Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi modela državne potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.


Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi modela državne potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Dostupan na stranici: http://www.mps.hr/default.aspx?id=11878

Ovim se Pravilnikom omogućava dodjela potpore kroz sufinanciranje kupnje ribolovnih alata, opreme i strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru radi očuvanja biološkog bogatstva mora i s ciljem održivog, racionalnog gospodarenja biološkim bogatstvima.
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava koja su osigurana na posebnom računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Modela financiranja u prilagodbu ribolovne flote i investicije u ribarska plovila (KLASA: 022-03/14-07/164, URBROJ: 50301-05/25-14-20 od 8. svibnja 2014. godine).

Prihvatljivi troškovi ulaganja su kupnja novih ribolovnih alata, nove opreme i novih pogonskih strojeva te troškovi transporta i/ili montaže i/ili ugradnje istih koji su izvršeni od 1. siječnja 2014. zaključno do 1. listopada 2014. godine.

Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o provedbi modela državne potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru najkasnije do 14. srpnja 2014. godine, do 12:00 sati.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni Nacrt prijedloga Pravilnika koriste isključivo obrazac iz priloga i dostave ga na e-mail adresu:
irena.jahutka@mps.hr i ivana.furac@mps.hr
kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

« Povratak na novosti | Napisano 09.07.2014.