Marikultura - očevidnik za 2013. godinu

Obavještavamo sve članove koji su nositelji povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama da su u bazi podataka Ministarstva poljoprivrede pod naziom “Marikultura” otvoreni obrasci očevidnika za sve nositelje povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama za 2013. godinu. Sukladno člancima 3. i 4. Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (NN 76/11) ovlaštenici povlastice moraju uredno ispunjeni obrazac očevidnika za 2013. godinu dostaviti Ministarstvu elektroničkim putem izravnim unosom podataka u bazu Ministarstva najkasnije do 31.ožujka 2014. godine.

NAPOMENA : U slučaju bilo kakvih problema ili nejasnoća prilikom unosa podataka ovlaštenici povlastica mogu se obratiti na kontakt:
021 308 217 – Marija Bošnjak viša stručna savjetnica za marikulturu

« Povratak na novosti | Napisano 30.01.2014.