Izdvojene novosti


Završen svibanjski ispitni rok za majstorske ispite

Završen svibanjski ispitni rok za majstorske ispite

U područnim obrtničkim komorama završen je svibanjski ispitni rok za majstorske ispite. Ukupno se prijavilo 465 kandidata i kandidatkinja u svim županijama, od čega je ispit uspješno položilo 363 kandidata i kandidatkinje. Najviše kandidata i kandidatkinja prijavilo se u Obrtničkoj komori Zagreb te je od 100 prijavljenih kandidata i kandidatkinja njih 18 odustalo, pristupilo je 82, a ispit je uspješno položilo njih 72. Nadalje, U Obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije prijavilo se 63 kandidata i kandidatkinja od čega ih je 5 odustalo, ispitu je pristupilo 58 i njih 49 je položilo ispit, dok je u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije ispitu pristupilo 36 kandidata i kandidatkinja te ih je 35 pristupilo ispitu, a njih 34 je ispit uspješno položilo. U Obrtničkim komorama Virovitičko-podravske, Varaždinske, Istarske, Međimurske, Zadarske i Karlovačke županije ispitu je pristupilo u prosjeku po komori između 20 i 30 kandidata i kandidatkinja te su uglavnom većina njih uspješno položili ispit. Hrvatska obrtnička komora čestita svim kandidatima i kandidatkinjama koji su uspješno položili ispit te time potvrdili visoku razinu kvalitete svog obrtničkog truda i rada.

Majstorski ispiti predstavljaju vrhunac obrtničkog zanimanja te su potvrda kvalitete u određenom obrtničkom zanimanju. Isto tako, svjedoče o društvenom angažmanu obrtnika i obrtnica s obzirom da osobe s majstorskim ispitom mogu uzimati naučnike na naukovanje i time obrazovati mlade naraštaje koji će nastaviti rad u obrtničkim zanimanjima.

Majstorski ispiti imaju prepoznatljivost ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u Europi, a mogu se polagati za zanimanja sa liste vezanih obrta. Regulirani su Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02).

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Ako udovoljavate uvjetima za polaganje majstorskog ispita i želite polagati ispit prijaviti se možete u područnim obrtničkim komorama u vašim županijama, a sve dodatne informacije možete saznati na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit) ili izravno u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama.

Pročitajte više » | Napisano 07.07.2021.

Exportpages Adria d.o.o. novi je partner Hrvatske obrtničke komore u okviru projekta HOK Obrtnik plus

Exportpages Adria d.o.o. novi je partner Hrvatske obrtničke komore u okviru projekta HOK Obrtnik plus

Exportpages Adria d.o.o. novi je partner Hrvatske obrtničke komore u okviru projekta HOK Obrtnik Plus, a članovima Hrvatske obrtničke komore nudi 20% popusta na kupnju jednogodišnje licence za korištenje Exportpages sustava.

Exportpages digitalni je sajam, odnosno suvremeni način oglašavanja proizvoda i usluga.

Detaljnije informacije o pogodnostima možete pronaći na sljedećoj poveznici.
https://www.hok.hr/pogodnosti/hok-obrtnik-plus/partneri/exportpages-adria-doo

Pročitajte više » | Napisano 07.07.2021.

Održan online okrugli stol na teme

Održan online okrugli stol na teme "E-trgovina" i "Alternativno rješavanje sporova" u organizaciji Hrvatske obrtničke komore

U sklopu projekta „Promocija poduzetništva“, u kojemu Hrvatska obrtnička komora sudjeluje kao partner, 30. lipnja 2021. godine održan je online okrugli stol kao blok webinar na temu „e-Trgovina” i „Alternativno rješavanje sporova” za sudionike iz Splita i okruženja.

Kroz ovu projektnu aktivnost Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u promoviraju se poduzetništvo i samozapošljavanje, proširenje poslovanja, prvenstveno e-trgovina te korištenje alternativnog i online rješavanja sporova kao potpora sigurnijem poslovanju malih poduzetnika.

Na dvosatnom webinaru sudjelovalo je 76 sudionika, uglavnom budući poduzetnici - učenici i studenti te mali i srednji poduzetnici.

Sudionici su od predavača Siniše Begovića i Suzane Kolesar saznali korisne informacije o modelima e-trgovine, mjerenju učinka digitalnog marketinga, kao i o ključnim elementima pri kreiranju sadržaja. U dijelu o alternativnom rješavanju sporova sudionici su saznali zašto je poduzetnicima ARS koristan, koje vrste ARS-a se mogu koristiti u Hrvatskoj i pri prekograničnom poslovanju te kako funkcionira online rješavanje sporova.

Polaznici webinara na internetskoj stranici www.budipoduzetnik.eu mogu pristupiti polaganju testa iz e-trgovine i alternativnog rješavanja sporova, a kada ga uspješno polože dobit će potvrdu temeljem koje će moći ostvariti pogodnosti u sklopu usluga HOK-a iz područja e-trgovine i ARS-a.

Za svakog sudionika online okruglog stola, po izlasku iz tiska, osiguran je besplatni primjerak Vodiča kroz e-trgovinu i alternativno rješavanje sporova koji će se u elektroničkom obliku moći preuzeti na web stranici projekta.

Hrvatska obrtnička komora, partner u projektu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Promocija poduzetništva“ (KK.03.1.2.24.0001). Svrha projekta je organizacija i provedba aktivnosti namijenjenih promoviranju uspješnosti poslovanja te širenje i promicanje priča o uspjehu malih i srednjih poduzetnika čime bi se omogućilo stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Do kraja rujna 2021. godine planira se održavanje još četiri ovakva webinara.

Više informacija na www.budipoduzetnik.eu, kao i na Facebook stranici www.facebook.com/BudiPoduzetnikHOK te YouTube stranici projekta.

Pročitajte više » | Napisano 05.07.2021.

Plaćanje PDV-a na uvoz od 1. srpnja i na pošiljke male vrijednosti iz trećih zemalja

Plaćanje PDV-a na uvoz od 1. srpnja i na pošiljke male vrijednosti iz trećih zemalja

Od 1. srpnja na snagu su stupile izmjene Zakona o PDV-u, a kojima se između ostalog ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti do 160 kuna, iz trećih zemalja.

Tako će hrvatski građani koji putem interneta kupuju robu primjerice iz Kine, SAD-a ili Velike Britanije i za sve male pošiljke, vrijednosti do 22 eura odnosno 160 kuna, od početka srpnja plaćati PDV po stopi od 25 posto.

Porezna uprava je na svojim Internet stranicama objavila pojašnjenja posebnih postupaka oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu, a sukladno izmjenama Zakona o PDV-u odnosno odredbi toga zakona koje na snagu stupaju 1. srpnja 2021. godine. Naime, države članice EU-a imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i direktive Vijeća (EU) 2019/1995, koje se primjenjuju od 1. srpnja ove godine.

https://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Stranice/PDV_OSS.aspx

Poreznici pritom u objavi detaljnije objašnjavaju nekoliko posebnih postupaka oporezivanja koje su propisane Zakonom o PDV-u – posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije; posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU-a, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje; posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja; te posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

U posljednje vrijeme najviše je zanimanja javnosti izazvao upravo posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja odnosno posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz. Riječ je pritom o prodaji na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja koja se odnose na krajnje, pojedinačne kupce, a ne odnosi se na isporuke poreznim obveznicima (pravne i fizičke osobe) upisanim u registar obveznika PDV-a te male porezne obveznike koji su prešli prag stjecanja i sl.

Naime, građani sada prilikom preuzimanja tzv. pošiljki male vrijednosti (do 22 eura odnosno 160 kuna) koje se internetom kupe npr. iz Kine ili neke druge zemlje koja nije članica Europske unije ne plaćaju PDV. No, od 1. srpnja će se i na te pošiljke koje dolaze iz trećih zemalja ili trećih područja plaćati PDV po stopi od 25 posto, ali je kod postupaka razlika hoće li im PDV već biti obračunat u cijenu ili će ga platiti prilikom preuzimanja pošti ili kurirskoj službi.

Tako će se od početka srpnja za takve pošiljke moći primjenjivati posebni postupak – IOSS (eng. Import One Stop Shop), koji obuhvaća samo dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135 kuna, osim dobara koja podliježu trošarinama.

Porezni obveznik koji odabere primjenu tog posebnog postupka ili njegov posrednik mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti u okviru posebnog postupka, a Porezna mu dodjeljuje tzv. IOSS identifikacijski broj.

Kako se s početkom srpnja ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a za pošiljke male vrijednosti, porezni obveznik koji primjenjuje IOSS će od tada i za te pošiljke naplatiti PDV od kupca kao dio prodajne cijene.

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj putem svoje internet stranice prodaje dobra koja iz SAD-a u pošiljkama vrijednosti do 1.135 kuna dolaze izravno kupcima u Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj. Ako odabere primjenu IOSS-a, prilikom prodaje zaračunava PDV po stopi koja se primjenjuje u Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj, uključuje zaračunati PDV u prodajnu cijenu, naplaćuje ga od kupca te putem IOSS-a prijavljuje i plaća PDV za te isporuke na jednom mjestu, pojasnili su iz Porezne uprave.

No, u slučaju kada se ne primjenjuje IOSS, za uvoz dobara čija vrijednost nije veća od 1.135 kuna, primjenjivat će se posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz​. Taj postupak može primjenjivati osoba koja prijavljuje dobra Carinskoj upravi za račun osobe kojoj su dobra namijenjena, primjerice Hrvatska pošta, kurirske službe. Za plaćanje PDV-a odgovorna je osoba kojoj su dobra namijenjena pa će od te osobe pošta ili kurirska služba naplatiti PDV po stopi od 25 posto.

I taj postupak poreznici ilustriraju primjerom. Tako npr. porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj putem portala iz Austrije prodaje dobra koja iz Kine u pošiljkama vrijednosti do 1.135 kuna dolaze izravno kupcima u Hrvatsku. Portal iz Austrije omogućuje prodaju dobara te se smatra isporučiteljem, međutim nije se prijavio za primjenu IOSS-a. Pošiljka pristiže u poštanski ured u Zagrebu te Hrvatska pošta prijavljuje dobra Carinskoj upravi. Kupac plaća PDV pri uvozu po stopi od 25 posto. Ako kupac preuzme pošiljku, plaća PDV Hrvatskoj pošti koja taj PDV zajedno s PDV-om naplaćenim u okviru ovog posebnog postupka prijavljuje u mjesečnoj prijavi i uplaćuje u državni proračun, objašnjavaju iz Porezne uprave.

Pročitajte više » | Napisano 05.07.2021.

Hrvatska obrtnička komora obilježila svoj dan uručenjem priznanja obrtnicima

Hrvatska obrtnička komora obilježila svoj dan uručenjem priznanja obrtnicima

U proteklih godinu dana 1056 majstora položilo majstorske ispite, Ranogajec poručio da vjeruje u budućnost obrtništva - HOK-u su interes i zaštita obrtništva na prvom mjestu
Obilježavanje Dana Hrvatske obrtničke komore i ove je godine bio povod prisjećanju na 1. srpnja 1994. godine. Važan je to datum u kojem je održana Obnoviteljska skupština HOK-a, institucije čiji je glavni cilj zastupati interese obrtništva i obrtnika.

Zbog dobre suradnje tijekom koronakrize dodijeljena je Povelja za doprinos obrtništvu,
Hrvatskome zavodu za zapošljavanje, koju je u ime Zavoda primio ravnatelj Ante Lončar.

U okviru svečane Akademije svake se godine najzaslužnijim obrtnicima koji su svojom aktivnošću i suradnjom s Hrvatskom obrtničkom komorom dali izniman doprinos razvoju obrta i obrtničkih institucija, dodjeljuju nagrade i priznanja.

Isto tako, u okviru ovog važnog godišnjeg događanja promoviraju se novi majstori. Hrvatska obrtnička komora ponosi se brojkom od njih 1.056 koji tijekom ove krizne godine položili majstorske ispite.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, već tradicionalno, na proslavi Dana Hrvatske obrtničke komore, uručuje nagradu „Šegrt Hlapić“, najboljim učenicima, školi i mentoru. Ove je godine nagradu za najbolju školu dobila Gospodarska škola Čakovec, najboljim mentorom proglašen je Antun Blazinić iz Bedekovčine, a nagrada koja je namijenjena učenicima ove je godine dodijeljena Nikoli Vukanu iz Splita.

Dodjela nagrada zaslužnim obrtnicima dio je događanja koje ima poseban značaj i za organizatora i za laureate.

Najvećim priznanjem Hrvatske obrtničke komore koje se dodjeljuje kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad u obrtu i izniman doprinos razvoju hrvatskog obrtništva, statuom Zlatne ruke s poveljom, ove su godine nagrađeni: ENRICO CERNECCA, vlasnik obrta za poljoprivredu i trgovinu 'RIKO' iz Rovinja; ŽELJKO DOROTIĆ, vlasnik dimnjačarskog obrta 'DIM' iz Velike Gorice; ANTE LUKAČIĆ, vlasnik ugostiteljskog obrta 'AMORELA' iz Biograda na Moru; GORAN MARŠANIĆ, vlasnik obrta 'AUTOPRIJEVOZNIK MARŠANIĆ GORAN' iz Podrvnja; KSENIJA PLAVEC FIKET, vlasnica obrta za fotografske usluge 'PLAVEC & FIKET' iz Varaždina; MARIJA POSAVEC, vlasnica frizerskog obrta 'MULIER' iz Koprivnice; MARINA STOJKOVIĆ, vlasnica frizerskog obrta 'ŽUTI BALON' iz Duge Rese; BRANKO STRIČAK, vlasnik obrta 'VODOINSTALATER STRIČAK' iz Zagreba; ŽELJKO ŠALKOVIĆ, vlasnik obrta 'PBR ŠALKOVIĆ' iz Radoboja; RAJKO CMREČNJAK, vlasnik obrta 'VINOGRADARSTVO-PODRUMARSTVO CMREČNJAK' iz Svetog Urbana; ANTE FARČIĆ, vlasnik postolarskog obrta 'FARČIĆ' iz Dubrovnika i BLANKA KUPRES, vlasnica obrta za knjigovodstvene usluge 'DEM' iz Pule;

Važno priznanje koje se dodjeljuje zaslužnim obrtnicima je i plaketa Zlatne ruke s pisanim priznanjem. Hrvatska obrtnička komora tim je priznanjem ove godine nagradila sljedeće obrtnike: ANTO BILOBRK, vlasnik ugostiteljskog obrta 'BILBURGER' iz Požege; STJEPAN BIROVIĆ, vlasnik obrta za pogrebničke djelatnosti 'PRIZMA' iz Donjeg Miholjca; IVANKA ČAČIĆ, vlasnica frizerskog obrta 'Salon za uljepšavanje Viktorija' iz Siska; ANTUN KOVAČIĆ, vlasnik obrta za galvanizaciju, proizvodnju, usluge i trgovinu 'ZGR KOVAČIĆ' iz Križevaca; IVAN LOVRIĆ, vlasnik obrta 'Graditeljstvo i interijeri LOVRIĆ' iz Bjelovara; NEDILJKO NOGALO, vlasnik kovačkog obrta 'NOGALO' iz Slivna; ZLATKO RADILOVIĆ, vlasnik obrta PAPIRNATA KONFEKCIJA 'GRAFORAD' iz Rugvice; MILAN SESAR, vlasnik ugostiteljskog obrta 'MALI RAJ' iz Opatije;

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec istaknuo je da je Hrvatska obrtnička komora dom strukovnog obrazovanja i jedina institucija koja stoji na braniku strukovnih zanimanja u Hrvatskoj.

„Obrtnicima u zadnjih godinu i pol dana nije bilo lako. Koronakriza nanijela je velike štete obrtništvu, ali razoran potres koji nas je zadesio, pokazao je da su obrtnici bili prvi na terenu i spremni pomoći u bilo kojem trenutku. Hrvatska obrtnička komora je jedina institucija koja zastupa interese svih obrtnika i kao takvoj nema joj alternative. Jedino Hrvatska obrtnička komora razumije obrtništvo i štiti ga snagom argumenata, a ne argumentima snage i govorom ulice. Jedino komora kojom upravljaju obrtnici, isti oni koji žele stvarati budućnost unutar svoje kuće. Zato hvala i našim kritičarima jer nas oni čine boljima. U nama su probudili inat i pozitivan naboj za još bolji, ustrajniji rad. Poručujem svima da će u Hrvatskoj obrtničkoj komori i dalje imati vrijednog partnera, suradnika i pomoć“, rekao je Ranogajec.

Važnost obrtništva kao jednog od pokretača gospodarskog razvoja i napretka Republike Hrvatske, u svojim su govorima istaknuli i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, kao i izaslanik predsjednika Vlade RH i Tomislav Ćorić, izaslanik predsjednika VRH koji je istaknuo da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja snažno podržalo obrtništvo za vrijeme trajanja koronakrize i da je to njihova obveza. Uz njih, obrtnike je podržao i gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Darko Horvat i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora
Žarko Tušek koji su uručili i priznanja. Svečanosti su prisustvovali i brojni drugi važni gosti iz gospodarskog i političkog života Republike Hrvatske.

Pročitajte više » | Napisano 02.07.2021.