Izdvojene novosti


Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Na stranicama Porezne uprave objavljen je Nacrt Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu. ​Naredba ne može biti objavljena u Narodnim novinama prije 1. 1. 2023.godine jer se veže za propise koji stupaju na snagu s tim datumom.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu možete pronaći na dnu ove stranice.

Foto: Stockvault

https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/nove-osnovice-za-obracun-doprinosa-za-obvezna-osiguranja-za-2023-godinu

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

PODSJETNIK - HOK KALKULATOR povrata novaca u razdoblju 1.1.-14.1.2023.

PODSJETNIK - HOK KALKULATOR povrata novaca u razdoblju 1.1.-14.1.2023.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je kalkulator koji će obrtnicima pomoći u razdoblju 1.1.-14.1.2023. pri povratu eura.

Naime, u navedenom razdoblju dvojnog optjecaja, potrošači će moći istodobno koristiti euro i kunu kao zakonsko sredstvo plaćanja, dok će se od obrtnika očekivati da vrše povrat u gotovom novcu eura, osim ako nije u objektivnoj mogućnosti kada mu je dozvoljeno izvršiti povrat u gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

U kalkulator je potrebno unijeti iznos računa u valuti euro te iznos primljenih novčanica (u valuti kuna i euro). Kalkulator automatski preračunava, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, koliko je potrebno vratiti novaca u valuti euro, kako bi se obrtnicima olakšalo poslovanje u navedenom razdoblju.

Također, kalkulator predviđa i nemogućnost povrata samo u valuti euro (kada obrtnik nije u objektivnoj mogućnosti ostatak novaca vratiti u gotovom novcu eura). U takvim situacijama, potrebno je u kalkulator unijeti koliko od potrebnog iznosa za povrat eura trgovac ima, a kalkulator će tada izračunati i koliki je dodatni iznos potrebno vratiti u kunama.

Kalkulator možete pronaći na dnu ove stranice.

Obrtnici se i dalje za sva pitanja vezano uz uvođenje eura kao službene valute mogu obratiti na email adresu euro@hok.hr.

Foto: Pexels

https://www.hok.hr/aktualno/podsjetnik-hok-kalkulator-povrata-novaca-u-razdoblju-11-1412023

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

PODSJETNIK - Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

PODSJETNIK - Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Podsjećamo da obveza dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima u Republici Hrvatskoj ostaje do 31. 12. 2023. Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte (u euru i kuni) uz primjenu fiksnog tečaja konverzije započelo je 5. 9. 2022. i trajat će zaključno do 31. 12. 2023. Poslovni subjekti su obvezni dvojno iskazivati cijene isključivo prema potrošačima u Republici Hrvatskoj te su obvezni cijene roba i usluga iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje uz obvezno isticanje fiksnog tečaja konverzije:

u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako je riječ o usluzi,
na mrežnoj stranici,
u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju,
u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu,
tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge, osim u slučaju oglašavanja putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja,
u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupna svota duga,
na računu,
putem drugih oblika iskazivanja cijena.
Preračunavanje se izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (1 EUR=7,53450 HRK) zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale, na temelju treće decimale.

Sve ostale detalje oko prilagodbe i promjena koje svaki obrtnik mora provesti u svom poslovanju u procesu uvođenja eura sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH pronađite u Sažetku „Zakon o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti na dnu ove stranice.

Također, sve upite oko prilagodbe poslovanja na uvođenje eura možete postaviti na e-mail adresu: euro@hok.hr.

https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/podsjetnik-dvojno-iskazivanje-cijena-i-drugih-novcanih-iskaza-vrijednosti

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

Hrvatska obrtnička komora zatražila izuzeće za rad ugostitelja u novogodišnjoj noći

Hrvatska obrtnička komora zatražila izuzeće za rad ugostitelja u novogodišnjoj noći

S obzirom na očekivani pritisak, Hrvatska obrtnička komora zatražila je od Ministarstva financija da ugostiteljima u novogodišnjoj noći bude dopušteno vršiti povrat novca i u kunama, u slučaju da ne budu u mogućnosti izvršiti povrat u eurima.

Nastavno na traženo, Ministarstvo financija ističe da su ugostitelji dužni osigurati dovoljnu količinu eura za povrat svojim kupcima, ali ako to neće biti moguće, člankom 40. stavkom 2. Zakona o uvođenju eura dozvoljeno im je vršiti povrat i u eurima i kunama ili čak samo u kunama.

Podsjećamo i da su ugostitelji dužni u ponoć prilagoditi svoje poslovne programe tako da prvi izdani račun nakon ponoći počinje s rednim brojem 1 i da je izdan u valuti euro, dok ukupni iznos računa i dalje treba biti iskazan dvojno – tj. pojedinačne stavke na računu trebaju biti iskazane u valuti euro, a ukupan iznos računa u valuti euro i valuti kuna.

Cjelovit odgovor Ministarstva možete pronaći na dnu ove stranice.
https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/hrvatska-obrtnicka-komora-zatrazila-izuzece-za-rad-ugostitelja-u-novogodisnjoj-noci

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.

Jeste li spremni za prelazak s kune na euro? Sve korisne i bitne informacije o predopskrbi gotovim novcem eura pronađite na jednom mjestu

Jeste li spremni za prelazak s kune na euro? Sve korisne i bitne informacije o predopskrbi gotovim novcem eura pronađite na jednom mjestu

Kako bi se na vrijeme opskrbili euronovčanicama i eurokovanicama te s danom uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti, poslovni subjekti preko svoje poslovne banke mogu nabaviti eure i prije 1. siječnja 2023. godine.

U razdoblju pojednostavljene posredne predopskrbe, od 27. do 31. prosinca 2022. godine, mikro-poslovni subjekti, dakle fizičke i pravne osobe koje imaju prosječno manje od deset zaposlenika i čiji godišnji poslovni prihodi ili ukupna aktiva ne prelazi dva milijuna eura, mogu se predopskrbiti gotovim novcem i to na jedan od sljedećih načina:

kupnjom početnog paketa eurokovanica za poslovne subjekte čija vrijednost iznosi 145,50 eura, za protuvrijednost u kunama prema fiksnom tečaju (1.096,27 kuna), moguća kupnja jednog ili više paketa
pojednostavljena posredna predopskrba na temelju izjave o pojednostavnjenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura (euronovčanica i/ili eurokovanica), počevši od 27. prosinca 2022.
posredna predopskrba na temelju ugovora o posrednoj predopskrbi – sklapa se ugovor s bankom, iznos kojim se može posredno predopskrbiti pitanje je ugovornog odnosa s bankom, kao i vrsta financijskog osiguranja.
Sve ostale detalje oko prilagodbe i promjena koje svaki obrtnik mora provesti u svom poslovanju u procesu uvođenja eura sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH pronađite u Sažetku „Zakon o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti“ koji smo za vas pripremili, a nalazi se na dnu ove stranice.

Također, sve upite oko prilagodbe poslovanja na uvođenje eura možete postaviti na e-mail adresi: euro@hok.hr.

https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/jeste-li-spremni-za-prelazak-s-kune-na-euro-sve-korisne-i-bitne-informacije-o-predopskrbi-gotovim

Pročitajte više » | Napisano 09.01.2023.