20. Susret ribara - ZAKLJUČCI

 20. Susret ribara - ZAKLJUČCIPoštovani,

u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, jubilarni, 20. Susret ribara, održan je 29. i 30. studenoga 2015. godine u Šibeniku (hotelsko naselje Solaris).

Domaćin ovogodišnjeg stručnog skupa o ribarstvu bila je Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, a pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede.

Nakon tematskih izlaganja i rasprave, usvojeni su sljedeći ZAKLJUČCI koje dostavljamo u nastavku teksta.

Više informacija o 20. Susretu ribara dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore :

http://www.hok.hr/press/objave_za_medije/20_susret_ribara_trazimo_jasnu_i_provedivu_strategiju_hrvatskog_ribarstva_u_okvirima_euZAKLJUČCI


1. Tražimo da se u Zakon o morskom ribarstvu uvrstiti odredba koja glasi: "Ribarstvo je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku"

2. Odrediti u roku od godine dana, jasnu, nedvosmislenu i provedivu strategiju hrvatskog ribarstva u okvirima Europske unije.

3. Tražimo od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture konačno i trajno definiranje iskrcajnih mjesta i ribarskih luka, koje su od državnog značaja.

4. Tražimo financijsko rasterećenje ribara na način da se ribari oslobode od plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na način kao što se primjenjuje u susjednim mediteranskim zemljama.

5. Tražimo redefiniranje režima kočarskog ribolova u kanalima.

6. Tražimo da se i dalje sufinancira plava nafta po postojećem modelu.

7. Tražimo da se kroz Pomorski zakonik napravi Pravilnik za ribarska plovila kako bi se uvažile ribarske specifičnosti i napokon definirao pojam broda i brodice prema praksi EU.

8. Tražimo da struka, znanost i uprave na svim razinama (državne, regionalne i lokalne) poduzmu sve potrebne mjere kako bi se pomoglo da se proizvodnja školjaka u Hrvatskoj zaštiti od predatora, te da se hitno pronađu sredstva iz državnog proračuna ili iz EU fondova kako bi se pomoglo uzgajivačima školjaka u otklanjanju šteta od predatora.

9. Sljedeći, 21. susret ribara održat će se u Ličko-senjskoj županiji.

Predsjednik Ceha za ribarstvo
i akvakulturu HOK-a
Mato Oberan, v. r.

« Povratak na novosti | Napisano 03.11.2015.