Poticanje energetske učinkovitosti

Poštovani,

U cilju jačanja konkurentnosti malog gospodarstva Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG INVEST) u 2013 . godini dodijelit će 1.200.000,00 kuna bespovratnih sredstava za sufinanciranje savjetodavnih usluga na Pilot projektu:

Poticanje energetske učinkovitosti

Tko može ostvariti potporu:
Potporu mogu ostvariti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, OBRTI i obiteljska poljoprivredna gospodarstva):
• sa sjedištem na području rh
• koji su pozitivno poslovali u 2012. godini
• koji imaju prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini
• koji posluju najmanje 2 godine od datuma podnošenja prijave
• koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
• u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (NN45/07)
• koji su neovisni u poslovanju
• koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti
Koja područja savjetodavnih usluga su prihvatljiva za dodjelu potpore?
Potpora se može dodijeliti za savjetodavnu (konzultantsku) uslugu iz slijedećih područja:

1. Energetska učinkovitost
Energetski pregled (tzv. Audit)
Inženjerske studije
EMS (HRN EN ISO 50001 i dr)2. Obnovljivi izvori energije
Biomasa i bio plin
Korištenje energije sunčeva zračenja, vjetra i vode
3. Zaštita okoliša
Studije utjecaja na okoliš
EMS (HRN EN ISO 14001, EMAS i dr)
Integrirano sprečavanje i nadzor onečišćenja (IPPC)
Gospodarenje otpadom

Tko poduzetniku pruža savjetodavnu uslugu?
Savjetodavnu uslugu pružaju savjetnici sa dugogodišnjim iskustvom iz područja energetske učinkovitosti, čiji popis se nalazi na slijedećoj adresi: www.hamaginvest.hr
Popis prihvatljivih savjetnika-konzultanata za navedena područja zainteresirani može direktno zatražiti prema popisu konzultanata ukoliko isti zadovoljava uvjete u točki 2. Uputa za prijavitelje.

Iznos maksimalne pojedinačne potpore
Iznos maksimalne pojedinačne potpore je 70.000, 00 kuna. Poduzetnik je dužan sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od 25% prihvatljivih troškova konzultantskih usluga dok će maksimalno 75% osigurati HAMAG IONVEST.

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKTIRAJTE:
HAMAG INVEST
Prilaz Gjure Deželića 7,HR- 10 000 Zagreb
Telefon: 01 4881 043
Fax: 901 4881 009
www.hamaginvest.hr

« Povratak na novosti | Napisano 22.04.2013.