Objavljen javni poziv za poticaje Ministarstva poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta, temeljem Programa poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2013. godine, objavilo je 9. veljače 2013. godine u dnevnom tisku i na web stranicama www.minpo.hr Javni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Ministarstva u projektu Poduzetnički impuls 2013. – 1. ciklus, za mjere i aktivnosti:

Mjera A – Razvoj mikropoduzetništva i obrta

Mjera A 1 – Mikropoduzetništvo i obrt
Mjera A 2 – Poduzetništvo kreativnih industrija
Mjera A 3 – Mladi i početnici u poduzetništvu
Mjera A 4 – Zadružno poduzetništvo
Mjera A 5 - Jačanje poslovne konkurentnosti klastera
Mjera B – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

Mjera B1 – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem prijavnog obrasca AMPO/2013. Uz njega se prilaže i tražena dokumentacija, s projektnim prijedlogom izrađenim po svim obveznim točkama sadržajnog dijela i tablicom proračuna te traženom dokumentacijom koja se podnosi u dva uvezena primjerka (jedan izvornik i jedna preslika, unutar jedne omotnice) poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva, u zatvorenoj omotnici na adresu:

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Javni poziv - Mjera A - Razvoj mikro poduzetništva i obrta
(dalje naznačiti aktivnosti npr. A1 - Mikro poduzetništvo i obrt)
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Poziv je otvoren danom objave u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i HAMAG INVEST-a (www.hamaginvest.hr) i traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2013. godine.

Sve detaljne informacije - javni poziv, prijavni obrazac, skupnu izjavu, izjavu o korištenju državnih potpora male vrijednosti, obrazac ugovora, obrazac proračuna te obrazac izvješća o provedbi može se naći na web adresi Ministarstva: www.minpo.hr

Preuzeto s: www.hok.hr

« Povratak na novosti | Napisano 14.02.2013.