Izdvojene novosti


Dogovor o održivijoj i otpornijoj transeuropskoj prometnoj mreži Europe

Dogovor o održivijoj i otpornijoj transeuropskoj prometnoj mreži Europe


Pregovarači Parlamenta i Vijeća postigli su dogovor o ažuriranim smjernicama za razvoj Transeuropske prometne mreže (TEN-T).

TEN-T je europska mreža željeznica, unutarnjih plovnih putova, ruta za kratku obalnu plovidbu i cesta, koja povezuje 424 velika europska grada s lukama, zračnim lukama i željezničkim terminalima. Cilj je novih smjernica izgradnja visokokvalitetne i pouzdane prometne mreže koja će osigurati povezanost cijele Europe bez prekida i uskih grla, bolje i brže željezničke veze za putnike i teret te bolju integraciju luka, zračnih luka i multimodalnih teretnih terminala. Kako je napomenula povjerenica za promet Adina Vălean, riječ je o ključnom sporazumu za EU koji stvara uvjete za prelazak na načine prijevoza koji pogoduju okolišu, gradi most sa susjednim državama te potiče mobilnost europskih građana i poduzeća, potičući tako konkurentnost europskog gospodarstva, otvaranje radnih mjesta i jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije EU-a.

Mreža će se razvijati postupno, u skladu s dogovorenim rokovima tijekom tri faze: dovršenje osnovne mreže do 2030., novouvedene proširene mreže do 2040., a sveobuhvatna mreža trebala bi biti dovršena 2050. godine. Kako bi se osiguralo da planiranje infrastrukture zadovoljava stvarne operativne potrebe, uz integraciju željeznica, cesta i vodnih putova, novom se uredbom uspostavlja i devet „europskih prometnih koridora” koji imaju iznimnu stratešku važnost za razvoj putničkog i teretnog prijevoza u Europi. Privremeni dogovor uzet će u obzir različite polazišne točke u državama članicama koje bi trebale uskladiti nacionalne planove s prometnom politikom EU-a. Isto tako, u obzir će se uzeti i raspoloživa financijska sredstva država članica te potrebe za ulaganjima.

Nova TEN-T mreža uključuje održivije oblike prijevoza i poboljšanje multimodalnosti, odnosno kombiniranja nekoliko vrsta prijevoza tijekom jednog putovanja te izgradnju mreže željeznica, cesta, unutarnjih plovnih putova i pomorskih pravaca na kraćim relacijama, koji će biti povezani preko luka, gradova i terminala diljem Europske unije. Kako bi se to moglo provesti, potrebno je razviti i prilagoditi infrastrukturu.

Konkretno, vezano uz željeznicu, do kraja 2040. uvest će se jedinstveni Europski sustav za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS), prijeći će se na europsku standardnu nominalnu širinu kolosijeka (1435 mm), povećat će se broj teretnih vlakova dugih 740 metara, a minimalna brzina putničkih vlakova bit će 160 km/h.

Vezano uz cestovni promet, države članice trebaju prilagoditi pitanja sigurnosti na cestama lokalnim uvjetima. Isto tako, sve ceste osnovne i proširene mreže bit će posebno projektirane, izgrađene ili modernizirane, a bit će uvedena sigurna i zaštićena parkirališta kako bi se zajamčili bolji radni uvjeti i odmor za profesionalne vozače. Do 2027. sva 424 velika grada mreže TEN-T moraju izraditi planove održive gradske mobilnosti radi smanjenja emisija te proširenja i poboljšanja javnog prijevoza i infrastrukture za pješačenje i vožnju biciklom.

Kako bi se povećala upotreba održivih načina prijevoza i smanjio broj domaćih letova, novom se uredbom podupire poboljšanje povezanosti zračnih luka velikih europskih gradova s transeuropskom željezničkom mrežom, čime će se do kraja 2040. omogućiti usluge prijevoza na velike udaljenosti.

Pokretanje nove mreže TEN-T i njezinih devet novih europskih prometnih koridora bit će ključna tema na Danima povezivanja Europe u Bruxellesu od 2. do 5. travnja 2024., vodećem događanju o mobilnosti u Europi. Slijedi službeno usvajanje dogovora od strane Europskog parlamenta i Vijeća koji će nakon toga biti objavljen u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu 20 dana kasnije.

Više informacija o novim smjernicama za razvoj TEN-T mreže možete pronaći ovdje.

Foto: ec.europa.eu

Pročitajte više » | Napisano 31.01.2024.

HOK u MINGOR-u: Obrtnicima posebna pažnja jer su stup gospodarstva i društva

HOK u MINGOR-u: Obrtnicima posebna pažnja jer su stup gospodarstva i društva

thumb
thumb
thumb
thumb
Predsjedništvo Hrvatske obrtničke komore na čelu s predsjednikom Daliborom Kratohvilom održalo je u ponedjeljak, 29. siječnja 2024., radni sastanak na temu aktualnosti u obrtništvu s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Damirom Habijanom i suradnicima. Neke od tema bile su nastavak jačanja suradnje Komore i Vlade RH, nejednak položaj obrtnika, strukovno obrazovanje i zajednički razvojni projekti, ali i pojedinačni propisi koji otežavaju poslovanje pojedinim obrtničkim djelatnostima poput Zakona o trgovini.

Ovom prilikom je predsjednik HOK-a Kratohvil izrazio zahvalnost na suradnji i sluhu za probleme obrtnika koje pokazuje Vlada RH i nadležno Ministarstvo, a koje se očituje i kroz pakete mjere pomoći te nastavak ograničavanja cijena energenata za obrtnike: „Ova Vlada se pokazala kao partner hrvatskih obrtnika, očekujemo nastavak i daljnje unaprjeđenje suradnje što se može postići time da HOK bude snažnije uključen u procese donošenja propisa i odluka o gospodarskim mjerama, primjerice uključivanjem predstavnika u formirane radne skupine. Ističem važnost nastavka ograničene cijene energenata za hrvatsko obrtništvo, mnogima od nas te su mjere omogućile nastavak poslovanja i pozitivnog trenda rasta obrtništva od gotovo 10 % unatrag godinu dana.“

Ministru i suradnicima je skrenuta pažnja na mlade obrtnike koji su opterećeni porezima i doprinosima nasuprot radnicima koji imaju oslobođenje, kao i o umirovljenima koji su u trenutku umirovljenja obavezni zatvoriti obrt. Projekt Majstorska škola na sastanku je ocijenjen kao strateški za razvoj lokalne sredine u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i obrtništva u cjelini. Riječ je o multifunkcionalnom centru s učionicama i praktikumima opremljenima najsuvremenijom opremom i uređajima za zanimanja u sustavu vezanih obrta, smještajnim i prehrambenim kapacitetima za polaznike koji se žele prekvalificirati. U pripremi i provedbi projekta ključna je podrška Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao ministarstva nadležnog za dio obrazovanja za vezane obrte, a čija je uloga i donošenje programa majstorske škole i programa majstorskih ispita.

Tema razgovora bio je i Zakon o državnoj imovini te problem poslovnih prostora s kojima se susreću obrtnici, koji ni na koji način ne mogu biti konkurentni trgovačkim lancima i velikim tvrtkama te su primorani napustiti prostore u kojima posluju i po više desetljeća. Apostrofirano je i rješenje za gorući problem nedostatka radne snage – fleksibilnije zapošljavanje radne snage u frekventnim razdobljima poslovanja po uzoru na vaučere u poljoprivredi, a otvorena je i tema velikog utjecaja ograničenja rada nedjeljom na male trgovce, osobito cvjećare, proizvođače svijeća i suvenirnice.

Na sastanku je naglašen i zajednički rad na novim kurikulumima koji će odrediti model izvođenja učenja temeljenog na radu (praktični rad) te koji će odgovarati potrebama tržišta rada, uz već započet proces modernizacije majstorskih ispita kao javne ovlasti Komore.

„Obrtništvo je važno za hrvatsko gospodarstvo i očuvanje i razvoj lokalnih sredina i kao takvo ćemo ga tretirati. Resorno Ministarstvo nastavit će čvrsto stajati uz hrvatske obrtnike i biti snažna podrška u unapređenju poslovnog okruženja za njihovo poslovanje, ali i pri odgovoru na učestale izazove i njihovom prevladavanju“, istaknuo je ministar Habijan i najavio nastavak promptnog rješavanja problema koji muče obrtništvo, počevši s radnim sastankom na temu ograničenja rada nedjeljom te međuresornim sastancima s drugim nadležnim tijelima i predstavnicima Hrvatske obrtničke komore u narednim tjednima.

Pročitajte više » | Napisano 30.01.2024.

Edukacije za modul eGrađevinski dnevnik

Edukacije za modul eGrađevinski dnevnik

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi edukacije korisnika Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU).

Sudjelovanje na edukacijama je besplatno, a organiziraju se u svrhu što jednostavnijeg i pravilnijeg rada u ISPU modulima, kao i upoznavanja korisnika sa svim funkcionalnostima sustava.

Edukacije korisnika sufinanciraju se sredstvima Europske unije u okviru projekta:

Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju, investicija C2.3. R3-I7, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
Ovim putem Vas pozivamo da se prijavite na edukaciju za korištenje modula eGrađevinski dnevnik, čiji je cilj podizanje razine kvalitete u svakodnevnom obavljanju posla ovlaštenih osoba koji su sudionici u gradnji kao i dostupnost kvalitetnih informacija ostalim subjektima.

Sadržaj konferencijskog tipa edukacije jednak je onima održanim tijekom 2023. godine. Ako ste već prisustvovali edukaciji eGrađevinski dnevnik, a htjeli biste ponovno sudjelovati, možete se prijaviti na neki od termina iz tablice u nastavku poziva.

Edukacija eGrađevinski dnevnik održat će se prema sljedećim terminima i lokacijama:

Grad Lokacija održavanja Datum održavanja Predavaona Vrijeme održavanja Prijava
Zagreb Hrvatsko katoličko sveučilište, Filipa Vukasovića 1 28. 2. 2024. Aula Magna 9:00 - 12:15 Prijava
Osijek Fakultet agroboitehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1
7. 3. 2024.

13. 6. 2024.

14. 6. 2024.

Aula Magna
9:00 - 12:15

12:00 - 15:15

9:00 - 12:15

Prijava

Prijava

Prijava

Varaždin Geotehnički fakultet, Halerrova aleluja 7
25. 4. 2024.

26. 4. 2024.

4. 6. 2024.

Aula Magna
9:00 - 12:15

9:00 - 12:15

9:00 - 12:15

Prijava

Prijava

Prijava

Split Fakultet elektronike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32
4. 4. 2024.

5. 4. 2024.

9. 4. 2024.

A100
12:00 - 15:15

9:00 - 12:15

9:00 - 12:15

Prijava

Prijava

PrijavaRaspored prijepodnevne edukacije:
08:30-09:00 Osvježenje i kava pri dolasku te registracija polaznika edukacije eGrađevinski dnevnik
09:00-12:15 Predavanje eGrađevinski dnevnik uz pauzu za osvježenje
12:15-13:00 Organizirani brunch za polaznike edukacije

Raspored poslijepodnevne edukacije:
11:30-12:00 Organizirani brunch i kava pri dolasku te registracija polaznika edukacije eGrađevinski dnevnik

12:00-15:15 Predavanje eGrađevinski dnevnik uz pauzu za osvježenje

NAPOMENA: edukacija iz modula eGrađevinski dnevnik održat će se i u Rijeci tijekom prve polovice 2024., a o točnim terminima održavanja bit ćete obaviješteni naknadno.

Obavijest o parkiranju u Zagrebu

Zbog građevinskih radova koji se odvijaju na prostoru Sveučilišnog kampusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Ilica 242), nije moguće parkirati u prostoru Kampusa.

Ako na predavanje dolazite osobnim automobilom, predlažemo Vam najbliže javne parkirne površine:

Javna garaža Algebra - https://maps.app.goo.gl/baiyzLc6wWPewdKz7 (na karti P2)
Parking na Trgu dr. Franje Tuđmana - https://maps.app.goo.gl/EcZmbeAH7rLbq3uCA (na karti P3)
Parking Črnomerec - https://maps.app.goo.gl/taZRxLsX5CuJQNZ18 (na karti P1)
NAPOMENA: Predavanje će se održati na 3. katu crne staklene zgrade Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) na sjeveroistoku kampusa (Filipa Vukasovića 1).

Upute za prijavu te karte prikazanih parkirnih površina možete preuzeti na dnu ove stranice.

Foto: freepik.com


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Poziv_eGrađevinski_dnevnik.pdf 596.51 KB
upute za prijavu (1).pdf

Pročitajte više » | Napisano 30.01.2024.

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 2024. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, objavilo je Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 2024. godinu.

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ dodjeljuje se otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom „Hrvatski otočni proizvod“.

Zahtjevi se zaprimaju do 31. listopada 2024. godine, a o podnesenom zahtjevu Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga stručnog povjerenstva.

Otočnom subjektu rješenje o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ izdaje se na rok od pet godina.

Pozivaju se svi otočni subjekti kojima istječu ili su istekli ugovori o dodjeli prava označavanja kao i svi drugi zainteresirani otočni subjekti da svoje otočne proizvode prijave na ovaj Javni poziv.

Evidencija otočnih subjekata odnosno otočnih proizvoda s važećom oznakom dostupna je ovdje.

Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2024. i dostupan je ovdje.

Foto: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Pročitajte više » | Napisano 30.01.2024.

Povećanje sredstava potpore za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Povećanje sredstava potpore za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavijestila je zainteresirane poljoprivrednike kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. godine donijela odluku o Izmjeni Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitaka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojom se ukupna sredstva za provedbu Programa s 5.000.000,00 eura povećavaju na iznos od 10.000.000,00 eura.

Cilj Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-04/416, URBROJ: 50301-05/31-23-3 od 25. listopada 2023. godine je nadoknada gubitka prihoda za svinje otpremljene na klanje iz objekata u zonama primjene naređenih mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u klaonice određene za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja drže svinje.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
b) biti upisani u Registar objekata (farmi) i
c) u razdoblju od pojave afričke svinjske kuge objekti u kojima drže svinje moraju se nalaziti u zoni primjene naređenih mjera.
Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Potpora se ne može dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2022. godine.

Potpora se ne može dodijeliti proizvođačima koji ne udovoljavaju propisanim obvezama vezano uz prevenciju i kontrolu afričke svinjske kuge.

Iznos potpore utvrđuje se na način da se umnožak težine živih svinja isporučenih izravno u klaonicu (evidentiranih u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2) i prosječne cijene u tjednu koji je prethodio proglašenju zone primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika umanji za prihod od prodaje životinja koje su zaklane i druga plaćanja za iste prihvatljive troškove ukoliko postoje.

Iznos potpore ne može premašiti 100% prihvatljivog troška i ne može biti veći od 0,80 eur/kg težine živih svinja odnosno 40% prosječne cijene u tjednu koji je prethodio proglašenju zone primjene naređenih mjera na području na kojem se nalazi objekt prihvatljivog korisnika.

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge“.

Uz Zahtjev podnositelj je dužan priložiti:

Izjavu o ispunjavanju uvjeta prihvatljivosti i drugim plaćanjima za iste prihvatljive troškove
preslike izdanih računa/otkupnih blokova i dokaze o zaprimljenoj uplati za grla svinja isporučena izravno u klaonicu i evidentirana u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja kao T1 ili T2 u razdoblju od 26. lipnja 2023. godine do 15. listopada 2023. godine te u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.
Uz Zahtjev i dokumentaciju podnositelj je dužan putem elektroničke pošte na e-mail adresu trgovinske.mjere@apprrr.hr, u čijem je naslovu naveden naziv i MIBPG podnositelja, dostaviti ispravno popunjenu Tablicu isporuke svinja na klanje u kojoj mora navesti točne podatke iz točke b).

Rok za podnošenje Zahtjeva za grla svinja isporučena izravno u klaonicu u razdoblju od 26. lipnja do 15. listopada 2023. godine je 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odnosno do 21. studenog 2023. godine.

Zahtjev za svinje isporučene izravno u klaonicu u razdoblju od 16. listopada do 31. prosinca 2023. godine podnosi se od 1. veljače do 15. veljače 2024. godine.

PROGRAM POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZA NADOKNADU GUBITKA USLIJED NAREĐENIH MJERA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

IZMJENA PROGRAMA POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZA NADOKNADU GUBITKA USLIJED NAREĐENIH MJERA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZA NADOKNADU GUBITKA USLIJED NAREĐENIH MJERA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE (NN/135/2023)

IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA PRIHVATLJIVOSTI I DRUGIM PLAĆANJIMA ZA ISTE PRIHVATLJIVE TROŠKOVE

TABLICA ISPORUKE SVINJA NA KLANJE

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 30.01.2024.