Izdvojene novosti


Hrvatska obrtnička komora uspješno izradila 50 standarda zanimanja - polazišnih dokumenata za izradu novih školskih kurikuluma

Hrvatska obrtnička komora uspješno izradila 50 standarda zanimanja - polazišnih dokumenata za izradu novih školskih kurikuluma

Hrvatska obrtnička komora od 2019. godine kao partner sudjeluje u ESF projektu „Implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“ koji provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U okviru projekta Hrvatska obrtnička komora uspješno je izradila 50 standarda zanimanja koji su odobreni od strane stručnih povjerenstava te upisani u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Standardi zanimanja temeljni su dokumenti kojima se definiraju ključni poslovi pojedinih zanimanja te kompetencije potrebne za obavljanje tih poslova. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standardi kvalifikacija te obrazovni programi.

Hrvatska obrtnička komora u izradu standarda uključila je više od 600 stručnjaka u pojedinim zanimanjima, najvećim dijelom obrtnika i poduzetnika, čime je gospodarski sektor dobio izravnu priliku utjecati na prilagodbu obrazovnog sustava potrebama tržišta rada.

U svrhu dodatne promocije stručnjaka koji su izradili standarde zanimanja, Hrvatska obrtnička komora organizirala je i promotivno događanje u svibnju 2022. godine, na kojem su stručnjacima dodijeljene zahvalnice za njihov trud i angažman bez kojeg kvalitetna izrada ovih dokumenata ne bi bila moguća.

Svi standardi zanimanja koje je izradila Hrvatska obrtnička komora dostupni su na poveznici: https://hko.srce.hr/registar/ustanova/detalji/303729.

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Predstavnici HOK-a s ministrom graditeljstva razgovarali o ubrzavanju procesa obnove i uključivanju većeg broja obrtnika

Predstavnici HOK-a s ministrom graditeljstva razgovarali o ubrzavanju procesa obnove i uključivanju većeg broja obrtnika

U prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održan je sastanak ministra Branka Bačića i državne tajnice Dunje Magaš s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore na čelu s predsjednikom Daliborom Kratohvilom. Sastanku su prisustvovali potpredsjednici HOK-a Adolf Cvanciger i Antun Trojnar te obrtnici građevinari iz Sisačko-moslavačke županije, Mario Šarec i Krešimir Majcan.

Predsjednik HOK-a naglasio je kako su upravo obrtnici s potresom pogođenih područja, ali i iz cijele Hrvatske, bili prvi koji su stigli na područje Siska, Petrinje i cijele Banovine, gdje su svojom operativom i odličnom organizacijom u danima nakon razornih potresa bili na raspolaganju lokalnom stanovništvu.

Adolf Cvanciger, Mario Šarec i Krešimir Majcan upoznali su ministra s konkretnim problemima na koje nailaze mali građevinari na terenu, preprekama s kojima se susreću obrtnici prilikom prijave i sudjelovanja na natječajima za obnovu područja pogođenih potresom te su ponudili rješenja koja se tiču ubrzavanja procesa obnove. Za sljedeći tjedan dogovoren je novi sastanak na kojem će sudjelovati i djelatnici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Uz navedeno, potpredsjednik HOK-a Antun Trojnar osvrnuo se i na problem vezan uz Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prema kojem su u nepovoljan položaj stavljeni obrtnici koji su dugi niz godina u zakupu prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Predstavnici Ministarstva izrazili su spremnost za rješavanje ove problematike te će ona podrobnije biti raspravljena na novom sastanku kojem će nazočiti i djelatnici Ministarstva zaduženi za pitanja državne imovine.

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Održan pripremni sastanak diplomata Ministarstva vanjskih i europskih poslova s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore

Održan pripremni sastanak diplomata Ministarstva vanjskih i europskih poslova s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore

Danas je u Hrvatskoj obrtničkoj komori održan pripremni sastanak diplomata Ministarstva vanjskih i europskih poslova i predstavnika HOK-a. Cilj sastanka bio je priprema za odlazak diplomata u diplomatska predstavništva RH u inozemstvu.

Hrvatsku obrtničku komoru posjetili su Irena Čačić, opunomoćeni ministar, koja će otići u Veleposlanstvo RH u Ottawu, Kanada i Jozo Ljubičić, prvi tajnik, koji će biti na mandatu u Veleposlanstvu RH u Podgorici, Crnoj Gori.

Sastanak je bio prigoda za razmjenu poslovnih kontakata te informiranje o radu Komore na zastupanju i promociji interesa obrtnika, kako u Hrvatskoj tako i inozemstvu.

Diplomati su upoznati s organizacijom HOK-a i njezinim zadaćama te organiziranošću obrtnika kroz područne obrtničke komore i udruženja obrtnika na terenu.

Dražen Horvat iz Odjela za gospodarstvo i savjetovanje HOK-a ponudio je pomoć stručnih službi HOK-a vezano za pitanja o obrtništvu, poslovnim upitima, informacijama o kontaktima i ponudama hrvatskih obrtnika i slično.

Na kraju, istaknuto je da HOK stoji na raspolaganju za pomoć i suradnju u što kvalitetnijem obavljanju njihovih zadaća u državama u kojima će obavljati svoje diplomatske dužnosti.

Pročitajte više » | Napisano 14.02.2023.

Obrasci za jednostavnije poslovanje obrta (Obrazac DOH i Obrazac P-PPI)

Obrasci za jednostavnije poslovanje obrta (Obrazac DOH i Obrazac P-PPI)


Hrvatska obrtnička komora pripremila je kalkulativne obrasce kako bismo vam omogućili jednostavnije ispunjavanje porezne prijave za 2022. godinu.

Obrazac DOH služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje (do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu - porezno razdoblje), su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.
U poreznoj prijavi na Obrascu DOH iskazuju se svi ostvareni oporezivi dohoci, osim onih koji prema posebnim propisima ili međunarodnim ugovorima ne podliježu oporezivanju ili se smatraju konačnim.

Obrazac P-PPI je obvezan prilog godišnjoj poreznoj prijavi samostalnih obrtničkih djelatnosti obveznika poreza na dohodak koji predaju godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH. Podaci o ukupnim primicima i izdacima se uzimaju iz obrasca KPI. Obveza se odnosi na sve obveznike, bez obzira jesu li u sustavu PDV-a ili ne.

Obrasce možete preuzeti ovdje na dnu stranice ove stranice.
https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/obrasci-za-jednostavnije-poslovanje-obrta-obrazac-doh-i-obrazac-p-ppi

Pročitajte više » | Napisano 10.02.2023.

Održana 1. konstituirajuća sjednica Ceha graditeljstva Hrvatske obrtničke komore

Održana 1. konstituirajuća sjednica Ceha graditeljstva Hrvatske obrtničke komore

U utorak 7. veljače 2023. godine održana je 1. konstituirajuća (video) sjednica Ceha graditeljstva HOK-a u mandatnom razdoblju 2022. - 2026. godine.

Članovi Ceha raspravljali su o brojnim problemima sektora, a kao najvažniji istaknuti su:

1.Kvaliteta i broj stručnih kadrova
2.Projekti i procjene troškova – neusklađenost troškovnika
3.Uvjeti prijava na javne natječaje i javne pozive
4.Obavljanje građevinskih radova u priobalnim županijama tijekom ljetnih mjeseci
5.Pravilnik o manje složenim radovima, revidirati ili izostaviti ograničenje od 400 m² i broj stambenih jedinica, naročito kod elektroinstalacija i strojarskih instalacija
6.Pitanje odgovornosti investitora prilikom angažiranja neovlaštenog izvođača
7.Vraćanje poreznog odbitka za plaćanje građevinskih radova preko računa

Pročitajte više » | Napisano 09.02.2023.