Izdvojene novosti


Podnošenje zahtjeva za potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 15. do 30. travnja 2023.

Podnošenje zahtjeva za potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 15. do 30. travnja 2023.

Obavještavamo da je od 15. do 30. travnja 2023. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su nastali tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Ukupna omotnica od 5.000.000,00 HRK/ 663.614,04 EUR proporcionalno će se raspodijeliti prihvatljivim korisnicima sukladno broju kilograma nusproizvoda evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“ u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, pri čemu najveći iznos potpore iznosi 0,20 HRK/0,03 EUR po kilogramu isporučenih nusproizvoda.

Za potporu su prihvatljivi korisnici koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja isključivo pisanim putem na obrascu Zahtjeva za potporu, kojeg je nakon popunjavanja potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji za plaćanja neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za potporu – nusproizvodi 2023.“.

Uz Zahtjev za potporu obvezno je priložiti i popunjenu i potpisanu Izjavu o poslovnim subjektima.

Za potporu su prihvatljivi korisnici koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Pročitajte više » | Napisano 18.04.2023.

PAŽNJA, PAŽNJA! Majstor je…samo onaj koji je položio MAJSTORSKI ISPIT

PAŽNJA, PAŽNJA! Majstor je…samo onaj koji je položio MAJSTORSKI ISPIT

Majstorski ispit …

kompleksan ispit kojim se dokazuje najveća razina obrazovanja u obrtništvu: razina 5 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,
provodi se prema uvjetima i programu propisanom od strane ministarstva nadležnog za obrt,
uspješnim polaganjem se stječe Diploma o majstorskom zvanju.
Diploma o majstorskom zvanju je znak kvalitete

Majstorska diploma označava visoku razinu stručnosti i odgovornosti te vladanje svojom strukom što jamči kvalitetu proizvoda i usluga.

Diploma o majstorskom je važna za otvaranje obrta i poduku učenika

U brojnim zanimanjima položen majstorski ispit daje pravo na otvaranje obrta, odnosno samostalno obavljanje zanimanja: samozapošljavanje. Također, majstorski ispit je jedan od preduvjeta koji omogućuje primanje učenika na praktični dio naukovanja.

Nema nezaposlenih majstora

Slika govori više od riječi…

Grafikon_majstori

*Izvor: Republika Hrvatska. Hrvatski zavod za zapošljavanje. Statistika. https://statistika.hzz.hr/Statistika.aspx?tipIzvjestaja=1, Pristupljeno na dan 5. travnja 2023.

Asocijacije na riječ majstor (savjetnici/e za obrazovanje područnih obrtničkih komora)

Asocijacije majstor

Anketu proveo Odjel za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala Hrvatske obrtničke komore u ožujku 2023. godine

Položio si majstorski ispit i stekao majstorsko zvanje?

Čestitamo! Istakni svoj majstorski naziv u imenu svog obrta ili tvrtke, u komunikaciji s javnošću – na web stranici, na društvenim mrežama, na vizitki.

Jer nisu svi majstori. Nego samo oni koji su uspješno položili majstorski ispit.

Više o majstorskom ispitu saznajte OVDJE.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.04.2023.

Natječaj za tisak promotivnog materijala - plakat

Natječaj za tisak promotivnog materijala - plakat

Hrvatska obrtnička komora, za projekt Erasmus+ Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET, broj projekta: 2022-1-HR01-KA220-VET-000086943, prikuplja ponude za tisak promotivnog materijala - plakat.

Opis predmeta nabave

Tisak promotivnog materijala – plakat

veličina: B2
papir: kunstdruck, sjajni, 135 g/m2
tisak: color 4/0, jednostrano
grafička priprema za tisak: DA
Dizajn plakata osigurava Naručitelj.

Količina: 25 komada

NAPOMENA: Ponuda treba sadržavati sve navedene elemente. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Datum dostave ponude

20. 4. 2023.

do 14 sati u Hrvatsku obrtničku komoru neovisno o načinu dostave ponude

ako ponudu dostavljate u zatvorenim kuvertama potrebno je navesti naznaku: NE OTVARATI – PONUDA ZA TISAK PROMOTIVNOG MATERIJALA - PLAKAT za projekt Erasmus+ Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET, broj projekta: 2022-1-HR01-KA220-VET-000086943
Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude,
putem redovne pošte uzimajući u obzir da pošta mora biti zaprimljena u Hrvatskoj obrtničkoj komori do naznačenog datuma.
Ponude koje su nepotpune ili su stigle nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Opći uvjeti natječaja:

cijena ponude za uslugu nudi se kao u maloprodaji s posebno iskazanim PDV-om,
cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača,
u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave,
rok valjanosti ponude je 60 dana.
Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr i hok@hok.hr

Zoran Varga

Tel: 01/4806 657

e-mail: zoran.varga@hok.hr i hok@hok.hrPročitajte više » | Napisano 13.04.2023.

Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike - Vaučeri za plin

Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike - Vaučeri za plin

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je od danas otvorila mogućnost novih prijava za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine.

Krajem ožujka završio je program dodjele subvencija prema Odluci Vlade od 9. ožujka 2022. Tako se nakon 31. ožujka više neće obračunavati subvencija za potrošnju plina koja je poduzetnicima dodijeljena Odlukom o dodjeli potpore, a prestaju vrijediti i svi vaučeri koji su po toj Odluci dostavljeni opskrbljivačima.

S obzirom na to da je Vlada RH 16. ožujka 2023. donijela novu Odluku o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh kojom se nastavlja postupak subvencioniranja krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike, za nastavak primanja subvencije potrebno je napraviti novu prijavu.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo subvencionira se do iznosa razlike cijene plina od 0,0277 EUR/kWh do iznosa određenog Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja se primjenjuje za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024., bez poreza na dodanu vrijednost.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz točke I. ove Odluke subvencionira se u iznosu od 0,0199 EUR/kWh bez poreza na dodanu vrijednost.

Prijave za potporu mikro, malim i srednjim poduzetnicima možete izvršiti OVDJE.

Korisničke upute možete pregledati OVDJE.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 12.04.2023.

Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

U okviru Programa ruralnog razvoja, mjere M4 – Ulaganja u fizičku imovinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je NATJEČAJ za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora u neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu:

od 5. svibnja 2023. od 12,00 sati
do 7.kolovoza 2023. do 12,00 sati.
Svrha Natječaja:

Dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Prihvatljivi korisnici:

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i dr.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju:

5.900.000,00 EUR
Visina javne potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR.
Intenzitet javne potpore i izvor financiranja:

100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otporenost
Pitanja i odgovori:

Pitanja u vezi ovoga Natječaja korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.

Pitanja se mogu postaviti od 7. travnja 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine, a odgovore na postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

Cijeli tekst Natječaja, kao i pripadajuće predloške i upute možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 12.04.2023.