Izdvojene novosti


Preporuka obrtnicima poslodavcima o radu zaposlenika sukladno epidemiološkoj situaciji

Preporuka obrtnicima poslodavcima o radu zaposlenika sukladno epidemiološkoj situaciji

Osobna odgovornost u suzbijanju pandemije na svakom je pojedincu. Za poslodavce, zbog brige za zaposlenike ali i opstanak poslovanja, ta odgovornost je još i veća.

U ovom trenutku kao društvo moramo uložiti dodatne napore u zaustavljanju korona virusa.

U tom kontekstu Vlada RH donosi i predlaže daljnje mjere s ciljem suzbijanja većeg širenja virusa, pa je stoga preporuka i obrtnicima koji imaju zaposlenike u svojim obrtima da, gdje god je to moguće, ograniče kontakte zaposlenih od 23. prosinca 2020. do 08. siječnja 2021. Ovisno o djelatnosti i poslovima koje zaposlenici obavljaju preporučuje se rad od kuće, korištenje godišnjih odmora gdje to poslovni procesi dopuštaju te izbjegavanje svakog vida društvenih aktivnosti unutar radnog prostora poslodavca.

Pročitajte više » | Napisano 18.12.2020.

Praktična nastava kod poslodavca može se održavati u skladu s epidemiološkim mjerama

Praktična nastava kod poslodavca može se održavati u skladu s epidemiološkim mjerama

S obzirom na činjenicu da su srednje škole u cijeloj RH prešle na online nastavu, Hrvatska obrtnička komora zatražila je tumačenje Stožera Civilne zaštite RH vezano uz mogućnost nastavka održavanja praktičnog dijela naukovanja u gospodarstvu (obrtničkim radionicama i pravnim osobama).

Prema zaprimljenom odgovoru Stožera, praktična nastava za učenike srednjih strukovnih škola može se održavati kod poslodavaca u skladu s epidemiološkim mjerama HZJZ te uz pridržavanje propisa i preporuka za pojedine poslodavce i djelatnosti.

Pročitajte više » | Napisano 17.12.2020.

Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima.

Napominjemo da se Odluka odnosi i na trgovine koje se nalaze uz otvorenu šetnicu (tzv. retail parkovi, outlet centri i ostalo).

Odluka stupa na snagu 12. prosinca 2020. godine, a nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 10. siječnja 2021. godine.

Odluku možete pogledati OVDJE. https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2020-12/Odluka%20-%20trgovine%20i%20trgova%C4%8Dki%20centri.pdf

Sve Odluke Stožera civilne zaštite RH možete pogledati OVDJE. https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304

Pročitajte više » | Napisano 11.12.2020.

Održan webinar na temu „ E-Trgovina” i „Alternativno rješavanje sporova”

Održan webinar na temu „ E-Trgovina” i „Alternativno rješavanje sporova”

Svi polaznici okruglog stola i webinara koji uspješno polože test dobiti će potvrdu o istome temeljem koje će moći ostvariti pogodnosti u sklopu usluga HOK-a iz područja e-trgovine i ARS-a

Hrvatska obrtnička komora, partner u projektu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Promocija poduzetništva“, kroz svoje aktivnosti Suda časti i Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori promovira poduzetništvo i samozapošljavanje, proširenje poslovanja prvenstveno e-trgovinu te korištenje alternativnog i online rješavanja sporova kao potporu sigurnijem poslovanju malih poduzetnika.

Stoga je u sklopu projekta „Promocija poduzetništva„ održan online okrugli stol kao blok webinar na temu „ E-Trgovina” i „Alternativno rješavanje sporova” za sudionike iz Dubrovnika i okruženja.

Webinar je trajao dva sata tijekom kojeg su predavači Siniša Begović i Suzana Kolesar govorili o modelima e-Trgovine, mjerenju učinka digitalnog marketinga kao i o ključnim elementima pri kreiranju sadržaja. Također govorilo se i o alternativno rješavanju sporova, zašto poduzetnicima treba ARS, koje vrste ARS-a se mogu koristiti u Hrvatskoj i u prekograničnom poslovanju te kako funkcionira on-line rješavanje sporova.

Tijekom druge polovice prosinca na internetskoj stranici www.budipoduzetnik.eu bit će moguće pristupiti polaganju testa iz e-trgovine i alternativnog rješavanja sporova.

Svi polaznici koji uspješno polože test dobit će potvrdu temeljem koje će moći ostvariti pogodnosti u sklopu usluga HOK-a iz područja e-trgovine i ARS-a.

Za svakog sudionika online okruglog stola, po izlasku iz tiska, osiguran je besplatni primjerak Vodiča kroz e-trgovinu i alternativno rješavanje sporova, koji će se u elektroničkom obliku nalaziti i na web stranici projekta te će biti dostupan svim sudionicima bez naknade.
Svrha projekta „Promocija poduzetništva“ (KK.03.1.2.24.0001) je organizacija i provedba aktivnosti namijenjenih promoviranju uspješnosti poslovanja te širenje i promicanje priča o uspjehu malih i srednjih poduzetnika čime bi se omogućilo stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. Korisnik u projektu je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH, a partneri su uz Hrvatsku obrtničku komoru, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca.

Za više informacija sudionici se mogu s upitom obratiti projektu na www.budipoduzetnik.eu , gdje mogu pratiti i sve novosti kao i na FB stranici https://www.facebook.com/BudiPoduzetnikHOK te Youtube stranici https://www.youtube.com/channel/UCYUKHPROxEeNWvVvUhAP2TQ projekta.

Pročitajte više » | Napisano 10.12.2020.

Ponovno na raspolaganju COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Ponovno na raspolaganju COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, nastavlja s provedbom mjera za pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima čije poslovanje je ugroženo uslijed epidemije koronavirusa. Poduzetnicima je ponovno na raspolaganju „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“, a prijave počinju 9. prosinca 2020. godine u 8.00 sati. Program je financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj te je osigurano ukupno 1,3 milijarde kuna. Poduzetnici će tako moći zatražiti iznos zajma do 380 tisuća kuna, uz kamatnu stopu od 0,25%. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će poduzetnicima izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

1. CILJ FINANCIJSKOG INSTRUMENTA - Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su ili zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

2. KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI KRAJNJIH KORISNIKA - U trenutku prijave za zajam prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

1. imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ, odnosno zadovoljavaju sljedeće kriterije:

a) po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici

- mikro subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR

- mali subjekt malog gospodarstva - fizičke i pravne osobe koje prosječno imaju zaposleno manje od 50 radnika. Prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR iii)

- srednji subjekt malog gospodarstva - fizičke i pravne osobe čiji prosječni broj zaposlenih, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajne imovine je veći od prethodno navedenih, a sukladan je Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva.

b) ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao:

- trgovačko društvo ili obrti

- fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja

- ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

2. imaju više od 50% privatnog vlasništva

3. nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci,

4. nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:

a) za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;

b) za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad

5. imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme

6. uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma

7. nema ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva

U trenutku ulaganja sredstava zajma prihvatljivi korisnici moraju imati registrirano mjesto poslovanja i obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je isplaćen zajam mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj i društvo za istu mora biti registrirano.

2.1. NEPRIHVATLJIVE DJELATNOSTI KRAJNJIH KORISNIKA

Krajnji korisnici čija je osnovna djelatnost i/ili djelatnost ulaganja iz jednog od sljedećih područja, nisu prihvatljivi za financiranje:

a. Sektori isključeni člankom 1. Uredbe o potporama male vrijednosti:

- Ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture),

- Primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda);

b. Duhan i destilirana alkoholna pića. Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima;

c. Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima: financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i streljiva te trgovine njima. To se ograničenje ne primjenjuje u mjeri u kojoj su te aktivnosti dio jasnih politika Europske unije ili su povezane s njima;

d. Kasina i istovjetna poduzeća;

f. Ograničenja informatičkog sektora: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima:

- su ciljevi podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka (b) do (d); - igre na sreću i kasina na internetu; ili - pornografija,

- je svrha omogućiti nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže ili - nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka.

g) Ograničenja sektora bio-znanosti: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim organizmima („GMO”);

3. UVJETI I OTPLATA ZAJMA

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine, kao ni refundaciju prethodno plaćenih obveza. Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu (npr. dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju) kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

HAMAG-BICRO može odobravati zajmove za obrtna sredstva uz sljedeće uvjete:

Naziv programa

“COVID-19 zajam za obrtna sredstva”

Iznos

Do 380.000,00 kuna

Kamatna stopa

0,25% fiksna za cijeli period otplate zajma

Rok korištenja

6 mjeseci

Poček

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate uključujući poček najmanje 2 godine

Rok otplate

Do 5 godina uključujući poček

Instrument osiguranja

Zadužnica korisnika zajma

Isplaćeni iznos zajma ne smije prelaziti Financijskim instrumentom definirani maksimalni iznos. Prvog dana u mjesecu po isteku roka korištenja zajam prelazi u otplatu. Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama. Prva rata dospijeva tri mjeseca od prelaska zajma u otplatu.

4. NAKNADA ZA ODOBRENJE ZAJMA

Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma.

5. POTPORE

Financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ sadrži potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti HAMAG-BICRO-a ili državnu potporu dodijeljenu u skladu s Privremenim okvirom i Programom dodjele državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVIDA19 Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Zajam ne može biti odobren prema uvjetima iz ovog Programa, ako zbroj potpore sadržane u zajmu i prethodno dodijeljenih potpora prelazi limit propisan Uredbom de minimis odnosno Privremenim okvirom.

6. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Zadužnica korisnika zajma.

7. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

HAMAG-BICRO će na svojoj internet stranici objaviti način podnošenja prijave zajedno s popisom dokumentacije potrebne za prijavu na COVID-19 zajmove za obrtna sredstva.

Dozvoljeno je odobrenje COVID-19 zajma, neovisno o ranije odobrenim ESIF financijskim instrumentima (Mikro zajam za obrtna sredstva ili investicijski zajam, Mali investicijski zajam, Pojedinačno ili Ograničeno portfeljno jamstvo), ali ne za iste prihvatljive troškove. Prijava za drugi ESIF zajam (Mikro investicijski zajam ili zajam za obrtna sredstva te Mali investicijski zajam) moguća je po proteku 6 mjeseci od odobrenja zahtjeva za COVID-19 zajam, sukladno važećim Programima HAMAG-BICRO-a.

8. OSTALE ODREDBE

Pravo na zajam ne postoji. HAMAG-BICRO donosi odluke o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za zajam sukladno internim metodologijama i procedurama rada. U slučajevima manjeg odstupanja od uvjeta ovog Financijskog instrumenta i uz dokazivanje opravdanog razloga, dopuštena su izuzeća uz suglasnost Uprave HAMAG-BICRO-a. Poduzetniku može biti odobren samo jedan COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

9. ROK VAŽENJA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Pročitajte više » | Napisano 09.12.2020.