Obavijest o objavljenom Javnom natječaju za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302

Obavještavamo Vas da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila četvrti Javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ (NN 95/2012.).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (uključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu II Pravilnika, u 100 posto privatnom ili do 25 posto u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.
U slučaju ulaganja u izgradnju dječjih vrtića, podnositelj su fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika u 100 posto privatnom vlasništvu te na početku ili na kraju ulaganja registrirana kao ustanova od javnog interesa koja nije obvezna biti u sustavu PDV-a.
U slučaju ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje dječjih vrtića, podnositelji prijave su javne ustanove, u rangu mikro poduzetnika, 100 posto u privatnom vlasništvu koje nisu obvezne biti u sustavu PDV-a.
Za ulaganja unutar Mjere 302 prihvatljivi su sljedeći sektori:
a) sektor ruralnog turizma
b) sektor tradicijskih obrta
c) sektor izravne prodaje
d) sektor slatkovodne akvakulture
e) sektor usluga
f) sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima;
g) sektor obnovljivih izvora energije.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ulaganje ograničeno na 675.000 EUR.
Maksimalan udio potpore iznosi do 50 posto ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.
Obrasci za podnošenje prijave te Pravilnik i Vodič za korisnike nalaze se na web stranicama APPRRR-a (http://www.apprrr.hr/) i Ministarstva poljoprivrede (http://www.mps.hr/).
Rok za podnošenje prijava do 24. rujna 2012.

(Savjetodavna služba:
Ljubica Kangrga, v.r., HOK)

« Povratak na novosti | Napisano 27.08.2012.