Izdvojene novosti


Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju „58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja“.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u članku 22. Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine br. 140/2023 i 152/2023). Detaljan prikaz troškova za prihvatljive aktivnosti nalazi se u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu II. Pravilnika.

Korisnici sredstava za intervenciju 58.1.b.01. Ulaganja su poduzeća u sektoru vina (vinarije, fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 7.822.750 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća
750.000 EUR za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
550.000 EUR za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više.
Potpora odnosno financijska pomoć Unije u vidu intenziteta potpore iznosi:

50% prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća
25% od prihvatljivih troškova za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
24% prihvatljivih troškova za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za intervenciju 58.1.b.01. – Ulaganja je od 22. siječnja 2024. od 12:00 sati do 01. ožujka 2024. do 12:00 sati.

Foto: stockvault.net


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
L6_PP_O4-Plan-aktivnosti.docx 199.03 KB
PITANJA-I-ODGOVORI.docx 20.01 KB
Uputa-za-popunjavanje-Zahtjeva-putem-AGRONET-a.pdf 787.81 KB
Vino_ulaganja_Javni-natjecaj (1).zip 1.87 MB

Pročitajte više » | Napisano 24.01.2024.

Primjer Internog akta o raspodjeli napojnice

Primjer Internog akta o raspodjeli napojnice

Porezni propisi (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakon o doprinosima) propisuju porezni tretman napojnice, način prijave podataka o visini ostvarene napojnice te praćenje podataka o napojnici kroz evidencije i knjigovodstvene isprave.

Međutim, poreznim propisima ne određuju se ostali odnosi koji su stvar dogovora između poslodavaca i posloprimca - drugim riječima, poreznim propisima se ne određuje kada će se, kako i kome iznos ostvarene napojnice isplatiti.

Hrvatska obrtnička komora izradila je primjer odluke koja Vam može pomoći da uredite svoje poslovanje vezano uz primanje i raspodjelu napojnica (PRIVITAK 1, na dnu stranice). Pripremljena je i izmjena odluke koja se može koristiti višekratno tijekom godine, ovisno o Vašoj djelatnosti (PRIVITAK 2, na dnu stranice)

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2024.

Otvara se novi poziv za program Eurostars: Dostupno 200.000 eura za inovativne projekte međunarodne suradnje

Otvara se novi poziv za program Eurostars: Dostupno 200.000 eura za inovativne projekte međunarodne suradnje

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, mala i srednja poduzeća da prijave svoj inovativni projekt na Eurostars program i osiguraju bespovratnu potporu od 200.000 EUR.

Eurostars je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dva partnera iz dvije različite zemlje u projektu, a popis zemalja članica programa možete pogledati ovdje. Eurostars je dio Europskog partnerstva za inovativna mala i srednja poduzeća. Partnerstvo sufinancira Europska unija kroz Obzor Europa.

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem, a uloga malih i srednjih poduzeća u partnerstvu mora biti značajna te moraju sudjelovati s minimalno 50% projektnih troškova. Ostali partneri mogu biti poduzeća ili druga vrsta organizacije ukoliko su prihvatljivi prijavitelji u svojoj državi članici programa.

Prihvatljive su sve djelatnosti iz svih sektorskih područja, a opravdani troškovi su troškovi plaća projektnog tima, amortizacija, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja te ostali razvojni troškovi. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a krajnji cilj je razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa. Intenzitet financiranja za mikro i mala poduzeća je 60%, dok za srednja poduzeća iznosi 50%.

Kako se prijaviti?

Pune prijave podnose se centralno i izravno EUREKA Tajništvu (Bruxelles) na engleskom jeziku ONLINE putem poveznice.

Rok za podnošenje prijave je 14. ožujka 2024. do 14:00:00 sati (CET).

EUREKA Tajništvo ocjenjuje prihvatljivost projekta i organizira tehnološku evaluaciju, dok HAMAG-BICRO financijski ocjenjuje hrvatske prijavitelje u projektu.

Budite dio jedne od najvećih svjetskih mreža za međunarodnu suradnju u istraživanju, razvoju i inovacijama, prisutnoj u 37 zemalja. Više informacija o programu i samom procesu prijave možete pogledati ovdje.

Kako do projektnog partnera?

Budući da je za podnošenje uspješne prijave na Eurostars program prije svega potrebno dobro partnerstvo, HAMAG-BICRO je kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje, u suradnji s kolegama iz Švicarske inovacijske agencije Innosuisse, pokrenuo B2match platformu za spajanje hrvatskih i švicarskih poduzeća za prijavu projektne ideje na međunarodni suradnički program Eurostars. Partnere iz ostalih zemalja možete tražiti i preko Baze poslovne suradnje Enterprise Europe Network (EEN). Slobodno nam se obratite na: een@hamagbicro.hr

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2024.

Natječaj za provedbu intervencije 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Natječaj za provedbu intervencije 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 3.764.706,25 EUR, a prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji ulaze u:

sustav kvalitete za: zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalne specijalitete,
sustav ekološke proizvodnje (isključivo prerađivači),
nacionalni sustav kvalitete »Dokazana kvaliteta«.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 29. veljače 2024. do 12:00 sati.

Pravilnik o provedbi intervencija 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete i 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (NN 146/2023, 155/2023).

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2024.

Otvoreni javni poziv za Program

Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2023. godinu.

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koja ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Ciljevi ovog Programa su:

rast i razvoj poduzetništva
tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
uravnotežen regionalni razvoj.
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo..

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 eura.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 14.000,00 eura.

Ukupna vrijednost Programa je 1.327.228,08 eura.

Prijave se zaprimaju do 16. veljače 2024. godine.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Program

Otvoreni javni poziv

Popis prihvatljivih područja za provedbu Programa

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Predložak Ugovora o dodjeli bespovratne potpore

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava

Oznaka vidljivosti

Učestala pitanja i odgovori

Pročitajte više » | Napisano 23.01.2024.