Izdvojene novosti


Održana proširena 19. sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Održana proširena 19. sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Na nedavno održanoj proširenoj sjednici Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a koja se održala u Zagrebu, uz predstavnike Ceha i ribarskih Koordinacija HOK-a, prisustvovali su i ravnatelj Uprave ribarstva gospodin Ante Mišura sa suradnicima, načelnica Sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu Irena Jahutka te načelnik Sektora za nadzor i kontrolu Mario Rogošić, dok je iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture prisustvovao ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe kap. Siniša Orlić.

Između mnogobrojnih pitanja i tema, iznijeta je problematika brisanja plovila iz registra brodica i automatizmom gubitak ribarskih povlastica. Naime, određeni broj ribarskih plovila izbrisan je zbog nepodmirivanja obveza točnije nepravovremenog plaćanja naknade za upotrebu pomorskog dobra i naknade za sigurnost plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. Također, upozoreno je na neusklađenost podataka između samog plovila i plovidbene dozvole, odnosno knjižice plovila. Donesen je zaključak da će HOK prikupiti podatke od navedenih plovila koji se bave ribarstvom te će se organizirati sastanak s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kako bi se tim plovilima omogućilo ponovno upisivanje u registar.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede prisutne su izvijestili o trenutnoj dinamici isplate preostalih mjera i natječaja u ovoj godini iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014-2020. te kako se očekuje prihvaćanje novog Operativnog programa za programsko razdoblje 2021-2027. u drugoj polovici godine, a samim time i raspisivanje novih natječaja.

Nakon održane sjednice, predstavnici Ceha održali su sastanak s ministricom Vučković u prostorijama Ministarstva poljoprivrede gdje je tema razgovora bila rast cijene plavog dizela, a kao rješenje predloženo je zamrzavanje cijene na 5 kuna po litri. S obzirom na značajno povećane troškove, ministrica Vučković izvijestila je predstavnike Ceha da Ministarstvo poljoprivrede planira osigurati dodatna sredstva u iznosu od 50 milijuna kuna kroz model državne potpore, a kako bi se i na ovaj način pomoglo sektoru ribarstva.

Pročitajte više » | Napisano 03.02.2022.

Program Zadržavanja radnih mjesta nastavlja se u 2022. godini novim mjerama za siječanj i veljaču

Program Zadržavanja radnih mjesta nastavlja se u 2022. godini novim mjerama za siječanj i veljaču

Program Zadržavanja radnih mjesta nastavlja se i u 2022. godini novim mjerama za siječanj i veljaču.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dvije nove mjere - Programu zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj 2022. i Programu zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022.

Potporu za siječanj mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za siječanj uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za siječanj može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

U sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2022. godine za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 28. veljače 2022. godine do zaključno 24. ožujka 2022.

Potporu za veljaču mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za veljaču uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za veljaču može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

Ostali kriteriji dodjele potpore dostupni su na webu Programi ZRM.

Izvor: https://mjera-zrm.hzz.hr/zadrzavanje-radnih-mjesta/

Pročitajte više » | Napisano 01.02.2022.

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

Upravno vijeće HZZ-a donijelo je odluku o usvajanju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena. Odlučeno je i o manjim izmjenama unutar mjera Stalni sezonac, Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja te Biram Hrvatsku.

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu ima za cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena - ciljana skupina poslodavaca koji mogu koristiti ovu mjeru su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati i to do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 50% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

Zahtjev za potporu podnosi se u tekućem mjesecu za naredni mjesec, a iznimno se zahtjev za potporu za siječanj i veljaču 2022. godine podnosi do 28. veljače 2022. godine.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici, s tim da se mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinci. U navedenom slučaju minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan s određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. godine navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdobljima mora dokazati i jedno od sljedećeg:

pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova;
privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.
Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda, dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koju će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

Vezano za izmjene u drugim mjerama aktivne politike zapošljavanja, dopunjena je mjera Stalni sezonac u dijelu Visina subvencije i izvršena potrebna korekcija u dijelu Dokumentacija. Unutar mjera Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja napravljene su neznatne korekcije koje ne utječu na prethodno usvojene uvjete, a radi jasnijeg definiranja samih uvjeta. U mjeri Biram Hrvatsku ciljana skupina 1. dopunjena je na način da su prihvatljivi povratnici iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Izvor: https://www.hzz.hr/

Pročitajte više » | Napisano 01.02.2022.

Objavljen Natječaj za operativne koordinatore za predvidivo 900 u potresu oštećenih obiteljskih kuća

Objavljen Natječaj za operativne koordinatore za predvidivo 900 u potresu oštećenih obiteljskih kuća

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je Natječaj za operativne koordinatore – usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove za predvidivo 900 u potresu oštećenih obiteljskih kuća.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4. 3. 2022. godine u 10:00 sati, a sve potrebne informacije vezane uz objavljeni Natječaj možete pronaći na: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5910679

Pročitajte više » | Napisano 01.02.2022.

Ministar Horvat s Cehom graditeljstva Hrvatske obrtničke komore o obnovi potresom pogođenih područja

Ministar Horvat s Cehom graditeljstva Hrvatske obrtničke komore o obnovi potresom pogođenih područja

Prepreke s kojima se susreću obrtnici prilikom prijave i sudjelovanja na natječajima javne nabave za obnovu područja pogođenih potresom bile su tema koordinacijskog sastanka u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Uz ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata na sastanku su sudjelovali i savjetnica ministra Helena Jelić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu Gordan Hanžek te v.d. Ravnatelja Fonda za obnovu Snežana Penović.

Predstavnici Ceha graditeljstva HOK-a iznijeli su problematiku sektora, prenijeli informacije s terena te ukazali na potrebu pronalaska najboljih modaliteta za uključivanje obrta u proces obnove.

„Ovo je obnova u kojoj želimo iskoristi sav operativni potencijal koji imamo na području čitave Republike Hrvatske. Nakon što smo proveli određeno vrijeme u saniranju hitnih situacija i stvaranju zakonodavnog okvira putem kojeg će se stvari moći kvalitetno odvijati, došli smo do trenutka u kojem se otvara sve više radova na terenu, te je sada samo potrebno raditi na podizanju te dinamike. Glavni dio odgovornosti za organizaciju i provedbu tih radova sada je na Fondu za obnovu i Središnjem državnom uredu, čiji su predstavnici zato ovdje s vama, kako bi se na tehničkoj razini mogle utvrditi stvari koje bi mogle biti još bolje i brže, a sve uz pomoć i doprinos hrvatskih obrtnika“, poručio je okupljenima ministar Horvat.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dragutin Ranogajec izrazio je zadovoljstvo otvaranjem dijaloga s ciljem uključivanja što većeg broja obrtnika u proces obnove i što skoriji početak radova.

S tim u vezi zaključeno je da će se redovito održavati sastanci koordinacije.

Pročitajte više » | Napisano 26.01.2022.