Izdvojene novosti


Obavijest: nova prometna pravila vezana uz kretanje teških teretnih vozila na autocestama i brzim cestama u Republici Poljskoj

Obavijest: nova prometna pravila vezana uz kretanje teških teretnih vozila na autocestama i brzim cestama u Republici Poljskoj

Obavještavamo vas kako su od 1. srpnja 2023. godine u Republici Poljskoj na snazi nova prometna pravila vezana za kretanje teških teretnih vozila na autocestama i brzim cestama.

Novom odredbom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu propisana je obveza prema kojoj vozači motornih vozila, čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone i 12 tona ili skupa vozila čija duljina premašuje 7 metara na autocesti ili brzoj cesti s tri ili više prometnih traka namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru, smiju koristiti isključivo dvije prometne trake za određeni smjer, koje se nalaze uz desni rub kolnika.

Zakonom je propisana i zabrana pretjecanja za vozila ukupne mase veće od 3,5 tone na autocesti i brzoj cesti koje imaju samo dvije trake za određeni smjer, osim ako se to vozilo kreće brzinom znatno nižom od dopuštene zakonske granice za ova vozila.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 10.07.2023.

Upisi u obrtnička zanimanja: ugovor o naukovanju i obveza isplate nagrade naučnicima

Upisi u obrtnička zanimanja: ugovor o naukovanju i obveza isplate nagrade naučnicima

Idućeg tjedna kreću upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pripremiti sklopljeni Ugovor o naukovanju. Brojni učenici i njihovi roditelji, a i neki novo-licencirani obrti i pravne osobe se po prvi puta susreću s ovim pojmovima. U ovom i nadolazećim člancima, pripremili smo ključne informacije koje će vam pomoći u provedbi naukovanja.

Što je naukovanje i zašto moramo sklopiti Ugovor o naukovanju? I kakvu to nagradu i zašto dobivaju učenici?

Zakon o obrtu je propisao da učenik i poslodavac sklapaju Ugovor o naukovanju. Ugovorom o naukovanju određuju se obveze i odgovornosti poslodavca i učenika, kao i način raskida ugovora. Savjetujemo vam da prilikom sklapanja ugovora obratite pažnju na njegov sadržaj, naročito na svoje obveze. Poznavanje odredbi ugovora pomoći će vam da izbjegnete eventualne nesuglasice koje mogu dovesti do raskida ugovora kao i do oduzimanja licencije. Prije nego što potpišete ugovor, pažljivo ga pročitajte. Napominjemo da je Ugovor o naukovanju zakonski reguliran u Pravilniku o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju, i da njegove odredbe nije dopušteno mijenjati niti precrtavati. Ugovor treba potpisati u četiri primjerka. Učenik će potpisani ugovor o naukovanju uz pomoć škole evidentirati putem interaktivne web-aplikacije E-naukovanje (https://enaukovanje.gov.hr/login.htm).

Nakon uspješnog evidentiranja, upisat će evidencijski broj ugovora na sva četiri primjerka. Jedan ispunjeni primjerak Ugovora učenik će donijeti u obrt ili pravnu osobu, a jedan primjerak škola će dostaviti područnoj Obrtničkoj komori na verifikaciju.

Važna stavka ugovora je obvezno plaćanje nagrade učeniku na praktičnom dijelu naukovanja. Učenici na naukovanju primaju nagradu za obavljeni posao, a nagradu osigurava poslodavac. Iznose nagrade po satu možete pronaći na https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/nagrada-za-naucnike. Kako bi se olakšala obveza isplate redovite nagrade učenicima, poduzetnicima i obrtnicima dostupni su poticaji koje objavljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a putem kojih je moguće zatražiti refundaciju isplaćenih iznosa nagrada nakon objave natječaja za tu školsku godinu.

Također, dostupne su i porezne olakšice na temelju Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Osnovica za izračun poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalnog rada može se sniziti ako poslodavac priloži dokaz o isplatama nagrade naučniku:

poduzetnik kod kojega su na naukovanju jedan do tri naučnika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 1. članka 6. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu umanjiti za 5%;
poduzetnik kod kojeg je na naukovanju više od tri naučnika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti povećati za jedan postotni bod po svakom naučniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti; iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti ne može biti veći od godišnjeg neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja naukovanja po svakom naučnik.
Zahtjev za dobivanje državne potpore za obrazovanje i osposobljavanje predaje se sa zahtjevom za povrat poreza za prethodnu kalendarsku godinu.

Važno je napomenuti da je nagrada značajan motivirajući faktor za učenike, jer mladi ljudi prvi put ulaze u svijet rada. Poštivanjem ugovornih obveza u ranoj dobi uči se mladog čovjeka da za sve sudionike u društvu postoje prava, ali i obveze. Isplatom ugovorene nagrade mladi čovjek uči da se novčane vrijednosti stječu radom, stoga ovu obvezu nemojte zanemarivati.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite savjetnicima za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Učenicima i njihovim mentorima želimo uspješne upise, ugodan ljetni odmor i puno uspjeha u sljedećoj školskoj godini!

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
ugovor_o_naukovanju_ogledni.jpg 259.13 KB

Pročitajte više » | Napisano 10.07.2023.

Novim propisima potiče se mirno rješavanje sporova

Novim propisima potiče se mirno rješavanje sporova

Dana 29. lipnja 2023. stupio je na snagu novi Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23) koji zamjenjuje dosadašnji Zakon o mirenju.

Svrha Zakona je stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka uz poticanje i ohrabrivanje korištenja postupaka mirnog rješavanja sporova, ubrzanje postupaka, a što bi trebalo u konačnici rasteretiti redovne sudove od predmeta u kojima je moguće spor riješiti mirnim putem te omogućiti veće korištenje ovakvog rješavanja sporova.

Novim Zakonom, pokušaj mirnog rješenja spora postaje procesna dužnost stranaka prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete, osim radnih sporova. Stranke će biti usmjeravane prema sklapanju nagodbe prije podnošenja tužbe radi naknade štete, a sudovi će ih kod pokretanja parnica upućivati da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji.

Novim Zakonom predviđeno je osnivanje Centra za mirno rješavanje spora sa sjedištem u Zagrebu. Centar će poticati razvoj kulture mirnog rješavanja sporova, dati suglasnost institucijama za mirno rješavanje sporova, provoditi samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora, voditi Registar medijatora, objavljivati informacije o mirnom rješavanju sporova i drugo. Mirenje izvan suda provodi se pred institucijama za mirenje, a jedna od kojih je i Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Isto tako, novim Zakonom o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (NN 53/23) koji je stupio na snagu 25. 2023. također je predviđena medijacija kao jednostavniji i brži način rješavanja sporova. Kako bi se osiguralo da se sporovi rješavaju pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, zakonom je propisano da se prijedlozi za rješavanje spora podnose jednom od tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, a među kojima je i Centar za mirenje pri HOK-u. Cilj zakona je postizanje djelotvornije postupovne zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača, bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta, stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvu i više razina pravne sigurnosti kako potrošača tako i trgovaca.

HOK svojim članovima koji se nađu u sporu s poslovnim partnerima ili s potrošačima pruža dvije usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja sporova koje su fleksibilnije, brže i financijski povoljnije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima.

Spor možete riješiti pred:

Centrom za mirenje pred kojim se mogu rješavati različite vrste sporova s ciljem sklapanja nagodbe
Sudom časti pred kojim se, između ostalog, odlučuje o povredi poslovnih i trgovačkih običaja u obavljanju obrta, ako stranke ne riješe spor mirnim putem
Kroz postupke na Centru i Sudu članovima je omogućeno sigurnije poslovanje jer im oni štede vrijeme i novac koje članovi umjesto na potencijalne parnične i prekršajne postupke te postupke koje bi protiv njih provodio inspektorat, mogu usmjeriti na svoje poslovne aktivnosti i nastaviti poslovnu suradnju koja je bila narušena.

I Centar i Sud odlukom nadležnog ministarstva još od 2017. godine notificirani su kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj te ih je Europska komisija uvrstila na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 07.07.2023.

U sklopu svečane Akademije HOK-a dodijeljene prestižne nagrade najboljim hrvatskim obrtnicima

U sklopu svečane Akademije HOK-a dodijeljene prestižne nagrade najboljim hrvatskim obrtnicima

thumb
thumb
thumb
Predsjednik HOK-a: Unazad godinu dana 7 % više obrtnika i 800 majstora više

Svečanom Akademijom na kojoj su najzaslužnijim hrvatskim obrtnicama i obrtnicima dodijeljena najviša priznanja, Statua i Plaketa „Zlatne ruke“, i ove je godine tradicionalno obilježen Dan Hrvatske obrtničke komore, spomen na održavanje obnoviteljske Skupštine 1. srpnja 1994. godine, kada su hrvatski obrtnici prvi put dobili svoj zakon – Zakon o obrtu, ali i svoju Komoru. Najveća godišnja svečanost Hrvatske obrtničke komore ove je godine održana pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a uz brojne visoke uzvanike svečanosti su nazočili predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i Predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek, potpredsjednik Hrvatskog sabora Davorko Vidović te potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

„Iznimno cijenimo rad hrvatskih obrtnika, kojih je sada više od 107 tisuća te ih smatramo temeljem društvenog napretka. Mi u Vladi vodimo računa o tome koliko su obrtnice i obrtnici važna sastavnica hrvatskog gospodarstva i koliki je njihov doprinos društvu općenito. Posebno mi je drago da smo u razdoblju od sedam godina našega mandata doživjeli porast broja aktivnih obrta za 43 posto, što znači da kontinuirano ulažemo i potičemo poduzetničko ozračje u društvu“, poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković prilikom obraćanja na svečanoj Akademiji.

Najprestižnije priznanje Hrvatske obrtničke komore – Statua „Zlatne ruke“ s poveljom, koja se dodjeljuje kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad u obrtu i izniman doprinos razvoju hrvatskog obrtništva, ove je godine pripala petero hrvatskih obrtnica i obrtnika. Među laureatima ove vrijedne nagrade ovom su se prigodom našli Miro Čaržavec, vlasnik obrta za radove, proizvodnju i trgovinu „Čaržavec“ iz Velikog Trgovišća, Ines Kinkela, vlasnica ugostiteljskog obrta „Kinkela“ iz Matulja, Blaženka Omrčanin, vlasnica cvjećarsko-trgovačkog obrta „Frezija“ iz Vinkovaca, Franjo Trumbetaš, vlasnik limarsko-instalaterskog i proizvodnog obrta „Bovje“ iz Zagreba te Dragan Žambok, vlasnik obrta za bravarsko-kovačke usluge i proizvodnju „ŽAMBOK 3 TH X 1903-1“ iz Ruščice.

U sklopu programa svečane Akademije odaje se priznanje i novim majstorima i majstoricama koji su u proteklih godinu dana položili majstorski ispit, a u njihovo ime nagradu je preuzeo majstor dimnjačar Leonardo Vitković te se obratio nazočnima: „Iznimna mi je čast u ime svih majstorica i majstora zahvaliti svima koji su omogućili ovoj generaciji da bude dio obrtničke obitelji. Nadam se da ćemo uz svoj rad i trud biti motivacija idućoj generaciji majstora, kao što su naši prethodnici bili nama. Trudit ćemo se svojim radom i znanjem obavljati naš posao najbolje što možemo.“

Osim Statue i Majstorske diplome dodijeljena je i Plaketa „Zlatne ruke“ s pisanim priznanjem koju su ove godine primili Predrag Dorosulić, vlasnik uslužnog obrta „INTER-GIPS“ iz Siska, Anita i Josip Grofelnik, vlasnici obrta proizvodnje, trgovine, usluge i ugostiteljstva „Grofelnik“ iz Pregrade, Čedomir Matovina, vlasnik stolarskog obrta „Pogrebna oprema“ iz Garešnice, Dominik Meštrić, vlasnik ugostiteljskog obrta „Lovac“ iz Presečnog, Josip Perković, vlasnica obrta „Perković“ iz Slatine, Antonija Soža, vlasnica frizerskog salona „Blondie“ iz Šibenika, Zlatko Špiranec, vlasnik obrta za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova „Špiranec“ iz Požege i Joso Vrkljan, vlasnik ugostiteljskog obrta „Barbara“ iz Gospića.

Na svečanoj Akademiji upriličena je i dodjela Nagrade „Šegrt Hlapić“ koju HOK dodjeljuje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Tom prigodom najboljim je učenikom strukovne škole proglašen Krešo Gudić, koji se školuje za zidara u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ i Križevcima. Najboljom strukovnom školom proglašena je Srednja strukovna škola Vinkovci, a nagrada za najboljeg mentora mladih obrtnika dodijeljena je Tomislavu Čabraji, vlasniku obrta „ELEKTRO TEAM“ iz Vidovca kod kojeg je na naukovanju bio 51 učenik.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil u svom je obraćanju čestitao dobitnicima te zahvalio hrvatskim obrtnicama i obrtnicima na hrabrosti, marljivosti i ljubavi s kojom pristupaju svojem poslu, na njihovom doprinosu očuvanju tradicije te doprinosu razvoju hrvatskog gospodarstva. „Danas nas je oko 107 tisuća i zapošljavamo više od 215 tisuća ljudi, 7 % nas je više u odnosu na prošlu godinu. Samo u svibnju imamo 1.305 obrta više. Riječ je o ogromnoj snazi koja raste i jednom od najvitalnijih segmenata hrvatskog gospodarstva.“, zaključio je te pozvao predstavnike Vlade i državnih institucija da aktivno i zajednički rade na unapređenju okruženja za poslovanje domaćih obrtnika.

Pročitajte više » | Napisano 06.07.2023.

Obavijest obveznicima fiskalizacije - prijava radnih nedjelja

Obavijest obveznicima fiskalizacije - prijava radnih nedjelja

Vezano za Zakon o trgovini kojim je određeno da trgovac može samostalno odrediti 16 nedjelja u godini kao radne s primjenom od 1. srpnja 2023. godine obavještavamo obveznike fiskalizacije koji mogu odrediti radno vrijeme u djelatnosti trgovine prema navedenom Zakonu da prijavu radnog vremena za poslovni prostor u sustavu fiskalizacije obavljanju na način da na kartici redovnog radnog vremena odjavljuju nedjelje, a potom nedjelje prijavljuju kao iznimke pri čemu se unose datumi radnih nedjelja i njihovo radno vrijeme.

Obveznicima fiskalizacije ostavlja se rok od mjesec dana odnosno do 1. kolovoza 2023. godine da unesu promjene radnog vremena za poslovni prostor u sustav fiskalizacije.​

Izvor: Porezna uprava

Pročitajte više » | Napisano 05.07.2023.