PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM- -SRDELAROM U 2014. GODINI

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM- -SRDELAROM U 2014. GODINIMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi
PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-
-SRDELAROM U 2014. GODINI
Članak 1.
U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2014. godini (»Narodne novine«, broj 101/2014) u članku 2. točki 2. iza riječi: »– uvala Prigradica (otok Korčula)« dodaju se riječi: »– zapadni rt uvale Trstena«.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/14-01/48
Urbroj: 525-13/0323-14-4
Zagreb, 26. kolovoza 2014.
Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.

« Povratak na novosti | Napisano 17.09.2014.