Katalog obrtništva - predstavite svoje proizvode i usluge!

Katalog obrtništva - predstavite svoje proizvode i usluge!U cilju promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga i poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će elektronski e-Katalog obrtništva 2012. (obrtničkih / poduzetničkih proizvoda i usluga).
Podaci iz e-Kataloga bit će objavljeni i na web stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr

e-Katalog će sadržavati osnovne podatke o obrtnicima zainteresiranim za poslovnu suradnju raznih vidova - kooperacija, ulaganja, lohn-poslovi, zastupanje i slično.

e-Katalog je namijenjen svim potencijalnim poslovnim partnerima oglašivača, a bit će dijeljen na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska obrtnička komora, poslovnim susretima, razgovorima, prezentacijama i sl.

e-Katalog će biti rađen u elektronskom obliku (CD), s osnovnim podacima (o obrtu; traženi vid suradnje) s fotografijama proizvoda i usluga, s tekstovima na 4 jezika – hrvatskom, njemačkom, engleskom i talijanskom.

CD će biti interaktivan, s mogućnostima pretraživanja baza prema više kriterija. Tiskanje e-Kataloga predviđeno je početkom ožujka 2012. godine.

Sve informacije možete vidjeti na stranicama HOK-e: www.hok.hr

« Povratak na novosti | Napisano 30.01.2012.