Izdvojene novosti


Europska komisija odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Europska komisija odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Republika Hrvatska među prvim je državama Europske unije kojima su odobreni svi programi za novo programsko razdoblje, a Integrirani teritorijalni program s više od milijardu i pol eura omogućit će daljnja ulaganja u razvoj, zelenu tranziciju i boljitak životnog standarda za sve naše građane.

Nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu u kolovozu 2022. godine i odobrenja najvećeg razvojnog Programa unutar Kohezijske politike – Programa Konkurentnost i kohezija, Europska komisija odobrila je i posljednji program unutar Kohezijske politike kojeg je Republika Hrvatska poslala na usvajanje - Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

U okviru Integriranog teritorijalnog programa na raspolaganju je 1,569 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te Fonda za pravednu tranziciju.

Iznos od 554,76 milijuna eura izdvojen je za Industrijsku tranziciju hrvatskih regija, koja su prvenstveno usmjerena na širenje inovacija kroz uspostavu strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera, na unaprjeđenje regionalne konkurentnosti Sjeverne, Panonske i Jadranske Hrvatske, na rast i razvoj MSP-ova u okviru regionalnih lanaca vrijednosti NUTS 2 regija, razvoj poduzetništva u urbanim područjima, podrška razvoju specijalizirane poslovne infrastrukture za MSP-ove potpomognutih i brdsko-planinskih područja, te na razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

Za ulaganja u vozni park čistoga gradskog prometa, biciklističku infrastrukturu i digitalizaciju gradskog prometa na raspolaganju su sredstva od 146,55 milijuna eura.

Velik dio dodijeljenih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Programa usmjerit će se na integrirana ulaganja u gradovima i na otocima u okviru razvoja urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka, za koja su planirana sredstva od 682,76 milijuna eura.

U cilju razvoja gradova i jačanju njihove uloge kao pokretača regionalnog rasta planiraju se provoditi aktivnosti poput sanacije brownfield područja, vrednovanja, očuvanja, obnove i prezentacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine, ulaganja u višenamjensku kao i modernizaciju i obnovu javne turističke infrastrukture, izgradnje i značajne nadogradnje zelene infrastrukture, uz ulaganja u mjere energetske učinkovitosti.

S ciljem podupiranja razvoja pametnih i održivih otoka ulaganja će se usmjeriti prema integriranim ulaganjima u javnu društvenu i poslovnu infrastrukturu, razvoj zelene i plave infrastrukture, ulaganja u fizičku obnovu i revitalizaciju objekata kulturne baštine, uz ulaganja u energetsku učinkovitost.

Iz Fonda za pravednu tranziciju osigurano je 185,8 milijuna eura za ulaganja koja će doprinijeti ublažavanju učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu kroz jačanje poduzetništva u zelenom i digitalnom gospodarstvu, smanjivanju emisija stakleničkih plinova, diversificiranje regionalnih gospodarstava i povećavanju mogućnosti zapošljavanja radne snage u Sisačko-moslavačkoj i Istarskoj županiji.

Predviđena ulaganja će se provoditi temeljem planova industrijske tranzicije za NUTS 2 regije, odnosno u skladu s teritorijalnim strategijama za ulaganja u gradovima i otocima te teritorijalnim planom za pravednu tranziciju za ulaganja planirana unutar Fonda za pravednu tranziciju u skladu s principom „odozdo prema gore“.

Izvor:foto: Vecteezy.com

Pročitajte više » | Napisano 08.12.2022.

Održan Okrugli stol o alternativnom rješavanju sporova

Održan Okrugli stol o alternativnom rješavanju sporova

Okrugli stol o alternativnom rješavanju sporova (dalje u tekstu: Okrugli stol) održan je 6. prosinca 2022. godine u organizaciji Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u.

Okrugli stol pozdravnim govorima otvorili su predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil i predsjednica Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u Mirjana Magud koji su istaknuli svrhu održavanja Okruglog stola - promocija bržeg, transparentnijeg, kao i financijski povoljnijeg načina rješavanja sporova. Također, razmjena različitih znanja i iskustava, stvaranje povoljnije poduzetničke klime i jačanje konkurentnosti poduzetništva. Gđa Magud istaknula je da Sud časti HOK-a djeluje temeljem Zakona o obrtu i provodi javne ovlasti te na učinkovit, transparentan, jednostavan i brz način rješava sporove iz svoje nadležnosti.

Radni dio započeo je uvodom u temu Okruglog stola od strane tajnice Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u Ivane Šimić, a u stručnom dijelu Okruglog stola, na temu alternativnog rješavanja sporova, sudjelovali su stručnjaci iz ministarstava, centara za mirenje, udruga, visokoškolskog obrazovanja i poslovne prakse.

Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na temu alternativnog rješavanja potrošačkih sporova i Platforme za online rješavanje sporova, izlaganje je održala Danijela Marković Krstić, voditeljica odjela pri Europskom potrošačkom centru Hrvatska koja je sudionike informirala o namjeri Izmjena i dopuna Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova u 2023. godini, a koja će prvenstveno biti uvjetovana potrebom revizije Direktive o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, kao i Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova. Isto tako, Ivana Radan, viša stručna savjetnica u Službi za normativne aktivnosti iz područja zaštite prava potrošača, Uprave za trgovinu i politike javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sudionike je informirala o novom Zakonu o zaštiti potrošača te je naglasak u izlaganju stavila na prigovore potrošača koje smatra prvim korakom za postizanje sporazuma između trgovca i potrošača.

O izmjenama i dopunama Zakona o mirenju, a koji prijedlog zakona je u pripremi, ispred Ministarstva pravosuđa i uprave, skup je izvijestila Ana Lovrić, načelnica Sektora za propise građanskog i trgovačkog prava. Naglasila je da osnivanjem centara za mirenje u četiri regije (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) se želi unaprijediti i centralizirati postojeći sustav alternativnog rješavanja sporova na razini države bez zadiranja u postojeće sustave koji uspješno funkcioniraju. Arijana Kozlevčar, specijalistica u Sektoru za propise građanskog i trgovačkog prava Ministarstva pravosuđa i uprave i voditeljica projekta „Unapređenja sustava sudskog mirenja“, skupu je prezentirala projekt „Unapređenja sustava sudskog mirenja“ kojeg Ministarstvo provodi od 2020.-2023. godine, a za čiju provedbu je osigurano 1.500.000,00 EUR-a. Glavne aktivnosti projekta su: izrada komparativnih sustava alternativnog rješavanja sporova u Europskoj uniji, edukacija pravosudnog kadra, izrada Priručnika sudskog mirenja i promidžba projekta u medijima.

Jelena Uzelac, viša predavačica, ispred EFFECTUS poduzetničkog studija, izlagala je na temu potrebe za izučavanjem metoda alternativnog rješavanja sporova na visokim učilištima i sveučilištima te je kao primjer dobre prakse istaknula – kolegij „Alternativne metode rješavanja sporova“ u programu specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA, a koji je jedan od četiri studija u Republici Hrvatskoj koji alternativne metode rješavanja sporova održava kao poseban kolegij.

O iskustvu u postupcima mirenja pri Centru za mirenje pri HGK izlagala je Mirjana Košec, tajnica Centra za mirenje pri HGK koja se posebno osvrnula na potrebu redefiniranja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog izmiritelja.

Ulogu odvjetnika u približavanju mirenja poduzetnicima, sudionicima Okruglog stola, prezentirala je Sanja Tafra, odvjetnica i predsjednica Upravnog odbora Centra za mirenje pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori te je naglasila kako je uloga odvjetnika u mirenju značajna, ali da je prvenstveno potrebno i korisno odvjetnike educirati u području alternativnog rješavanja sporova. Ističe, u radu odvjetnika, naglasak je potrebno stavljati na poštivanje želja i volje stranaka, a predlaže promjenu termina „mirenje“ u „medijaciju“ za koju smatra da postiže bolji učinak za pristupanje stranaka postupcima medijacije.

Suzana Fugaj, tajnica Centra za medijaciju pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, predstavila je rad Centra za medijaciju Hrvatske udruge za medijaciju i naglasila potrebu redovite edukacije.

O iskustvima mirenja u kolektivnim radnim sporovima izlagala je Blaženka Rogan, menadžerica ljudskih potencijala, miriteljica u individualnim i kolektivnim radnim sporovima, trenerica za miritelje u županijama, sudski vještak i nadvještak, kao i trenerica poslovnih procesa, koja je svoja zapažanja, ali i značajna iskustva u području educiranja izmiritelja, kao i uspješne provedbe različitih medijacija prenijela sudionicima Okruglog stola.

Ana Zbiljski, specijalistica korporativnog prava i tržišne regulative, tajnica mirenja i arbitraže prema Osnovnim načelima i pravilima postupka mirenja i arbitraže u sporovima između društava koncerna Končar - Elektroindustrije d.d., predstavila je način izvansudskog rješavanja sporova u koncernu.

O svijesti potrošača o mogućnostima izvansudskog rješavanja sporova izlagao je Igor Vujović, predsjednik Unije potrošača Hrvatske koji je istaknuo kako je potrebno i dalje raditi na podizanju svijesti potrošača o mogućnostima izvansudskog rješavanja sporova te ih je neophodno educirati u skladu s potrebama digitalizacije.

Na kraju Okruglog stola, na temu promicanja općih uvjeta poslovanja s klauzulom o alternativnom rješavanju sporova kao modaliteta za unaprjeđenje i zaštitu poslovanja članova HOK-a, uz istovremenu zaštitu prava potrošača i ravnoteže ugovornih strana, izlagala je Ivana Šimić, tajnica Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, a što će biti jedna od glavnih aktivnosti Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, uz redovne poslove, u 2023. godini.

Pročitajte više » | Napisano 08.12.2022.

Upozorenje - pojava lažnih poruka (phishing)

Upozorenje - pojava lažnih poruka (phishing)

​​U posljednjih nekoliko dana zabilježen je povećan broj lažnih poruka kojima se građani obavještavaju da im je stigao povrat poreza kroz sustav ePorezna.

Lažni mailovi imaju naslov ''Vaš zahtjev za automatski povrat poreza je odobren'' te se pretvaraju da dolaze iz sustava ePorezna dok im je stvarna domena ​​porezna-uprava@eidurs-edavki.com

U mailu se također navodi da dolaze od Financijske uprave Republike Hrvatske što ne postoji.

Molimo da građani ne otvaraju navedene poveznice te da ne upisuju osobne podatke na lažnim web stranicama/portalima.

Ispravna stranica/domena Porezne uprave je: https://www.porezna-uprava.hr/​

Molimo da navedene mailove izbrišete, te s oprezom postupate prema sumnjivim linkovima, osobito onima s dozom hitnosti.

Za izbjegavanje budućih neugodnosti i/ili mogućih kompromitacija savjetuje se:

• izbjegavati ustupanje svojih lozinki i računa e-pošte drugim osobama ili servisima

• promjena svih postojećih lozinki novima te korištenje drugačije jače lozinke za svaki pojedini internetski servis

• uvijek biti na oprezu kome šaljete povjerljive poruke i/ili podatke

• biti oprezan pri otvaranju privitaka od vama nepoznatog pošiljatelja

Izvor: Porezna uprava

Izvor/foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2022.

Obavijest za sve korisnike Crodux Loyalty kartice

Obavijest za sve korisnike Crodux Loyalty kartice

Poštovani članovi HOK-a,

nastavno na vijest od lipnja o privremenoj obustavi popusta na gorivo koji je članovima Hrvatske obrtničke komore bio osiguran kroz program pogodnosti HOK Obrtnik plus i suradnju s društvom Petrol d.o.o. (prijašnji Crodux derivati dva d.o.o.) ovim putem Vas obavještavamo da suradnja s društvom ističe na dan 31.12.2022. godine.

Zbog novog načina poslovanja tvrtke Petrol d.o.o., obaviješteni smo da Ugovor o poslovnoj suradnji nije moguće produljiti. Riječ je o Loyalty ugovoru za sve članove HOK-a koji se odnosio na popust prilikom kupnje goriva te plinskih boca za kućanstvo na Crodux benzinskim servisima.

Time s datumom 31.12.2022. prestaje važiti Crodux Loyalty kartica te pripadajući popusti sa istom.

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2022.

Poziv na webinar o mogućnostima programa Erasmus+ i realizaciji projekata - 9. 12. 2022.

Poziv na webinar o mogućnostima programa Erasmus+ i realizaciji projekata - 9. 12. 2022.

Pozivamo vas na Webinar o mogućnostima programa Erasmus+, u organizaciji Erasmus+ ambasadorice i savjetnice za obrazovanje Hrvatske obrtničke komore Nevene Kurteš Martinović i drugih Erasmus+ ambasadora.

Želite se uključiti u Erasmus+ projekte, ali niste sigurni odkud krenuti? Kakvi su to projekti, kakve su mogućnosti za različite dionike? Zanima vas kako uspješno pripremiti, prijaviti i provesti Erasmus+ projekte? Kad su sljedeći rokovi za prijavu projekata? Koje su ključne novosti u pripremi i provedbi Erasmus+ projekata?

Sve to, a i puno više, možete saznati od iskusnih korisnika, Erasmus+ ambasadora na webinaru koji će se održati u petak 9. prosinca 2022. s početkom u 10 sati.

Na webinaru će se predstaviti mogućnosti programa Erasmus+, posebno u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u okviru ključne aktivnosti 1 i ključne aktivnosti 2, uz primjere uspješnih Erasmus+ projekata i savjete iz prakse pripreme i provedbe Erasmus+ projekata.

Webinar će se održati putem MS Teams platforme - POVEZNICA ZA SPAJANJE

Dnevni red:

9:50-10:00 Spajanje sudionika/ tehničke upute
10:00-10:10 Uvodni pozdrav; što je Erasmus
10:10-10:30 Mogućnosti u okviru Ključne aktivnosti 1 s primjerima dobre prakse
10:30-11:00 Mogućnosti u okviru Ključne aktivnosti 2 s primjerima dobre prakse
11:00-11:45 Panel: Kako uspješno pripremiti i provesti Erasmus+ projekte
11:00-11:45 Panel: Kako uspješno pripremiti i provesti Erasmus+ projekte
Veselimo se vašem sudjelovanju, a za sve dodatne informacije slobodno se obratite gđi Kurteš Martinović na: nevena.kurtes-martinovic@hok.hr

Pročitajte više » | Napisano 02.12.2022.