Isplata tržišne kompenzacije za prodani ulov ribe i drugih morskih organizama

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je 23. svibnja 2013. godine ministar poljoprivrede donio Odluku o dodjeli tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama.

Ovom Odlukom određuje se dodjela tržne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama ( osim plave ribe, spužvi i koralja ) koja se isplaćuje u 2013. godini, a što obuhvaća prodaju ribe u II polugodištu 2012. godine.

Pravo na tržišnu kompenzaciju imaju pravne i fizičke osobe koje su ovlaštenici / vlasnici povlastice za gospodarski ribolov na moru i koji su u drugom polugodištu 2013. godine ostvarili ukupan promet od prodane ribe i drugih morskih organizama od minimalno 50.000 kuna ( s PDV-om ).

Da bi se ostvarilo pravo na tržišnu kompenzaciju, potrebno je najkasnije do 10. lipnja 2013. godine podnijeti Zahtjev za tržišnu kompenzaciju ( pojedinačni zahtjev ili skupni zahtjev putem ribarske zadruge ).

Zahtjevi za tržišnu kompenzaciju podnose se Područnim jedinicama Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede na propisanim obrascima koji će biti objavljeni na službenim WEB stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uz Zahtjev, potrebno je priložiti i preslike računa/otpremnica/carinskih deklaracija.

Sredstva za provedbu ove Odluke, isplatit će Ministarstvo poljoprivrede iz Državnog proračuna u iznosu od 12.000.000 kuna.

« Povratak na novosti | Napisano 29.05.2013.