Objavljen javni poziv - INOVATIVNI TURIZAM U 2012. GODINI

Obavještavamo Vas da su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica objavili Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu INOVATIVNI TURIZAM u 2012. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje inovacija u turizmu, kroz:

1. projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude
2. uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte
3. inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude
4. afirmaciju domaćih proizvoda
5. inovativne turističke aranžmane
6. afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi
7. razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštita okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte (Zeleni hoteli, Prijatelj okoliša, Plava zastava i sl.) te razne vrste brendiranja
8. inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

KANDIDIRATI se mogu:
trgovačka društva, OBRTI, zadruge, fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Cjeloviti tekst Programa s kriterijima odobravanja sredstava i drugim uvjetima provedbe Programa te obrazac Zahtjeva -IT/12 sastavni su dio Javnog poziva koji se nalaze na internet stranicama Ministarstva www.mint.hr.

Javni poziv je otvoren do 31. kolovoza 2012.

« Povratak na novosti | Napisano 21.08.2012.