Izdvojene novosti


Završen zimski ispitni rok za majstorske ispite

Završen zimski ispitni rok za majstorske ispite

U područnim obrtničkim komorama završen je zimski ispitni rok za majstorske ispite. Ukupno se prijavilo 385 kandidata i kandidatkinja u svim županijama koje su provodile ispite, od čega je uspješno položilo 288 kandidata i kandidatkinja. Najviše kandidata i kandidatkinja se prijavilo u Obrtničkoj komori Zagreb te je od 86 prijavljena kandidata i kandidatkinje 7 odustalo, pristupilo je 79, a ispit je uspješno položilo njih 74. Nadalje, u Obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije prijavilo se 74 kandidata i kandidatkinje od čega je 11 odustalo, a 54 uspješno položilo ispit, dok se u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije prijavilo 38 kandidata i kandidatkinja, 2 je odustalo, a uspješno je položilo ispit njih 35.
U obrtničkim komorama Istarske, Zadarske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Sisačko-moslavačke županije ispitu je pristupilo u prosjeku oko 25 kandidata i kandidatkinja te je većina njih uspješno položila ispit i time potvrdila visoku razinu kvalitete svog obrtničkog truda i rada. U ostalim komorama koje su provodile ispite polagalo je u prosjeku oko 10 kandidata uz visoku prolaznost na ispitima.
Majstorski ispiti predstavljaju vrhunac obrtničkog zanimanja kojim se potvrđuje kvaliteta u određenom obrtničkom zanimanju. Isto tako, naglašavaju društveni angažman obrtnika i obrtnica s obzirom da osobe s majstorskim ispitom mogu uzimati naučnike na naukovanje i time obrazovati mlade naraštaje koji će nastaviti rad u obrtničkim zanimanjima i tako osigurati napredak svojih lokalnih zajednica.

Majstorski ispiti imaju prepoznatljivost ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u Europi, a mogu se polagati za zanimanja sa liste vezanih obrta. Regulirani su Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02).

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

-osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
-osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
-osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
-osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
-osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.


Ako udovoljavate uvjetima za polaganje majstorskog ispita i želite polagati ispit prijaviti se možete u područnim obrtničkim komorama u vašim županijama, a sve dodatne informacije možete saznati na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit) ili izravno u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama.

Pročitajte više » | Napisano 01.02.2023.

Hrvatska obrtnička komora članica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Hrvatska obrtnička komora članica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

U srijedu 25. siječnja u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održana je 1. konstituirajuća sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.
Hrvatsku obrtničku komoru, koja je članica Odbora, predstavljao je dr. sc. Emil Priskić, potpredsjednik HOK-a i predsjednik OK Primorsko-goranske županije.
Odbor je tijelo osnovano u svrhu praćenja provedbe programa, a čine ga predstavnici tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnog društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.

Izvor: strukturnifondovi.hr


Pročitajte više » | Napisano 30.01.2023.

Hrvatska obrtnička komora: Organizirat ćemo pravnu pomoć obrtnicima kojima su izrečene kazne tijekom provedenih inspekcijskih nadzora

Hrvatska obrtnička komora: Organizirat ćemo pravnu pomoć obrtnicima kojima su izrečene kazne tijekom provedenih inspekcijskih nadzora

Cijeli sustav Hrvatske obrtničke komore je kroz informiranje i edukaciju, kao i pojedinačno savjetovanje, kontinuirano upoznavao obrtnike s koracima koje trebaju poduzeti u cilju pravilne konverzije kune u euro. Uslijedio je i poziv poduzetnicima koji su eventualno iz neznanja zaokružili cijene na cent, dva više da isto isprave i tako izbjegnu moguće sankcije.
Međutim, poduzetnici moraju poštivati i pravila tržišnog poslovanja koja su neumoljiva te primjenom kojih donose odluke o povećanju (ili smanjenju cijena). Svaki obrtnik ravnajući se prema okolnostima u kojima posluje, odnosno povećanju ili smanjenju ulaznih troškova, pojedinačno donosi odluku o korekciji cijena.
Na temelju sve većeg broja informacija i zahtjeva obrtnika koji su dobili rješenja o prekršaju i izrečenim kaznama, Hrvatska obrtnička komora i dalje će svojim članovima pružati sve relevantne informacije i savjete u suradnji s područnim obrtničkim komorama po županijama i udruženjima obrtnika. Zbog ozbiljnosti situacije i postupanja sukladno zakonu, organizirat će se odvjetnička pravna pomoć obrtnicima u sastavljanju prigovora na izrečene kazne.
Pozivamo stoga obrtnike koji su zaprimili rješenja da se jave najbližem udruženju obrtnika ili područnoj obrtničkoj komori i dostave rješenje o kazni te inspekcijski zapisnik radi davanja punomoći za sastavljanje prigovora. Kontakti svih područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika nalaze se na interaktivnoj karti web stranice Hrvatske obrtničke komore.
Sve dodatne informacije o tijeku ove aktivnosti molimo pratiti na www.hok.hr. Za sva pitanja se možete obratiti na email adresu euro@hok.hr.
Pročitajte više » | Napisano 27.01.2023.

Hrvatska obrtnička komora: Organizirat ćemo pravnu pomoć obrtnicima kojima su izrečene kazne tijekom provedenih inspekcijskih nadzora

Hrvatska obrtnička komora: Organizirat ćemo pravnu pomoć obrtnicima kojima su izrečene kazne tijekom provedenih inspekcijskih nadzora

Cijeli sustav Hrvatske obrtničke komore je kroz informiranje i edukaciju, kao i pojedinačno savjetovanje, kontinuirano upoznavao obrtnike s koracima koje trebaju poduzeti u cilju pravilne konverzije kune u euro. Uslijedio je i poziv poduzetnicima koji su eventualno iz neznanja zaokružili cijene na cent, dva više da isto isprave i tako izbjegnu moguće sankcije.
Međutim, poduzetnici moraju poštivati i pravila tržišnog poslovanja koja su neumoljiva te primjenom kojih donose odluke o povećanju (ili smanjenju cijena). Svaki obrtnik ravnajući se prema okolnostima u kojima posluje, odnosno povećanju ili smanjenju ulaznih troškova, pojedinačno donosi odluku o korekciji cijena.
Na temelju sve većeg broja informacija i zahtjeva obrtnika koji su dobili rješenja o prekršaju i izrečenim kaznama, Hrvatska obrtnička komora i dalje će svojim članovima pružati sve relevantne informacije i savjete u suradnji s područnim obrtničkim komorama po županijama i udruženjima obrtnika. Zbog ozbiljnosti situacije i postupanja sukladno zakonu, organizirat će se odvjetnička pravna pomoć obrtnicima u sastavljanju prigovora na izrečene kazne.
Pozivamo stoga obrtnike koji su zaprimili rješenja da se jave najbližem udruženju obrtnika ili područnoj obrtničkoj komori i dostave rješenje o kazni te inspekcijski zapisnik radi davanja punomoći za sastavljanje prigovora. Kontakti svih područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika nalaze se na interaktivnoj karti web stranice Hrvatske obrtničke komore.
Sve dodatne informacije o tijeku ove aktivnosti molimo pratiti na www.hok.hr. Za sva pitanja se možete obratiti na email adresu euro@hok.hr.
Pročitajte više » | Napisano 27.01.2023.

Održana 1. konstituirajuća sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore

Održana 1. konstituirajuća sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore

U srijedu 18. siječnja 2023. u prostorijama Hrvatske obrtničke komore održana je 1. konstituirajuća sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a u mandatnom razdoblju 2022. – 2026.
Sjednici je prisustvovalo svih sedam imenovanih članova Sekcije koje je uvodno pozdravio novoizabrani predsjednik Ceha Stjepan Nedoklan. Prisutne je pozdravio i predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil koji je ovaj Ceh istaknuo kao dobar primjer uspješnog funkcioniranja cehova.
Na sjednici je dogovoreno da će se, kao i do sada, održavati četiri sjednice Ceha godišnje, a po potrebi i dodatne video sjednice.
Kao glavna problematika koju je potrebno riješiti ove godine jesu ribarski alati plivarice i koće, a također je zaključeno da je potrebno zatražiti sastanak s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvom poljoprivrede, Upravom ribarstva.Pročitajte više » | Napisano 27.01.2023.