ODRŽAN SASTANAK SEKCIJE UGOSTITELJA 29.3.2011.

ODRŽAN SASTANAK SEKCIJE UGOSTITELJA 29.3.2011.U Hvaru je 29.3. u gradskoj Loggi održan sastanak sekcije ugostitelja. Prisustvovalo je oko 60 ugostitelja, a novi predsjednik sekcije ugostitelja je Frane Žuvela, dopredsjednici su: Katica Vučetić, Petar Hure, Karlo Trogrlić, Fabijan Brkušić i Bonica Soldić.

Dnevni red je bio slijedeći:

1. Izbor radnog predsjedništva sekcije ugostitelja grada Hvara za razdoblje
2011-2014.g.
2. Pripreme za turističku sezonu.
a) Informacije o završenom uvođenju HACCAP-a.
b) Informacije o održavanju predavanja Državnog inspektorata rada na
temu: ZAKON O RADU
-Vođenje evidencija
- Preraspodjela radnih sati (granski kolektivni ugovor)
- Sankcije za prekršaje
c) Obrtnička kartica
- Informacije o novim obrtničkim karticama
- Mogućnosti plaćanja i smanjivanja troškova poslovanja
povlaštenim cijenama
d) Edukacije i seminari tijekom mjeseca travnja
- Restorani: Dekoracija hrane i somelijerska edukacija
individualno po restoranima
- Barovi: Tečaj za bariste i tečaj za pripremanje
cockteila
e) Inicijative HOK-a:
- Smanjivanje stope PDV-a u ugostiteljstvu
- Borba protiv rada na crno
3. Razno:
a) Informacije o novom načinu obračuna komunalija
b) Potrebe za sezonskom radnom snagom ( dani otvorenih vrata )
c) Športske igre u Šibeniku
d) Događanja tijekom sezone (inicijative)

Prisutni ugostitelji bili su zadovoljni sastankom i već učinjenim akcijama, te su pokazali velik interes za sudjelovanje u raznim aktivnostima što će se preko Udruženja obrtnika organizirati.

« Povratak na novosti | Napisano 02.04.2011.