti vlasnik prostora u kojem posluje?; što znači 'najznačajniji' isplatitelj (početniku, koji se odlučio postati obrtnik upravo zbog prvog i velikog posla to će biti i 100%); koja je pravna osnova pitanja na koji način obrtnik komunicira s naručiteljem (mail, telefon, s kojom osobom). Odgovori na pitanja od III 1. do III 5. ne moraju značiti ništa za zaključak o prikrivenom nesamostalnom radu, a putni troškovi mogu biti dogovoreni na teret naručitelja – kod obavljanja obrta i to je predmet pregovaranja. Isplate u određenim vremenskim razdobljima čest su slučaj kod ugovaranja poslovne suradnje (npr. prijevod, lektura, poslovno savjetovanje), a naručitelj može postaviti uvjete. Posao (ugovor, koji može biti i usmeni) nikada se ne može iz čista mira raskinuti bez posljedica.

Mladi su obrtnici već kažnjeni neprihvaćanjem ranijih prijedloga Hrvatske obrtničke komore da se porezna olakšica trebala omogućiti i obrtnicima do 25 odnosno do 30 godina, na način da i oni pod jednakim uvjetima ne plaćaju porez na dohodak kao i radnici kojima plaću isplaćuje drugi poslodavac. Navedenom odredbom se dodatno napravila diskriminacija, iako je Hrvatska obrtnička komora opetovano naglašavala da su mladi obrtnici oštećeni time što za njih nije propisan niti izuzetak od plaćanja obveznog zdravstvenog osiguranja – mjera koja je već godinama na snazi i odnosi se samo na radnike. Time se kategorija obrtnika, kao poduzetnika koji sami stvaraju svoju priliku za zapošljavanje i za nastavak života u Hrvatskoj dovodi u nejednak položaj, kao da njihov rad nije važan za gospodarstvo i za demografiju.

Hrvatska obrtnička komora kontinuirano i uvijek podržava poslovanje sukladno propisima te se protivi svakoj zloupotrebi zakona, kao i poslovanju mimo propisa te smatra da je kršenje propisa potrebno rješavati kontrolom, kako je to uređeno i u ostalim zemljama EU, ali i kontrolom onih za koje postoji opravdana sumnja u zloupotrebu, a ne široko prema svima.

Dodatno se protivi stvaranju negativne medijske slike o obrtnicima koji su kao svoj način poslovanja izabrali paušalno oporezivanje dohotka, kolektivno ih prikazujući kao 'nepoštene' čime se čini šteta njihovom ugledu i poslovanju; protivi se kažnjavanju kolektiva radi prekršaja koje je počinila nekolicina. Uvođenje ovog upitnika osim što obrtnike administrativno opterećuje, prije svega ih diskriminira u poslovnom okruženju.

Pročitajte više » | Napisano 20.10.2021.

Poziv na okrugle stolove u listopadu unutar projekta

Poziv na okrugle stolove u listopadu unutar projekta "Promocija poduzetništva"

Pozivamo Vas na seriju okruglih stolova u mjesecu listopadu iz područja e-Trgovine i Alternativnog rješavanja sporova koji će se održati istovremeno online i offline.

Sudjelovanje na okruglom stolu je za sve sudionike besplatno.

Okrugle stolove, odnosno webinare organizira Hrvatska obrtnička komora kao partner u projektu “Promocija poduzetništva” nositelj kojeg je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH.

Cilj aktivnosti je upoznati sudionike sa mogućnošću samozapošljavanja ili proširenja poslovanja uključivanjem u najnovije trendove e-trgovine (ili u jedinstveno europsko digitalno tržište) kao i predstaviti načine kako izbjeći sudske sporove pri poslovanju u Hrvatskoj ili prekogranično korištenjem efikasnih metoda rješavanja istih koji su alternativa redovnim sudovima.

Ukupno će biti održana 4 okrugla stola (webinara), dva u Dubrovniku i dva u Splitu.

Sudjelovanje je moguće online putem Zoom platforme ili osobno na fizičkoj adresi. Broj mjesta je ograničen te Vas pozivamo da što prije izvršite prijavu i osigurate svoje sudjelovanje.

U nastavku su detalji vezani uz teme, datume, lokacije i linkove za registraciju:

Datum održavanja 1. okruglog stola: 21.10. od 17 do 19 sati - Dubrovnik

Teme: 1. Digitalni biznis - od ideje do realizacije

2. Alternativno rješavanje sporova - umjesto sudske parnice

Predavači: Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr.iur.

Link na registraciju za online sudjelovanje: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrf-qoqDIjGdGb4A-erh_m5zOwPfRhkwOV

Prijava za sudjelovanje na fizičkoj adresi: prijave@empiriamagna.com (najkasnije do 19.10.) – u prijavi obavezno navedite za koju se radionicu prijavljujete, ime i prezime, grad, organizaciju i radno mjesto (ili nezaposlen / student…)

Lokacija održavanja okruglog stola: DURA – Dubrovačka razvojna agencija, Branitelja Dubrovnika 15, DubrovnikDatum održavanja 2. okruglog stola: 22.10. od 17 do 19 sati - Dubrovnik

Teme: 1. Osnovni modeli e-trgovine

2. Besplatno rješavanje sporova na Sudu časti HOK-a

Predavači: Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr.iur.

Link na registraciju za online sudjelovanje: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcodO6qqjgoGdUEtfQc-cFjzmnB7t83nHtK

Prijava za sudjelovanje na fizičkoj adresi: prijave@empiriamagna.com (najkasnije do 20.10.) – u prijavi obavezno navedite za koju se radionicu prijavljujete, ime i prezime, grad, organizaciju i radno mjesto (ili nezaposlen / student…)

Lokacija održavanja okruglog stola: DURA – Dubrovačka razvojna agencija, Branitelja Dubrovnika 15, Dubrovnik

Datum održavanja 3. okruglog stola: 25.10. od 17 do 19 sati - Split

Teme: 1. Digitalni marketing za e-trgovinu

2. Efikasno rješavanje sporova pred Centrom za mirenje pri HOK-u

Predavači: Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr.iur.

Link na registraciju za online sudjelovanje: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYlduiqpjIrHdThMDrYpENTxBDJ4nom7nY4

Prijava za sudjelovanje na fizičkoj adresi: uo.split@hok.hr (najkasnije do 22.10.2021.) – u prijavi obavezno navedite za koju se radionicu prijavljujete, ime i prezime, grad, organizaciju i radno mjesto (ili nezaposlen / student…)

Lokacija održavanja okruglog stola: Udruženje obrtnika Split, Ulica Slobode 28, Split

Datum održavanja 4. okruglog stola : 26.10. od 17 do 19 sati - Split

Teme: 1. Istraživanje i analiza tržišta i konkurencije

2. Online rješavanje sporova u Hrvatskoj i ODR platforma EU

Predavači: Siniša Begović, MBA i Suzana Kolesar, dr.iur.

Link na registraciju za online sudjelovanje: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdeyvpjIsHdA8kvO6Qq5J9-ocmhLs_sny

Prijava za sudjelovanje na fizičkoj adresi: uo.split@hok.hr (najkasnije do 22.10.2021.) – u prijavi obavezno navedite za koju se radionicu prijavljujete, ime i prezime, grad, organizaciju i radno mjesto (ili nezaposlen / student…)

Lokacija održavanja okruglog stola: Udruženje obrtnika Split, Ulica Slobode 28, Split

Napomena:

Sudjelovanje na okruglim stolovima koji se održavaju na fizičkoj adresi biti će organizirano u skladu s važećim epidemiološkim mjerama za ograničeni broj do maksimalno 15 sudionika, uz osiguranje razmaka od 1,5 metra i uz nošenje zaštitnih maski.

Informacija o obradi podataka nalazi se na dnu ove stranice.

Pročitajte više » | Napisano 18.10.2021.