HTZ EDUKACIJE 2014.

Hrvatska turistička zajednica sukladno Programu rada za 2014. godinu provodi projekt obrazovanja djelatnika sustava turističkih zajednica i zaposlenika ostalih subjekata javnog i privatnog turističkog sektora kako bi se unaprijedila njihova marketinška znanja, a time i poboljšala učinkovitost promocije na mikro i makro razini.

Slijedom navedenog, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s tvrtkama Janus Pim i Algebra nudi specijalizirane obrazovne programe podijeljene u tri područja edukacije pomoću kojih će sudionici predavanja iz svih razina sustava turističkih zajednica te svih razina javnog i privatnog turističkog sektora dobiti ne samo relevantna teorijska, nego prije svega praktična znanja o načinima poboljšanja svojih aktivnosti vezanih uz sve naprijed navedene sadržaje.

Edukacija je namijenjena rukovoditeljima i menadžerima na visokim pozicijama u javnom i privatnom sektoru, višem i srednjem menadžmentu sustava turističkih zajednica (Hrvatska turistička zajednica, turističke zajednice županija, gradova, općina i mjesta) te predstavnicima svih segmenata turističke industrije. Edukacija bi trebala rezultirati poboljšanjem praktičnih znanja i vještina polaznika te mogućnošću njihove neposredne primjene u daljnjem operativnom djelovanju/poslovanju.

Tvrtke koje će provoditi edukaciju imaju sve relevantne kvalifikacije i iskustvo te predavače s vrhunskim edukacijskim sposobnostima za obrazovanje u tri područja koja su predmet edukacije u ovoj godini, a to su:

1. Razvoj DMO,
2. Razvoj selektivnih oblika turizma i proizvoda za tržišta posebnih interesa,
3. Internet marketing.

U prilogu ovog dopisa šaljemo Vam detaljnu tablicu s naznačenim područjima edukacije, modulima, sadržajem edukacije, trajanjem edukacije, brojem lokacija, ciljanom skupinom polaznika za područja edukacije.

Predviđeno je da se do kraja studenoga ove godine održe predavanja na nekoliko lokacija u navedenim područjima i to kako slijedi.

1. Razvoj DMO – Zagreb, Osijek, Opatija/Pula, Zadar, Split, Dubrovnik
2. Razvoj selektivnih oblika turizma i proizvoda za tržišta posebnih interesa – Zagreb, Osijek, Opatija/Pula, Zadar, Split, Dubrovnik, Šibenik, Tuheljske toplice, Daruvar
3. Internet marketing - Zagreb, Osijek, Opatija/Pula, Zadar, Split, Dubrovnik.

Prijave će se obavljati na: http://business.croatia.hr/hr-HR/HTZ-Edukacija-2014

Kada se popuni broj sudionika, sustav za prijavu će automatski obavještavati da se više nije moguće prijaviti za određeno predavanje.

O svim predavanjima u vašoj destinaciji bit ćete obaviješteni putem poziva. Predavanja će se odvijati od 10.00 do 16.00 sati s pauzom/zakuskom u trajanju od 45 minuta u organizaciji Hrvatske turističke zajednice.


OPIS PROJEKTA EDUKACIJE

Sukladno Strategiji razvoja turizma RH do 2020. i Strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma 2014.-2020., Hrvatska turistička zajednica će tijekom 2014. godine provoditi aktivnosti kojima će podupirati razvoj turističke ponude i aktivnosti upravljanja destinacijama usmjerene na ostvarenje postavljenih ciljeva, a to se prvenstveno odnosi na razvoj ponude destinacija u razdoblju pred i posezone (PPS), segmente proizvoda s većom dodanom vrijednošću koji mogu pridonijeti povećanju turističke potrošnje (složeni turistički proizvodi destinacije i specifični/tematski proizvodi), kao i sadržaje koji će djelovati na jačanje branda.

Također će se nastaviti aktivnosti na osposobljavanju postojećeg sustava turističkih zajednica za efikasno upravljanje turističkim destinacijama po načelu destinacijske menadžment organizacije (DMO) na lokalnoj i regionalnoj razini te koordinaciji nacionalne strategije i turističke politike s razvojem destinacijskih proizvoda s ciljem:
• podizanje svijesti među dionicima javnog i privatnog sektora na destinaciji o važnosti suradnje na razvoju novih turističkih proizvoda/ponude i razvoju destinacijskog lanca vrijednosti,
• povećanja potrošnje posjetitelja s ciljem stvaranja opće korisnosti za lokalnu zajednicu,
• upoznavanja s primjerima najbolje prakse na destinaciji koji mogu biti putokaz kako povećati kvalitetu ponude i sadržaja i razviti proizvode koji će gostima omogućiti jedinstvene i autentične doživljaja na destinaciji.

Razvoj DMO-a je proces koji treba osigurati ponudu destinacije koja će ispuniti očekivanja posjetitelja i turista, što bi trebalo rezultirati i povećanjem turističke potrošnje i u konačnici većom gospodarskom korišću za lokalno stanovništvo. DMO trebaju osigurati integralno upravljanje i uravnoteženi razvoj destinacija na principima održivog razvoja kako bi se očuvali prirodni i kulturni resursi i baština te umanjili negativni učinci na gospodarstvo i okoliš, a turistima omogućila autentična iskustva kroz kontakte s lokalnim stanovništvom, bolje razumijevanje lokalne kulture, društva i okoliša. Kako bi se proširio portfelj proizvoda koji se trenutno temelji na „suncu i moru“ potreban je razvoj selektivnih oblika turizma i složenih proizvoda koji mogu zadovoljiti tržište posebnih interesa i biti novi motiv za dolazak turista.

Također, nastavit će se obrazovanje za Internet marketing koje je započeto u 2013. godini, s naglaskom na online marketing i društvene mreže.

Vezano na to, u suradnji s odabranim tvrtkama, Hrvatska turistička zajednica provesti će osmišljene obrazovne programe (seminare i radionice) putem kojih će osoblje dionika svih segmenata i razina javnog i privatnog turističkog sektora dobiti ne samo relevantna teorijska, nego prije svega praktična znanja o načinima poboljšanja svojih aktivnosti vezanih uz naprijed navedene sadržaje.

Obrazovanje je namijenjeno rukovoditeljima i menadžerima na visokim pozicijama u javnom i privatnom sektoru, višem i srednjem menadžmentu sustava turističkih zajednica (Hrvatska turistička zajednica, turističke zajednice županija, gradova, općina i mjesta) te predstavnicima svih segmenata turističke industrije. Obrazovanje mora rezultirati poboljšanjem praktičnih znanja i vještina polaznika, te mogućnošću njihove neposredne primjene u daljnjem operativnom djelovanju/poslovanju.

« Povratak na novosti | Napisano 14.05.2014.