Nadležna tijela za Operativni program za ribarstvo

Poštovani,

obavještavamo vas kako je, na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (NN, 81/13), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela

Odluku o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe
Operativnog programa za ribarstvo.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 6/14, a stupila je na snagu 18.01.2014.g.

Ovom Odlukom utvrđuju se nadležna tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo.

Nadležna tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo su:

1. Upravljačko tijelo – tijelo nadležno za koordinaciju pripreme, izradu i upravljanje Operativnim programom za ribarstvo je Ministarstvo poljoprivrede, ustrojstvena jedinica nadležna za sektor ribarstva;

2. Tijelo za potvrđivanje – tijelo nadležno za izradu i potvrđivanje izjava o izdacima i zahtjeva za plaćanjem te njihovu dostavu Europskoj komisiji u sklopu provedbe Operativnog programa za ribarstvo je Ministarstvo poljoprivrede, samostalna ustrojstvena jedinica nadležna za potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu;

3. Tijelo za reviziju – tijelo nadležno za reviziju provedbe Operativnog programa za ribarstvo je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju provedbenih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa u ribarstvu (NN, 38/2010).

« Povratak na novosti | Napisano 10.03.2014.