Izdvojene novosti


Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca 20. - 26. ožujka 2023.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca 20. - 26. ožujka 2023.

Od 20. do 26. ožujka 2023. u Republici Hrvatskoj obilježava se Svjetski i Europski tjedan novca na temu „Planiraj svoj novac, zasadi svoju budućnost“.

Ministarstvo financija, kao nacionalni koordinator Republike Hrvatske u području financijskog opismenjavanja najavljuje da će se u razdoblju od 20. do 26. ožujka 2023. obilježavati Svjetski i Europski tjedna novca kako bi se dodatno motivirala učinkovitost, kreativnost i inovativnost u programima obrazovanja financijskog opismenjavanja.

Globalna kampanja pod nazivom Svjetski tjedan novca (GMW) (www.globalmoneyweek.org) koju godišnje organizira Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD/INFE) tematski se usklađuje s aktualnim okolnostima svjetske ekonomije.

Ovogodišnja tema kampanje „Planiraj svoj novac, zasadi svoju budućnost“ usredotočena je na održivost i podizanje svijesti pojedinca u kontekstu financijskog ponašanja prema okolišu i društvu. Cilj je potaknuti mlade ljude da prilikom donošenja financijskih odluka uzimaju u obzir na koji način njihove financijske odluke utječu na okoliš i društvo.

Tijekom GMW-a javne, privatne i neprofitne organizacije surađuju kako bi organizirale različite vrste aktivnosti, s naglaskom na djecu i mlade, te potaknuli motiviranost oko financijskog obrazovanja kroz:

online aktivnosti, natječaje za crtanje, fotografije, eseje i videozapise, online radionice financijskog obrazovanja, online escape room financijskog obrazovanja ili kroz druge aktivnosti o financijskom obrazovanju i novčanim pitanjima,
posjete bankama, parlamentima, središnjim bankama, burzama, mjenjačnicama, muzejima novca, lokalnim tvrtkama i globalnim korporativnim kompanijama,
financijske radionice i sesije,
sajmove financijskog obrazovanja, događanja na otvorenom tržištu, skupove financijske pismenosti
financijske obrazovne igre i natjecanja u štednji, financijske nogometne utakmice.
Europski tjedan novca (EMW) (www.europeanmoneyweek.eu), kojeg organizira Europska bankarska federacija (EBF), usklađen je sa Svjetskim tjednom novca i otvara put prema zdravijoj financijskoj budućnosti.

Ovaj EMW promiče financijsko opismenjavanje i podiže svijest o novcu i osobnim financijama. Nacionalne bankarske usluge i EBF tijekom ovog tjedna organiziraju edukacije diljem Europe.

Njihov prioritet je da edukatori, regulatori i drugi dionici u zajednici financijske pismenosti osiguraju pojedincima razumijevanje upravljanja novcem.

U Republici Hrvatskoj u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca sudjeluju ključni dionici u provedbi financijskog opismenjavanja koji su ujedno i članovi Operativne radne grupe financijske pismenosti potrošača s Ministarstvom financija kao koordinatorom.

U Republici Hrvatskoj u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca sudjelovat će:

Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Financijska agencija, Hrvatska narodna banka, Hrvatski ured za osiguranje, Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje Zagreb, Hrvatski institut za financijsku edukaciju, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, CFA udruga Hrvatska, Hrvatska udruga kreditnih unija, Udruga članova obveznih i mirovinskih fondova, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, Ekonomski fakultet Zagreb, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Zagrebačka burza d.d.

Navedene institucije prate i implementiraju aktualnosti vezane uz financijsko opismenjavanje na svjetskoj i europskoj razini. Smjer regulatornog okvira Europske unije je usmjeravanje ušteđevine u poduzetništvo i inovacije, poticanje sredstava za održivost te na taj način učiniti gospodarstvo konkurentnijim, a građane Europske unije prosperitetnijima. Više informacija o aktivnostima članova Operativne radne grupe možete pronaći na njihovim mrežnim stranicama.

Za podršku, ovim putem pozivamo sve odgojno obrazovne djelatnike na suradnju te da se uključe i podrže globalnu kampanju kako bi se i na taj način unaprijedila znanja i vještine koje su potrebne za donošenje ispravnih financijskih odluka.

Na dnu ove stranice možete preuzeti letak.

Pročitajte više » | Napisano 17.03.2023.

Hrvatska obrtnička komora pozdravlja nastavak mjera Vlade RH kojima se limitiraju cijene energenata

Hrvatska obrtnička komora pozdravlja nastavak mjera Vlade RH kojima se limitiraju cijene energenata

Hrvatska obrtnička komora izražava zadovoljstvo prezentiranim četvrtim paketom mjera Vlade Republike Hrvatske za zaštitu građana, ustanova i poduzeća od udara rastućih cijena energenata.

„Izrazito smo zadovoljni nastavkom mjere koja limitira cijenu električne energije kojom se obrtnicima i poduzetnicima s potrošnjom do 250.000 kwh električna energija obračunava po jedinstvenoj tarifi od 0,062 eura/kWh. Po našim podacima u tu kategoriju ulazi velika većina obrtnika“, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

„Vlada je ponovno pokazala da je svjesna težine situacije. Obrtnici i poduzetnici moći će na dulji rok planirati svoje poslovanje i investicije, pripremati se za nadolazeću turističku sezonu te zadržati zapošljivost“, napominje predsjednik HOK-a.

Izražavamo zadovoljstvo što je Vlada RH u mjere pomoći uključila i potpore ribarima te poljoprivrednicima u iznosu od 41 milijun eura.

I dalje ostaje zahtjev Hrvatske obrtničke komore da se razmotri mogućnost povećavanja subvencije za plin koja se ostvaruje vaučerom pomoću aplikacije HAMAG-BICRO. Vodeći računa o ugroženosti pojedinih obrtnika koji su početkom godine dobili višestruko uvećane račune za plin naši prijedlozi prema resornim ministarstvima išli su u smjeru iznalaženja dodatnih modela za ublažavanje navedene situacije. Hrvatska obrtnička komora po potrebi će predlagati nove mjere ako će okolnosti to zahtijevati.

Pročitajte više » | Napisano 17.03.2023.

Anketni upitnik - istraživanje stavova žena i muškaraca u pogledu usklađenosti s GDPR-om

Anketni upitnik - istraživanje stavova žena i muškaraca u pogledu usklađenosti s GDPR-om

Agencija za zaštitu osobnih podataka, u okviru EU projekta Awareness Raising Campaign for SME II kojeg implementira u suradnji s talijanskim nadzornim tijelom za zaštitu podataka Garante Privacy, Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Sveučilištem Vrije u Bruxellesu i Sveučilištem u Firenci, provodi istraživanje stavova žena i muškaraca u pogledu usklađenosti s GDPR-om, u kontekstu poštivanja rodne ravnopravnosti i jednakosti između žena i muškaraca.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi potrebe radi donošenja plana aktivnosti usmjerenih na poboljšanje ravnopravnosti žena i muškaraca, te na suzbijanje diskriminacije ranjivih skupina društva unutar organizacija koje provode aktivnosti u okviru projekta ARC II i unutar malih i srednjih poduzeća obuhvaćenih ovim projektom. S obzirom na to da se glavne aktivnosti projekta provode u području zaštite osobnih podataka, dio ovog istraživanja bit će posvećen ispitivanju svijesti o zaštiti osobnih podataka unutar organizacija i poduzeća. Rezultati istraživanja koristit će se isključivo u svrhu analize potreba i predlaganja mjera za poboljšanje ravnopravnosti žena i muškaraca te za suzbijanje diskriminacije ranjivih skupina u društvu.

Molimo vas da ispunite anketu koja je dostupna OVDJE. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARC2-ravnopravnost-istrazivanje

Vaši odgovori ključni SU za dobivanje dubljeg uvida u svijest o zaštiti podataka i rodnoj ravnopravnosti među hrvatskim obrtnicima.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 16.03.2023.

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« s ciljem unaprjeđenja kvalitete ili dodavanja vrijednosti proizvodima akvakulture iz članka 4. stavka 1. točke f) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3. /II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« (Narodne novine broj 77/20), a koja obuhvaćaju troškove iz točke 3. podtočki 1. i 2. ovoga natječaja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Korisnici u okviru ovog natječaja su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Korisnici iz podtočke 1. ove točke moraju biti nositelji dozvole za akvakulturu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra za žive školjkaše i odobrenog objekta za pročišćavanje živih školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje, sukladno članku 5. stavku 1. točki f) Pravilnika.

Uz troškove iz podtočke 1. ove točke, prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 5. stavku 1. točki o) Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od dana objave ovoga natječaja, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika.

Troškovi moraju nastati na teret korisnika i biti plaćeni najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 6. Pravilnika te troškovi koji nisu navedeni u podtočkama 1. i 2. ove točke.

IZNOS I UDIO POTPORE

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 60.000,00 eura.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu se podnosi po korisniku. Jedan korisnik na temelju ovoga natječaja može podnijeti jedan Zahtjev za potporu.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela.

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Ul. grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Naznaka: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. ‘Produktivna ulaganja u akvakulturu’ – ne otvarati«.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 3. travnja 2023. godine.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela, a u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana prilogom Zahtjeva za isplatu i/ili u Odluci o dodjeli sredstava.

Obrazac Zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ribarstva

Ul. grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Naznaka: »Zahtjev za isplatu u okviru mjere II.2./II.3./II.4. ‘Produktivna ulaganja u akvakulturu’ – ne otvarati«.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 31. prosinca 2023. godine.

Više o mjeri, obrascima, vodičima i uputama vezanim uz gore navedeni Natječaj – možete provjeriti OVDJE.

Za sve dodatne informacije vezane uz Natječaj možete ispuniti kontakt formu ili pregledati već prethodno postavljena na poveznici.

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.

Svjetski je dan prava potrošača

Svjetski je dan prava potrošača

15. ožujka obilježava se Svjetski dan prava potrošača. Ovaj dan obilježava se od 1983. godine s ciljem promicanja i poštivanja prava svih potrošača.

Svaki trgovac, tako i obrtnik, da bi s potrošačima poslovao u skladu s pravnim propisima mora biti upoznat s obvezama koje proizlaze iz pravila kojima se štite prava potrošača. U Hrvatskoj su ova pravila regulirana prvenstveno Zakonom o zaštiti potrošača.

S druge strane, svakom trgovcu važno je da je njegov potrošač zadovoljan s proizvodom ili uslugom koju na tržištu nudi te da mu nije narušen reputacijski ugled. Potrošač koji je zadovoljan i koji ima povjerenje u poduzetnika otvara poduzetniku nova tržišta, donosi nove prilike i nove potrošače. Zadovoljan potrošač uvijek se vraća.

Visoka razina potrošačkih prava pridonosi većoj konkurentnosti i povećanju gospodarske aktivnosti.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) jedna je od nositeljica zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti na području zaštite prava potrošača HOK provodi u skladu s Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje 2021.-2024.

HOK provodi edukaciju svojih članova o potrošačkim pravima te obvezama koje pred njih postavljaju pravila o zaštiti potrošača. Poznavanje tih pravila obostrana je korist i za trgovca i za potrošača.

Isto tako, HOK pruža članovima koji su u sporu s potrošačima usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja potrošačkih sporova kao fleksibilnije, brže i financijski povoljnije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima i to kroz postupke pred:

Sudom časti pred kojim se, između ostalog, odlučuje o povredi prava potrošača od strane pojedinih trgovaca i
Centrom za mirenje pred kojim se mogu rješavati i potrošački sporovi
Bitno je naglasiti da nagodbe sklopljene mirnim putem na Sudu časti i Centru za mirenje imaju snagu ovršne isprave odnosno da su izjednačene s pravomoćnom sudskom presudom.

I Sud i Centar HOK-a odlukom nadležnog ministarstva još od 2017. notificirani su kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj te ih je Europska komisija uvrstila na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Potrošač ili trgovac koji imaju spor s članom HOK-a (obrtnikom) mogu pred ovim tijelima pokrenuti postupak kojim će na brz i učinkovit način riješiti spor. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Hrvatsko zakonodavstvo kontinuirano se usklađuje s europskim direktivama i najboljim praksama na području zaštite potrošača pa je tako tijeku donošenje Zakona o mirnom rješavanju sporova kojemu je svrha stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka uz poticanje i ohrabrivanje korištenja postupaka mirnog rješavanja sporova, a što bi trebalo u konačnici omogućiti veće korištenje ovakvog rješavanja sporova i time trgovcima i potrošačima omogućiti nastavak poslovne suradnje.

Foto_izvor: shutterstock.com

Pročitajte više » | Napisano 15.03.2023.