Izdvojene novosti


Izaslanstvo HOK-a s ministrom financija razgovaralo o otvorenim pitanjima

Izaslanstvo HOK-a s ministrom financija razgovaralo o otvorenim pitanjima

U Ministarstvu financija održan je sastanak izaslanstva Hrvatske obrtničke komore s ministrom financija Markom Primorcem.

Raspravljen je čitav niz otvorenih pitanja. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil ukazao je na potrebno porezno rasterećenje koje bi obrtnicima omogućilo da posluju u poticajnom poslovnom okruženju, budu konkurentniji i zadrže kvalitetne radnike. Ponovio je zahtjev HOK-a za povećanjem praga za ulazak u sustav PDV-a na 50.000,00 eura, kao i potrebu ujednačavanja stope PDV-a za ugostiteljstvo, smanjenje stope PDV-a za frizerske i cvjećarske usluge, tradicijske i umjetničke obrte, te za usluge energetskih obnova postojećih građevina radi značajnijeg administrativnog rasterećenja. Jedna od tema bila je i rješavanje pitanja poreznog tretmana napojnica, odnosno na koji način ih ozakoniti da one budu dodatni prihod djelatnika, po mogućnosti neoporezivi u većem dijelu ili u cijelosti.

Ministra Primorca izaslanstvo HOK-a upoznalo je i s otvorenim zahtjevom izjednačavanja prava mladih obrtnika s pravima mladih radnika po pitanju neplaćanja poreza na dohodak i zdravstvenog osiguranja. Ponovljeno je kako po pitanju paušalnih obrta treba propisati jasnije kriterije i postupak utvrđivanja prikrivenog nesamostalnog rada kako bi se izbjegla pravna nesigurnost.

Naglašena je i nužnost povećanja praga za nabavu dugotrajne imovine, sniženje godišnje porezne stope na poreznu osnovicu sa 20% na 18%, a izaslanstvo HOK-a ukazalo je i na potrebu produljenja roka za predaju obrasca prijave PDV-a na zadnji dan u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja. Također, ponovljen je zahtjev da se produlji rok dospijeća plaćanja obveze poreza na dohodak prema godišnjoj prijavi do 31. 3. i obveze poreza na dobit do 31. 5., kao i da se porezno prizna 100% izdataka reprezentacije.

Dogovoreno je da će razgovori o svim otvorenim pitanjima nastaviti na dobrobit obrtnika i s ciljem unapređenja partnerske suradnje s Vladom RH.

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Hrvatski obrtnici prezentiraju svoje umijeće, proizvode i ponudu usluga u organizaciji HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2023. godine

Hrvatski obrtnici prezentiraju svoje umijeće, proizvode i ponudu usluga u organizaciji HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2023. godine

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2023. koji će se održati od 8. do 12. ožujka 2023. godine.

Radi se o najvećem obrtničkom sajmu na svijetu s oko 1000 izlagača iz preko 60 zemalja svijeta te mjestu prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije, novih trendova u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu, a na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni dvadeset i sedam godina. Sajam svake godine prosječno posjeti preko 110.000 posjetitelja.

Štand Hrvatske obrtničke komore i hrvatskih izlagača smješten je u paviljonu B2, broj štanda B2 506, gdje će uz centralni info-pult HOK-a, biti prezentirana ponuda 14 direktnih izlagača članova Komore, kao i rad Hrvatske zajednice inovatora koja će prezentirati obrtnike-inovatore i rad svoje institucije. Također, na štandu će uzorke proizvoda, u jednoj skupnoj izložbi Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, prezentirati i 18 tradicijskih obrta i starih zanata s područja županije.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa i reprezentaciju na štandu, dežurnu osobu, transport eksponata na relaciji Zagreb-München-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma München te sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute i kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Hrvatska obrtnička komora pozvala je u posjet štanda predstavnike Obrtničke komore za München i Gornju Bavarsku, diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske u Njemačkoj, resornog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao i sve zainteresirane posjetitelje sajma, kako bi se i osobno uvjerili u ponudu hrvatskih obrtnika i rad HOK-a na promociji hrvatskog obrtništva van granica Hrvatske.

Posjetitelji će tako na štandu moći vidjeti unikatno izrađen masivni drveni stol i stolice od abonus hrasta starog 5.000 godina - zajednički rad obrtnika „ATELIER VARGA“ i Stolarija „PETRIĆ SA STILOM“, ručno rađene proizvode od drva obrta “PA-OR“, unikatne bukete od mirisnih prirodno rađenih sapuna obrta „LUMIRA“, atraktivne i ujedno funkcionalne elemente dekorativne javne rasvjete obrta „STROJOMEHANIKA ŠKLEDAR“, inovacije iz svijeta obrtnika i prezentaciju rada Hrvatske zajednice inovatora.

Ponudu proizvoda upotpunit će kvalitetni proizvodi i usluge iz domene obrade metala i izrade proizvoda od metala obrta: „MESINGANA GALANTERIJA ĐURETIĆ, „RADIONA ZA IZRADU ZUPČASTIH I PUŽNIH PRIJENSA HABUŠ“, „METAL HERCEG“ i „ELEKTROMEHANIKA Jurišić“, dok će tvrtka „VEDRIŠ d.o.o.“ prezentirati najnoviju ponudu gromobranskog pribora i ovjesne tehnike iz domene graditeljstva.

Posjetiteljima sajma i poslovnoj zajednici prvi puta će na sajmu svoju ponudu predstaviti jedan od rijetkih obrtnika-proizvođača visokokvalitetnih ženskih čarapa u Hrvatskoj - obrt „CHEMCOLOR“ iz Imotskog, a ponudu usluga iz domene izrade projekata, tehničke zaštite i procjene obrt „MARIS“ iz Rijeke.

Posjetiteljima štanda bit će na usluzi i predstavnik Hrvatske obrtničke komore za sva pitanja i informacije, tako da pozivamo sve domaće i strane posjetitelje sajma u Münchenu da posjete štand hrvatskih izlagača, pogledaju ponudu hrvatskih obrtnika i saznaju više o radu same Hrvatske obrtničke komore.

Posjetite štand Hrvatske obrtničke komore gdje ćete se moći informirati o ponudi hrvatskog obrtništva - bit ćete nam dragi gosti!

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva

Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva "Vaučeri za digitalizaciju"

Javnim pozivom za upis pružatelja usluga u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ potiču se ulaganja malih i srednjih poduzetnika usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Katalogom pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: Katalog) želi poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time i ubrzati postupak dodjele vaučera.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga i objavljuje:

JAVNI POZIV

za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga

u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Pozivom „Vaučeri za digitalizaciju“ sufinancirati će se sljedeći vaučeri:

vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
vaučer za strategiju digitalne transformacije
vaučer za digitalni marketing
vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)
vaučer za složena digitalna rješenja
Pozivaju se poduzetnici koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog, a u skladu s područjima za koje će se dodjeljivati vaučeri.

Kriteriji prihvatljivosti:

pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog i registrirana je najmanje dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog (dokazuje se: uvidom u obrtni registar, uvidom u Obrazac GFI-POD, REGOS, ili jednakovrijednim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja)
pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje usluge koja je predmet vaučera, sukladno NKD-u 2007., u području (odnosno odjeljku/skupini) kako slijedi:
J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
J 63.1 Obrada podataka, usluge pružatelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
M 70.2. Savjetovanje u vezi s upravljanjem
M 73.2. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
P 85 Obrazovanje (vezano za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina)
(dokazuje se: uvidom u obrtni registar)

pružatelj usluga mora imati najmanje tri (3) reference za usporedivu izvršenu uslugu (uslugu iste ili slične složenosti kao usluga koja je predmet vaučera) pruženu različitim klijentima tijekom najviše dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog, čime se dokazuje da pružatelj usluga ima potrebno iskustvo, stručna znanja i sposobnosti za pružanje usluge koja je predmet vaučera (dokazuje se: dostavljene reference)
pružatelj usluga posjeduje autorska prava/licence za sve aplikacije/softver koji koristi u okviru usluge koju pruža temeljem traženog vaučera (kriterij se koristi gdje je primjenjivo), a dokazuje se: Izjavom
pružatelj usluge ima najmanje jednog (1) zaposlenog stručnjaka na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje), s iskustvom potrebnim za određeni vaučer
Zaposleni stručnjak mora imati: najmanje 3 godine djelovanja u navedenom području ili iskustvo s najmanje 5 usporedivih projekata.- Sve navedeno mora biti provjerljivo.
Pružatelj usluge dostavlja životopis stručnjaka te navodi i kontakt podatke osobe ili organizacije gdje su reference provjerljive, a dokazuje se: životopisom stručnjaka u EUROPASS formatu s navedenim referencama i kontaktima za provjeru istih, Izjavom.
pružatelj usluge obvezuje se u slučaju gubitka zaposlenog stručnjaka istoga zamijeniti u roku 30 dana jednakovrijednim stručnjakom i o tome obavijestiti Ministarstvo, s dostavljenim životopisom novog stručnjaka, u protivnom se briše iz Kataloga (dokazuje se: Izjavom)
pružatelj usluge izvršava isplate plaće zaposlenicima, plaća doprinose za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH (dokazuje se: potvrdom Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv, Izjavom)
pružatelj usluge ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ne smije biti pravomoćno osuđena za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupciju ili prijevaru (dokazuje se: Izjavom)
pružatelj usluge nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji, odnosno ne nalazi se u postupku koji su, prema propisima države sjedišta ili nastana kojim se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični prethodno navedenim postupcima (dokazuje se: Izjavom)
Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr.

Potrebno je ispuniti Prijavni obrazac i u njemu naznačiti u kojem području vaučera želi biti upisan u Katalog (Za svako područje vaučera pod kojim želi biti upisan dužan je dostaviti zasebnu prijavu.), kao i dostaviti prateću dokumentaciju:
reference (Mora sadržavati najmanje: naziv i sjedište tvrtke koja potvrđuje referencu (klijent), naziv (ime i prezime) zakonskog zastupnika klijenta, naziv i adresu tvrtke ili stručnjaka na koju se referenca odnosi, opis i vrijednost pružene usluge te web poveznicu ako ista postoji, iskustvo/ocjenu klijenta o pruženoj usluzi, ime i prezime i kontakt podatke (telefon, e-mail) osobe koja potpisuje referencu (klijent), datum potvrđene reference, potpis klijenta, a može sadržavati i druge podatke koji dodatno opisuju sadržaj i kvalitetu rada u ovom području.)
izjavu
životopis stručnjaka
izvod iz odgovarajućeg registra
Obrazac GFI-POD, REGOS, ili važeći jednakovrijedni dokument kojeg je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
Potvrdu Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv
NAPOMENE:

MINGOR zadržava pravo isključiti pružatelja iz Kataloga u slučaju tri (3) negativno ocijenjena proizvoda ili reklamacije korisnika na isti.
Pružatelj usluge koji je upisan u Katalog ne može sudjelovati kao prijavitelj u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“.
Katalog će biti objavljen na web stranici MINGOR (ili drugoj odgovarajućoj plaftormi) i sadržavati osnovne podatke o pružateljima usluga.
Ovaj Poziv otvoren je od datuma objave do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.
Upite u vezi ovog Javnog poziva mogu se dostaviti na adresu elektroničke pošte upiti.katalog@mingor.hr.
Izvorni poziv možete proučiti na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava%20za%20EU/Javni%20pozivi/Javni%20poziv_Katalog.pdf

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Hrvatska obrtnička komora uspješno izradila 50 standarda zanimanja - polazišnih dokumenata za izradu novih školskih kurikuluma

Hrvatska obrtnička komora uspješno izradila 50 standarda zanimanja - polazišnih dokumenata za izradu novih školskih kurikuluma

Hrvatska obrtnička komora od 2019. godine kao partner sudjeluje u ESF projektu „Implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“ koji provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U okviru projekta Hrvatska obrtnička komora uspješno je izradila 50 standarda zanimanja koji su odobreni od strane stručnih povjerenstava te upisani u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Standardi zanimanja temeljni su dokumenti kojima se definiraju ključni poslovi pojedinih zanimanja te kompetencije potrebne za obavljanje tih poslova. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standardi kvalifikacija te obrazovni programi.

Hrvatska obrtnička komora u izradu standarda uključila je više od 600 stručnjaka u pojedinim zanimanjima, najvećim dijelom obrtnika i poduzetnika, čime je gospodarski sektor dobio izravnu priliku utjecati na prilagodbu obrazovnog sustava potrebama tržišta rada.

U svrhu dodatne promocije stručnjaka koji su izradili standarde zanimanja, Hrvatska obrtnička komora organizirala je i promotivno događanje u svibnju 2022. godine, na kojem su stručnjacima dodijeljene zahvalnice za njihov trud i angažman bez kojeg kvalitetna izrada ovih dokumenata ne bi bila moguća.

Svi standardi zanimanja koje je izradila Hrvatska obrtnička komora dostupni su na poveznici: https://hko.srce.hr/registar/ustanova/detalji/303729.

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.

Predstavnici HOK-a s ministrom graditeljstva razgovarali o ubrzavanju procesa obnove i uključivanju većeg broja obrtnika

Predstavnici HOK-a s ministrom graditeljstva razgovarali o ubrzavanju procesa obnove i uključivanju većeg broja obrtnika

U prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održan je sastanak ministra Branka Bačića i državne tajnice Dunje Magaš s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore na čelu s predsjednikom Daliborom Kratohvilom. Sastanku su prisustvovali potpredsjednici HOK-a Adolf Cvanciger i Antun Trojnar te obrtnici građevinari iz Sisačko-moslavačke županije, Mario Šarec i Krešimir Majcan.

Predsjednik HOK-a naglasio je kako su upravo obrtnici s potresom pogođenih područja, ali i iz cijele Hrvatske, bili prvi koji su stigli na područje Siska, Petrinje i cijele Banovine, gdje su svojom operativom i odličnom organizacijom u danima nakon razornih potresa bili na raspolaganju lokalnom stanovništvu.

Adolf Cvanciger, Mario Šarec i Krešimir Majcan upoznali su ministra s konkretnim problemima na koje nailaze mali građevinari na terenu, preprekama s kojima se susreću obrtnici prilikom prijave i sudjelovanja na natječajima za obnovu područja pogođenih potresom te su ponudili rješenja koja se tiču ubrzavanja procesa obnove. Za sljedeći tjedan dogovoren je novi sastanak na kojem će sudjelovati i djelatnici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Uz navedeno, potpredsjednik HOK-a Antun Trojnar osvrnuo se i na problem vezan uz Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prema kojem su u nepovoljan položaj stavljeni obrtnici koji su dugi niz godina u zakupu prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Predstavnici Ministarstva izrazili su spremnost za rješavanje ove problematike te će ona podrobnije biti raspravljena na novom sastanku kojem će nazočiti i djelatnici Ministarstva zaduženi za pitanja državne imovine.

Pročitajte više » | Napisano 22.02.2023.