Koje su obaveze ribara prema veterinarskoj inspekciji

Koje su obaveze ribara prema veterinarskoj inspekcijiPoštovani,

Prema upitu naših članova, dajemo pojašnjenje Ministarstva poljoprivrede o obvezama koje prema Veterinarskoj inspekciji imaju ribari, koji prodaju ribu na tržnici, te iz kojih zakonskih propisa te obaveze proizlaze.

Objekt u kojem se obavlja djelatnost maloprodaje proizvoda ribarstva i živih školjkaša, odnosno ribarnica, mora biti odobren pod posebnim uvjetima u poslovanju s hranom od strane Ministarstva poljoprivrede, sukladno odredbama Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine broj 125/08, 55/09, 130/10), koji propisuje postupak odobravanja objekata u poslovanju s hranom, te uvjete pod kojima subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u području primarne proizvodnje hrane stavljaju na tržište manje količine takvih proizvoda krajnjem potrošaču ili drugim objektima u maloprodaji, koji neposredno opskrbljuju krajnjeg potrošača.

Pravilnikom o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (Narodne novine broj 15/10, 133/10), propisuju se uvjeti koji se odnose na uređenje, opremu, način rada i higijenu za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima, te način stavljanja na tržište hrane koja potječe iz navedenih objekata.

Subjekt u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost maloprodaje proizvoda ribarstva na ribarnici, mora osigurati udovoljavanje općim pravilima o higijeni hrane utvrđenim odredbama Uredbe (EZ) br. 852/2004, pri čemu je jedno od glavnih načela utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 178/2002 i Zakonu o hrani (Narodne novine broj 81/13), da odgovornost za sigurnost hrane snosi subjekt koji posluje s hranom.

Slijedom navedenog subjekt u poslovanju s proizvodima ribarstva na ribarnici dužan je osigurati da proizvodi ribarstva udovoljavaju zdravstvenim zahtjevima kako je propisano u Uredbi (EZ) br. 853/2004 i Uredbi (EZ) br. 1020/2008. To znači da, između ostalog moraju udovoljavati u pogledu propisanih kriterija svježine, ne smiju biti vidljivo napadnuti parazitima, a također, moraju udovoljavati mikrobiološkim kriterijima propisanim Uredbom (EZ) br. 2073/2005, te u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1881/2006, ne smiju sadržavati neprihvatljivu, odnosno toksičnu količinu kontaminanta.

Također, subjekt u poslovanju s hranom je dužan osigurati dokumentaciju o sljedivosti proizvoda ribarstva, iz kojih su vidljivi podaci o podrijetlu, isporučenoj količini te isporučitelju proizvoda u skladu sa odredbama Pravilnika o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu (Narodne novine broj 18/09).

Ukoliko se rashlađeni, nepakirani proizvodi ribarstva ne distribuiraju ili otpremaju odmah nakon dopreme u objekt ribarnice, skladište se poleđeni u odgovarajućem prostoru. Svježi proizvodi ribarstva koji se nalaze u prodaji trebaju biti ohlađeni do temperature koja je približna temperaturi otapanja leda. Održavanje hladnog lanca za proizvode ribarstva propisano je odredbama Uredbe (EZ) br. 853/2004.

Subjekt u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost maloprodaje proizvoda ribarstva treba primjenjivati dobru higijensku praksu i postupke koji se temelje na načelima sustava HACCP.
Proizvodi ribarstva u maloprodaji na ribarnici moraju biti označeni u skladu sa odredbama Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine broj 63/11, 79/11).
Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje (Narodne novine broj 79/09, 107/09), propisuje između ostalog visinu pristojbi i naknada za financiranje troškova službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, što uključuje i ribarnice. Slijedom navedenog subjekt koji posluje na ribarnici obvezan je plaćati pristojbe za financiranje službenih kontrola u Državni proračun Republike Hrvatske, po količini ulazne hrane životinjskog podrijetla. Sukladno tome, subjekt u poslovanju s proizvodima ribarstva je obvezan dostaviti odgovarajuće podatke nadležnom tijelu na obrascu iz Priloga II. navedenog Pravilnika.

Dodatno, sugeriramo da se struke koje ovo područje zanima povežu s institucijama sa kojima pretpostavljam u vašoj županiji već surađuju ugostitelji, trgovci, pekari i slastičari. Sigurno je moguće organizirati odgovarajuću radionicu, gdje bi se detalji iz ovog područja pojasnili sa zainteresiranim sudionicima. Poznato nam je da su ovakve radionice za Primorsko goransku županiju već bile organizirane u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a (051 358 721, epidemiologija.rijeka@zzjzpgz.hr). Ukoliko na svom području ne nalazite odgovarajuću instituciju pokušajte se obratii navedenom Zavodu.

« Povratak na novosti | Napisano 03.02.2014.