Izdvojene novosti


Parlament donio novi propis o zabrani zavaravajućih informacija o proizvodima

Parlament donio novi propis o zabrani zavaravajućih informacija o proizvodima

Europski parlament prošlog je tjedna donio direktivu koja će poboljšati označivanje proizvoda i zabraniti upotrebu zavaravajućih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš. Direktivom se na popis zabranjenih poslovnih praksi u Europskoj uniji dodaje takozvani manipulativni zeleni marketing i strategije povezane s prijevremenim zastarijevanjem proizvoda. Na taj se način nastoji zaštititi potrošače od zavaravajućih marketinških praksi i pomoći im da donose informirane odluke pri kupnji.

Tvrdnja da je proizvod održiv i prihvatljiv za okoliš (takozvana „zelena tvrdnja“) postala je faktor konkurentnosti s obzirom na to da „zeleni proizvodi“ bilježe sve veći rast u odnosu na standardne proizvode. Ako proizvodi ili usluge nisu ekološki prihvatljivi kao što je predstavljeno, potrošači se dovode u zabludu te se sprečava smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

Novim se pravilima uvodi red u označivanje proizvoda zabranom upotrebe općih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš - „prihvatljiv za okoliš”, „prirodan”, „biorazgradiv”, „klimatski neutralan” i „ekološki” - bez dokaza. Reguliraju se i oznake održivosti; ubuduće će u EU-u biti dopuštene samo oznake održivosti koje su uvela javna tijela ili se temelje na službenim programima certificiranja.

Drugi je važan cilj nove direktive usmjeriti pozornost proizvođača i potrošača na trajnost proizvoda. U budućnosti će informacije o jamstvu morati biti vidljivije, a uvodi se i nova usklađena oznaka kako bi se istaknuli proizvodi s duljim jamstvenim rokom. Zabranjuju se neutemeljene tvrdnje o trajnosti (npr. da će stroj za pranje rublja izdržati 5000 ciklusa pranja ako to nije istina), upozorenja za zamjenu potrošnog materijala prije nego što je to istinski nužno (što je npr. često slučaj kod pisača) i neistinite tvrdnje da se proizvodi mogu popraviti.

Nova direktiva trebala bi biti komplementarna Direktivi o tvrdnjama o prihvatljivosti za okoliš o kojoj trenutačno raspravljaju parlamentarni odbori, a cilj joj je utvrditi jedinstveni skup pravila kojima se uređuju tvrdnje o okolišu i tako doprinijeti čistom i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije, zaštititi potrošače i poduzeća od manipulativnog zelenog marketinga te poduprijeti konkurentnost poduzeća koja ulažu u ekološku održivost svojih proizvoda i usluga, posebno onih koja posluju prekogranično te su opterećena zahtjevima različitih nacionalnih propisa.

Direktivu još treba usvojiti Vijeće, nakon čega će biti objavljena u Službenom listu EU-a, a države članice imat će 24 mjeseca da je prenesu u nacionalno pravo.

Novoj Direktivi Europskog parlamenta o jačanju položaja potrošača zaštitom od nepoštenih praksi možete pristupiti ovdje.

Foto: europa.eu

Pročitajte više » | Napisano 29.01.2024.

Europska komisija predlaže nove inicijative za jačanje gospodarske sigurnosti

Europska komisija predlaže nove inicijative za jačanje gospodarske sigurnosti

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj jučer je objavilo vijest o pet novih inicijativa za jačanje gospodarske sigurnosti Europske unije, s obzirom na sve veće geopolitičke napetosti i duboke tehnološke promjene. U skladu s Europskom strategijom gospodarske sigurnosti iz lipnja prošle godine, gospodarska sigurnost Unije nastoji se poboljšati uz istodobno očuvanje otvorenosti trgovine, ulaganja i istraživanja.

Europska unija oblikovala je otvorenu trgovinu utemeljenu na pravilima kako bi stvorila dobrobit građana, poduzeća i cijele Unije. Rastuće geopolitičke napetosti, veća geostrateška i geoekonomska konkurencija te šokovi poput pandemije i rata u Ukrajini, istaknuli su rizike koje nosi gospodarska ovisnost. Takvi rizici, ako se njima ne upravlja pravilno, mogu dovesti u pitanje funkcioniranje naših društava, gospodarstava, strateških interesa i sposobnosti djelovanja.

Stoga je Europska komisija prošle godine donijela sveobuhvatnu strategiju, koja se temelji na tri stupa:

promicanje konkurentnosti EU-a jačanjem jedinstvenog tržišta, podupiranjem snažnog i otpornog gospodarstva, ulaganjem u vještine i poticanjem istraživačke, tehnološke i industrijske baze EU-a;
zaštita gospodarske sigurnosti EU-a nizom postojećih politika i alata;
sklapanje partnerstava putem trgovinskih sporazuma, jačanje međunarodnog gospodarskog poretka te ulaganje u održivi razvoj.
Strategijom su utvrđene i četiri kategorije rizika koje treba prioritetno rješavati na svim razinama: energetska sigurnost i sigurnost lanaca opskrbe, fizička i kibersigurnost kritične infrastrukture, sigurnost tehnologije te rizik od gospodarske prisile. Kontinuirani proces procjene tih rizika i upravljanja njima, trebao bi uključivati zajedničko djelovanje u okviru unutarnjih i vanjskih politika te kohezivni skup mjera na razini EU-a i država članica, koji među ostalim uključuje popis i razvoj ključnih tehnologija, strukturirani dijalog s privatnim sektorom, podršku tehnološkoj suverenosti EU-a, rad na otkrivanju mogućih prijetnji gospodarskoj sigurnosti EU-a te jačanje suradnje s trećim zemljama.

Nove inicijative za jačanje gospodarske sigurnosti koje predlaže Komisija nadovezuju se, a usmjerene su na:

daljnje jačanje zaštite sigurnosti i poretka EU-a poboljšanom provjerom stranih ulaganja;
veću europsku koordinaciju u području kontrole izvoza, uz potpuno poštovanje postojećih multilateralnih režima i ovlasti država članica;
savjetovanje s državama članicama i relevantnim dionicima pri utvrđivanju potencijalnih rizika koji proizlaze iz odlaznih ulaganja u uski skup tehnologija;
promicanje rasprava o tome kako bolje podupirati istraživanje i razvoj koji uključuju tehnologije s potencijalom dvojne namjene to jest u civilne i vojne svrhe;
poticanje Vijeća da preporuči mjere za jačanje istraživačke sigurnosti na nacionalnoj i sektorskoj razini.
Ove će se inicijative i dalje temeljiti na tekućim procjenama rizika i strateškoj koordinaciji država članica, kako bi se postiglo zajedničko razumijevanje rizika s kojima se Europa suočava i stvorile odgovarajuće mjere kao odgovor na njih.

Više informacija o Europskoj strategiji gospodarske sigurnosti možete pronaći ovdje.

Više informacija o novim inicijativama za jačanje gospodarske sigurnosti možete pronaći ovdje.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 26.01.2024.

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je JAVNI POZIV za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela u 2024. godini, i to: kratkometražnih igranih filmova o Domovinskom ratu, kratkometražnih dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu, kratkometražnih animiranih filmova o Domovinskom ratu i kratkometražni dokumentarni serijali o Domovinskom ratu - najmanje 10 epizoda.

Svrha i cilj Javnog poziva je promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.–2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024. kroz razvoj i promicanje audiovizualne kulture.

Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti pravne osobe i obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela i upisani u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici EU te nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

U Državnom proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 6 projektnih prijedloga. Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti najviše do 20.000,00 EUR za jednu fazu produkcije ili postprodukcije audiovizualnog djela o Domovinskom ratu.

Jedan podnositelj (pravna ili fizička osoba iz točke V. Javnog poziva) može prijaviti samo jedan projektni prijedlog.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja

s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu – ne otvaraj“

Trg Nevenke Topalušić 1.

Zagreb

Javni poziv otvoren je do 15. veljače 2024. godine.

Programu sufinanciranja, javnom pozivu, uputama za podnositelje zahtjeva te obrascima, možete pristupiti OVDJE.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 26.01.2024.

NOVOSTI   Novosti  Najčešća pitanja i odgovori Državno prvenstvo frizera i kozmetičara te Školsko n... Najčešća pitanja i odgovori - Državno prvenstvo frizera i kozmetičara te Školsko natjecanje frizera Hrvatske

NOVOSTI Novosti Najčešća pitanja i odgovori Državno prvenstvo frizera i kozmetičara te Školsko n... Najčešća pitanja i odgovori - Državno prvenstvo frizera i kozmetičara te Školsko natjecanje frizera Hrvatske

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI:

Natjecanje kozmetičara

Smiju li modeli imati odjevnu kombinaciju i frizuru usklađenu s temom? Ocjenjuje li se cijeli izgled ili se fokusira isključivo na šminku na licu?

Modeli moraju imati frizuru i odjeću usklađenu s temom, pri čemu se ocjenjuje šminka, ali ovo dodatno pridonosi ukupnom dojmu.

U navedenim kategorijama, modeli imaju prethodno pripremljenu podlogu, no nije navedeno jesu li dopuštene unaprijed ugrađene ekstenzije trepavica.

Zabranjena je trajna šminka i ekstenzije trepavica. Mogu se koristiti parcijalne trepavice ili jednokratne trepavice u komadu koje se postavljaju na natjecateljskom podiju.

U kategoriji creative eyes, smiju li se primijeniti cirkoni, naljepnice (dekorativne za lice) i drugi ukrasi u području očiju ili su dopušteni samo proizvodi za šminkanje?

U kategoriji creative eyes dozvoljena je upotreba ukrasa u području očiju.

U kategoriji smokey eyes, je li obavezno koristiti isključivo mat crnu boju ili je dopušteno koristiti druge tamne nijanse sjenila unutar iste tehnike? Također, može li se koristiti, na primjer, lid gloss?

U kategoriji smokey eyes look ne mora biti isključivo crna mat boja, nego se mogu koristiti i druge boje.

U kategorijama bridal make up i smokey eyes, budući da se o commercial bridal make up, ocjenjuje li se kreativnost ili samo preciznost, aplikacija, tehnika i sklad šminke na licu?

U navedenim kategorijama ocjenjuje se sve navedeno, pri čemu je važno da commercial bridal make up bude nosiv. Drugim riječima, očekuje se klasični beauty make up s dodatkom vaše kreativnosti.

Školsko natjecanje frizera

Dobila sam upute, međutim nije mi sasvim jasno treba li učenik na natjecanju obojiti kosu modelu ili je potrebno da model već dođe s prethodno određenom bojom kose? Ako je potrebno bojanje na natjecanju, postoji li vremensko ograničenje za izvođenje te aktivnosti? Također, je li odgovornost učenika donijeti sa sobom sve potrebne pribore i preparate?

Natjecatelji moraju prethodno obijati kosu modela, a na natjecanju samo šišaju i friziraju. Sav pribor, alat i materijale učenici donose sa sobom.

Natjecanje frizera seniori

Prijavila bih se za kombiniranu i pojedinačnu kategoriju, ali me zanima je li tada potrebno imati dvije lutke ili je dovoljna jedna?

U slučaju prijave na dvije kategorije, natjecatelj treba imati dvije lutke.

Pročitajte više » | Napisano 25.01.2024.

Najava organizacije i sufinanciranja nastupa članova HOK-a na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024.

Najava organizacije i sufinanciranja nastupa članova HOK-a na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024.

Pozivaju se hrvatski obrtnici i poduzetnici da iskoriste prigodu i prezentiraju svoje proizvode i usluge u organizaciji i sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. koji će se održati od 16. do 20. travnja 2024. godine.

Radi se o važnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od oko 700 izlagača iz preko 20 država, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, obrada kamena, prerada gume, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, komunalna oprema, prehrambena industrija, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tradicijski obrti, kolektivni nastupi zemalja...

Ovogodišnja zemlja partner sajma u Mostaru je Republika Hrvatska, što će svakako pridonijeti internacionalnoj posjeti poslovnih ljudi i inozemnih tvrtki.

Pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2023. godine:

preko 700 izlagača
paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2
26 država na sajmu
oko 33.000 posjetitelja
preko 300 akreditiranih novinara
Aktualne informacije vezane za sajamsku izložbu u 2024. godini:

Naziv sajma: 25. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2024

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 16. - 20. 4. 2024.,10:30 – 18:30 sati sve dane sajma, osim zadnjeg dana kada sajam radi do 14:00 sati

Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Internet stranice sajma:www.mostarski-sajam.com, www.mostar-fair.com

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, dežurnu osobu, domaćicu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, besplatni Internet, sve potrebne informacije te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, s logistikom nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje za članove HOK-a od 50% iznosi 84,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno 105,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 168,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 210,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, ali u slučaju vertikalnog panoa na stijeni iznosi 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

prijavu – obavezno navesti potreban namještaj na štandu,
podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koja se šalje na sajam,
izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.
ROK PRIJAVE NASTUPA: 8. 3. 2024. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala:

u Hrvatsku obrtničku komoru na adresu: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili
putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr
Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, istu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se javiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat i/ili e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Iskoristite priliku i prezentirajte svoje proizvode i usluge na ovome važnom sajmu u Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Pozivamo izlagače koji žele prvi puta prezentirati svoje proizvode ili usluge da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a, s obzirom na to da je zemlja partner Republika Hrvatska pa će dodatni fokus biti stavljen na hrvatske izlagače.

Prijavne materijale i uvjete nastupa na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. godine možete pronaći na dnu ove stranice.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Prijava izlaganja za 25. Međunarodnom sajamu gospodarstva u Mostaru 2024_članovi HOK-a.doc 74 KB
Prijava izlaganja za 25. Međunarodnom sajamu gospodarstva u Mostaru 2024_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a.doc 72.5 KB
Informacije o obradi podataka u svrhu prijave izlaganja na 25 Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 20

Pročitajte više » | Napisano 25.01.2024.